RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZYK to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZ

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

workowaty narząd w ciele, który najczęściej pełni funkcję zbiornika na określone płyny (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.292

GORZKI RYDZEK, JESIOTRY, WSPÓŁKRÓL, WARSTWA JASNA, ŁUPEK PARAFINOWY, SILNIK, PASTEWNIK, KREM, PŁOZA, CZAS PÓŁTRWANIA, BIBUŁA, KRUCHTA, LINKOMYCYNA, OBRONA STREFOWA, PROCES TECHNOLOGICZNY, SYMBOLICZNOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, STRONA, GRZYB ZAJĘCZY, POUFNOŚĆ, KORD, DRAMAT GANGSTERSKI, RUCHOMY PIASEK, SZWEDZKOŚĆ, TARCZA, ŚLISKOŚĆ, KIEŁ, EKSCYTARZ, KIOSK, SPRZĘT, KAMIENNIK, ZAPOJA, DRĘTWA, KARMEL, OPONA RADIALNA, PODCHLEBSTWO, KONFIGURACJA, PROEPIDEMIK, AKSAMIT, LINIA, CEGŁA DZIURAWKA, RASTER, ODNALAZCA, PROCES HYDROTERMALNY, PĘCHERZYCA, EOMAMENCHIZAUR, CZYSTOŚĆ, SZEW KOSTNY, PEDERASTKA, MILCZĄCA ZGODA, PIEKŁO, DRZEWO OLIWNE, PARKIET, CHOROBA BERGERA, KARATE TRADYCYJNE, LAJKRA, PTIFURY, NIECZUŁOŚĆ, NAPINACZ, WAFEL, POKOLENIE, KRETOWATE, KRATKA KSIĘCIA WALII, FOKBRAMSEL, ŁYK, RELACYJNOŚĆ, OKULIZACJA, DOUGHNUT, SAŁATA, DZIWOŻONA, ZACHWALACZ, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, IDIOFON, ROZLEGŁOŚĆ, BLOKADA EKONOMICZNA, JĘZYK, ŻAKARD, JESIOTR ROSYJSKI, CHLUBNOŚĆ, WKŁAD BUDOWLANY, KONCENTRAT, DAWCA NARZĄDÓW, KSIĘŻULO, MÓRG, NAGANIACZ, CHORAŁ, AKT, PIEPRZ MNISI, WYTWÓRSTWO, PARTNERKA, DWURURKA, MENTOR, PAJĄK, MITRA, KRYSTALOCHEMIA, JANCZAR, ALEUCKI, KOMISANT, SROMOTNIK WOALKOWY, ŚLUBOJAWKA, FAB LAB, RUCH OPORU, PEDERPES, PUCHAREK, JEZIORO RYNNOWE, MIKROSTRUKTURA, STUPAJKA, DAWNOŚĆ, GWINT ZŁĄCZNY, PREDESTYNACJA, SALMONELLA, KACZAN, KALWARIA, INTENSJA, INSTANCJA, IDIAKANTY, BIAKS, GRUPA, PIECZEŃ RZYMSKA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SZTUCIEC, CZEPIGA, BROŃ BIOLOGICZNA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ZRZUT, FRAZA NOMINALNA, PRAŻAK, GŁOWA GORGONY, UFNOŚĆ, WASZYNGTONIA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KOSMONAUTA, KRYTERIUM SAVAGE'A, ODWROTNOŚĆ, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ESTOŃSKOŚĆ, RANA WYLOTOWA, AKCENT, HARMONIJKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA, WIELORÓDKA, FARCIARA, NIEPRZYSTOSOWANIE, KUKURYDZA, CZUPURNOŚĆ, KSIĘGA AKCYJNA, WARTA, SOCZEWICA, ZAPRZĄG, STEROWIEC SZKIELETOWY, PRZEDZIAŁ, PIGUŁKA, CHOINKA, REEWANGELIZACJA, OSA, PRÓBA, ANTYHITLEROWIEC, TROJAN, ZEFIR, GAZOLINA, NANOTYRAN, MIĘSOŻERCA, SZAŁAWIŁA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SAMOTKA, SZABAS, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, EUTANAZJA, ALTANNIK LŚNIĄCY, ABRAZJA, EKONOMIA SPOŁECZNA, ANALIZA FRAZOWA, GROŹBA KARALNA, TEMPERATURA MROZU, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, BIEGUN MAGNETYCZNY, STYMULATOR, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, AŻUR, CHOMĄTO, WEJŚCIE, STOPIEŃ, EGZORCYZM, BEDŁKA MUCHOMOR, CZERNILEC, CHODNICZEK, KARBINADEL, TRZYKROTNOŚĆ, JUNIORKA MŁODSZA, MIGRACJA, PIERDU-PIERDU, BEATA, REPREZENTACYJNOŚĆ, ARCHEOWENATOR, MINERAŁ, OBLEŃCE, NERW, PŁÓD, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, TAMPONADA, SIŁA ROBOCZA, AROMAT, MINÓG RZECZNY, DENAT , ZDROJEK, OPÓR DROGOWY, SZALONA GŁOWA, CIASTKO, KŁĘBUSZEK, BANKIET, WIELKOŚĆ, KRAJ, NAJDA, SZPARNICOWATE, POKRĘTKA, ZASUWA, NEOPREN, STRUKTURA DRAMATYCZNA, SYSTEMIK, PROFIL, BRUNAT KASSELSKI, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, ZESTAW, RYBA UKWIAŁOWA, MURZYŃSKOŚĆ, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, GŁUPKOWATOŚĆ, SZLIF BRYLANTOWY, PODATEK CEDULARNY, KLEKOTKA, GANC POMADA, LAGUNA, NIEWYPARZONA GĘBA, ASSAPAN, NOGA, RZODKIEW, LONT WOLNOTLĄCY, DYPTYK, IZOMER KONFORMACYJNY, SENES, KURT, PUSTAK, KUTNER, MIĘCZAK, BROKAT, KORD, GMINA MIEJSKA, ODNOWA BIOLOGICZNA, KOMONICA, FILM OBYCZAJOWY, BRUK, SKUTER, KASK WSPINACZKOWY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PREZYDENTKA, SURFER, TORT, WINO DESEROWE, LOKACJA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, PEPIK, GNOMON, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, ASPEKT, GORZKNIK, OFLAG, POLNIK BURY, TOFFI, KET, SERBSKOŚĆ, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, TOP, GŁUPIĄTKO, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, ALGORYTM ITERACYJNY, MIASTO, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, LETYNIEC, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GRENADYNA, SAMOWŁADCA, PŁYWACZ, , OKRUTNOŚĆ, SZCZAPA, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, NOWALIA, SZKARADA, DEREŃ, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, MAKAKOKSZTAŁTNE, CISTECEFAL, WARSZTAT, ROLADA, ROZUM, ANGIELSKI, DWOINA, CZYŚCIEC, ?TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘCHERZ rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)
PĘCHERZYK rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZ
rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.).
PĘCHERZYK
rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - RODZAJ NIEWIELKIEJ WYPUKŁOŚCI NA CIELE, KTÓRA JEST WYPEŁNIONA PŁYNEM I POWSTAJE W WYNIKU OPARZENIA SKÓRY LUB ODCIŚNIĘCIA JEJ. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast