GRUPA CHORÓB METABOLICZNYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ HIPERGLIKEMIĄ (PODWYŻSZONYM POZIOMEM CUKRU WE KRWI) WYNIKAJĄCĄ Z DEFEKTU PRODUKCJI LUB DZIAŁANIA INSULINY WYDZIELANEJ PRZEZ KOMÓRKI BETA TRZUSTKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CUKRZYCA to:

grupa chorób metabolicznych, charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CUKRZYCA

CUKRZYCA to:

termin z dziedziny cukrownictwa, oznaczający gęstą mieszaninę kryształów cukru i syropu międzykryształowego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA CHORÓB METABOLICZNYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ HIPERGLIKEMIĄ (PODWYŻSZONYM POZIOMEM CUKRU WE KRWI) WYNIKAJĄCĄ Z DEFEKTU PRODUKCJI LUB DZIAŁANIA INSULINY WYDZIELANEJ PRZEZ KOMÓRKI BETA TRZUSTKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.353

SKUP, ŚLEPA AMUNICJA, LOJALISTA, KANALIK NERKOWY, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, WIDZOWNIA, GWIAZDA WIELOKROTNA, GNIAZDKO, WŁADZUCHNA, OCEANNIKI, PIĘĆDZIESIĄTKA, TROMBOPLASTYNA, WYDATKI MAJĄTKOWE, ERA KENOZOICZNA, BARWNIK NATURALNY, NIESZLACHECTWO, LAWENDA, PAPROTKOWATE, KOMPLEKS, PILOT, FONDUE SEROWE, GROŹBA, KOSZMAR, CZARNI JEŹDŹCY, PANNEAU, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOMISUROTOMIA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, AMFIBIJNOŚĆ, APARAT ABSORPCYJNY, WIRTUOZOSTWO, BIONIKA, NOK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, BIAŁE WINO, KLIN, POŁOŻNICA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, AKOMPANIAMENT, REZONATOR KWARCOWY, PRZEBITKA, STACJA POMP, PUNKT WYPADOWY, FILOZOFIA, FOWIZM, BECZKA, ZBAWICIEL, KULT, KASZKIET, PASER, RYNEK KONSUMENTA, MASZYNA INDUKCYJNA, KRĘGOSŁUP, SPIĘTRZENIE, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, CIĘŻKA ARTYLERIA, OJCIEC, KITEL, MORALIZACJA, DRABKA, FALA, OKUCIE, GRA POJEDYNCZA, PERIODONTOLOGIA, ARENA, ALLEGRO, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, PĘCHERZYCA, PIONEK, MIKROSOCZEWKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, NOTARIUSZ, FALOWNIK PRĄDU, SZPARNICOWATE, TRIAL, HERB, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, LAJKRA, KANAŁ PRZERZUTOWY, DENDRODOA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, FURIOSO, PAPACHA, MIĘSOŻERCA, PILON, LIPODYSTROFIA, MARUDER, SZALENIEC, SYNANTROP, KONTO DEPOZYTOWE, PILNOWACZ, CZŁOWIEK GUMA, FIGURA, BEŁKACZEK POSPOLITY, ODLEWARNIA, WĘGLARSTWO, RĘKA OPADAJĄCA, CANTUS FIRMUS, ENERGIA ROZPADU, PANSEKSUALIZM, HEJT, LATIMERIA, LUSTRO, WRZÓD TRAWIENNY, BOCZNIK, WAWRZYN, MAZUREK, PARSĘTA, SPRĘŻYSTOŚĆ, KULOODPORNOŚĆ, MORION, KELOWEJ, SĄD KOLEŻEŃSKI, FUZJA KONGLOMERATOWA, WINO ZIOŁOWE, KASZT, MARGARYNA, KOCIOŁ, PRZEBITKA, SAPONINA, ODSTRZAŁ, KAGANIEC, MACA, TRUST MÓZGÓW, KŁOSEK, AFERKA, KWESTURA, SPARRINGPARTNER, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, RAK PRĘGOWATY, SKARGA, KŁOBUK, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KREACJA, PRACE KONSERWACYJNE, BANIECZKA, HIPERTONIA, ZEGAR ATOMOWY, ALGORYTM ITERACYJNY, SŁOWO KLUCZOWE, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SPĘKANIE, PULPA, MEDIALNOŚĆ, DOMINO, REDINGOTE, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, PŁÓTNIANKA, MASIELNICZKA, FARTUCH, POPYCHADŁO, MECH JAWAJSKI, DYKTATORSTWO, PLAFON, WRĘBNIK, WARZONKA, RASTER, POKUTA, STÓJKA, KIT PSZCZELI, MORTAL KOMBAT, START, FUNDAMENT, SONDAŻ, WYDERKA, JOSE, ŻER, DWÓJECZKA, MIKROCHEMIA, GALARETA, FIZYKA, SHIMMY, BYDLAK, HURYCKI, DROGA