ZBIÓR PEWNYCH, ODGÓRNIE PRZYJĘTYCH I JEDNAKOWYCH DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI KRYTERIÓW OCENY STANDARDU ŻYCIA, POZYCJI I ROLI SPOŁECZNEJ ORAZ STANU ZDROWIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAKOŚĆ ŻYCIA to:

zbiór pewnych, odgórnie przyjętych i jednakowych dla wszystkich członków danej społeczności kryteriów oceny standardu życia, pozycji i roli społecznej oraz stanu zdrowia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR PEWNYCH, ODGÓRNIE PRZYJĘTYCH I JEDNAKOWYCH DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI KRYTERIÓW OCENY STANDARDU ŻYCIA, POZYCJI I ROLI SPOŁECZNEJ ORAZ STANU ZDROWIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.796

SZKOŁA ŚREDNIA, ZAWŁASZCZENIE, GRAVLAX, KATASTER, NARKOLEPSJA, WSZECHISTNIENIE, PAULOWNIA, LEGOWISKO, WIETRZENIE CHEMICZNE, TRACKI, PRZYDASZEK, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, E, WIR PYŁOWY, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, DRZEWO MASTYKSOWE, KAŁKAN, NAJ, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, MEWA CZARNOGŁOWA, PRZESTRZEŃ, UKŁAD DYNAMICZNY, ZADANIE, PRACA INTERWENCYJNA, KOZŁOWANIE, MACIERZ KORELACJI, ASOCJACJA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, LINIA LOTNICZA, SMUŻKA LEŚNA, TRASZKA ALPEJSKA, EKSPRESJA, LOTI, PODGŁÓWEK, BETACYZM, BIOMETEOROLOGIA, LEBERWURST, WOKAL, MAPA TEMATYCZNA, ŁUK, SĄCZYNIEC, OSA SAKSOŃSKA, KOTSIS, RYNEK RÓWNOLEGŁY, GASKOŃSKI, MAKRO, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, SAKI, KONDYCJONER, CAMPECHE, PRAKULTURA, ANANDA, SĘPNIK CZARNY, IMPLIKATURA, LICENCJA OTWARTA, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, BARCZATKOWATE, PASOŻYT, PARZENICA, RACHUBA, PLAN SYTUACYJNY, PRZEZWISKO, KULTURA MUSTIERSKA, PATOMORFOLOGIA, TRZON, BELEM, URODZENIE ŻYWE, DOKTORAT HONORIS CAUSA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, KAND, MAŁY CZŁOWIEK, GRANT, SZUWOZAUR, TERRARYSTYKA, POHULANKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, WCZASY POD GRUSZĄ, UŁAŃSKA FANTAZJA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, BILET SIECIOWY, TORBACZE, ETAT, PENSJA, FORMUŁA LOGICZNA, REMIZA, CZAPLA MALGASKA, POIMEK, LIBERALIZM SOCJALNY, AMNEZJA DZIECIĘCA, PELOMEDUZOWATE, AEROBIONT, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, EKSPEDYCJA, EPIDEMIOLOG, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, NIEROGACIZNA, GNIAZDO OGNIOWE, GYNYCEUM, OBCY, FUNKCJA ROSENBROCKA, TRAMONTANA, KATASTROFIZM, PLEMIĘ, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, BYŁA, PEŁNA GRUPA LINIOWA, STACJONARIUSZ, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, BOKS, CZAMBON, GRUPA INTERESU, GRA CASUAL, PŁOW, SHOUNEN, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, LANGUR NILGIRI, NALEGANIE, SESJA, LEMURKOWATE, KARAKURT, KONTRWYWIAD, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, GYNECEUM, SIŁA, BRZEŻANIN, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, AMORALNOŚĆ, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, ASOCJACJA PHACE, OSOBA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, SYSTEM PREZYDENCKI, RACHUNEK FINANSOWY, AGROTURYZM, SZKOLNOŚĆ, KAPITAŁ SPOŁECZNY, BYT, MÓŻDŻEK, ADIUSTACJA, CAPPIELLO, HAKONOS, TRASZKA PIRENEJSKA, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, SCREENSHOT, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CAMORRA, ALOZA NIEBIESKA, MĄŻ STANU, DELIRIANT, KONWOLUCJA, SZCZYPIOREK, POSADAS, GĘSI, ZDANIE, PERTURBACJA, KORKOWIEC, OSTADE, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, EWUDU, DOKTOR HONORIS CAUSA, BYTOMIANKA, STYLIZACJA, STYL ARTYSTYCZNY, KORPUS NAWOWY, WYŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, KLĄTWA, SKRYPT, KOSZAR, GRUCZOŁ SUTKOWY, ŻERDNIK, SIEĆ KABLOWA, HERB, INSTRUMENTOLOGIA, OBOSIECZNOŚĆ, BŁYSK, NAUKI GEOLOGICZNE, FAHRENHEIT, DZIEDZICTWO KULTUROWE, RZĘSOREK MNIEJSZY, KAFKA, RADA PROGRAMOWA, FALANDYZACJA, HURYSA, ANALIZA KOSZTÓW, SROMOTNIK WOALKOWY, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, TRANSFUZJOLOGIA, OBSZAR, ZBIÓR, OSTRACYZM, PARAWANING, SOLNIK, PALINGENEZA, BIOFILNOŚĆ, TRYTON, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZAJĄC TOLAJ, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, TAMILSKI, MYSZ BERBERYJSKA, SŁUŻBA ZDROWIA, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, DIAGNOSTYKA, SZEREG HOMOLOGICZNY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, KAUCZUK, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, SZKLANY SUFIT, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, MECHANIKA GÓROTWORU, RYNEK WŁAŚCIWY, AERAL, WŁOSKOWATOŚĆ, GAR, MIGRACJA ZASIŁKOWA, MATURIN, TRĄBKA, KONTO, OPIEKUN, EOLIA, MANGO, METAFIZYCZNOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, CHOLINOLITYK, ARCYDZIĘGLEL, AKURE, ZAPRAWA NASIENNA, LNICZNIK, KOSZARKA, KAPILARNOŚĆ, DZIENNIK KLASOWY, WYBUCH, BARNABA, NUDYZM, MIANOWANIEC, TOPOLOGIA DYSKRETNA, KATEGORIA URZĘDNICZA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, METAMORFIZM REGIONALNY, TEPIC, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, GATUNEK KATADROMOWY, KLAUZURA, BIBLIA, EUROPALETA, TŁUSZCZ, PERFORMATYWNOŚĆ, GWIAZDKA, ALBUMINA, SZMER, LIŚCIARKA, WIEŻOWIEC, LAIK, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, SYSTEM DEDUKCYJNY, CENA INTERWENCYJNA, DEGRADACJA, WĘGIERSZCZYZNA, RYBOTERAPIA, WŁOSKI, SZCZUR WODNY, TOPINAMBUR, PROKSEMIKA, AINTELEKTUALIZM, RAKIETA, KOPROLIT, IRGA POMARSZCZONA, SALETRA, JEŻOWIEC JADALNY, ZADANIE, ZEBRA GRANTA, AUTOPILOT, ŁUNNIK, USTRÓJ, CZESKOŚĆ, SIKA, LAZARET, MANAGEMENT, SHUTE, WODY ŚRÓDLĄDOWE, NASIENNICTWO LEŚNE, SAWANNA, SPRZEDAWCZYK, SOCJALIZM UTOPIJNY, SĄD APODYKTYCZNY, INFORMACJA, SKŁONNOŚĆ, BIOMECHANIKA, CZAKUELA, PRYWATNOŚĆ, SONDA, TRASZKA, DZIECIĘCTWO, ?ANONEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.796 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR PEWNYCH, ODGÓRNIE PRZYJĘTYCH I JEDNAKOWYCH DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI KRYTERIÓW OCENY STANDARDU ŻYCIA, POZYCJI I ROLI SPOŁECZNEJ ORAZ STANU ZDROWIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR PEWNYCH, ODGÓRNIE PRZYJĘTYCH I JEDNAKOWYCH DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI KRYTERIÓW OCENY STANDARDU ŻYCIA, POZYCJI I ROLI SPOŁECZNEJ ORAZ STANU ZDROWIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAKOŚĆ ŻYCIA zbiór pewnych, odgórnie przyjętych i jednakowych dla wszystkich członków danej społeczności kryteriów oceny standardu życia, pozycji i roli społecznej oraz stanu zdrowia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAKOŚĆ ŻYCIA
zbiór pewnych, odgórnie przyjętych i jednakowych dla wszystkich członków danej społeczności kryteriów oceny standardu życia, pozycji i roli społecznej oraz stanu zdrowia (na 11 lit.).

Oprócz ZBIÓR PEWNYCH, ODGÓRNIE PRZYJĘTYCH I JEDNAKOWYCH DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI KRYTERIÓW OCENY STANDARDU ŻYCIA, POZYCJI I ROLI SPOŁECZNEJ ORAZ STANU ZDROWIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZBIÓR PEWNYCH, ODGÓRNIE PRZYJĘTYCH I JEDNAKOWYCH DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DANEJ SPOŁECZNOŚCI KRYTERIÓW OCENY STANDARDU ŻYCIA, POZYCJI I ROLI SPOŁECZNEJ ORAZ STANU ZDROWIA. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x