NADAWANIE ŻAGLOWI, KADŁUBOWI JACHTU LUB LINIE PRAWIDŁOWEGO KSZTAŁTU CZY DŁUGOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW ŻEGLUGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYMOWANIE to:

nadawanie żaglowi, kadłubowi jachtu lub linie prawidłowego kształtu czy długości w celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków żeglugi (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRYMOWANIE

TRYMOWANIE to:

rozmieszczenie ładunku w ładowniach statku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NADAWANIE ŻAGLOWI, KADŁUBOWI JACHTU LUB LINIE PRAWIDŁOWEGO KSZTAŁTU CZY DŁUGOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW ŻEGLUGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.194

FUNKCJA, KASETA, SŁUŻEBNOŚĆ, CHIMEROKSZTAŁTNE, DANIE KOSZA, HALO, OBÓZ DOCHODZENIOWY, NIEUMARŁY, CUGOWIEC, AHISTORYCZNOŚĆ, MENU, REGION WĘZŁOWY, EPIFITOZA, LAMINAT, IDEACJA, POWIEŚĆ SF, BULWARÓWKA, PACHOŁEK, JEŻ USZATY, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KLUCZ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PIĄTKA, KONKURENCJA, MAJONEZ, GALERIA, ROZTRUCHAN, CZWÓRSTYK, SEKSTET, GUZ, REDUTA, KUTIKULA, TABOR, POWSTRZYMANIE, MIESZACZ, CIĘGNIK, RESPIRATOR, SYN, WINIETA, KAZBA, KAPITUŁA, OBCHODOWY, TARCZA NUMEROWA, OBSZAR WIEJSKI, WIEŻA KONTROLNA, TOINA, KONTRAST, DANIE ARBUZA, PIERÓG, ADWOKAT, BRZEG ZBIORU, GLORIETTA, REOFILE, POTENCJAŁ DZETA, PODPORA, SIEDEMDZIESIĄTKA, DYSKALKULIA, BARWA, MUTRA, BERBEĆ, NEUROPATIA, KISZKA PASZTETOWA, ZAPŁON, DYSTRAKCJA, MOSTEK, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KONSERWA, SŁUCHOWISKO, FUSY, ACHTERPIK, BASKINKA, CZERNIDŁO, ZJAWISKO, ANARCHIA, KUSTOSZ, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, TRANSGRESJA, GWINT, SÓL ORGANICZNA, ANEMIA APLASTYCZNA, MUZYKA PROGRAMOWA, SLAJS, TRASA WYLOTOWA, DRYBLING, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, WOTUM, KARABINIER, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, STROBILANT, SUBRETKA, OFIARA ŚMIERTELNA, DOKUMENT LOKACYJNY, KLUCZ, ARABIKA, PANNA, PAMIĘTNIK, PRÓBKA, PAJĘCZYNA, MASZOPERIA, KĄTNIK ŚCIENNY, KLASTER, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, IMPOST, IMPEDYMENTA, BEDŁKA, PRACA, TRANSLACJA, PODODDZIAŁ, TERMOREGULATOR, LOGOWANIE, MASŁO, UCIOS, DŁUGIE RĘCE, WCIĄGARKA, LIMNIGRAF, SAMOLOT BOMBOWY, ŚWIETLIK, WATA, WYCZARTEROWANIE, LATRY, KRYTERIUM CAŁKOWE, ERYTROZUCHY, FASETA, DARWIN, PAS, REKULTYWACJA, WISIOREK, ROZSZCZEPIENIE, SOK, OWCE, PLACYK, SERPENTYNA, MALUCH, SALA, WŁOSY WENUS, STRACH NA WRÓBLE, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, PYTANIE, BĘBEN, TUTORIAL, PĘCHERZ, DZIURKA, KOMBINEZON, POZYCJA TESTOWA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ROZRZUTNIK, ZESZYT W LINIE, WALKA, KLASA, BODARZ, KOMISUROTOMIA, DOWCIP, SATYRYCZNOŚĆ, OPERA, POKREWIEŃSTWO, GIEZŁO, CHOROBA ALPERSA, GNIOT, TRZĘSIDŁA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, POKŁAD STATKU, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, FALA WODNA, PANTOFELNIK, SAMPLING, ELEW, NIEMIECKI, SZLIFIERKA KĄTOWA, CYRK, SZEREG HARMONICZNY, FRONTYSPIS, PIESZCZOCH, KASZUBSKI, SKAŁA