DOKUMENT WYDAWANY W POLSCE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA, POŚWIADCZAJĄCY, ŻE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMYŚLNIE PRZESZEDŁ PRZEZ PROCES AKREDYTACJI, CZYLI ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH, WARUNKÓW SANITARNYCH I ORGANIZACJI PRACY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY to:

dokument wydawany w Polsce przez Ministra Zdrowia, poświadczający, że zakład opieki zdrowotnej pomyślnie przeszedł przez proces akredytacji, czyli zewnętrznej oceny jakości świadczonych usług medycznych, warunków sanitarnych i organizacji pracy (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT WYDAWANY W POLSCE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA, POŚWIADCZAJĄCY, ŻE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMYŚLNIE PRZESZEDŁ PRZEZ PROCES AKREDYTACJI, CZYLI ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH, WARUNKÓW SANITARNYCH I ORGANIZACJI PRACY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.669

PRZESTRZEŃ, BABICE, WALEC KOŁOWY PROSTY, POZYTYWIZM, AMBRAZURA, DALEKOPIS, JASIENICA, MENONITYZM, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, DR HAB, DERYWACJA UJEMNA, PUNK ROCK, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, RYNEK LOKALNY, PIŻMOSZCZUR, SHILLING, BIAŁY DOM, GAULEITER, MASZYNA WYCIĄGOWA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KSIĄŻĘ, PGR, BĄK, EGZEMPLARZ SYGNALNY, DIAPSYDY, WALGINA RDESTNIAK, SZARPANKA, PRZEWRÓT, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, DYMINUCJA CHROMATYNY, ALGONKIN, VOTUM SEPARATUM, RONT, FUNDUSZ ZASOBOWY, HIW, JAD KIEŁBASIANY, LICZBA NIEPARZYSTA, POTENCJAŁ BŁONOWY, ODDZIAŁYWANIE, PASO PERUANO, ANTYPOLSKOŚĆ, BONET, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GRONO, MAŁY SZLEM, SZUBA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, PIÓROPUSZNIK STRUSI, OBEDIENCJA, WESTERN, KYNOTERAPIA, SEROWARNIA, PAPIER CZERPANY, PRZEMYSŁÓWKA, CZAS, RÓW, WIĄZANIE PODWÓJNE, PASTICCIO, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, PROCES GEOLOGICZNY, TAŁES, SER PODPUSZCZKOWY, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ASYMILOWANIE SIĘ, ŻEBRO, MIT, DŁUŻNIK SOLIDARNY, PROLIFERACJA, TRACHYKARPUS, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, KLUCZ KODOWY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, PIERWSZA POMOC, UBRANIE OCHRONNE, PARTIA, CHÓW, MRÓWKOLEW, BEZPIECZNIK NASTAWNY, NEPOT, TUNELOWANIE, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ODBYTNICA, JASZCZURNIK, HYGROPSAMMON, WOLEC, BÓBR EUROPEJSKI, DALMATYKA, SAN, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, AGREGACJA, ŚRODEK PRAWNY, ŻUPAWA, CHAŁAT, SZYMBARK, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, CEPELIN, LIPKA, TRAKTAT WERSALSKI, ZAKŁAD, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KONDYCJONALIZM, DRABINA HAKOWA, KLUCZEWSKO, LEPIĘŻNIK BIAŁY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, PILENTUM, KANNA, KARTON, WULGATA, CZEPIEC, WIĄZANIE POTRÓJNE, JURA KRAKOWSKA, FILTR CYFROWY, SAJAN, CZAKROTERAPIA, BRIENZ, SIERAK, CHODNIK MINOWY, KOROZJA, SCENA ROZBIERANA, ZAJĄCZEK, ABAJA, LEJEK, ZAKŁAD, GUANO, ISEO, ODMIANA MIESZAŃCOWA, GEOMELOFAGIA, PARGAMIN, CLIO, MYSZ MAŁOOKA, SYBIRSKI, BIBLIA JAKUBA WUJKA, KOŃ FIORDZKI, STĄGIEW, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, TATUAŻ, WIDŁOZĄB WIELOSZCZECINKOWY, SOKOLSTWO, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, LISTA TRANSFEROWA, ADHORTACJA APOSTOLSKA, GŁUCHY TELEFON, ZAKŁAD, PIGUŁKA WIEDZY, TELESPRZEDAŻ, SYNINGIA OKAZAŁA, MEDYKA, MAJOWNIK, EFEKT BŁAŻKI, PISMO KLINOWE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PROFIL TOPOGRAFICZNY, RYBOŁÓW, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, CETNAR, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, WSPARCIE FINANSOWE, DYSTANS, SREBRNY EKRAN, WNĘKA, EROZJA LODOWCOWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PARA, HIPERINFLACJA, LICHOTA, SKARB NADWORNY, ŚWINKA MORSKA, HAIN, BIEGUN, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, RUSTYFIKACJA, OGRANICZENIE WIEKOWE, EKSPRES KOLBOWY, PANI, PRZERZUT, BYLICA