WYRÓB WALCOWANY Z METALU NIEŻELAZNEGO LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOLIA to:

wyrób walcowany z metalu nieżelaznego lub z tworzywa sztucznego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓB WALCOWANY Z METALU NIEŻELAZNEGO LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.447

PROSO, PREDYKCJA, PLUTON, POTRZEBA, ALOES, SIECIÓWKA, ROZMARYN, STEROWNIK URZĄDZENIA, WYPAŁ, ANIOŁECZEK, SOCZEWKA, SWÓJ, ROD, TURBINA GAZOWA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, NAJEM, LOT SZYBOWCOWY, BUTWA, PRZELICZNIK, WĘZEŁ, ŁUSZCZYK INDYGOWY, TABOR, SZKAPLERZ, ŚWIETLIK, ZASTRZALIN, SZYB, TUBA, ZAPRZĄG, TĘPAK, ROLADA, STONÓG MYSZATY, CARL, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, MUCHINA, GEOFIT KORZENIOWY, ŚWIATŁO POZYCYJNE, ŻAKARD, SPULCHNIACZ, AUTOMAT, MORFEM LEKSYKALNY, DIABLOTKA, WYPAD, ŁATKA, MOMENT TEORETYCZNY, RESTYTUCJA GATUNKU, SKRYBA, PŁUCA, UKŁAD WIELOKROTNY, KATATONIA, KUPNO, KOSZÓWKI, MECHANIZM ODPALAJĄCY, RUBEL, , LWIA CZĘŚĆ, STÓŁ, ZABUDOWANIE, WYMAGANIA SYSTEMOWE, DEZABIL, KABINA, PREPAID, INŻYNIERIA TKANKOWA, ROZMODLENIE, FLOTA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, CZERWIENIDŁO, PYSZOTA, SYMETRIA, WYCHOWAWCZYNI, KĘS, LENIWKA, OKRAJKA, KARTA, OLIWA, WARP, PUSTAK, KAWAŁ, ZAPŁOTKI, UTAGAWA, PADWAN, PRZEWÓD, OZONEK, TRANSPOZYCJA, SZCZUDŁO, KOMÓRCZAK, BUŁGARSKI, TRÓJSTRONNOŚĆ, WOLE OKO, TYKA, PRZĘSŁO, ŻUŻEL, BABINIEC, MAŚLANKA, ŁUPINA, SŁUPEK, ALMARIA, RURA, KOMORA, APRETURA, WIESZAK, LUZAK, AZOLLA AFRYKAŃSKA, LUSTRO, CIĄGOTY, HOLOWNIK, NAWAŁNICA, OSOBA, PŁAWA SONAROWA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, SŁODZIAK, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, DYWDYK, NĘCISKO, NAKAZ, WYSEPKA, BEK, JABŁKO, SEŁEDEC, WZIERNIK, CHUTOR, PLAMKA FORDYCE'A, LOGIKA NIEFREGOWSKA, BEZWŁADNOŚĆ, JEDNOPŁAT, KOSMATOŚĆ, NIALA, CHEMOATRAKTANT, AUTOPARODIA, SPŁYW, KOPUŁA LODOWA, ABSOLUTYZACJA, KOMPLANACJA, KOSMITA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, NIEREZYDENT, CEL, PARAFRAZA, PRZETWÓRCZOŚĆ, AKWEN, WINIAN, KISZKA PASZTETOWA, ATAK, KISZKA KASZANA, ROZGAŁĘŹNIK, ANOMALIA UHLA, SZWEDZKOŚĆ, ACEFALIA, GOTHIC METAL, URANOWIEC, DYPODIA, RUM, PISMO URZĘDOWE, ASTRAGAL, KLAWISZ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, RICOTTA, ŻEBRO, PRZEPRAWA, ROZPRAWKA, MINIATURKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, OKULARY, AGRESJA, KONFISKATA, NATURA, BLOK ENERGETYCZNY, NIESPIESZNOŚĆ, WPŁATA, KLESZCZE, BZYGI, ZBROJA ŁUSKOWA, OPERACJA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, NIESPORCZAK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, MAPA TEMATYCZNA, EKSPONENT, STADIONIK, WSPÓŁUCZENNICA, GRÓDŹ, KICAJ, MIĘTÓWKA, EMBRION, PAPILOTKA, KEYBOARD, RAKSOLOTY, LIST POETYCKI, SKARB, ZOOCHORIA, TRANSFUZJA KRWI, SERM, ROZSTRZYGNIĘCIE, UPIĘCIE, OTĘPIAŁOŚĆ, DŹWIGAR, RÓJKA, KABEL, WCHŁANIANIE ZWROTNE, HALBA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, BRUS, PŁYN ETYLOWY, OKRZOSEK, MIKROSTRUKTURA, DEKORTYKACJA, TRANSPOZYCJA, ILUMINACJA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, GULASZ IRLANDZKI, PRZEPAD, OSTROKRZEW, AMBONA, AKROLIT, PRAWOMOCNOŚĆ, WIDŁAK, WKŁAD, GOŚCIU, IGŁOWIEC, PIRANIOWATE, OPIEKUŃCZOŚĆ, KOLONIA, PĘCHERZ, BAZIA, NARKOTYK MIĘKKI, UPRAWA LEŚNA, DUPLIKA, STACCATO, RZEMYK, KOMPATYBILNOŚĆ, PEŁZAK, MANEŻ, LUSTRO TEKTONICZNE, ZRAZ, SZACHT, SSAK, PINGLE, KILOMETRAŻ, POSIADŁOŚĆ, PARALAKSA, PŁUCZKA, OBŁĄKANY, LIZANIE , KARTANA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, BĄBELKI, MOŁODYCA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, FALA MORSKA, HIPNOTERAPIA, KLUCZ, GAJA, NADLOTKA, TANGO, SKAŁA OSADOWA, ALKOWA, POMYLENIEC, SPRZĘT MECHANICZNY, DZIEŁO ŻYCIA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, WATRUSZKA, DACH POGRĄŻONY, MAFIJNOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, PANI, DZIAŁ, WAGA, PODATEK DOCHODOWY, NAGOLENNIK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KŁADKA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KONSOLA, ANALIZA FUNKCJONALNA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, ZARZĄD, NÓŻKA, WYŁADOWANIE KORONOWE, WOKALIZA, ŻŁÓB, WEJŚCIE, BORIS, ADIANTUM WŁOSY WENERY, CZTERDZIESTKA, EMIGRACJA, ABAKUS, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, MATERIAŁ SKALNY, PRZĄDEK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, LAWATARZ, BALON, SZÓSTY, DERESZOWATY, PUSZYSTOŚĆ, KUPA, JOSE, ?SUBSTANCJA DODATKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRÓB WALCOWANY Z METALU NIEŻELAZNEGO LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRÓB WALCOWANY Z METALU NIEŻELAZNEGO LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOLIA wyrób walcowany z metalu nieżelaznego lub z tworzywa sztucznego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOLIA
wyrób walcowany z metalu nieżelaznego lub z tworzywa sztucznego (na 5 lit.).

Oprócz WYRÓB WALCOWANY Z METALU NIEŻELAZNEGO LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WYRÓB WALCOWANY Z METALU NIEŻELAZNEGO LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast