CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTATYZM to:

cecha wykazywana przez obiekty i układy z co najmniej jednym pierwiastkiem równania charakterystycznego o części rzeczywistej równej zero (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.432

MULINA, NIEGOSPODARNOŚĆ, KARENCJA, PUSZYSTOŚĆ, ZAROZUMIAŁOŚĆ, SERWER WIDEO, PIROGA, PROMENADA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, MHOR, WOŁCHOW, OSTROŚĆ, BOASZKOWATE, TRYWIALNOŚĆ, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, NORSIK, LIGATURA, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, MAKRO, BABA-CHŁOP, KĄT, BAJECZNOŚĆ, KOSTKI NAPIERA, PUTTER, METODA ZERO-JEDYNKOWA, PRZESIĄK, BANTENG, DOCIEKLIWOŚĆ, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, WIEŚ PLACOWA, STOPNIOWALNOŚĆ, NIEOSTATECZNOŚĆ, FILAR, KABOTAŻ, PUŁAP TLENOWY, ALT, PROLIFERACJA, TŁUSZCZAK, MALARSKOŚĆ, TRYSEKCJA, PRASADA, MOST EINSTEINA-ROSENA, TĘPOLISTKA, INDUKCYJNOŚĆ, BUFFETING, SUWAK LOGARYTMICZNY, NIEPORZĄDNOŚĆ, BOA DUMERILA, KIELON, DRAPIEŻNOŚĆ, CZAKUELA, WEKTOR EKSPRESYJNY, CHROPAWOŚĆ, TRATWA, GAZELA RUDOCZELNA, SZUBIENICA, HETERODUPLEKS, MASŁO, SSAK WYMARŁY, BRYLE, MARŻA ODSETKOWA, KASZT, XSARA, NATARCZYWOŚĆ, CIS, POŁAĆ, KAFAN, TAUROGI, GŁUPKOWATOŚĆ, SAMOAŃSKI, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, BOJOWOŚĆ, FACHOWOŚĆ, DEROGACJA, WYKROCZENIE DROGOWE, BLACKOUT, TACHOGRAF, OBŁÓG, CZEPIEC, KOLCZASTOŚĆ, RODZINA NIEPEŁNA, ŻŁÓB POLODOWCOWY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, PACHT, AHISTORYCZNOŚĆ, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, DWUNASTKA, ESENSJA, WOJOWNICZOŚĆ, OSTRA REAKCJA NA STRES, NADPOBUDLIWOŚĆ, STAROŚĆ, PENETRACJA GENU, SYJON, SPOJENIE, DOCHÓD OSOBISTY, PUNK, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, POZIOM MORZA, KOMPLETNOŚĆ, LINIA ŚRUBOWA, CHUDOŚĆ, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, ANTYPOLSKOŚĆ, KARELIA, OPŁATA BANKOWA, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, MASWERK, TO COŚ, SĘK, GĄGOŁEK, KONIUNKTYWNOŚĆ, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, ZADRAPANIE, BRECHTANIE KIZIORA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, BIBLIA, MANATY, MUNICYPIUM, TAIF, EROZJA RZECZNA, ARBITRALNOŚĆ, SOS MONACHIJSKI, KRYPTOREKLAMA, ROBOTA, WIOŚNIANKA, JABŁOŃ SYBERYJSKA, KOMBINACJA LINIOWA, SALONOWIEC, ZENIT, PENSUM DYDAKTYCZNE, ŁONO, JĘZYK NANDORIŃSKI, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, KREDYT INWESTYCYJNY, KONSULENT, BRYLASTOŚĆ, DZIUPLA, GUGIEL, UCHO IGIELNE, MASA SPOCZYNKOWA, SYFON, WILK Z GÓR CASCADE, CHOROBA HECKA, TATARSKI, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, PREKONIZACJA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, REKOMENDACJA, PREZENTER, ŻYWOTNOŚĆ, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, ZWINNOŚĆ, GAZY, NIEZDARNOŚĆ, SILNIK SZEREGOWY, ARMILA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, INGRESJA MORSKA, WIRUSY DSDNA-RT, SPŁUKIWANIE, MOSTEK, CHLEB POKŁADNY, POPYCHLE, RYGOR, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ZŁY GONIEC, LIDIA, KWAS POROSTOWY, BEZSZKODOWOŚĆ, LIST ŻELAZNY, KONSEKWENCJA, FRYGIA, DIETA, CZIATURA, PRAWO OHMA, WÓZ STRAŻACKI, OTWÓR WYLOTOWY, WYBITNOŚĆ, KATOLICKOŚĆ, PUCOŁOWATOŚĆ, LAPONIA, STAŁOŚĆ, ENERGIA, RODZAJ NIJAKI, PAKARANA, CZOŁOWNICA, EWOLUCJA, PAIŹA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, OBTŁUCZENIE, RZEMIOSŁO, FRANCISZKANIE, CHÓR, AWERSJA DO RYZYKA, ASTRALNOŚĆ, WEKTOR, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, NADZÓR BANKOWY, WIELOFAZOWOŚĆ, PERLICA CZUBATA, BOTTOMLESS, OGÓREK MAŁOSOLNY, NIESAMOWITOŚĆ, JĘZYK KRASNOLUDÓW, PAZERNOŚĆ, CIAŁO SZTYWNE, TEST PASKOWY, ALIGATOROWATE, KLUCZYK, OKRĄGŁOŚĆ, KATAROWIE, AUDIOBOOK, TWIERDZENIE TOEPLITZA, DELIKATNOŚĆ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, SZLAFROK, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, SZURPEK POROSŁY, KREDYCIK, SKRYPT, KAFKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ZDANIE WZGLĘDNE, WĘZEŁ, LINGWETKA, NIESZCZEROŚĆ, LEMUR WEŁNISTY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MAŁOLETNOŚĆ, BARWNIK NATURALNY, MONTAŻ, DZIECIĘCOŚĆ, MIÓD, KOMBUCZA, KOLOSALNOŚĆ, PASKUDNOŚĆ, RZEPIK, JUDASZOWE SREBRNIKI, IGM, RZEŻYCA, MONITOR, SUPERMOCARSTWO, RETORSJA, DŁUBAK, SKĄPSTWO, KOMISJA NADZWYCZAJNA, REMONT BIEŻĄCY, OSOBA, CIĘŻKA NOGA, TARGANIEC, EFEKTYWNOŚĆ, ZERO BEZWZGLĘDNE, MISJE, NIEPODZIELNOŚĆ, CHOROBA GRZYBOWA, ZAPASY, BAKSZTAG, ALTANNIK OGNISTY, SUBDOMENA, ZABÓR, MINISTER BEZ TEKI, PRZECIĘTNIACTWO, MIÓD EKSPRESOWY, KREWETKA ZMIENNA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, RYZYKO NIEWYGASŁE, MGŁAWICOWOŚĆ, GNIOTOWNIK, PRAWO JOULE'A, PARY SPORTOWE, KAMIZELKA, SUPERKOMBINACJA, KWAS CHLEBOWY, MAŁODUSZNOŚĆ, WSPORNIK, DZICZ, WIZERUNEK, OWOC SZUPINKOWY, RYNGRAF, OSADA, ZNANOŚĆ, LIŚĆ ZŁOŻONY, ENIGMATYCZNOŚĆ, REPETYCJA, PALIUSZ, MISKA, MUCET, SPERKA, KONTAKT, LEW SALONOWY, NIEWAŻNOŚĆ, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, MODRASZEK ALEKSIS, PSYCHOANALIZA, AKT, ?ARBITRAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.432 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTATYZM cecha wykazywana przez obiekty i układy z co najmniej jednym pierwiastkiem równania charakterystycznego o części rzeczywistej równej zero (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTATYZM
cecha wykazywana przez obiekty i układy z co najmniej jednym pierwiastkiem równania charakterystycznego o części rzeczywistej równej zero (na 8 lit.).

Oprócz CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x