TWARDA, WĘZEŁ RYBACKI, MIASTO UMARŁYCH, ŻABKI, PATRYCJAT, KOŃ HOLSZTYŃSKI, KATAR, PARANDŻA, WOJNA DOMOWA, WARAN BEZUCHY, ENDOPSAMMON, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, KONFISKATA, TOR, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, MINIMALISTA, DEWOLUCJA, AZYL, KOMPRESJA DYNAMIKI, CEWNIK, NIEPOSPOLITOŚĆ, GIPSORYT, ODCISK PALCA, DEMONOLOGIA, NIEKROPIEŃ, MOTYL, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, WATA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, REMINISCENCJA, SPRZEDAWCA, BATYST, MAORYSKI, DEGRESJA PODATKOWA, POLIPTYK, EKONOMIA ROZWOJU, TARCICA, WIBRACJA LABILNA, ULICA, STONOGA MUROWA, WPADKA, KOSMATOŚĆ, NOOB, DRAMAT MUZYCZNY, NAŁÓG, WSPINACZKA SKAŁKOWA, PROSTAK, KOCIOŁ WIROWY, ARTERIA, ŚWITKA, LEKTOR, ZACHŁYST, FABIA, ŚREDNIA KWADRATOWA, DILER, PŁAZAKOWATE, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, ŁBISKO, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, DRAMATYCZNOŚĆ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, KATAPULTOWANIE, CEREMONIALNOŚĆ, SUNDAJKA, OBIEG, ILJIN, SENTYMENT, KIEROWNIK MUZYCZNY, PANTOGRAF, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, LINIA KOLEJOWA, ANIMAG, GASTROFAZA, JEDNOSTRONNOŚĆ, EDUKATOR, POSTANOWIENIE, ŚWIĘTOPIETRZE, LOJALIZM, IMMOBILIZM, JASKÓŁKA, HIPOTROFIA, CYKL FIGURALNY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, KOŁEK, KORONIARZ SERCATY, POTĘPICIEL, DRZWI WAHADŁOWE, BOEING, PLATFORMÓWKA, KOSZYCZEK, AKROLIT, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, DWUDZIESTKA, JĘZYK ANGIELSKI, OBLICZNOŚĆ, PARAGENEZA, SOKOLE OKO, NIETOPERZE, TRZASKOWISKO, PRZEBARWIENIE, OBSERWACJA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, HERBATNICA, SEROHEMATOLOGIA, PERLICA CZUBATA, PŁAWIK, KLATKA SCHODOWA, WIELKI STEP, MAJĄTEK, ROZCIEŃCZALNIK, KRWIODAWSTWO, ŚLIZGAWKA, DEALPACK, GAZPACHO, ZESZYT, NIEOBLICZALNOŚĆ, NIETZSCHEANISTA, MEKSYKANKA, PRZEPROST, SZEWRON, KASTLER, RÓŻANIEC, DWUBÓJ KLASYCZNY, BOBROWISKO, ?MANIPUŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.353 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA CHORÓB METABOLICZNYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ HIPERGLIKEMIĄ (PODWYŻSZONYM POZIOMEM CUKRU WE KRWI) WYNIKAJĄCĄ Z DEFEKTU PRODUKCJI LUB DZIAŁANIA INSULINY WYDZIELANEJ PRZEZ KOMÓRKI BETA TRZUSTKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA CHORÓB METABOLICZNYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ HIPERGLIKEMIĄ (PODWYŻSZONYM POZIOMEM CUKRU WE KRWI) WYNIKAJĄCĄ Z DEFEKTU PRODUKCJI LUB DZIAŁANIA INSULINY WYDZIELANEJ PRZEZ KOMÓRKI BETA TRZUSTKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CUKRZYCA grupa chorób metabolicznych, charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CUKRZYCA
grupa chorób metabolicznych, charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki (na 8 lit.).

Oprócz GRUPA CHORÓB METABOLICZNYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ HIPERGLIKEMIĄ (PODWYŻSZONYM POZIOMEM CUKRU WE KRWI) WYNIKAJĄCĄ Z DEFEKTU PRODUKCJI LUB DZIAŁANIA INSULINY WYDZIELANEJ PRZEZ KOMÓRKI BETA TRZUSTKI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - GRUPA CHORÓB METABOLICZNYCH, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ HIPERGLIKEMIĄ (PODWYŻSZONYM POZIOMEM CUKRU WE KRWI) WYNIKAJĄCĄ Z DEFEKTU PRODUKCJI LUB DZIAŁANIA INSULINY WYDZIELANEJ PRZEZ KOMÓRKI BETA TRZUSTKI. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x