RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZYK to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZ

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

workowaty narząd w ciele, który najczęściej pełni funkcję zbiornika na określone płyny (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.292

MEGAPASKAL, KASZUBSKOŚĆ, JEDWAB, ROŚLINA GÓRSKA, IMPLEMENTACJA, PUBLICZKA, SZAŁAS, CECOLIT, RUMIANEK, PIĘTNO, PIASKOWIEC, OWAD, MEDEOLA, SZOP, KÓŁKO GRANIASTE, PŁATEK, JĄDRO, DOMEK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, HERBATA CZARNA, CYPROFLOKSACYNA, DYNAMIKA, HOMOFONIA, KASZTANEK, TRIDUUM, UNIWERSYTUTKA, PODGRUPA NORMALNA, TREND BOCZNY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, ZADUPIE, OBRĘCZ, WRAK, PRODUKT LECZNICZY, RAK SZEWC, WIDŁOZĄB LEŚNY, ELIPSOIDA ZIEMSKA, GABINECIK, PŁAWACZKA, PRONATALIZM, ZANOKCICA CIEMNA, ABERRACJA, ANNA, WYDAJNOŚĆ, FILTR CZEBYSZEWA, WIELOBARWNOŚĆ, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, BRAMSEL, WĄSONÓG, EMAKIMONO, DYKTAT, SZATAN, RANA SZARPANA, PŁETWAL, EUKARIOT, FASOLA, LUSTRO, PALIWO GAZOWE, UBOGI KREWNY, INIEKCYJNOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, DOROSŁOŚĆ, CROONER, KURACJA UDERZENIOWA, PRZESŁONA MIGAWKOWA, BEAN, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, WYŚCIGI, DOBRO, MAŁOŚĆ, STAŁA FARADAYA, FAWORYTY, SIATKOWIEC, KASZANA, TERATOZAUR, SAMORZĄDCA, KIOSK, TŁO, REJESTR, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, JEZIORO ENDOREICZNE, POLSKOŚĆ, SFIGMOMANOMETR, SPRAWNOŚĆ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, WYPRAWA, ZGRAJA, WSKAZ, PEDOFILIA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, FORMACJA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, DYSKRECJA, PODEJRZLIWOŚĆ, KIPI KASZA, CHOROBA MORGELLONÓW, DELFINOWATE, STREAMING, POSKROMICIEL, ROTUŁA, MYJKA, KLERK, OBJAWIENIE, NEATH, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KASZA JĘCZMIENNA, FILOZOFIA PRAWA, MILLERETTA, KABARET, CENTRUM, HERMA, POLAROID, LITUUS, KOALICJANT, NEUROPROTEKCJA, WYKRZYKNIENIE, KOMPENSATA, SALA, ZGODNOŚĆ, TYRANOTYTAN, NEFROLEPIS, RADAR DOPPLEROWSKI, ŁYŻKA CEDZAKOWA, MAJTASY, ROD, FUTURE SIMPLE, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, KACZKA, PLATFUS, POMALOWANE, KOMPILACJA, ESTAKADA, GORETEKS, RZYGACZ, CZĘBOREK, SEKRECJA, CHAŁUPNICA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, DUMKA, KAPUSTA KWASZONA, CHRZEST, PIZOID, SZMATKA, PREFEKT APOSTOLSKI, TRUFLA, ENTEROKOK, WYŻYNY, PANNUS, SZÓSTY, SOKOLE OKO, POCIĄG MARSZRUTOWY, SKRYTOBÓJSTWO, LICZBA ALGEBRAICZNA, GALETA, HOMOSEKSUALIZM, STOJAK, PINGWINY, IRONICZNOŚĆ, ALGEBRA LINIOWA, MODERATOR, EKRAN, PANADA, OMIEG GÓRSKI, SZALOWANIE, BROSZURKA, POZIOM, PUSTAK ŚCIENNY, TYFTYK, POLIKONDENSAT, ZAGRYWKA, IDEALIZM, FRANKATURA FANTAZYJNA, FRYS, KOLORYT, DRZEWO IGLASTE, HEADHUNTER, STRĄGA, ZNAK, AMUR, OMIEG, ALBULOWATE, FANTOM, KLUCZ, ŁADOWARKA, KROKIET, NASTOLATKA, NADWYŻKA KONSUMENTA, LENIUSZEK, MINA MORSKA, SZMER, POLONISTYKA, BYLICA, OPAKOWANIE, PRZESTRZELENIE, KREOL, FIGLARZ, KRYSZTAŁEK, KLINIEC, RÓWNIK NIEBIESKI, LAS OCHRONNY, GLINIASTOŚĆ, SMERF, PAMIĄTKA, MASZT, MOCZYMORDA, GEST, IMIONNIK, TORF, FLUWIOGLACJAŁ, ROZTWÓR STAŁY, ZDANIE, PRZEBÓJ, NAMORDNIK, WIEŻA HEJNAŁOWA, ŹRÓDŁO TERMALNE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, HASŁO WYWOŁAWCZE, LITERAT, KOŁO PODBIEGUNOWE, RENTA RÓŻNICZKOWA, MORDOKLEJKA, BŁĘDNIK KOSTNY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, ZDANIE WZGLĘDNE, SODÓWKA, MUTACJA CICHA, SIECIARZ JASKINIOWY, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, APOKATASTAZA, PÓŁŚWIATEK, TRASA, ŻEGLUGA, PRAŻAK, APOLOGETA, KORZENIONÓŻKI, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, MIŚ, TONAŻ, SITO, KUMA, DZIEWCZYNKA, MAŚLANY RYNEK, CYTRONELA, KOMÓRKA ROŚLINNA, NIEBYWAŁOŚĆ, GUMA DO ŻUCIA, LINEARNOŚĆ, RĘCZNOŚĆ, WIDŁOZĄB ZIELONY, GAZ ŁZAWIĄCY, SITNIK, LATARNIA, DINOCEFALOZAUR, AMFITEATR, FRAZA NOMINALNA, PATROLOWIEC, STRAWNOŚĆ, CNOTA, KRYSTALOMANCJA, GANC EGAL, FUTRO, OCZKO, DZWONECZNIK, OFIARA, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, BETON JAMISTY, LIW, DEMODEKOZA, POWTARZALNOŚĆ, SŁABEUSZ, LODOWIEC HIMALAJSKI, RELATYWIZM MORALNY, SZALANDA, OLEJARSTWO, SORGO ZWYCZAJNE, UMOWA ADHEZYJNA, KOSTKA, SIŁY POWIETRZNE, PORADLNE, JĘZYK MASZYNOWY, MIKROSTRUKTURA, MAJDANIARZ, WAMS, ECHINODON, BAŁWOCHWALSTWO, MOSHING, AFILIACJA, SUKCESJA, OUARKA, BIEGUN, POWINOWACTWO, CENTRALNOŚĆ, KONSERWATYSTA, CZASZA, PAMIĘTNIK, TRĄBKA SYGNAŁOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ?HUMOR SYTUACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘCHERZ rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)
PĘCHERZYK rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZ
rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.).
PĘCHERZYK
rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x