KOMPLEKS GLEBOWY OBEJMUJĄCY GLEBY LEKKIE, WYTWORZONE Z PIASKÓW GLINIASTYCH MOCNYCH CAŁKOWITYCH LUB PIASKÓW GLINIASTYCH, NA KTÓRYCH WYSIEWA SIĘ MAŁO WYMAGAJĄCE ROŚLINY (NP. ŻYTO, KUKURYDZA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPLEKS ŻYTNI to:

kompleks glebowy obejmujący gleby lekkie, wytworzone z piasków gliniastych mocnych całkowitych lub piasków gliniastych, na których wysiewa się mało wymagające rośliny (np. żyto, kukurydza) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMPLEKS GLEBOWY OBEJMUJĄCY GLEBY LEKKIE, WYTWORZONE Z PIASKÓW GLINIASTYCH MOCNYCH CAŁKOWITYCH LUB PIASKÓW GLINIASTYCH, NA KTÓRYCH WYSIEWA SIĘ MAŁO WYMAGAJĄCE ROŚLINY (NP. ŻYTO, KUKURYDZA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.457

PÓŁŚWIATEK, TAPETA, PRZECIWSTOK, RODZINA PATCHWORKOWA, WARS, REGENERAT, KOMAR, WANIENECZKA, EGZEKUTORKA, PRZEPIS, SIEDZISKO, PROPAROKSYTON, TYP, WIOŚLARKI, BACHATA, RYBY ŁAWICOWE, ASOCJACJA MURCS, ATRAPA, DROGA TWARDA, MANIPULATOR, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, PUSZKA MÓZGOWA, JĘZYK POMOCNICZY, KONWIKCJA, BULIONER, JEZIORO RELIKTOWE, KOLEŻANKA PO FACHU, HEMIKRYPTOFIT, DYM, LIŚĆ ODZIOMKOWY, PISTOLET, PAWICOWATE, KOLO, BABIMÓR, FARBKA, RYBONUKLEOZYD, PIERWSZA POMOC, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, TACHION, RAGDOLL, AKWEN, SUBRETKA, CZERWONOKRZEW, BOMBA EKOLOGICZNA, VIBRATO, PASEK, ŁOTOK, ŁĄCZNICA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, WOKABULARZ, BAWOLE OKO, TRUKWA EGIPSKA, FIŻON, POMELO, WKŁAD GRUNTOWY, WŁAMANIE, PODMIOT LOGICZNY, REALIZM, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, TRYPLA, LAS DRĄGOWY, TOPIEL, PSZENIEC BRODATY, BROSZA, ZAGROŻENIE, AMARANTUS, WIESŁAW, ZAPŁADNIACZ, KOMBAJN GÓRNICZY, DROGA WOJEWÓDZKA, MUFKA, METRYKA, PIES DO TOWARZYSTWA, KOSACIEC JAPOŃSKI, TRÓJLIST WIELKOKWIATOWY, BIEŻNIA, AEROZOL BIOLOGICZNY, SCHIZOTYMIA, KONDOMINIUM, DIAPAUZA ZIMOWA, PROFIL KAUZALNY, CYKL KOSMICZNY, KIEŁ, STOKŁOSA MIESZAŃCOWA, RAUT, PODWÓJNOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, RULETKA, ZYSK, WĘGLÓWKA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KOŁEK, CYGARETKI, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, CHŁODZENIE ABLACYJNE, HIERARCHIA, SENES, KURATOR, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, PIEPRZ GWINEJSKI, ZLEPNOŚĆ, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, MINIMALIZM, TUMULUS, GAZ SYNTEZOWY, SABATARIANIZM, IMPEDYMENTA, GATUNEK ZAWLECZONY, SMERFETKA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, SPRZĄCZKA, PISTACJA KLEISTA, ZBOCZENIEC, AGREGATY MONETARNE, LEKTOR, KNOT, JAMRAJ, NOGA, SZMATA, ZBOŻE, POLEWKA, POCHODNIK, TYNTA, DIADEM, DEKLARANT, HANOWER, BUKIECIARZ, INKRUSTACJA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, CZYSZCZARNIA, UNIWERSYTUTKA, SELSKIN, ROŚLINA FIKCYJNA, OSIOŁ, DWUNASTKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, MYŚLIWIEC, WÓZEK, ZBROJENIE, KAZUISTA, SUPERNOWA, GÓRY KOPUŁOWE, RUTYNA, NALOT, MIĘCZAK, WALENTYNKA, SIARCZEK, MIKONAZOL, AUSZPIK, BEZGŁOWOŚĆ, CANZONETTA, PAŃSZCZYZNA, NAKIEROWANIE SIĘ, OCZKO, NADAWCA SPOŁECZNY, PAROWNICA, WZÓR, SOLANKA, SWORZEŃ, AKOMPANIAMENT, PARLAMENT, RUDI, AREOGRAFIA, RÓŻA, CYWILNOŚĆ, NIC, TARNINA, DOMINANTA, WORLD OF WARCRAFT, KONESER, ANTYDOGMATYZM, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PROTANDRIA, DESKA KLOZETOWA, MALARSTWO TABLICOWE, TRZMIELOJAD, OŚWIECICIEL, GNÓJ, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, POJAWIENIE SIĘ, KRÓLIK, PŁYWACZ, RACJA, EPISTOŁA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, MOTYLEK