MIASTO NA WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO NAD ZALEWEM KUROŃSKIM, W ZACHODNIEJ CZĘŚCI LITWY, POŁOŻONE U UJŚCIA RZEKI DANGI DO ZALEWU KUROŃSKIEGO, POŁĄCZONE KANAŁEM Z UJŚCIEM RZEKI NIEMEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KŁAJPEDA to:

miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KŁAJPEDA

KŁAJPEDA to:

port nad Bałtykiem (Litwa) (na 8 lit.)KŁAJPEDA to:

duży port morski na Litwie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIASTO NA WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO NAD ZALEWEM KUROŃSKIM, W ZACHODNIEJ CZĘŚCI LITWY, POŁOŻONE U UJŚCIA RZEKI DANGI DO ZALEWU KUROŃSKIEGO, POŁĄCZONE KANAŁEM Z UJŚCIEM RZEKI NIEMEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.791

KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, KAŁUGA, KEFLAVIK, UKŁAD, OKRAJ, HEERLEW, ŻABA DALMATYŃSKA, ULM, MORZE AZOWSKIE, HUAIYIN, ORZESZNICA, MASAN, LORIENT, ZURYCH, ŚWISTAK SYBERYJSKI, BINDOWNICA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, ODDA, BÓBR WSCHODNI, KANGGJE, LEGASPI, MALTA, PÓŁ, BOTICATU, ATLAS NIEBA, FORTECA, KWIAT JĘZYCZKOWY, LIER, UCHAL, PRICE, ŻÓŁW EGIPSKI, FOXE, ORANIA, WEIFANG, AUTOBUS CZŁONOWY, NEVADA, LAGOS, CHICOPEE, OŁÓW, PŁATONÓG WĘŻOWATY, STAROLUTERANIZM, HORBACZEWSKI, WRAKI, FILANDER OKULAROWY, LORI KALABARSKI, COTTBUS, PASŁĘK, KAJMAN, GĄGOŁEK, HUDAJDA, KŁODNICA, SEDALIA, ANTIGUA, TYNIEC, MINUSIŃSK, HILLER, MADAN, OPAR, SYRENA PASKOWANA, SZYMBARK, IPOH, DRZEWIAK DORIA, SUMER, LABOLOGIA, JAMNO, KAPTURZEC, MIASTO-PAŃSTWO, LOT KOSZĄCY, PANDERICHTYS, DELEGACJA, LACHINE, SASSARI, GAWIAL, SINOP, ZMIANA, MANTUAŃCZYK, ANA, ANTYLOPA DERBIEGO, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, GRYF, MODULARNOŚĆ, JACA, CZASOWNIK FRAZOWY, ANEKS, RUCH IZOSTATYCZNY, FAŁD KORZENIOWY, CHJARGAS, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, VATAPÁ, HAMILTON, DELFT, LEMING LEŚNY, SIATKA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, ANATOMIA, MONTAŻ, ABAKAN, KOSTI, DETERMINIZM, KŁAJPEDA, MORSKOŚĆ, VAXJO, CYNAMONKA, MONDOVI, SHANDONG, FRYKANDO, KUTAISI, PŁYTKA CZOŁOWA, KLIN, AUTOBUS PRZEGUBOWY, NORYLSK, PIŁOGON, NOCEK WĄSATEK, GYÖNGYÖS, KRASNOBRÓD, KODA, SUZUN, KIEŁB, ORZESZNICA, KINGSTON, KASHI, ZNAK DIAKRYTYCZNY, OWOC RZEKOMY, TECHNICYZM, NADPROŻE, LINDI, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, TANTA, TIMMINS, NICEA, MEKLEMBURGIA, TRISKWELIŃSKI, YOLA, NOWY JORK, GALT, LARSA, MAZUREK, NERECZNICA BORRERA, HINTHADA, LUKSEMBURG, IZBICA, KAKINADA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, BANES, AZUGA, MESA, ŻARNOWIEC, ANAN, HYVINKÄÄ, AGUILAS, PIETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, GIRARDOT, MASŁO MAŚLANE, RAMLA, OWO, SUSHI, ŻARŁACZ SZARY, KALININ, WIETLICA ALPEJSKA, WILAMOWIANKA, PIĘTKA, IZUMI, AIRDRIE, WZORNIK, BREDEL, NOBEOKA, PUŁAPKA INFLACYJNA, KORMORAN MAROKAŃSKI, WALABIA DAMA, HUANGSHI, ASNEN, RADOM, OHAR, MORA, NADŻD, ŻMIGRÓD, ANKARA, SATYSFAKCJA, DRZEWIAK BENNETTA, WSPORNIK, LOURDES, GAIK, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, ŁUCZYNA, GYULA, PIECHOTY, GESELL, MARIANA, JAMBI, ROZGAŁĘZIENIE, ALAGOAS, RECEPTOR JONOTROPOWY, SŁODNIK, KOLCOPIÓREK RUDY, GOA, STEYR, DUJKER SIWOPRĘGI, CEMBROWINA, BATALHA, DURANGO, WĘDRÓWKA, PIAUI, LIS, GOTYK SKALDYJSKI, GREKA, MEERANE, CHESTER, RAŃCI, ZAFRA, AKCENCIK, CALGARY, BEDFORD, KONFISKACJA, DAMARA, CZWARTA CZĘŚĆ, KAMBODŻA, AMPLIFIKACJA, INGRES, ŁEBA, HJALMAR, KAONAR, CZERSK, NEKROPOLIA, LUDUS, GUFFA, LICZNIK, PELOMEDUZOWATE, BOBAK MONGOLSKI, KORMORAN ARABSKI, SZUPINKA, SONORA, RIPOSTO, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, KALIKO, PRZEDBÓRZ, ANINA, BAWOLE OKO, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, KULTURA WIELBARSKA, CZASOWNIK FRAZALNY, MANGALIA, HUMAŃ, OBSKA, UNIWERSALIZM, TRANSFORMACJA FALKOWA, GENUEŃSKA, PRAWO, ORANI, KRZEMIENIEC WOŁYŃSKI, DELFIN SKOŚNOZĘBY, PILICA, ZSZYWARKA, KOŃCZYNA, PUNA, CENZURA, RATY, TARNOGRÓD, VRŚAC, SZYNKA, HASTINGS, MADAGASKAR, DYJAMENT, IRBID, ODSTĘP, PILCHOWATE, WALENCJA, JONIA, KANGUR CZERWONY, MAŁŻORACZKI, JELEŃ WIRGIŃSKI, ONAGER PERSKI, HUAINAN, BLINDAŻ, BŁASZKI, KOMIN, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, WARWICK, OULU, GUTKOWO, BLYTH, NAGA, ALAMEDA, RODZINA ZASTĘPCZA, REGISTER, MIĘSISTOŚĆ, NORWICH, CHURIBKA, LIPSK, ŚREDNIÓWKA, ELKO, KULEBAKI, SUPRAPORTA, TRIANGUŁ, RUDA, BAHAMY, ŁAPY, KLEVE, ASYŻ, ?OLIWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIASTO NA WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO NAD ZALEWEM KUROŃSKIM, W ZACHODNIEJ CZĘŚCI LITWY, POŁOŻONE U UJŚCIA RZEKI DANGI DO ZALEWU KUROŃSKIEGO, POŁĄCZONE KANAŁEM Z UJŚCIEM RZEKI NIEMEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIASTO NA WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO NAD ZALEWEM KUROŃSKIM, W ZACHODNIEJ CZĘŚCI LITWY, POŁOŻONE U UJŚCIA RZEKI DANGI DO ZALEWU KUROŃSKIEGO, POŁĄCZONE KANAŁEM Z UJŚCIEM RZEKI NIEMEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KŁAJPEDA miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KŁAJPEDA
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen (na 8 lit.).

Oprócz MIASTO NA WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO NAD ZALEWEM KUROŃSKIM, W ZACHODNIEJ CZĘŚCI LITWY, POŁOŻONE U UJŚCIA RZEKI DANGI DO ZALEWU KUROŃSKIEGO, POŁĄCZONE KANAŁEM Z UJŚCIEM RZEKI NIEMEN sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - MIASTO NA WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO NAD ZALEWEM KUROŃSKIM, W ZACHODNIEJ CZĘŚCI LITWY, POŁOŻONE U UJŚCIA RZEKI DANGI DO ZALEWU KUROŃSKIEGO, POŁĄCZONE KANAŁEM Z UJŚCIEM RZEKI NIEMEN. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x