OPIEKA NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY, MAJĄCA NA CELU POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W TEJ FAZIE CHOROBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIEKA PALIATYWNA to:

opieka nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby, mająca na celu poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby (na 16 lit.)OPIEKA TERMINALNA to:

opieka nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby, mająca na celu poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPIEKA NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY, MAJĄCA NA CELU POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W TEJ FAZIE CHOROBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.383

DZIWKA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ADAM SŁODOWY, TCZEW, ŚRODEK TRWAŁY, MECHANIZM JEZDNY, CHOPIN, M, NERECZNICA VILLARA, ALBAŃSKI, GIMBAZA, POMORSKA, SPRAWNOŚĆ, MOŻNOŚĆ, SUR, CHOROBA TAYA-SACHSA, BIEG PATROLOWY, NABOJKA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, EWIDENCJA LUDNOŚCI, PRZEBŁYSK, LIRA, KEILIN, HURTNICA ZWYCZAJNA, LAWRION, SPÓŁGŁOSKA USTNA, TOLERASTIA, LANCKNECHT, TRIANGUŁ, NOUMEN, KLASA BETONU, KORONA, IKORODU, ZDERZACZ, SAPROFAG, IMIGRACJA, OPACZNOŚĆ, DAR ZIEMI, AEDICULA, MICZURINIZM, SFIGMOMANOMETR, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, POLĘDWICA, ROZSTRZAŁ, DZIKUS, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, KASJERKA, ANTYWESTERN, GORODEC, KUKICHA, STOPA, MODELARSTWO LOTNICZE, ELEGANCIK, BUGENAZAURA, FILOLOGIA CHORWACKA, KWAS TŁUSZCZOWY, JOŃSKI, DROGA RZYMSKA, SZTUKA PERFORMATYWNA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, WOREK REZONANSOWY, MIKROSKŁADNIK, SAVERNE, BIBLIOPOLA, KROK NAPRZÓD, PANOPTIKON, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, MACIERZ TOEPLITZA, SOS MORNAY, SLUP WOJENNY, NIECUŁKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, EROS, KRALUPY, TULIPANOWIEC, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, SPADOCHRONIARZ, FECHTMISTRZ, MACH, SHONEN-AI, KACZUSZKA, FIRMAMENT, PRZEKRASKA, SZUNOZAUR, TURMA, OŚRODEK WYŻOWY, WSCHÓD, NAMYSŁ, CRIOLLO, ISKRA ELEKTRYCZNA, KSIĄŻKA ADRESOWA, USTONOGIE, ROZPORZĄDZENIE, NAWAHO, WSCHÓD, LAKHNAU, FESTON, BILOKACJA, SZEW, ANTIFA, KUCHNIA, COLUMBUS, STARA MALUTKA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, ZŁUDNOŚĆ, PĘCHERZ, TEST, MATANZAS, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, GŁODOWANIE, WOREK, NEURON LUSTRZANY, DRUT, FASKA, CYKL MIESIĘCZNY, HUBA, GALA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, ANCUD, NAKARCZEK, CEROWNIA, JAJKO PO FRANCUSKU, ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ, WOJOWNICZOŚĆ, ENDOMORFIK, EKSPANSYWNOŚĆ, PLAZMOLIZA, BALONET, WSCHODEK, DYNGUS, SEROWNIA, KOCIOŁEK SKALNY, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, WYLEW, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, DOBRO, KASZTANOWIEC, KALOSZEK, GERIATRIA, CYWIL, RZYGI, TEOLOGIA NATURALNA, BRODAWKA STÓP, METATEZA, KOKTAJL MOŁOTOWA, KWIAT LOTOSU, ZIEMIA, WIATR POZORNY, SUWNICA BRAMOWA, FIFKA, MECHANIK POKŁADOWY, FAZA, BRAT SYJAMSKI, PRZETWÓR, EIJKMAN, LENIWIEC, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, AUKSYNA, CHAŁTURA, MARCELIN, DYSKALKULIA GRAFICZNA, UCZEŃ, ROCKOWIEC, DZIAD, GENOMIKA FUNKCJONALNA, WIGILIA, PADWA, AKCENT OSTRY, DIALIZOTERAPIA, PARAGRAF, LEGAT PAPIESKI, WYŻSZOŚĆ, OPIEKUN, POSIEDZENIE, SHONEN-AI, RATUSZ, GODŁO PROMOCYJNE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, NIEDŹWIEDNIK, KALEKA