Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIĘSIEŃ, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OBRACANIE CZĘŚCI CIAŁA (NP. UDA, RAMIENIA)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROTATOR to:

mięsień, który jest odpowiedzialny za obracanie części ciała (np. uda, ramienia) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROTATOR

ROTATOR to:

mechaniczny układ obracający się wokół własnej osi, rotujący, stosowany jako część większych układów (na 7 lit.)ROTATOR to:

namagnesowana wkładka ferrytowa w falowodzie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘSIEŃ, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OBRACANIE CZĘŚCI CIAŁA (NP. UDA, RAMIENIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.359

DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, BETABLOKER, WĘZEŁ ZWYKŁY, ERGOMETR, ILUMINATOR, PÓŁ, REGLAN, NIENAGANNOŚĆ, DRĘTWA PAWIK, REPETYCYJNOŚĆ, AMBITNOŚĆ, MAMUT POŁUDNIOWY, OSTROŚĆ, HONGSZANOZAUR, FUNDUSZ PŁAC, SUCHOWIEJ, WALOR, MKLIK, WODOREK, AMALGAMAT, INTENSYWNOŚĆ, RADIOECHO, WSPANIAŁOŚĆ, WYROSTEK RYLCOWATY, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, MIMEZJA, GOLKIPER, ETIUDA, RZODKIEWNIK, FIGHTER, EDUKATORKA, OSTROGONY, KANGUR PARMA, WIZJONER, WZORNIK, TRESER, UMIEJSCOWIENIE, OPĘTNIK, DWUKOŁOWIEC, PIES LEGAWY, CZERWONKA, ARSENEK, WĄTŁOŚĆ, SUTEK, SEKWENCJA, FURIAT, MIKROSKOP OPTYCZNY, OFFSET, WYTRAWNOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, DUPAL, OSCYLATOR, NIECZUŁOŚĆ, OŻWIOWATE, STREFA PODMIEJSKA, EP, ŁĄCZNIK DROGOWY, BRIT POP, DEBLISTA, WYZWOLICIEL, SPŁASZCZKOWATE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SZURPEK, KOREKTOR, POKŁAD PANCERNY, KALEKA UMYSŁOWY, RYNNA SYFONALNA, CZŁAPAK, DAMARA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, RĘKAW, CIOTA, PASMO PRZENOSZENIA, PRÓG BÓLU, ANATOMIA WARSTWOWA, ŻYŁA, ARTYSTA, DEMARKACJA, WSZETECZNOŚĆ, MINÓG STRUMIENIOWY, REPUBLIKA ADYGEI, PRZEWÓD GRZEJNY, WARTOWNIK, WINA UMYŚLNA, KARP KRÓLEWSKI, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MAKAKOKSZTAŁTNE, MH, POSYBILIZM, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PAPROCANY, BABOL, SUPERVISOR, BEZCELOWOŚĆ, ROTATOR, DZIWOŻONA, BANDAŻ, UKŁAD KOSTNY, MASER GAZOWY, MINISTRANT KSIĘGI, ŚWIECA, CYPRYS PATAGOŃSKI, POTĘPICIEL, NIEKOMERCYJNOŚĆ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, SER PODPUSZCZKOWY, KONWENT, SADNIK, CONNECTICUT, CZART, MIARA NIEZWARTOŚCI, INKOHERENCJA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ALTERNATYWA, ZAKURZENIE, KARAKAŁPAKSTAN, NIEWYRAŹNOŚĆ, RADYKALNOŚĆ, B, TEKSAS, ODKURZACZ CENTRALNY, EKONOMIA SPOŁECZNA, PUNKT APTECZNY, MUZYKA TŁA, POTENCJAŁ ZETA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, PRĄD MORSKI, BĄCZEK, BIOMETRIA, DOSTAWCA, WYSIĘK, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, KRYSZNAIZM, PEŁNOLETNOŚĆ, MORS, ESRUM, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, HARTOWNOŚĆ, KUREK, TASMANIOZAUR, KOLONADA, PRZEWODNIK, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, KIEM, NIESTRAWNOŚĆ, PILCHOWATE, MIKOŁAJKI, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, ORGANISTA, NIEKONKRETNOŚĆ, BEZBRZEŻ, GÓROŁAZ, BOMBA, PRĄTEK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, LITOŚCIWOŚĆ, PROCES FIZYCZNY, JĘZYK EZOPOWY, PRZESZKODOWIEC, ZEROWOŚĆ, PRZEWROTOWIEC, PAWANA, THRILLER, KURSOR, MILCZĄCA ZGODA, ABSENCJA CHOROBOWA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PROCES NIEODWRACALNY, GWAŁTOWNOŚĆ, NAPINACZ, LIŚĆ ODZIOMKOWY, CISZA WYBORCZA, AMONIT, NERW ŁOKCIOWY, PAS MIEDNICZNY, NEGACJONISTA, PRZEKŁADNIA PASOWA, SZAŁAŚNICTWO, TAG, WIRUS GRYPY TYPU A, ANTYHITLEROWIEC, ŁAWA RZĄDOWA, GRAF PLANARNY, TRIUMFATOR, OPIEKUŃCZOŚĆ, DEKLINACJA NIJAKA, NIUCHACZ, ANALIZA PORTFELOWA, REAKCJA WYPROSTNA, CHAŁTUROWIEC, KĄT UJEMNY, PLUGAWOŚĆ, ALTEMBAS, DUBNO, PASZA, BARANEK, RAMKA ODCZYTU, SZYKANA, WIETLICA, SZTYWNIACTWO, KLOZET, ISTOTA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, NARZECZONY, OBUDOWA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, PÓŁWYSEP, OKAP, BOMBARDIER, WESOŁOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, DYSORTOGRAFIK, PORZĄDEK, ERA PALEOFITYCZNA, POMYSŁOWOŚĆ, GANGRENA, MODRASZEK NAUSITOUS, NIEDOWIERZANIE, WPŁATA, UPOWAŻNIENIE, WOLA BOŻA, PODŁUŻNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, COŚ, BRUDNA BOMBA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, KALENDARZ CHIŃSKI, WSPÓŁWĘDROWIEC, BENZYNA OŁOWIOWA, TAJEMNICZOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, MIĘSIEŃ WDECHOWY, DOM PRZYSŁUPOWY, DRZEWO ROZPINAJĄCE, CHIP, STACHANOWIEC, KOŁNIERZYK, LODOWIEC KAROWY, CIEKŁOŚĆ, MGŁAWICOWOŚĆ, ILLOKUCJA, KOLCZATKOWATE, OCHRZCZONY, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, MARKUR, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, ŻARŁACZ SZARY, WĄTŁOŚĆ, TRANSPORTÓWKA, LEGALIZM, PLUGAWOŚĆ, SERUM, ŚCIĘCIE, JURYSDYKCJA, NERWOWOŚĆ, URNA, CZYTANKA, PARAMAGNETYK, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, ALGOAZAUR, SALWINIA, CHUDOŚĆ, TAUROVO, DURNOWATOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, CZYN SPOŁECZNY, ISLANDIA, OSADA, AKT PŁCIOWY, OCZOJEBKA, ZAOCZNY, DYSZEL, MAKABRA, MODEL, GAMBIA, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, ORGANISTA, ANKSJOLITYK, DEKLAMATOR, MINA MORSKA, DYŻURNY RUCHU, OBLITERACJA, LOT GODOWY, TUŁA, WIDZ, ŁAŃCUSZEK, REFLEKTOR, PŁASZCZKA, KOZIELSK, ŹRENICA, RZECZYWISTOŚĆ, MĄDROŚĆ, JĄDRO, SARNA, PACZKA, DIABELSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.359 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mięsień, który jest odpowiedzialny za obracanie części ciała (np. uda, ramienia), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘSIEŃ, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OBRACANIE CZĘŚCI CIAŁA (NP. UDA, RAMIENIA) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rotator, mięsień, który jest odpowiedzialny za obracanie części ciała (np. uda, ramienia) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROTATOR
mięsień, który jest odpowiedzialny za obracanie części ciała (np. uda, ramienia) (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x