PARAMETR STOSOWANY DO OPISU POŁOŻENIA WARSTW SKALNYCH ORAZ POKŁADÓW KOPALIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEG to:

parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin (na 4 lit.)UPAD to:

parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIEG

BIEG to:

przebieg, tok (na 4 lit.)BIEG to:

linia spływu cieków wodnych w rzucie pionowym (na 4 lit.)BIEG to:

szybki ruch podejmowany przez ludzi i niektóre zwierzęta, przemieszczanie się za pomocą mocnych odbić kończyn (na 4 lit.)BIEG to:

dyscyplina sportu, w której zawodnicy poruszają się biegiem; dyscyplina, która często przybiera formę wyścigu (na 4 lit.)BIEG to:

tryb działania urządzenia, także: pozycja przekładni w mechanizmie (na 4 lit.)BIEG to:

parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin (na 4 lit.)BIEG to:

ruch czegoś, fakt, że coś się porusza, przemieszcza lub pracuje (na 4 lit.)BIEG to:

pojedynczy wyścig (na 4 lit.)BIEG to:

trasa, kurs, wytyczona droga, którą zgodnie z rozkładem jazdy (czasem też zgodnie z tym, jak zaprojektowana jest infrastruktura) ma przebyć jakiś pojazd (na 4 lit.)BIEG to:

pełne determinacji i energii dążenie do celu, starania, walka, realizowanie planu (na 4 lit.)BIEG to:

przekładnia skrzyni biegów o określonym przełożeniu odpowiadającym pewnemu zakresowi prędkości jazdy (na 4 lit.)BIEG to:

(pieca) przebieg topnienia metalu w piecu (na 4 lit.)BIEG to:

sprint lub maraton (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PARAMETR STOSOWANY DO OPISU POŁOŻENIA WARSTW SKALNYCH ORAZ POKŁADÓW KOPALIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.655

APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, GÓRNICTWO MORSKIE, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, SSAKOPODOBNE, MAŁPECZKI, ZNAK STENOGRAFICZNY, OBROSTKA MURÓWKA, IROKEZKA, MARMOZETA BIAŁA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, BRZEŻANKA, PREZBITERIUM, OPIEKA PERINATALNA, TECHNIKA ŚWIETLNA, KULTURA WIELBARSKA, BMW, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, DUŻY EKRAN, WĘŻÓWKOWATE, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, BĄCZEK ZWYCZAJNY, NALTREKSON, MINER, DIAKONAT, DENAZYFIKACJA, LOFIKS, ADRES POCZTOWY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, WIERTNIK, TUŁÓW, POLESIE, CIEŚŃ NADGARSTKA, PŁASZCZKA NAGA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, EFEKT DOPPLERA, JEŻOWATE, NASYP, BULLA, MIASTO OTWARTE, PSTROKÓWKA NADOBNA, FUNK ART, RACHUNEK BIEŻĄCY, GÓRY FAŁDOWE, CHARYZMATYK, ZBROJA GOTYCKA, GERBERA, ANGLIC, ROŻEK BASETOWY, BOJKOWSZCZYZNA, WARUNEK LOKALOWY, SUWEREN, PODWOZIE, ROCK, TOPNIK, WARIANCJA FENOTYPOWA, KADASTER, RELEWANCJA, SZYSZAK HUSARSKI, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, WYBLINKA, LANGUR NILGIRI, PRZEWARSTWIENIE, OPUSZCZENIE, RUSSELL, WĘGIEL KENELSKI, STACJA POSTOJOWA, K.K, CZERWONY KRZYŻ, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, DIKDIK, MIKSER, DIAGRAM KWIATOWY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, MANATOWATE, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, RYBAKÓWKA, JAMRAJE, KORONIARZ SERCATY, RATA BALONOWA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, E-LIQUID, BANDEROWIEC, GORCZYCZNIK, ELEKTROKORUND, STRATYFIKACJA, STEPNIARKA OCZKOWANA, DIAGNOZA, SKAŁA METAMORFICZNA, BROMEK METYLU, GORYCZKA CHMIELOWA, SSAKI NIŻSZE, KOŹLAK PSZENICZNY, KORUND SYNTETYCZNY, EPIDEMIOLOGIA, BISZKOPT, TABELA STRATYGRAFICZNA, SKRYBA, HORECA, SPRINT, AMPERAŻ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, WARMING, PŁATNOŚĆ BALONOWA, STUDNIA, TAYLOR, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, TEORIA DECYZJI, BUTELKA ZAPALAJĄCA, MOTYLEK, SALADA, WYCHWYT, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, METROPOLIA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, INFORMATOLOGIA, PRZECHOWALNICTWO, MAGENTA, LEK ANTYARYTMICZNY, NIESZPUŁKA JADALNA, KOMEDIA ROMANTYCZNA, UKŁAD POKARMOWY, SIEĆ KOLEJOWA, HAGIOGRAFIA, PODWODNY LOTNISKOWIEC, SADZIEC KONOPIASTY, ASTROMETRIA, REKINY, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, ZROSŁOGŁOWE, KAZARKA RDZAWA, MINIMALIZM, KAZARKA EGIPSKA, BRETNAL, ANTYKACZYZM, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ODPŁYW, JAZDA FIGUROWA, RASZPLA PLAMISTA, NACZYNIE, INSTYTUCJA, TOŁHAJ, SATANIZM, PLASTEREK, CESARSKIE CIĘCIE, REPUBLIKA BANANOWA, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, OGAR, ANTYHUMANIZM, ORLENIOWATE, ANATOMIA PATOLOGICZNA, SEZAM, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, ASTROGRAFIA, SYLWA, FALLUS, PARALAKSA, BIEG MYŚLIWSKI, KORWIN, BLOK KONTYNENTALNY, KĄPIEL OŁOWIANA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, WOMBAT TASMAŃSKI, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, HIPERINFLACJA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PAPIER PERGAMINOWY, TABOR, RAJA GWIAŹDZISTA, NOMENKLATURA PARTYJNA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, SPOŁECZEŃSTWO, TURBINKA KOWALSKIEGO, BIZA, PODRYG, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, BILET POWROTNY, OGNIWO WODOROWE, CZAPLA SIODŁATA, KOZA SAANEŃSKA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, PONCZ, HALS, PROCES POZNAWCZY, KORTYKOSTERYD, UKŁAD BRZEŻNY, ELEUSIS, FUNKCJA SINC, WERNER, CYKL PALIWOWY, LIŚCIAK, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, CYKLOP, STRZAŁKA MAŁA, WALDEKOKSYB, PUNKT DYMIENIA, KATOLICYZM, RASZPLA CIERNISTA, GRYZONIE, FRYZ, CZAPLA MASKOWA, HABER, GWINT PROSTOKĄTNY, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, JOUAL, SAKSONIA, ENERGETYKA WODNA, PROCES STACJONARNY, EDDINGTON, 2-AMINOETANOL, ELEKTRODA SZKLANA, POLITYKA DYSKONTOWA, PUŁAP TEORETYCZNY, SZLACHAR, NORNICA RUDA, DROŻDŻARNIA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, BIEG RZECZY, CHOMIK MANDŻUGARSKI, ANGLOARAB, INNSBRUCK, OPONY MÓZGOWE, STRAŻ OGNIOWA, MIAZGA ZĘBOWA, DATARIA, BIURO PODAWCZE, GEOGRAFIA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, DRĘTWA PAWIK, WARIACJA, TERRARYSTA, DACH MANSARDOWY, BOSFOR KIMMERYJSKI, GALOIS, SOLANKA, ANTYLOPA, WIEŻA, PRĄD STAŁY, MIŁORZĄB, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PROCES HYDROTERMALNY, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, AUTOPILOT, WYPRYSK KONTAKTOWY, DEDUPLIKACJA, PAPIER PRZEDRUKOWY, KULTURA ŁUŻYCKA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, FILTRACJA, DONARYT, HIPOKAUSTUM, SKOCZ DŁUGOCZUBY, CICHY WSPÓLNIK, STACJA HYDROLOKACYJNA, SŁOWO, SEROHEMATOLOGIA, GRUCZOŁ KUPROWY, KOSZULA, GRANULOMA, DRYL, ŚCIĄGACZ, ŻYWOPŁOT, KĄT DOPISANY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, CYKL INWESTYCYJNY, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, KUSKUS SZARY, WIDŁOZĄB SUDECKI, DZIWONOS SZAROBOCZNY, RUNO, TITAN, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, KOSMOBIOLOGIA, MAPA DROGOWA, MARSJAŃSKI, MANSZETA, KUMAKOWATE, MAKROKOSMOS, HETEROGENNOŚĆ, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, SPOILER, KLOMIFEN, PRZYLEPIEC, REFLEKSOLOGIA, BIURO LUSTRACYJNE, WYBIJAK, GALOP, CABO DELGADO, HOMOGENIZATOR, CEWKA PUPINIZACYJNA, MIERNIK KONDUKTANCJI, ?NARKOTEST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.655 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PARAMETR STOSOWANY DO OPISU POŁOŻENIA WARSTW SKALNYCH ORAZ POKŁADÓW KOPALIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PARAMETR STOSOWANY DO OPISU POŁOŻENIA WARSTW SKALNYCH ORAZ POKŁADÓW KOPALIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEG parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin (na 4 lit.)
UPAD parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEG
parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin (na 4 lit.).
UPAD
parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin (na 4 lit.).

Oprócz PARAMETR STOSOWANY DO OPISU POŁOŻENIA WARSTW SKALNYCH ORAZ POKŁADÓW KOPALIN sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - PARAMETR STOSOWANY DO OPISU POŁOŻENIA WARSTW SKALNYCH ORAZ POKŁADÓW KOPALIN. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast