AKANTODY, ACANTHODII - GROMADA WYMARŁYCH RYB SŁODKOWODNYCH I MORSKICH ŁĄCZĄCYCH CECHY PÓŹNIEJSZYCH RYB CHRZĘSTNYCH I KOSTNYCH; Z POWODU LICZNYCH KOLCÓW W PŁETWACH I SPODNIEJ CZĘŚCI CIAŁA RYBY TE NAZYWANE SĄ CZASEM KOLCZASTYMI REKINAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAŁDOPŁETWE to:

akantody, Acanthodii - gromada wymarłych ryb słodkowodnych i morskich łączących cechy późniejszych ryb chrzęstnych i kostnych; z powodu licznych kolców w płetwach i spodniej części ciała ryby te nazywane są czasem kolczastymi rekinami (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKANTODY, ACANTHODII - GROMADA WYMARŁYCH RYB SŁODKOWODNYCH I MORSKICH ŁĄCZĄCYCH CECHY PÓŹNIEJSZYCH RYB CHRZĘSTNYCH I KOSTNYCH; Z POWODU LICZNYCH KOLCÓW W PŁETWACH I SPODNIEJ CZĘŚCI CIAŁA RYBY TE NAZYWANE SĄ CZASEM KOLCZASTYMI REKINAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.126