ALITOWA, PIERÓG, BOGUMIŁ, JARZĘBIAK, MIKSTURA, ŻOŁĄDKÓWKA, ZNAJDEK, BAZYLIKA KATEDRALNA, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, AFERALNOŚĆ, RÓJ, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, LEJBIK, PACHCIARKA, OPERACJA LOGICZNA, PRZYRODNIA SIOSTRA, WKŁADKA, CZEP, NAGIEL, REKINEK, KARTUSZ, SŁOWNIK, SAMOGON, KOSA, TECHNIKA GRAFICZNA, WIOSŁO, RYBY ŁAWICOWE, KONOTATKA, KRATER, BOMBA TERMOJĄDROWA, PRZEKŁADNIA, STADIONIK, DRAMATURGIA, ARCHIKONFRATERNIA, OLEJEK ETERYCZNY, SOK, OSIEMNASTKA, PUSZYSTOŚĆ, ZWŁOKI, POCIĄGŁOŚĆ, ZAKONY, GENERAŁ, DEPUTAT WĘGLOWY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, DYSK PLACIDO, ZIARNECZKO, JAMOCHŁON, PODWOZIE, CIENKI PALUSZEK, PODKOWA, ŻONISKO, KONTEKST, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, STARZENIE MORALNE, SIARCZEK, WAKUOLA, GEKON GARGULCOWY, REWALIDACJA, BABUŚKA, WABIK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, REGULARNOŚĆ, NASTAWA, WOLTAŻ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, PRZEWIELEBNOŚĆ, ASTRAGAL, ZŁOŻE, ANTYFONA, MORWIN, GWARANCJA PROCESOWA, PRZĄDEK, STEROWIEC SZKIELETOWY, ROZNOSICIEL, KONFIGURACJA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ROZDŹWIĘK, PŁUCZKA WIERTNICZA, STAROŚCIŃSKI, KAMICA NERKOWA, SPEKTROMETRIA, MARGINALNOŚĆ, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, DYSEKCJA, SZPULKA, SYRENA, BECZKA Z PROCHEM, ZIEMIA ODNIESIENIA, KUBEŁ, ANALIZA KORELACJI, GŁOWA, MAKROKIERUNEK, WAPORYZACJA, WYBRANEK, JUJUBA, NASTAWIENIE, PLACEK, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, RADIANT, MYŚLISTWO, OPUS, STREFA NADGRANICZNA, METODA FEULGENA, CZOPEK, WYCIĄG TALERZYKOWY, WARKOCZ, ZAPRZĄG, WĘGIER, HOMOSEKSUALIZM, MARATON, MECENAT, UZALEŻNIENIE, ADALINA, ILLOKUCJA, KUCHNIA GAZOWA, KANAŁ DERYWACYJNY, MODEL AKTANCJELOWY, KANAŁ, METRESA, GEOFIT KORZENIOWY, SZARPIE, WAMPIR, PŁOMYK, ?NASIENNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NADAWANIE ŻAGLOWI, KADŁUBOWI JACHTU LUB LINIE PRAWIDŁOWEGO KSZTAŁTU CZY DŁUGOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW ŻEGLUGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NADAWANIE ŻAGLOWI, KADŁUBOWI JACHTU LUB LINIE PRAWIDŁOWEGO KSZTAŁTU CZY DŁUGOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW ŻEGLUGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYMOWANIE nadawanie żaglowi, kadłubowi jachtu lub linie prawidłowego kształtu czy długości w celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków żeglugi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYMOWANIE
nadawanie żaglowi, kadłubowi jachtu lub linie prawidłowego kształtu czy długości w celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków żeglugi (na 10 lit.).

Oprócz NADAWANIE ŻAGLOWI, KADŁUBOWI JACHTU LUB LINIE PRAWIDŁOWEGO KSZTAŁTU CZY DŁUGOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW ŻEGLUGI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NADAWANIE ŻAGLOWI, KADŁUBOWI JACHTU LUB LINIE PRAWIDŁOWEGO KSZTAŁTU CZY DŁUGOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW ŻEGLUGI. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast