Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZYK to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZ

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

workowaty narząd w ciele, który najczęściej pełni funkcję zbiornika na określone płyny (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.493

SPINING, TRZON TŁOKOWY, TUZ, CHMIEL, TRESKA, GŁOWNIA, CZŁON PODRZĘDNY, SREBERKO, EMBRIOGENEZA, SADŹ, PRAWO ZATRZYMANIA, APRETUROWANIE, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, PRZEDJĄDRZE, KOLEPIOCEFAL, FROTKA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, GERYLASI, REDLER, NACHALNOŚĆ, TRICORNE, DRAMATURGIA, UDAR MÓZGOWY, TRAGIZM, OZDOBNIK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SZABOTA, DETEKTORYSTKA, MONITOR, GULASZ IRLANDZKI, BAŁAGUŁA, FOTOREALIZM, KURANT, KATAKUMBY, PRZEMYŚLNOŚĆ, KROAZA, CELLULITIS, LAVABO, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, DROŻNOŚĆ, OBSZAR WIEJSKI, PIĄTKA, OBSESYJNOŚĆ, EKSTRADYCJA, LILIJKA, REFREN, JAMA STAWOWA, CHUDOPACHOŁEK, OBRYWAK, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, EMPIREUM, ZDRADZIECTWO, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, PARÓWKA, BIEG, OBSERWATOR, TWARDA DUPA, PLOMBA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, WAŻNOŚĆ, TOWARZYSZKA BRONI, USŁUGOWOŚĆ, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, WIEŚ PLACOWA, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, SPRZĄGLE, DWUNASTKA, CEROWACZKA, SMALCZYK, LEWICOWOŚĆ, LINIA ABSORPCYJNA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, SZTYLPY, LEPTOPLEURON, GRUBIANIN, NIEŚWISZCZUK, NALEWKA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, AKROBACJA POWIETRZNA, BECHER, GĘŚ, KAPELMISTRZ, TRZMIELINA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, GRYPS, PRZEKŁADKA, MROŻONKA, STORCZYK, RUMIAN DWUBARWNY, POLEPA, STENOPELIKS, MADŻONG, CENTRUM URAZOWE, LECZO, NUMER TAKTYCZNY, OSTROŚĆ, CIĄGOTY, FONDUE SEROWE, SMUKLIK, POPIJAŁA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, STRYJ, FUTURE SIMPLE, FERMENTOR, BERET, INDOS, GRAFIKA, KAPUZA, KARTAN, PLAMICA, CIOTECZNY DZIADEK, OBRZEŻEK, FOKBRAMWANTY, BAK, ODBŁYŚNIK, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KRZYŻ KOMANDORSKI, BRZOZA CZARNA, SYRENA, TABLICA CAYLEYA, KOLEJKA, WOLICJONALNOŚĆ, HIPOSTYL, WIELORAK, ODNOWA BIOLOGICZNA, LIGABINO, SILNIK SYNCHRONICZNY, GATUNEK ZAWLECZONY, MARATON, WYGRANA, PŁYWAK, OGNIWO SŁONECZNE, MORGA, METODA PORÓWNAŃ, GRADUAŁ, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZBIORNIK RETENCYJNY, OSKARŻENIE, ŁUPINA, PRZESUWALNOŚĆ, RUGI, NAMIESTNIK, NIEUPRZEJMOŚĆ, RAMIENICA, GEN WĘDRUJĄCY, KASZANA, PLUTOKRACJA, SZKUDNIK, DWÓJKA, GOSPODARKA, HERBATA CZARNA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, OFICER FLAGOWY, WESOŁOŚĆ, BRZUCHORZĘSKA, TUBULOPATIA, KUCZBAJA, SIEROTA ZUPEŁNA, PETROCHEMIKALIA, SKUPIENIE, POSOBOROWIE, SAMODESTRUKCJA, FAŁSZYWOŚĆ, AKOMODACJA, SKLEROZA, SZPILKA, EDIAKARAN, PODŚCIELISKO, BUZIA, METRESA, WYCHÓD, ŁZAWNIK, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, BRAMKARZ, MONOGAMISTKA, FORMACJA, NOTOHIPSYLOFODON, KOMISJA ROZJEMCZA, AKADEMIA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ODCISK PALCA, OSZOŁOM, DZIEKAN, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, CYWIL, OWCA WIELOROGA, MATEMATYKA STOSOWANA, IMBUS, GRAFOSKOP, ŁĄCZNIK, CZEKAN, GWICHT, UTWARDZACZ, PŁYWACZEK, KAGANIEC, STRUKTURALISTKA, SPOJLER, LESZCZYNA, ODSKOK, TAUTOLOGIA, KONTROLA, NARZĄD KOPULACYJNY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PAPRYKARZ, ŚWIDOŚLIWKA, MINOCYKLINA, PIEKŁO, BĄCZEK, MECHANIZM, ROWER POZIOMY, HALO, WIDZOWNIA, KOMBATANT, SIODŁO, MINERAŁ ZABARWIONY, KRYSZTAŁEK, RIPPER, MÓR, PEŁNOMOCNIK, RURA, MACIERZ TRANSMITANCJI, BRĄZ, PRZEKOZAK, RZYGACZ, OLSZÓWKA, ATRYBUCJA, GŻEL, ODTWÓRCA, ZBIÓR BERNSTEINA, NIEMIECKI, OLEJ SOJOWY, LOTOS, SITKO, PLACEK PO WĘGIERSKU, RUCH KRZYWOLINIOWY, HASŁO WYWOŁAWCZE, WELON, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, GUZIK, AFERZYSTA, CARAT, GEOCENTRYZM, GILOTYNA, POLIMORFIZM, DYSKIETKA INSTALACYJNA, WARIOMETR, ORLICZKOWATE, TRANSPARENCJA, NORMA ABSTRAKCYJNA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ASPIRYNA, ŚLEPY NABÓJ, WINO LIKIEROWE, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, RURA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, OUTSIDER, ROSZCZENIE ZWROTNE, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, PRZESTRZELINA, PROMIENNOŚĆ, EDYKUŁA, ARMATOR, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, GRYMAŚNICA, DZIECINKA, DŁUGOSZYJ, SKINIENIE, RUSYFIKACJA, PÓŁHAK, MANIFESTACJA, KWIATUSZEK, AZJATYCKI TYGRYS, POKAZ, ROZMODLENIE, SSAKI JAJORODNE, OSŁONA, KIESZEŃ, SYSTEMOWOŚĆ, KOMEDIANT, SAŁO, HUMOR, ŁOŻNIK, SKRAJNIK DZIOBOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, GROŹBA KARALNA, SALATERKA, MIEJSCE SIEDZĄCE, HARMONIKA SZKLANA, KASETON, ŁÓDKA, PIEZOELEKTRYK, MELUZYNA, ABAŻUR, SINICE, ANTAGONIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pęcherz, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)
pęcherzyk, rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZ
rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.).
PĘCHERZYK
rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x