STRUKTURA RYNKOWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM NA RYNKU TYLKO JEDNEGO DOSTAWCY LUB PRODUCENTA DANEGO TOWARU/USŁUGI, KTÓRY KONTROLUJE PODAŻ I CENY, ORAZ WIELU ODBIORCÓW; ISTNIENIEM BARIER UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH INNYM FIRMOM WEJŚCIE NA RYNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONOPOL to:

struktura rynkowa charakteryzująca się występowaniem na rynku tylko jednego dostawcy lub producenta danego towaru/usługi, który kontroluje podaż i ceny, oraz wielu odbiorców; istnieniem barier uniemożliwiających innym firmom wejście na rynek (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MONOPOL

MONOPOL to:

podmiot gospodarczy posiadający wyłączne prawo świadczenia usług w jakiejś dziedzinie lub skupiający większą część produkcji i przychodów w danej branży (na 7 lit.)MONOPOL to:

sklep monopolowy - sklep, w którym sprzedaje się napoje alkoholowe (na 7 lit.)MONOPOL to:

zestaw do gry w monopol (Monopoly, Eurobiznes itp.) (na 7 lit.)MONOPOL to:

popularna planszowa gra towarzyska (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA RYNKOWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM NA RYNKU TYLKO JEDNEGO DOSTAWCY LUB PRODUCENTA DANEGO TOWARU/USŁUGI, KTÓRY KONTROLUJE PODAŻ I CENY, ORAZ WIELU ODBIORCÓW; ISTNIENIEM BARIER UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH INNYM FIRMOM WEJŚCIE NA RYNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.531

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, POŃCZOSZNIK, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, OBROTNICA, GRACKA, ELEGIJNOŚĆ, PROGRAM, YORKSHIRE PUDDING, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, TYKA, ODBIJANIE, EKONOMIA, BUM, PROTEGOWANY, PICA, NA JEŹDŹCA, ZIEMNIACZEK, MAN, OPŁATA MIEJSCOWA, WIRTUOZERIA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, HULK, POKREWIEŃSTWO, FILIGRAN, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, BIZA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, SADZANKA RUMIENICA, KORNET, SMUTNI PANOWIE, BEMOL PODWÓJNY, POWŁOKA GALWANICZNA, ŁUPEK SAPROPELOWY, KRACH, INWESTYCJA, OBRONA, ORIJA, CHOROBA NASU-HAKOLI, AKT, KĄTNIK ŚCIENNY, KAUKAZ, MISTRZ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, FONDUE CZEKOLADOWE, FOLKLOR, BEZJĘZYKOWE, PALEOTERIOLOGIA, WIEK, KOMŻA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, LENIWIEC PSTRY, ELEMENT GRZEJNY, EKSTERN, NANORURKA, KAZNODZIEJA, BURRITO, NATURA, ZĘBNICA, POIDEŁKO, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PAJA, RARYTASIK, ELEKTROLIZA, SYGNAŁ CIĄGŁY, DYSTANS, PERLISTOŚĆ, OLEANDER, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, BEARS, ZAWIŁOŚĆ, TERMINAL NAFTOWY, SYNERGETYKA, WYKRZYKNIK, SZTURMAK, FALKA COIFLET, HOTELING, RAPT, CZARNY DĄB, WOLUNTARIAT, BARWINEK, CHIRURGIA URAZOWA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SYNGIEL, NAGAN, PRĄD ZAWIESINOWY, ISKRA, RAMA, KASZUBSKOŚĆ, BOREWICZ, ROŻEK, ZNACZENIE, BEŁT, RACHUNEK BIEŻĄCY, ZASTRZALIN, HIPERTEKST, GRUCZOŁ PRZĘDNY, KULCZYBA, OBSŁUGIWANIE, POPYT INWESTYCYJNY, FILOZOFIA JOŃSKA, POTNICA, CIEŃ, STOŻEK WULKANICZNY, HOMARY, KREDYT KASOWY, LICZNIK STRUMIENIOWY, ENERGOELEKTRYK, POLIMORF, GAD, WNIOSEK, ADRES, KOMÓRKA MACIERZYSTA, KULA, RYSUNEK, WNĘTROSTWO, PRZETWÓR, KANTOR, ZEW, FOTOJONIZACJA, PROMIEŃ, INSZA INSZOŚĆ, PARANOJA PRAWDZIWA, KARAWAN POGRZEBOWY, PANDRAK, ROZETKA, KOMBUCZA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, STRZELEC WYBOROWY, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, CYSTOLIT, HIERARCHIA, AZULEN, NONET, OSZOŁOM, TAFELKA, BEZCIELESNOŚĆ, MONOGENIZM, KIJEK NARCIARSKI, CHMURA NISKA, GLIF, CIĘŻAR, DZIABKA, KRWOTOK, REGISTER, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, DOJŚCIE, JARZĘBINÓWKA, PODEJŚCIE, KONTRGAMBIT WINAWERA, TROFOBLAST, IMMUNOCHEMIA, ENKLAWA, MONITOR, AKLIMATYZACJA, LEMONIADA, LAPIS-LAZULI, BARCZATKA, EKONOMIA SPOŁECZNA, MASŁO, METAFIZYKA KLASYCZNA, KSIĘŻULEK, KONGLOMERACJA, WARUGA, ŁUPACZKA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KAMICA, WYWINIĘCIE ORŁA, SIŁA, BERCK, KĄT, WYDATKI BIEŻĄCE, STREAMING, KABOTAŻOWIEC, RULETKA, NASTAWNOŚĆ OKA, JĘZYK PERSKI, ZWIERZĘ, ARCYDZIELNOŚĆ, SIEW CZYSTY, NAJDA, BERET, GAZ NIEKONWENCJONALNY, MUSZLOWCE, JEDNOPOLÓWKA, WARSTWA OZONOWA, SUBLIMAT, FARBA, NOC ASTRONOMICZNA, DOZÓR BÓŻNICZY, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, LINIA HODOWLANA, NARZĄD RODNY, OSŁONA, SZKOŁA ŚREDNIA, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, OSADA, NIESTRAWNOŚĆ, SKUPISKO OSADNICZE, FIGA, SERCÓWKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, WYRAKI, STWORZYCIEL, WĘDKA, OFIARA ŚMIERTELNA, HALUSZKI, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, KRUCHTA, NIEZBĘDNOŚĆ, COUNTRY ALTERNATYWNE, SKALICA, LEGHORN, ISTOTA ŻYWA, INWENTURA, PRÓBA, DESPOTYZM, FRIK, ZŁÓG, ŁACIARZ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, NAROST, TWIERDZENIE ZERMELO, JĘZYK BERBERYJSKI, USKOK, KROSNY, RONIN, HARD CORE, SZACHY AKTYWNE, PIEKŁO, CZŁON ODWRACALNY, ODMIANKA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PIESZCZOCH, RACA, MORGANUKODONTY, KRYSTALIZACJA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, KARD, ANTYKADENCJA, KWADRANS AKADEMICKI, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, TELEFONIA STACJONARNA, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, EFEKT PRIMAKOFFA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, PODKATEGORIA, KOCZ, STYL JOŃSKI, SILOS ZBOŻOWY, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, POMÓR, SYSTEM ARGENTYŃSKI, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, NACECHOWANIE, BROŃ KONWENCJONALNA, CHOROBA BUSCHKEGO, GERMAŃSKOŚĆ, KORYTO, KISZONKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PRZEBIEG, ANDRUS, INKASKA, NAPIĘTEK, SAMOTNA MATKA, PAJĘCZYNÓWKA, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, NAPRAWICIEL, OPRAWKA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, CUKRÓWKA, WYŁĄCZNIK, RACZYNA, SAFARI, KARACENA, PARNOŚĆ, KALETA, LINIA SPEKTRALNA, KACZUGA INDYJSKA, PATENA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, PAPROTNICA SUDECKA, DERYWACJA FLEKSYJNA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, ETOLOGIA, PLAKAT, EGRETA, ZESZYT, JĘZYK PROTOSEMICKI, BUTLA, BERSON, DAWCZYNI, MIŁOŚĆ, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, KATASTROFA, ?PRÓBA JĄDROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.531 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA RYNKOWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM NA RYNKU TYLKO JEDNEGO DOSTAWCY LUB PRODUCENTA DANEGO TOWARU/USŁUGI, KTÓRY KONTROLUJE PODAŻ I CENY, ORAZ WIELU ODBIORCÓW; ISTNIENIEM BARIER UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH INNYM FIRMOM WEJŚCIE NA RYNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA RYNKOWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM NA RYNKU TYLKO JEDNEGO DOSTAWCY LUB PRODUCENTA DANEGO TOWARU/USŁUGI, KTÓRY KONTROLUJE PODAŻ I CENY, ORAZ WIELU ODBIORCÓW; ISTNIENIEM BARIER UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH INNYM FIRMOM WEJŚCIE NA RYNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONOPOL struktura rynkowa charakteryzująca się występowaniem na rynku tylko jednego dostawcy lub producenta danego towaru/usługi, który kontroluje podaż i ceny, oraz wielu odbiorców; istnieniem barier uniemożliwiających innym firmom wejście na rynek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONOPOL
struktura rynkowa charakteryzująca się występowaniem na rynku tylko jednego dostawcy lub producenta danego towaru/usługi, który kontroluje podaż i ceny, oraz wielu odbiorców; istnieniem barier uniemożliwiających innym firmom wejście na rynek (na 7 lit.).

Oprócz STRUKTURA RYNKOWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM NA RYNKU TYLKO JEDNEGO DOSTAWCY LUB PRODUCENTA DANEGO TOWARU/USŁUGI, KTÓRY KONTROLUJE PODAŻ I CENY, ORAZ WIELU ODBIORCÓW; ISTNIENIEM BARIER UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH INNYM FIRMOM WEJŚCIE NA RYNEK sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - STRUKTURA RYNKOWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSTĘPOWANIEM NA RYNKU TYLKO JEDNEGO DOSTAWCY LUB PRODUCENTA DANEGO TOWARU/USŁUGI, KTÓRY KONTROLUJE PODAŻ I CENY, ORAZ WIELU ODBIORCÓW; ISTNIENIEM BARIER UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH INNYM FIRMOM WEJŚCIE NA RYNEK. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x