ZBIÓR RÓŻNYCH SEKWENCJI DNA DANEGO ORGANIZMU, KTÓRE ZOSTAŁY SKLONOWANE W WEKTORZE W CELU ICH ŁATWIEJSZEGO OCZYSZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I ANALIZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANK GENÓW to:

zbiór różnych sekwencji DNA danego organizmu, które zostały sklonowane w wektorze w celu ich łatwiejszego oczyszczania, przechowywania i analizy (na 9 lit.)BIBLIOTEKA GENOWA to:

zbiór różnych sekwencji DNA danego organizmu, które zostały sklonowane w wektorze w celu ich łatwiejszego oczyszczania, przechowywania i analizy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR RÓŻNYCH SEKWENCJI DNA DANEGO ORGANIZMU, KTÓRE ZOSTAŁY SKLONOWANE W WEKTORZE W CELU ICH ŁATWIEJSZEGO OCZYSZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I ANALIZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.372

KOKOSZKA, ZIELONE PŁUCA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, BAJKA, PRACA STUDIALNA, KOKON, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, PRODROM, UKŁAD WIELOKROTNY, GŁOS, WELON, MIS, OGNISKO, ASCEZA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, KOCIOŁ, INTEGRACJA, PRZEPOWIEDNIA, KOTWICZNIKOWCE, ŻUREK, PARADOKS, CADUS, ŻYWA LEKCJA, GUGLE, TYGODNIÓWKA, SPRZĘT, RECEPTYWNOŚĆ, ZBIÓR, PODGRUPA, TECHNIKA ANALOGOWA, KRAWĘDŹ GRAFU, SYSTEM INSTANCYJNY, SIEROTA SPOŁECZNA, DOBRO NORMALNE, SELEKTOR, EUROBAROMETR, FREDRO, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, ŁOWCA GŁÓW, MACIERZYŃSKI, SATANIZM, SPECJACJA RADIACYJNA, ASTROTURFING, KOMÓRECZKA, TEST CIS-TRANS, HAFT, KUBECZEK SMAKOWY, SALON, NAWIGACJA SATELITARNA, ZAPIEKANKA, INTERPRETACJA, JAMAJSKI, KONWENANS, PIERSIÓWKA, HABIT, DEGRESJA PODATKOWA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, STARTER, POLIMORFIZM, ŚCIANA WSPINACZKOWA, HOMARY, ODPUST, SEKURYT, ŁĄCZNIK, ZWIĄZEK ORGANICZNY, SYSTEM OBRONNY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, GRUPA ROBOCZA, LINIA, PLANETARIUM, SPRAWDZIAN, PRODUKCJA, ANTYLOPA MODRA, POLIMORFIZM, BECZKA BEZ DNA, STWARDNIENIE GUZOWATE, DOBYTEK, ANTAŁEK, KC, SKRA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, ANDRIĆ, BAJCA, POPŁÓD, CZERPACZ PATALASA, SAMOUNICESTWIENIE, SKANER OPTYCZNY, DOWCIP, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, MIZANTROPIA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, SZEREG, PARK TECHNOLOGICZNY, UCHODŹSTWO, OCZYSZCZALNIK, SATANISTKA, ŁAGODNOŚĆ, OCZKO, KWALIFIKACJA, SYSTEM LICZBOWY, CIAŁO SZARE, TUNNING, ZESPÓŁ ROŚLINNY, BARYCENTRUM, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KATALOG DZIAŁOWY, BRZOSKWINIA, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, ALLOSTERIA, KRAJE, THOMAS BAYES, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, WETERYNARIA, TABLICA, BLOK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, CECHOWNIA, MAFIA, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, GZIK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, HAGIOGRAFIA, LAS GRĄDOWY, POCHODNA FORMALNA, UMIERANIE, FORMA, FILTR ANTYSPAMOWY, GOSPODARKA ŚWIATOWA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, BINARNOŚĆ, INDOEUROPEJCZYK, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, OSTRY BRZUCH, ROZBÓJ, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, POPULACJA STATYSTYCZNA, PŁOMIEŃ, PERYGEUM, GNETOWATE, DANE WRAŻLIWE, TEKTONIKA, WIRUS, BIURO PODAWCZE, STARCIE, KARCIANE DOMINO, EMBARGO, PRZYPRAWY KORZENNE, GRZYBEK TYBETAŃSKI, HYBRYDYCZNOŚĆ, CZARKA, KREDYT KUPIECKI, YOUTUBER, PRAWO POWIELACZOWE, PELOTA, PROSTYTUTKA, ODPORNOŚĆ, FATALIZM, SATANISTA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, PŁETWA BALASTOWA, MAŹNICA, SEKRECJA, OGNIWO GALWANICZNE, TEMPERATURA, ŚWIETLICA, DONICA, ZAGRANIE, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ALNICO, APEL, PIŁKA SETOWA, WYTWÓRCA, CYRK, PICA, ANDERSEN, ANTECEDENCJA, POLITYKA PIENIĘŻNA, PRZEŚCIERADŁO, FRYKCJA, ŁOPATA, RODZINA NUKLEARNA, EUFORIA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, KURACJA SZOKOWA, ROZBÓJNICTWO, SYFON, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, FALA, ALLELOPATIA, FELLINI, KOMISANT, KONTRWYWIAD, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, REKRYSTALIZACJA, DRUK ROZSTRZELONY, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, PORAŻENIE SŁONECZNE, ELEKTROCHIRURGIA, ZOOGEOGRAFIA, BRUKSELA, POKUTA, SODÓWKA, LIGOWIEC, BOKSERKA, KOPERTA, MADERYZACJA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, TANK, MINOWIEC, METALURGIA PROSZKÓW, KRYTERIUM JURY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, SEKSTURYSTYKA, WRĘGA, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, BUFOR RAMKI, WIDZ, KONKURENCJA DOSKONAŁA, RESZTKI POKARMOWE, OFICJALNOŚĆ, KODEKS KARNY, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, RYZYKO KONWERSJI, TERMOPLAST, POLETKO DOŚWIADCZALNE, INFILTRACJA, PROPRIORECEPTOR, PĘDNIK, PUSTAK, MIKROMACIERZ DNA, KONGRES WIEDEŃSKI, TERMINAL KONTENEROWY, KALEMA, KABLOWIEC, PRZEWODZIK, RZECZOWNIK POLICZALNY, DITHERING, EDUKACJA EKOLOGICZNA, WANIENKA, GATUNEK CELOWY, INFORMACJA GENETYCZNA, HONORARIUM, KOMPLEKS, SAKSHORN, RIESZ, BANK KOMERCYJNY, CEWKA PUPINIZACYJNA, WYSYP ZARODNIKÓW, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ŁOMOTANINA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, ANALIZATOR, ŚRODEK KONTAKTOWY, MIARECZKOWANIE, ESPRESSO, POŻYTEK, SITO, DEMONSTRACJA, DIALOGICZNOŚĆ, PLATON, MROŻONKA, WECK, PREZENTER, TRANSLACJA, DECENTRALIZACJA, SZCZĘŚCIE, ODZYSK, ODBOJNIK, GNIAZDKO, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, HYBRYDA, KPINA, ETOLOGIA, STOWARZYSZONY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KRAKOWSKOŚĆ, SUBSKRYBENT, WANNA, LEK ANTYARYTMICZNY, BOŻEK, PLANTAGENECI, NIEDOMAGANIE, PUŁK, PROMOCJA, PANTOFAG, TROJAN, ALIMENTACJA, DROGI RODNE, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ZAJĘCIE, TECZKA, SŁOWNIK, ETYKIETA, SPÓŁKA HANDLOWA, SUBSTANCJA DODATKOWA, MIESZANINA, ZASŁONA DYMNA, ?SAMODESTRUKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR RÓŻNYCH SEKWENCJI DNA DANEGO ORGANIZMU, KTÓRE ZOSTAŁY SKLONOWANE W WEKTORZE W CELU ICH ŁATWIEJSZEGO OCZYSZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I ANALIZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR RÓŻNYCH SEKWENCJI DNA DANEGO ORGANIZMU, KTÓRE ZOSTAŁY SKLONOWANE W WEKTORZE W CELU ICH ŁATWIEJSZEGO OCZYSZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I ANALIZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANK GENÓW zbiór różnych sekwencji DNA danego organizmu, które zostały sklonowane w wektorze w celu ich łatwiejszego oczyszczania, przechowywania i analizy (na 9 lit.)
BIBLIOTEKA GENOWA zbiór różnych sekwencji DNA danego organizmu, które zostały sklonowane w wektorze w celu ich łatwiejszego oczyszczania, przechowywania i analizy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANK GENÓW
zbiór różnych sekwencji DNA danego organizmu, które zostały sklonowane w wektorze w celu ich łatwiejszego oczyszczania, przechowywania i analizy (na 9 lit.).
BIBLIOTEKA GENOWA
zbiór różnych sekwencji DNA danego organizmu, które zostały sklonowane w wektorze w celu ich łatwiejszego oczyszczania, przechowywania i analizy (na 16 lit.).

Oprócz ZBIÓR RÓŻNYCH SEKWENCJI DNA DANEGO ORGANIZMU, KTÓRE ZOSTAŁY SKLONOWANE W WEKTORZE W CELU ICH ŁATWIEJSZEGO OCZYSZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I ANALIZY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZBIÓR RÓŻNYCH SEKWENCJI DNA DANEGO ORGANIZMU, KTÓRE ZOSTAŁY SKLONOWANE W WEKTORZE W CELU ICH ŁATWIEJSZEGO OCZYSZCZANIA, PRZECHOWYWANIA I ANALIZY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x