KOBIETA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIELKA LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INKASKA to:

kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIELKA LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.606

POJAZD SILNIKOWY, TRYSEKCJA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, RDZEŃ, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, PŁASKLA ŁOSIOROGA, BABCIA KLOZETOWA, PÓŁKOSZEK, ANKH-MORPORK, MÓZG MATRIOSZKA, SANMARYNKA, WARIATKA, DZIEKAN, BIOGAZ, EPOKA LODOWCOWA, SŁODOWNIK, ARYSTOKRATKA, KRÓLESTWO, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ZGIĘCIE PODESZWOWE, FOSFOLIPID, RYNEK PIENIĘŻNY, RYBIŃSK, JURYSTKA, FORMALISTA, PORTORYKANKA, MIOTEŁKA, EPISTEMOLOGIZM, RUCH SPÓŁDZIELCZY, WARUNEK DIRICHLETA, XOF, MAK OPIUMOWY, AFEKTYWNOŚĆ, STAN OSTRZEGAWCZY, UISTITI BIAŁOUCHA, BURIAT, WYDATKI INWESTYCYJNE, RIDBOK GÓRSKI, DYSZA, KOLORADIZAUR, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, KOPISTA, WSKAŹNIK SIMPSONA, BIBLIOTEKA, MIODOJAD, KROKODYLE WŁAŚCIWE, CICHY WSPÓLNIK, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, ŚWIERK KANADYJSKI, STERYLIZACJA, EGIPCJANKA, KRZAKÓWKA KRZYKLIWA, PAPUGA, MIASTO UMARŁYCH, STYL ROMAŃSKI, BALLADYSTA, BŁAGALNIK, TURKANA, CIĄGUTKA, SIUKSYJKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ŻABKA OZDOBNA, PRZESIEKA, CALYPSO, RŻEW, WALIDACJA, WULKAN TUFOWY, ABORTERKA, KASBA, HERETYK, GŁOS ELEKTORSKI, KRAINA NEOTROPIKALNA, USTONOGI, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, WUEF, EGIPT, DENNIK, CESARSKIE CIĘCIE, CASSINI, POŁĄCZENIE, KOMORYJKA, SZKAPLERZ, PRZĘŚL OSTRA, ŚWIĘTY JAN, STARUSZKA, WIRTUOZERSTWO, RESOR, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, ZACHYLNIK BŁOTNY, PELONEUSTES, CHAŁWA, NOGOLOTKA JAWAJSKA, RYGIEL, WŚCIEKLICE, ASTRODONT, HYICZHON, BIOBIBLIOGRAFIA, SUWAŁCZANKA, KOZIOŁ, PRÓBA, SZEPTUCHA, ERGOMETR, MYŚL, BISZKOPT, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, GAZ PRZEWODOWY, RAMBUTAN, SZKOŁA ŚREDNIA, DENAZYFIKACJA, DAVIS, SPÓDNICZKA, GRUNT POROLNY, PAKARANA, UDAJPUR, DYKTAT, GWIAZDA BETLEJEMSKA, KLASA ZEROWA, AMANT, NOCOLOT, MINIATURZYSTA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, PIJAWKA, ISLANDIA, BUKOWIANKA, PRZEDMORZE, OBSESJONATKA, LLANOS, FOTOGRAM, OSA ŚREDNIA, ZMARZLUCH, TETRAPTYK, MINOKSYDYL, TREN, INICJATYWNOŚĆ, KARNIAK, SUPERMOCARSTWO, APEREA, MAGADAN, RDZEŃ, JĘZYK BRETOŃSKI, HORECA, SYSTEM BANKOWY, NOSOROŻEC ZWYCZAJNY, SUMAK, BOBO, DIVA, MIASTO OTWARTE, UKŁAD, WEŁNA KAMIENNA, PODMIOT ZBIOROWY, SPONDYLOSOMA, KORONA, KUTIKULA, CEREMONIA ZAPACHOWA, ZARADNOŚĆ, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, DZIELNIK, HERETYCZKA, FILM ODWRACALNY, PROSTOŚĆ, FITOASOCJACJA, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, KORA, BEARDSLEY, BAWOLEC, MIEJSCÓWKA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, DINOCEFALE, TEXAS, ŚWIADKOWA, CZYSTY STRZAŁ, WIEK DOROSŁY, REST, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, ZĘBORÓG, ROK WSTĘPNY, ROPUCHA KARŁOWATA, JĘZYK JAPOŃSKI, BYLICA GLISTNIK, INFLACJA KOREKCYJNA, OKRUSZYNA, KURDUPLOWATOŚĆ, UDAWACZKA, ISTIODAKTYL, ASTROGRAFIA, DERELIKCJA, KOLORADO, UZBECZKA, ALOKODON, MASSACHUSETTS, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, ŚWISTUN CHILIJSKI, UNIWERSYTET, EKWADORCZYK, OPOS KRÓTKOOGONOWY, PORZĄDNIŚ, SALAMANDRA SYBERYJSKA, BOCIANIE GNIAZDO, WRÓBLICZKA, PORTRECISTKA, KEYBOARD, ZŁĄCZKA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, DOROSŁOŚĆ, ADYGEJA, JĘZYKI KARTWELSKIE, WIELETA, BOCIAN SINODZIOBY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, JASZCZURKA TARCZOWATA RYJĄCA, BUTONIERKA, INWALIDA WOJSKOWY, CUDZOZIEMKA, PROSTY, FIGHTERKA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, AKITA, PROSTAK, SYLFIDA, OKADIA PRĘGOWANA, DEKADENTKA, ZAWOŁŻE, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, ŚRODEK OBROTOWY, CHAMSIN, MAJ, PRZYCHYLNY WIATR, MIKWA, PODLASIANKA, JODŁA BALSAMICZNA, BOGUSZOWIANKA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PĘTLARZ, KOŚNIK CZUBATY, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, KINGORIA, ZYGOTARIANIN, FILOLOGIA GERMAŃSKA, SALT, MARYKINA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, SCHRON, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, AMINEK EGIPSKI, WILK TASMAŃSKI, WÓŁ PIŻMOWY, ZAJĄC TOLAJ, PENIS, KLON, PIES, SYSTEMIK, LITEWSZCZYZNA, BIJSK, TROJEŚĆ AMERYKAŃSKA, SPŁATA BALONOWA, MEZOPOTAMKA, CHINKA, HALF-PIPE, NIECZYNNOŚĆ, PRZEKAZICIEL, WĄŻ TRAWNY, KOZA ŚRUBOROGA, BOSTON, MOWA EGOCENTRYCZNA, BRZESZCZANIN, CHORWATKA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, PODUSZKA CIĄŻOWA, CHOMIK DŻUNGARSKI, CHAŁTURNIK, PAKULARKA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, CIPCIA DRYPCIA, PAKARANA, NARÓW, LUANCHUANRAPTOR, DUBNO, SPARTA, BARCZATKA FRANKOŃSKA, MODRZEW, MAGAZYN ILUSTROWANY, BĄCZEK SMUGOWANY, IMPROMPTU, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, MINERAŁ ALLOGENICZNY, TĘPOZĄB BIAŁAWY, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, FEMME FATALE, SMOLUCH, KOMISJA SKRUTACYJNA, BETON, TERAZ, TYSIĘCZNIK, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, PANEGIRYSTA, PŁATNIK, ?HELISA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.606 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIELKA LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIELKA LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INKASKA kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INKASKA
kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 7 lit.).

Oprócz KOBIETA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIELKA LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KOBIETA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIELKA LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast