CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTATYZM to:

cecha wykazywana przez obiekty i układy z co najmniej jednym pierwiastkiem równania charakterystycznego o części rzeczywistej równej zero (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.432

OPASŁOŚĆ, POKER, KOMPLEKS KASTRACYJNY, SIKORNIK, BIPOLARNOŚĆ, FREESTYLE SLALOM, WOŁOGDA, PALIWO KOPALNE, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, MIÓD SZTUCZNY, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, LINIE BEAU, CHMIELOGRAB, PIŻMOSZCZUR, POSIŁEK REGENERACYJNY, GĘSTOŚĆ, PREDESTYNACJA, WAB, EKUMENA, CIASNOTA, HULA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, KULTURA MAGLEMOSKA, TYNIEC, GRA WYŚCIGOWA, OKNO MODALNE, KOMANCZKA, WAGON BREKOWY, DIAKONAT, KONSULENT, BRAMKA HONOROWA, FRAJERSTWO, BEZPROBLEMOWOŚĆ, IMPERATIVUS, SAMOOBRONA, ROGOWACENIE, HORA, PARTYCYPACJA, BONET, KOABITACJA, TAWDA, CZEPLIWOŚĆ, SKARB PAŃSTWA, CELIAKIA, GONADOTROPINA, OPIESZAŁOŚĆ, RAMIENICA DELIKATNA, SAKRAMENT, AMBITNOŚĆ, DOLNOPŁAT, DROMONA, WOLITYWNOŚĆ, CZAKROTERAPIA, ZALEWKA, ŚLIMACZEK, GENERAŁ, KAY, DROGA POŻAROWA, KONTAKCIK, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, EUKARIONT, SCÉNIC, JUFERS, ZAMSZ, MISSISIPI, OBSESYJNOŚĆ, APPALOOSA, JĘZYK JAPOŃSKI, CYPRYS ARIZOŃSKI, JARZYNKA, ŁĄCZNIK, UKŁAD KRWIONOŚNY, RYNEK PIERWOTNY, KATAKAUSTYKA, PRZYZWYCZAJENIE, OLDENBURGER, KARZEŁKOWATOŚĆ, KAPITANA, PERGAMON, NIEISTOTNOŚĆ, ZDECYDOWANIE, USZKO, CZUCHA, WSPOMAGACZ, CZUCIE MIĘŚNIOWE, ZDRADLIWOŚĆ, KLINGA, KOLORATKA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, JEŻ USZATY, TRAGIKA, TRAJEKTORIA, DYNAMICZNOŚĆ, BIELICE, ODDA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, TRAWIENIE, BOZON CECHOWANIA, NIECZUCIE, BUDOWLA CENTRALNA, GRAF EULEROWSKI, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, PAS DROGOWY, DŁUG TLENOWY, JĘZYK NAWAHO, WERSJA LEKTORSKA, TURANIE, WIĄZANIE POTRÓJNE, NIEUPRZEJMOŚĆ, BRODAWKA STÓP, BOSFOR KIMMERYJSKI, ROZWIERACZ, ANTYBIOZA, CIAMAJDOWATOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCA, PAFOS, PODOBIZNA, WEŁTAWA, PARCIE KORZENIOWE, SILNIK PRZELOTOWY, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, WODNICA, CIELISTOŚĆ, LUTERANIZM, ŁAMANY DACH POLSKI, PAWIAN PŁASZCZOWY, KRZYŻÓWKA, WIOŚNIANKA, WYDMUSZKA, KAFAR, SOCZEWKA FRENSELA, RYBA AKWARIOWA, BEZECNOŚĆ, ANALIZA FINANSOWA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, JĘZYK ELFÓW, CECHA DYSTYNKTYWNA, CINGULUM, SALEZJANIE, UMOWA KONTRAKCYJNA, TUBIETIEJKA, PEDAŁÓWKA, CYNOBROWOŚĆ, HERNYSTIR, MATIZ, POLEWKA, OKRĄGŁOŚĆ, PRZYBUDÓWKA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, LAS DESZCZOWY, RAKVERE, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PUSZKIN, TWARDOŚĆ, GDERLIWOŚĆ, JADOWITOŚĆ, WELITA, ZAWIEW, WIEDŹMIN, LUŹNOŚĆ, BIAŁA STREFA, SOLIDNOŚĆ, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, SUPERMOCARSTWO, PRAPŁETWIEC MAŁY, KĄT DOPISANY, NARYS KWIATOWY, SUKNIA, OBŻARSTWO, WIDMO ATOMOWE, WSPÓLNOTOWOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, TRANSPARENCJA, MONOCENTRYZM, CHMIELEWSKI, WSTAWKA, WSTĘGA MÖBIUSA, TURANIZM, HERMA, TUSZ, PARADOKS GRAWITACYJNY, HAJDUK, TRYB WSADOWY, ŁASKA, ZIMNICA, KLESZCZE, REF, ZIMNE NÓŻKI, SUROWOŚĆ, KREACJONIZM, OWCZA WEŁNA, ZAPIEKANKA, KAZUISTA, UMIEJĘTNOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, STANDING FINANSOWY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, STAN WOJENNY, KREDYT KONSORCJALNY, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, WĘZEŁ, WIELORASOWOŚĆ, FIESTA, RÓWNANIA CAUCHY’EGO-RIEMANNA, OSMOZA, PULSARY, PROFESJA, LEPTOSPIROZA, ARA, CAŁKA RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO, UDAWANIE, ZAPŁON, DZIOBÓWKA, GLEBA, DZIENNIK URZĘDOWY, MOSTEK, PRZYŁBICA, KULEBAKI, TUNDRA, REKWIZYCJA, PRACA, POLE, PODATEK NALEŻNY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BIEGUN, DAKAR, INSTRUMENT DŁUŻNY, BARWA POCHODNA, MOST EINSTEINA-ROSENA, ROZRZUTNIK, ODDYCHANIE, POSŁUCH, PROMIEŃ BETA, BURZLIWOŚĆ, ZAPASY, ATMOSFERA ZIEMSKA, NSUTA, PASO PERUANO, EINSTEIN, BURNUS, MINUSIŃSK, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, MORGA, BERGMAN, TEMAT, REKULTYWACJA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, CENA URZĘDOWA, BOZON Z, AFERAŁKA, CZEK PODRÓŻNICZY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, MASOWOŚĆ, MIARA ŁUKOWA, SZURPEK POROSŁY, BOGDANIEC, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, WYPŁYW, PAWĘŻ, EGZEMPLARZ PRÓBNY, OKRĘŻNOŚĆ, LENIWOŚĆ, TROP, SZORSTKOŚĆ, EGIPSKI, URLOP, AVENSIS, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, WITALIZM, JEDNOZNACZNOŚĆ, GROMBELARD, UNISONO, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, TARCICA, WJAZD, ULGA UCZNIOWSKA, KRETYŃSKOŚĆ, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, POMAZANIEC BOŻY, NAGOLENNIK, GWARANCJA, ROZRZUTKOWATE, DYSPENSA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, KONOTOP, KAFAN, ANGARSK, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KRĄG CZAROWNIC, EFEKT ELIZY, RUCHAWOŚĆ, ARTYKUŁ WIARY, MEDIALNOŚĆ, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, TĘCZA, KOMBINACJA ALPEJSKA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, CHARLES, ?DRUKARKA ROZETKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.432 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTATYZM cecha wykazywana przez obiekty i układy z co najmniej jednym pierwiastkiem równania charakterystycznego o części rzeczywistej równej zero (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTATYZM
cecha wykazywana przez obiekty i układy z co najmniej jednym pierwiastkiem równania charakterystycznego o części rzeczywistej równej zero (na 8 lit.).

Oprócz CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - CECHA WYKAZYWANA PRZEZ OBIEKTY I UKŁADY Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PIERWIASTKIEM RÓWNANIA CHARAKTERYSTYCZNEGO O CZĘŚCI RZECZYWISTEJ RÓWNEJ ZERO. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast