PRZEZROCZYSTA LUB PÓŁPRZEZROCZYSTA WARSTWA FARBY, ZMIENIAJĄCA TON LUB BARWĘ NIŻSZYCH WARSTW OBRAZU, ZWŁASZCZA OLEJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LASERUNEK to:

przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa farby, zmieniająca ton lub barwę niższych warstw obrazu, zwłaszcza olejnego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LASERUNEK

LASERUNEK to:

przezroczysta, wykończeniowa warstwa farby na obrazie olejnym (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEZROCZYSTA LUB PÓŁPRZEZROCZYSTA WARSTWA FARBY, ZMIENIAJĄCA TON LUB BARWĘ NIŻSZYCH WARSTW OBRAZU, ZWŁASZCZA OLEJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.171

REWERS, MADAME, RÓG, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, TYMPANON, LEGENDA, PODYPLOMÓWKA, BISIOR, KONWERSJA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, REGIONALISTYKA, BERLACZ, SKANDYNAWSKOŚĆ, KAMICA, FEERIA, PROJEKT TECHNICZNY, PÓŁWEŁNA, STAROŚCIŃSKI, SPOTKANIE MODLITEWNE, BELKA, OKLUZJA, POGODNOŚĆ, PARTNER, GRUSZECZKA, PROPAGANDA, CZYNNIK BIOTYCZNY, SZNUR, SZYFON, UNIA, KREDYT HANDLOWY, DĘTKA, KORYTARZ, DYPTYCH, PRZETWÓR, PROSUMENT, SPADKOBIERCA, SYNDETIKON, MASA KAJMAKOWA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, KASTRAT, NANSUK, CIĄG, KOMONICA, UKŁAD KIEROWNICZY, PRZEPLOTNIA, DZIAŁ, KURAK, GARMAŻERNIA, KOSZYK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WIERZĄCY, HEL, GRZYB, AUTOCAMPING, AERONAUTA, KOŹLAREK, ANALIZA FUNKCJONALNA, BUTLA GAZOWA, SALA, ARSENAŁ, NIEZALEŻNOŚĆ, ROBOTA GÓRNICZA, BRZMIENIE, NATASZA, WIZYTOWNIK, UDAWACZKA, KARTAUNA, FRUSTRACJA, POCIĄG DROGOWY, MINESTRONE, LINIA DEMARKACYJNA, POWSTRZYMANIE, MALATURA, PRAGMATYKA, PRAWO, BRAMSEL, AMPUŁKA, SPŁUKIWACZ, PRAWOMOCNOŚĆ, BIFURKACJA, CHOMĄTO, WRĘGA, PALUCH KOŚLAWY, WIELKOŚĆ SKALARNA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, USZAK, NAJEM OKAZJONALNY, TEKA, MARGARYNA, ZROŚLAK, TANIEC, OSA, DERESZ, ZRAZOWA, CZAPKA TEKTONICZNA, EPOS, SEROKONWERSJA, POŁĄCZENIE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, KOLEUS, WATA, SEGMENT, TEMNODONTOZAUR, POLSKOŚĆ, MARKIZETA, WISKOZA, SZKUTNICTWO, JAŁOWIEC POSPOLITY, SPOILER, MUŚLIN, FLUIDYZACJA, KIERUNKOWSKAZ, ZAKON MENDYKANCKI, ELIZJA, OPCJA TERMINOWA, DESPOTYZM, UWAGA, KOZAK, ESTRAGON, POTENCJAŁ DZETA, CIAŁO NIEBIESKIE, MIEJSCE, CHROBOTEK, WYMIENNIKOWNIA, LIPA, KRUCHE CIASTO, AJENCJA, KALANDER, AROMAT, PIERNIK LUBELSKI, POSZKODOWANY, TELEFON, SZPAGIETKA BAHAMSKA, UCHO, KIESZONKA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, DUŃSKOŚĆ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, WIBRACJA LABILNA, OSTRZAŁ, OWALNICA, GARY, ZEWŁOK, IGLICA, PRZEDMURZE, NAPÓJ WINOPOCHODNY, STRZELECTWO SPORTOWE, REZEDA, INFOMAT, JANKA, METABAZA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, SPOT, KLUCZ, NASTAWA OŁTARZOWA, BLUSZCZ, ANEKSJA, TOPIEL, KWAS, OBSTRUKCJA, CIASTO MAKARONIKOWE, SEMESTR LETNI, GRAFIKA, KROSOWNICA WIZYJNA, MALARZ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ŁAMAGA, PEŁNOMOCNICTWO, TABU MILCZENIA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, MURZYSKO, ZWŁOKI, GLIF, ASOCJATYWNOŚĆ, TENOR, LIST OTWARTY, GUFFA, GAŁKA, HUBA SINIAK, MONOGAMIA, EOTRICERATOPS, TYCZKA, ODBITKA, BITWA, ZJAWISKO, KOKTAJL KRABOWY, MYSZ, TESTOWANIE WZORCOWE, STEROWANIE ADAPTACYJNE, TRÓJKĄT, KUTYKULA, ODNIESIENIE, UROZMAICENIE, RUSZT, MGŁA, AKTYWNOŚĆ, KIEROWCA, CZERWONOSKÓRY, GUMA, STOPOFUNT, AMERYKANIZM, PODSZYCIE, PIEPRZ, BEZGUŚCIE, ADADŻIO, SPOJLER, MGŁAWICA, CYBORG, DMUCHAWA, SKUPINA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, POSKROMICIEL, SPECJAŁ, TON, ZAGARNIĘCIE MIENIA, WIDŁAK, OCULUS, PROTEKTORAT, DWORAK, SZCZOTKA, POPELINA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, PYTANIE, TRÓJKA, PADWAN, EKSYKATOR, RÓW PRZECIWPANCERNY, ESENCJA, GLOBUS, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, INDIANIN, STEMPEL, WICIOKRZEW, CZWÓRKA, PIRACTWO, RUNO, CUMULONIMBUS, ORTEZA, FONDUE, WISIELCZY HUMOR, OBRÓT SPECJALNY, ŁUPEK WĘGLOWY, NADBITKA, WYRAZY, INIEKCJA STRUMIENIOWA, DYRYGENTURA, SYGNAŁEK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PROMIEŃ, STEP, CIEPLICA, BAZA PŁYWAJĄCA, ANTENA YAGI, LOTNISKO, FĄFEL, KATAPULTOWANIE, SAGA, PATENA, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, PŁOZA, KRUŻA, TRAŁ, MĘTNIAK, SZALKA, KANCELARYZM, WYMIANA, EMANACJA, OKRĘT SZPITALNY, STYPENDIUM, SZEŚCIAN, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, NOWALIA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, TRAUMATYCZNOŚĆ, OSCYLATOR, BRUMBY, KONTYNGENT, POWIELACZ ELEKTRONOWY, BUTLA, STARTER, KASETA, HABANERA, METATEKST, WAWRZYN, DERYWAT, TEKSTOLIT, PĘTO, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ZARODZIOWCE, FOKA, BOCZNICA KOLEJOWA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PIEKŁO, SZKLANY SUFIT, PLUTON, ?EPOKA INDUSTRIALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEZROCZYSTA LUB PÓŁPRZEZROCZYSTA WARSTWA FARBY, ZMIENIAJĄCA TON LUB BARWĘ NIŻSZYCH WARSTW OBRAZU, ZWŁASZCZA OLEJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEZROCZYSTA LUB PÓŁPRZEZROCZYSTA WARSTWA FARBY, ZMIENIAJĄCA TON LUB BARWĘ NIŻSZYCH WARSTW OBRAZU, ZWŁASZCZA OLEJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LASERUNEK przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa farby, zmieniająca ton lub barwę niższych warstw obrazu, zwłaszcza olejnego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LASERUNEK
przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa farby, zmieniająca ton lub barwę niższych warstw obrazu, zwłaszcza olejnego (na 9 lit.).

Oprócz PRZEZROCZYSTA LUB PÓŁPRZEZROCZYSTA WARSTWA FARBY, ZMIENIAJĄCA TON LUB BARWĘ NIŻSZYCH WARSTW OBRAZU, ZWŁASZCZA OLEJNEGO sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PRZEZROCZYSTA LUB PÓŁPRZEZROCZYSTA WARSTWA FARBY, ZMIENIAJĄCA TON LUB BARWĘ NIŻSZYCH WARSTW OBRAZU, ZWŁASZCZA OLEJNEGO. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x