UMYSŁOWY, SZTUKATERIA, NIGERIA, DOJŚCIE, WAŁECZEK, RAJTUZY, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, IDEAŁ MAKSYMALNY, ZWIĘZŁOŚĆ, SĄD DORAŹNY, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, OSTADE, WŁAŚCIWOŚĆ, CUDA NA KIJU, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRZĘDZIWO, IRRADIACJA, GINSENG, WIDOWNIA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, ELEGIJNOŚĆ, CHOROBA ALKOHOLOWA, OBROŻA, KRYPTODEPRESJA, KLOCEK, EFEKCIARSTWO, GREKA, DEOKSYADENOZYNA, FUZJA HORYZONTALNA, RENTGENODIAGNOSTYKA, GRUSZLA, UDRY, KONCEPT, LICEUM, ARCHIWIZACJA DANYCH, RÓW PRZECICZOŁGOWY, ANATOMIA WARSTWOWA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, SKORUPA, DEWOCJONALIA, KOŃ KARABACHSKI, WSKAŹNIK, MANDAT WOLNY, TEORIA GEOCENTRYCZNA, GUTKOWO, NADPIS, OBRAZ, PRĄD ZWARCIOWY, REZYGNACJA, RUGBY, WIDZENIE MASZYNOWE, KAMPOT, SZKOŁA, OŚCIEŻNICA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ŹDZIEBLARZE, NERWIAK OSŁONKOWY, POSŁANIEC, FIGURA DZIOBOWA, OCZKO W GŁOWIE, HYCEL, KUPRÓWKA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, BAON, SZEW PODNIEBIENNY, KONTRABANDZISTA, KUJNOŚĆ, PRYSZNIC, RAKI, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ZASTÓJ ŻYLNY, WIERSZ LEONIŃSKI, DZWONY, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, TERMINAL NAFTOWY, AUTOSANIE, PĘCHERZYK, RYCERZ, MYDLARZ, EPOLET, WETERYNARZ, KONSERWACJA, SAFADŻA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, SYNSEPAL, BIAŁA DAMA, DWUPŁCIOWOŚĆ, JAMRAJ, STANICA WODNA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, TOPIELISKO, ANAMNEZA, LOGIKA FILOZOFICZNA, OTĘPIAŁOŚĆ, EOZYNOCYT, PATOGENIA, RÓWNIK TERMICZNY, GERMANODAKTYL, FASOLA AZUKI, ZWARCIE SZEREGÓW, WZROST GOSPODARCZY, KARTA MOBILIZACYJNA, WIELKOŚĆ, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, PLASTYKA, WYSPA, ZIEMIA ŚWIĘTA, PARAPETÓWKA, CEKOTROFIA, OSŁONICA, SUITA, ŻYWOTNOŚĆ, POLEMIZATOR, ŻYŁA PĘPOWINOWA, ZSYP, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, WAGA RZYMSKA, ŁADOWNIK, ?KOŃ POZNAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPIEKA NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY, MAJĄCA NA CELU POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W TEJ FAZIE CHOROBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OPIEKA NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY, MAJĄCA NA CELU POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W TEJ FAZIE CHOROBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIEKA PALIATYWNA opieka nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby, mająca na celu poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby (na 16 lit.)
OPIEKA TERMINALNA opieka nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby, mająca na celu poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIEKA PALIATYWNA
opieka nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby, mająca na celu poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby (na 16 lit.).
OPIEKA TERMINALNA
opieka nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby, mająca na celu poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby (na 16 lit.).

Oprócz OPIEKA NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY, MAJĄCA NA CELU POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W TEJ FAZIE CHOROBY sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - OPIEKA NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY, MAJĄCA NA CELU POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W TEJ FAZIE CHOROBY. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x