WILK BRĄZOWY, ŚWINIA, DRĘTWA PAWIK, URNA KANOPSKA, KĄT DWUŚCIENNY, BAJKA, JUBILEUSZ, OMOMIŁEK, BAKSZTAG, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, PŁOZY, KOTEWKA, CZŁOWIEK, SCYMNOWATE, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, INFLACJA BAZOWA, POŻAR, WYGIBAS, CIĘŻAR, RAJA ZIMOWA AMERYKAŃSKA, JODŁA FRASERA, FRYCOWE, OBRÓT WSTECZNY, AMPUTACJA, OSADY DENNE, DIKDIK, KOLENIOKSZTAŁTNE, IOWA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, CÓRKA ŚMIECIARZA, HALI BUT, STARORAKI, KABARET, OGOŃCZA PASTYNAK, NORSIK, BRODAWKA STÓP, KLASMODOZAUR, PRAPŁETWIEC CZARNY, SARDYNELA SZORSTKA, KONDOLENCJE, WYGIBAS, NEPAL, RZEKOTKA KRZYŻOWA, NUŻENIEC PSI, PIERÓG KARELSKI, ADRIANOPOL, JASŁO, SINIEC, KARNY, WIERCHNIEUDIŃSK, RODZAJ MĘSKI, ALBATROSOWATE, WIELOPŁETWCOKSZTAŁTNE, LIDINOWO, PRZÓD, MIDAZOLAM, MURENA PIEPRZOWA, TYLOCEFAL, SKOCZKOWCE, GIMNASTYKA MÓZGU, RAJA POLARNA, TĘCZA, BURTA, LUSTRZEŃ MEKSYKAŃSKI, ANTAGONIZM, BYSTRZYK CZARNOPRĘGI, UCHAL, KRATA KSIĘCIA WALII, ISLANDIA, ERA EOFITYCZNA, KREDYCIK, POPOVER, ZESPÓŁ ROŚLINNY, NEPOT, NOMINALIZACJA, ISZYM, PODKAMIENNIK AMURSKI, SOLIKAMSK, BAROMETR, LAPONIA, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, BŁYSZCZ, GLOBUS, JANDA, PRAPŁETWIEC MAŁY, KENTUCKY, ŁOPATONOSY, KUDAT, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, TORPEDA, KONSYGNACJA, BOCZEK, TERMOMETR OWULACYJNY, LEMING LEŚNY, RAFAEL, RECEPTYWNOŚĆ, CZWARTA CZĘŚĆ, MECHANIZM, HIPOTROFIA, STRUPIEŃ, LEK PRZECIWDEPRESYJNY, DERYWAT, FENOMENALIZM, ŁOPATECZKA, SMALAND, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, JONIA, MĘTLIK, PŁYTA KONTYNENTALNA, ŻWAWIK RATHBUNIEGO, POŁYSK, MIEDNICA, KRĘGOWCE, TRYPTYK, PUŁAPKA INFLACYJNA, WIELOPŁETWCE, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, BYSTRZYK JEDNOPRĘGI, ARGOLIDA, CUNIFER, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, TEMPERATURA, NAPŁYW KORZENIOWY, OPRYSZCZKA, UNDERGROUND, ŁOSOŚ, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, NIEPOKOJENIE SIĘ, GERMAIN, GĄSIOR, ELOPSOPODOBNE, DZIECINKA, TRANSWAL, TRASZKA ZIELONA, SIŁA PŁYWOWA, KREOLKA, HIPOPOTAM, KURIER, MODYFIKACJA CECHY, TAUROGI, NIEMIECKOŚĆ, PEŁZATKA, ROGOWCOWATE, ZSZYWARKA, GRUPA, NOWOPŁETWE, WIECZKO SKRZELOWE, ATERYNA SMUGOBOK, BELMOPAN, APASTRON, ONDOZIERO, KONFISKATA, OSTROBOKI, NUŻENIEC LUDZKI, FIGURA, TĘPOZĘBNE, KĄT, WĘŻYK, ZACHŁYŚNIĘCIE, RETOZAUR, PUZANEK, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, PŁASKOBOK ROOSEVELTA, LACERTA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MIEJSCE ŚWIĘTE, NOKAUT TECHNICZNY, SĘK, JA, WYROSTEK RZĘSKOWY, KOHEZJA, DOBÓR STABILIZUJĄCY, BREWICERATOPS, BEŁKACZEK POSPOLITY, RÓŻANIEC KRZYWICZY, LINIA, ŁABUŃ DŁUGONOGI, BŁAZENEK, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, BOJOWNIK, MISIEK, BIFURKACJA, PODNIEBIENIE TWARDE, NABIEG KORZENIOWY, SARAPUŁ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, DELFINAT, ICHTIOBIOLOGIA, DYSPOZYCJA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, SCHABIK, ODZIEŻ, AERODYNAMIKA, PUZANEK KASPIJSKI, WYWIJAS, MEGATSUNAMI, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, JARZYNKA, STEK, SZCZECIOSZCZĘKIE, NEVADA, IRBIT, SARDYNKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, PAGRUS, TROLER, TUKA, BEZWŁAD, OGOŃCZA ARNAK, WARMBAD, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PSTRĄŻEŃ PLAMISTY, CHOROBA WELWETOWA, NASKÓREK, RAJA ARKTYCZNA, PÓŁKOSZEK, METALOPROTEINA, MIĘSO, OCULUS, DEZORGANIZACJA, ZWINNIK JARZENIEC, LESSONIOWATE, SARDYNELA EBA, MALECHOWO, BIELICE, DIORAMA, NISZCZUKA OLBRZYMIA, RAMIENICA ZWYCZAJNA, JODŁA KALIFORNIJSKA, MLECZAK, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MISSISIPI, ABLUCJA, HOKEJÓWKA AMAZOŃSKA, SŁONINA, KANAAN, NASYCANIE, DAMAN, TETRAPTYK, ARIETKA, NISZCZUKA, BATAJSK, SKRZYNKA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, GORAL CHIŃSKI, FORTECA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, AZYL, SZYJKA, PROMIENIOPŁETWE, NAMURNICA, TEKTONIKA, KOZA, FARSZ, ILJUSZYN, LUCYFERYNA, PANEWKA, PRZECIEK, ŁUSKI, MGLEJARKA, EUGLENA ZIELONA, PYSZCZAK-GARBUSEK, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, JEMIOŁA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, BARYCENTRUM, MANIFESTACJA, PANDERICHTYS, ESRUM, SYLWETKA, MLECZ, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, NURY, NOSOROŻEC, ZATOR PŁUCNY, SPOT, SIEMIĘ LNIANE, VOGEL, KOŁOMYJA, STYL MANUELIŃSKI, BRUNATNICE, DUCH, BŁONA MIGAWKOWA, LUFAROWATE, ZEMSTA FARAONA, MIEJSKOŚĆ, FOTOTROPIZM DODATNI, POCISK BALISTYCZNY, KERMESYT, PROTEGOWANY, POŁĄCZENIE, UNDARIA, RYBOTERAPIA, SZKODNIK, PALEONISKI, KANCIASTOŚĆ, RAJOWATE, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, ?KONGER WSCHODNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.126 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKANTODY, ACANTHODII - GROMADA WYMARŁYCH RYB SŁODKOWODNYCH I MORSKICH ŁĄCZĄCYCH CECHY PÓŹNIEJSZYCH RYB CHRZĘSTNYCH I KOSTNYCH; Z POWODU LICZNYCH KOLCÓW W PŁETWACH I SPODNIEJ CZĘŚCI CIAŁA RYBY TE NAZYWANE SĄ CZASEM KOLCZASTYMI REKINAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKANTODY, ACANTHODII - GROMADA WYMARŁYCH RYB SŁODKOWODNYCH I MORSKICH ŁĄCZĄCYCH CECHY PÓŹNIEJSZYCH RYB CHRZĘSTNYCH I KOSTNYCH; Z POWODU LICZNYCH KOLCÓW W PŁETWACH I SPODNIEJ CZĘŚCI CIAŁA RYBY TE NAZYWANE SĄ CZASEM KOLCZASTYMI REKINAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAŁDOPŁETWE akantody, Acanthodii - gromada wymarłych ryb słodkowodnych i morskich łączących cechy późniejszych ryb chrzęstnych i kostnych; z powodu licznych kolców w płetwach i spodniej części ciała ryby te nazywane są czasem kolczastymi rekinami (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAŁDOPŁETWE
akantody, Acanthodii - gromada wymarłych ryb słodkowodnych i morskich łączących cechy późniejszych ryb chrzęstnych i kostnych; z powodu licznych kolców w płetwach i spodniej części ciała ryby te nazywane są czasem kolczastymi rekinami (na 11 lit.).

Oprócz AKANTODY, ACANTHODII - GROMADA WYMARŁYCH RYB SŁODKOWODNYCH I MORSKICH ŁĄCZĄCYCH CECHY PÓŹNIEJSZYCH RYB CHRZĘSTNYCH I KOSTNYCH; Z POWODU LICZNYCH KOLCÓW W PŁETWACH I SPODNIEJ CZĘŚCI CIAŁA RYBY TE NAZYWANE SĄ CZASEM KOLCZASTYMI REKINAMI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - AKANTODY, ACANTHODII - GROMADA WYMARŁYCH RYB SŁODKOWODNYCH I MORSKICH ŁĄCZĄCYCH CECHY PÓŹNIEJSZYCH RYB CHRZĘSTNYCH I KOSTNYCH; Z POWODU LICZNYCH KOLCÓW W PŁETWACH I SPODNIEJ CZĘŚCI CIAŁA RYBY TE NAZYWANE SĄ CZASEM KOLCZASTYMI REKINAMI. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x