GLISTNIK, CREDENCIAL, SYSTEM KONSORCYJNY, WIELOZADANIOWOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, TRABANT, NOMINAŁ, PETRYFIKACJA, BARANOWO, WOSKOWNIA, CHAMÓWA, ORLICA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, POŚWIERKA, ŚWIETLIKI, ZGROMADZENIE ZAKONNE, GRZYBICA CZARNA, MNOŻENIE MACIERZY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, LILIA, ŚWIADECTWO, DEPIGMENTACJA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, ROZŁUPEK BRUNATNY, SILNIK SYNCHRONICZNY, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, WIZUALIZACJA, PATOFIZJOLOGIA, DROGA KONIECZNA, KAZUISTYKA, BEZRĄBEK CZTEROKANCIASTY, MŁODZIEŻOWIEC, BAKTERIOLIZYNA, ROTARIANIN, REZYDENT, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, TRZEŚNIA, BIOLOG MOLEKULARNY, AUTORAMENT, APARAT GOLGIEGO, OBJAWIENIE, SPRZĘT MECHANICZNY, KLIENT KORPORACYJNY, TARNOWIEC, PASKÓWKA, POMAZANIEC BOŻY, LICZBA PARZYSTA, PĘDZLICZEK BRODAWKOWATY, SAMOAŃSKI, KASAK, SZCZUROWA, SŁAWNO, PŁASK, DIAGNOZA SPOŁECZNA, HOLENDER, SOCZEWKA FRENSELA, PARADOKS RUSSELLA, KASZARNIA, KOSZMAR, CERKIEW, TAKEDA, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, FORMIŚCI, ARSENAŁ, TAŁAŁAJSTWO, TEST, NARRACJA POLIFONICZNA, SEGMENTACJA, ZNACZEK, CHOROBA GRZYBICZA, CHOROBA WIRUSOWA, SZOGUN, CHOROBA KŁUSOWA, SILMARIL, QUENYA, STRÓŻA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, KOTURN, BAZYLIKA KATEDRALNA, HORMON PŁCIOWY, WARZONKA, BOGDANIEC, CROSSING-OVER, WIĄŚLOWATE, AWIACJA, NIEPODZIELNOŚĆ, DWUIZBOWOŚĆ, DZIEWANNA, OSOBA, SPÓŁKA-CÓRKA, PRZYWILEJ TARGOWY, JEZIORO WYDMOWE, NASYCANIE, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, ZAMIEĆ, TWIERDZENIE CEVY, ZEBRA STEPOWA, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, GRZESZNOŚĆ, LEW SALONOWY, FAVELA, SWERCJA TRWAŁA, TERMOLUMINESCENCJA, KUPON, WIZYTA STUDYJNA, ROKIETA, PROCES, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, LUZINO, DŁUG TLENOWY, MONITOR, OSET SINY, WIRULENCJA, FRYGOWIE, KWAS CHLEBOWY, WYRZUT, AKRYBIA, SKOŃSKI, ?PLAZMA ZARODKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.669 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT WYDAWANY W POLSCE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA, POŚWIADCZAJĄCY, ŻE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMYŚLNIE PRZESZEDŁ PRZEZ PROCES AKREDYTACJI, CZYLI ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH, WARUNKÓW SANITARNYCH I ORGANIZACJI PRACY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT WYDAWANY W POLSCE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA, POŚWIADCZAJĄCY, ŻE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMYŚLNIE PRZESZEDŁ PRZEZ PROCES AKREDYTACJI, CZYLI ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH, WARUNKÓW SANITARNYCH I ORGANIZACJI PRACY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY dokument wydawany w Polsce przez Ministra Zdrowia, poświadczający, że zakład opieki zdrowotnej pomyślnie przeszedł przez proces akredytacji, czyli zewnętrznej oceny jakości świadczonych usług medycznych, warunków sanitarnych i organizacji pracy (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY
dokument wydawany w Polsce przez Ministra Zdrowia, poświadczający, że zakład opieki zdrowotnej pomyślnie przeszedł przez proces akredytacji, czyli zewnętrznej oceny jakości świadczonych usług medycznych, warunków sanitarnych i organizacji pracy (na 23 lit.).

Oprócz DOKUMENT WYDAWANY W POLSCE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA, POŚWIADCZAJĄCY, ŻE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMYŚLNIE PRZESZEDŁ PRZEZ PROCES AKREDYTACJI, CZYLI ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH, WARUNKÓW SANITARNYCH I ORGANIZACJI PRACY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DOKUMENT WYDAWANY W POLSCE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA, POŚWIADCZAJĄCY, ŻE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMYŚLNIE PRZESZEDŁ PRZEZ PROCES AKREDYTACJI, CZYLI ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH, WARUNKÓW SANITARNYCH I ORGANIZACJI PRACY. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x