NAGROMADZENIE BLISKOZNACZNYCH OKREŚLEŃ W CELU NP. UWYDATNIENIA CECHY, NADANIA EKSPRESJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKUMULACJA to:

nagromadzenie bliskoznacznych określeń w celu np. uwydatnienia cechy, nadania ekspresji (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKUMULACJA

AKUMULACJA to:

skupienie; gromadzenie/ nagromadzenie się czegoś w jednym miejscu (na 10 lit.)AKUMULACJA to:

proces gromadzenia się osadów (na 10 lit.)AKUMULACJA to:

gromadzenie środków na inwestycje (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGROMADZENIE BLISKOZNACZNYCH OKREŚLEŃ W CELU NP. UWYDATNIENIA CECHY, NADANIA EKSPRESJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.507

DRIBLING, HOLTER EKG, NIEMIECKOŚĆ, HEROD, DOMINATOR, DOCHÓD NARODOWY, BADANIE, KONSYGNACJA, REFPATENT, PRAŻNIA, FARMAKOTERAPIA, WENESEKCJA, PRACA DOKTORSKA, KAPITUŁA, KURACJA UDERZENIOWA, POPĘD PŁCIOWY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, ZABIEGI, NIRWANA REZONANSOWA, JUNKIERSTWO, PRZEDBŁYSK, UCIOS, GOSPODARKA NATURALNA, KAMIKAZE, ETIUDA, IMPREGNAT, OPERACJA, URLOP WYCHOWAWCZY, SPORT SIŁOWY, OPIEKA PALIATYWNA, OPIEKA TERMINALNA, OZDOBNIK, CZOP ZATOROWY, REMONT ŚREDNI, KONTRPOCHÓD, JĘZYK LECHICKI, SYTK, ZESTAW, KONFERENCYJKA, WYSKROBINA, NUDYSTA, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, KONTRAKT MENADŻERSKI, DRYFKOTWA, PODATEK PIGOU, OBIJACZ, KAPITAŁ, GNIOTOWNIK, BUDOWNICTWO WODNE, AKUMULACJA, ETIUDA, ŻEBRO, CEWKA PUPINOWSKA, BIAŁYNICKI, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, SPRZĄCZKA, OKRĘŻNOŚĆ, AKUMULACJA, GRUPA NACISKU, AKADEMIA, WYRAFINOWANIE, ANAMORFOZA, TERAPIA, UGRUPOWANIE, TEATR ULICZNY, MIEJSKOŚĆ, BETON, ZABIEG LECZNICZY, PORTUGALSKOŚĆ, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, CZARNY CHARAKTER, KANIBALIZACJA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, SKANDYNAWSKOŚĆ, PORÓD FIZJOLOGICZNY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, TRIK, PROPAGANDA, APLIKACJA, KESON, DESZCZ, LOT ROZPOZNAWCZY, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, MISJA MEDIACYJNA, FORTEL, PROMOCJA, ARBITRAŻ DEWIZOWY, TAMA, KOMERCJALIZACJA, ZBROJENIE, SZCZYTÓWKA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, LEK PRZECIWDEPRESYJNY, GARNITUR, FORMA, ASTROTURFING, MIASTECZKO KOMUNIKACYJNE, TRANSGRESJA, PAS CNOTY, BŁONA PŁAWNA, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, TEST CIS-TRANS, NASIENNIK, EWALUACJA BIEŻĄCA, GANASZOWANIE, MODYFIKACJA CECHY, STARY MALUTKI, POKUTA, KLOMIFEN, UZBROJENIE, SITO, DECYZJA LOKALIZACYJNA, NASIENNIK, FERMA, KORUPCJA, ARESZT DEPORTACYJNY, PUNKT, MAKIAWELISTA, KONSUMPCJA, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, KOMPENSACJA, OPOZYCJA PRYWATYWNA, GHAST, SPÓŁKA, PROSTYTUTKA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, MISJA MEDIACYJNA, ANALIZA TECHNICZNA, ELEKTROWNIA CIEPLNA, OKOLICA, WYSEPKA, ASOCJACJA ROŚLIN, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, CHEERLEADERKA, AGREGACJA, WYŻ, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, BRAMA TRIUMFALNA, GRUSZKA, STARA PUDERNICA, CIEPLAK, SŁUŻBA CYWILNA, BYDŁO DOMOWE, TECHNIKA OPERACYJNA, PILARKA RAMOWA, GNETOWE, DRABINA ANALGETYCZNA, DOBÓR ROZRYWAJĄCY, ZNAK PRZESTANKOWY, WERTYKULACJA, PILOT, RETUSZ, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, EONIZM, NATRYSK, METODA ZERO-JEDYNKOWA, MITYNG, STATEK KABLOWY, STYLIZACJA, PODKÓWECZKA, OBRADY, AGREGAT, POLITYKA PIENIĘŻNA, PRAKTYKA RELIGIJNA, UPRAWA ROLI, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, POSŁANIEC, OPASKA SYRYJSKA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, PRZETARG, PREPARAT KONTAKTOWY, FLAXMAN, KPINA, SERBSKOŚĆ, DYSKRYMINACJA, WYPRAWA KRZYŻOWA, PARALELA, SADZONKOWANIE, DŻIHAD, ODMA, STANDARDZIK, POZYCJA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, SKARYFIKACJA, ZMARTWYCHWSTAŃCY, PANAMERYKANIZM, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, STOPA FUNDAMENTOWA, SHOPPING, CHOROBA FRANCUSKA, SEKRECJA, KASA MIESZKANIOWA, JESTESTWO, KLEKOTKA, KOMEDIA SENSACYJNA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, PARADOKS LEONTIEFA, DEMONSTRACJA, KONFRONTACJA, WODA-WODA, BORDER, RADA, CIĄGNIK BALASTOWY, KLĘSKA, OBRÓBKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ŚLEDŹ, MOLETOWANIE, PRION, TRYMOWANIE, INTERWENCJA HUMANITARNA, DZIECKO WIEKU, NAPAD, PRÓŻNIAK, KOŁATKA, EVENT, SZPACHLÓWKA, ABLACJA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, FALA NOŚNA, FANTOM, KLASTER, TAMA MŁYŃSKA, SMOCZEK, WYSŁANNIK, ROMANTYZM, SZELESZCZĄCY ARGUMENT, MONOCHROMATYZM, RAFA KORALOWA, ZASŁONA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, UCHYB, SUBREGION, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, RZEŹBA, SEANS, POMADKA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KATAPULTOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, REKLAMKA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, DIAMENT, DROGA RZYMSKA, METODA GRADIENTU PROSTEGO, EFEKCIARSTWO, SEKS, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, NATURA, EROZJA EOLICZNA, GNIOTOWCE, TĘSKNOTA, KUSKUS, MANIPULATOR, ŚLĄSKOŚĆ, DOBRO KONSUMPCYJNE, MADERYZACJA, TROMBOLITYK, TURNIKIET, KLIMAT PODZWROTNIKOWY, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, CHEMIA OBLICZENIOWA, NADANIE ZIEMSKIE, DOMINACJA NIEPEŁNA, ROBOTA, MINUCJA, AMORTYZACJA, CZYN SPOŁECZNY, NARADA, KIR, CLEARING, ROZPRAWA DOKTORSKA, WYPRAWA, POTWARZ, BARTNIK, WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI, WOLNOMULARSTWO, TRICK, METAFRAZA, KAZUISTA, WIĄZADŁO, KRANIOTOMIA, MIŁOŚĆ, KĄPIEL LECZNICZA, MOKRA ROBOTA, GĄSZCZ, GOLF, SKÓRKA, ASEKURACJA, ŁAGODNOŚĆ, OBRONA, BLENDA, FORTALICJA, KONTROLA DOSTĘPU, NACISK, ?KLUCZ TELEGRAFICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGROMADZENIE BLISKOZNACZNYCH OKREŚLEŃ W CELU NP. UWYDATNIENIA CECHY, NADANIA EKSPRESJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGROMADZENIE BLISKOZNACZNYCH OKREŚLEŃ W CELU NP. UWYDATNIENIA CECHY, NADANIA EKSPRESJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKUMULACJA nagromadzenie bliskoznacznych określeń w celu np. uwydatnienia cechy, nadania ekspresji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKUMULACJA
nagromadzenie bliskoznacznych określeń w celu np. uwydatnienia cechy, nadania ekspresji (na 10 lit.).

Oprócz NAGROMADZENIE BLISKOZNACZNYCH OKREŚLEŃ W CELU NP. UWYDATNIENIA CECHY, NADANIA EKSPRESJI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - NAGROMADZENIE BLISKOZNACZNYCH OKREŚLEŃ W CELU NP. UWYDATNIENIA CECHY, NADANIA EKSPRESJI. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x