SKRZYDLATY, WYSPA MAN, PLANETA, ZASÓB, WYLĘG, GARDEROBA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, GEOGRAF, TRANSSEKSUALISTKA, KANCONETA, NIEDOROZWÓJ, WINOGRODNIK, KUPEREK, DZIEŁO SZTUKI, FIRMA-WYDMUSZKA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, OWCA FRYZYJSKA, PORA GODOWA, GŁOGOWIEC, AZOLLA KAROLIŃSKA, ŻYTO, TACA, AZALIA, ALUMINOGRAFIA, GREKA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, STALLA, MAHAJUGA, OBRÓBKA, SURREALIZM, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, ŻABA DARWINA, SOBÓR, SEZONOWIEC, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, KABINA, CZARDASZ, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, LIGA, ŚNIEŻYCZKA KEMULARII-NATHADZE, AMNEZJA, SKŁADNIK POKARMOWY, POR, SHONEN-AI, GREJPFRUT, NAMASZCZENIE CHORYCH, CABAN, KLATKA BŁAZNÓW, NACIECZENIE, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, PLAN MOBILIZACYJNY, PIĘTRO, FONDUE, DYFUZOR, KĄPIEL, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ŁUK SKRZELOWY, USTAWKA, AKCEPTOR, MONOPARTYJNOŚĆ, DIAK, PORZĄDEK KORYNCKI, DOKTOR, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, TENOR, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, LUSTRO TEKTONICZNE, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SEMITKA, LAKONICZNOŚĆ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, KABINA, NIŻSZE NACZELNE, AUTOBUS SZYNOWY, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, TROLLKONTO, STREETWORKER, WALKA, BANDANKA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, PREDESTYNACJA, GWIAZDARZ, NOK, BAKTEROID, KOREKTOR, PIŁA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MALAKOLOGIA, KORUPCJA, PIĘDŹ, CZĄSTECZKA, NAKURWIENIE SIĘ, OBŁĄKANIEC, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SCHLANIE SIĘ, DANA, WYBLINKA, CYKL GRANICZNY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, TYMOTKA KOLANKOWATA, DIALOG, DOBRO PUBLICZNE, SZNUR, AMPUŁKA, UŻĄDLENIE, WŁASNOŚĆ, KLASTER DYSKOWY, JAŁOWNIK, BERBER, MUZA, JARZYNA, ?REFERENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMPLEKS GLEBOWY OBEJMUJĄCY GLEBY LEKKIE, WYTWORZONE Z PIASKÓW GLINIASTYCH MOCNYCH CAŁKOWITYCH LUB PIASKÓW GLINIASTYCH, NA KTÓRYCH WYSIEWA SIĘ MAŁO WYMAGAJĄCE ROŚLINY (NP. ŻYTO, KUKURYDZA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMPLEKS GLEBOWY OBEJMUJĄCY GLEBY LEKKIE, WYTWORZONE Z PIASKÓW GLINIASTYCH MOCNYCH CAŁKOWITYCH LUB PIASKÓW GLINIASTYCH, NA KTÓRYCH WYSIEWA SIĘ MAŁO WYMAGAJĄCE ROŚLINY (NP. ŻYTO, KUKURYDZA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPLEKS ŻYTNI kompleks glebowy obejmujący gleby lekkie, wytworzone z piasków gliniastych mocnych całkowitych lub piasków gliniastych, na których wysiewa się mało wymagające rośliny (np. żyto, kukurydza) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPLEKS ŻYTNI
kompleks glebowy obejmujący gleby lekkie, wytworzone z piasków gliniastych mocnych całkowitych lub piasków gliniastych, na których wysiewa się mało wymagające rośliny (np. żyto, kukurydza) (na 13 lit.).

Oprócz KOMPLEKS GLEBOWY OBEJMUJĄCY GLEBY LEKKIE, WYTWORZONE Z PIASKÓW GLINIASTYCH MOCNYCH CAŁKOWITYCH LUB PIASKÓW GLINIASTYCH, NA KTÓRYCH WYSIEWA SIĘ MAŁO WYMAGAJĄCE ROŚLINY (NP. ŻYTO, KUKURYDZA) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KOMPLEKS GLEBOWY OBEJMUJĄCY GLEBY LEKKIE, WYTWORZONE Z PIASKÓW GLINIASTYCH MOCNYCH CAŁKOWITYCH LUB PIASKÓW GLINIASTYCH, NA KTÓRYCH WYSIEWA SIĘ MAŁO WYMAGAJĄCE ROŚLINY (NP. ŻYTO, KUKURYDZA). Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast