Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TONAŻ to:

pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TONAŻ

TONAŻ to:

wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty podana w jednostkach objętościowych, określanych jako tony rejestrowe (na 5 lit.)TONAŻ to:

dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

masa wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach masa, jaką urządzenie holownicze lub takie, które służy do przenoszenia ładunków, może podnieść lub pociągnąć (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach ilość dóbr poddawanych obrotowi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.017

ASTRAGAL, PONCZOWNICA, KRĄŻNIK, KARTOFELEK, REGENERACJA, SANDAŁY, BABOCHŁOP, TUBING, KONTYNGENT TARYFOWY, GRZEBIEŃ, CHRYJA, BANDOLIER, DYSKALKULIA, KARTAN, FRANCZYZA, GLIPTYKA, SEPARACJA, KONTENER, LECZENIE CHIRURGICZNE, SZALKA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ŻYWY TRUP, CIS POSPOLITY, FLAUSZ, OPARCIE, PÓŁKOSZEK, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, AKCENT OSTRY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SAKWA, KONFISKATA, KOMBAJN, PIWNICA, KUMA, PRAGMATYKA, KREDKA, DZ, OPERACJA, SAMOGWAŁT, DYSKRETKA, ORGANIZACJA, KLATKA, WIELKI PORZĄDEK, ZNAK INTERPUNKCYJNY, ZGRUBIENIE, DRGANIE AKUSTYCZNE, PRYMITYW, GOL SAMOBÓJCZY, BIEG JAŁOWY, SZATRA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, DYMKA, WSPÓŁREGENT, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MIRLITON, LOTNISKO, BAZA ODSETKOWA, PANDANOWIEC, DERYWAT, SKŁADNIK ODŻYWCZY, WCIOS, KROKIEW, SZUBIENICA, ANALIZA, SULFON, KOŁPAK, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, BENEFICJANT, OSIEMDZIESIĄTKA, KONKURENCJA, KAPUŚCIANY ŁEB, SZCZYTÓWKA, OSTATNIE PODRYGI, NIEWAŻNOŚĆ, KICZUA, POLONISTYKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, PŁYTA KORKOWA, LĘK, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, STADION OLIMPIJSKI, SŁOWNIK, PISZCZEK, STAROGRECKI, SKARANIE BOSKIE, PUNKT MOTORYCZNY, NERW ODWODZĄCY, LENIWOŚĆ, AFERKA, POLSKI, OBŁĄKANY, ELITARNOŚĆ, KAZAMATA, WALENCJA, MIKROMIERZ, SZCZODRZENIEC, KOCHAŚ, REDA, NIEŻYWOŚĆ, TRYBUT, BONOŃCZYK, POWIEŚĆ SCI-FI, SIEĆ, RZEKOTKA DRZEWNA, SZARLOTKA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, CIAŁO PRZYCZYNOWE, SZWAGROSTWO, DERESZ, NACIĄG, SIEĆ WODOCIĄGOWA, ANTEPEDIUM, BIEG, ATAWIZM, PARÓWKA, BAWEŁNA, ŚCIEŻKA, SĘK OTWARTY, REFLEKS, ŁUG, BIEGUN, PRZYWÓZKA, KARYKATURALNOŚĆ, PISZCZAŁKA, HULK, LIST KREDYTOWY, KASZA KUKURYDZIANA, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, OSIEMNASTKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, FRUSTRACJA, BUM, SZASZŁYK, PULARES, WARCHOŁ, DYSCYPLINA NAUKOWA, IMAGE, WINIETA, ASOCJACJA, SYMPOZJON, MONETA BULIONOWA, CZARTER, MASZKARA, BOLA, PODDAŃCZOŚĆ, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, ANYŻEK, OKALECZENIE, GRENADYNA, RZEZALNIA, GRZECHOTKA, POCIĄG DROGOWY, PIERWSZOŚĆ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ŹRÓDŁO POLA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, PLEZJOPLEURODON, PUNKT KARNY, APARAT REGENERACYJNY, INTERPRETATOR, SCENARIUSZ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, OKOLE, BIEGUN MAGNETYCZNY, SZAŁAMAJA, PROCES INWESTYCYJNY, WYCHÓD, BON TOWAROWY, KROSOWNICA WIZYJNA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, INWIGILACJA, LITRAŻ, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, TORPEDA, DOMINIUM, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, TELEKONWERTER, EKSTRUZJA, GARNA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, CZYSTKA, JEŻYNA, PIEPRZ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, PODŁOWCZY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, TIOSÓL, KLASA, THRASH, NOWOTWÓR ŁAGODNY, BODMERIA, DZIECINA, REOFILE, KORZONEK, ADAPTACYJNOŚĆ, POKOLENIE, GIGANT, UNDEAD, PRODUKT LECZNICZY, BICIE CZOŁEM, KASETKA, MOSTEK KAPITAŃSKI, TAUTOLOGICZNOŚĆ, ALFABET MORSE'A, PLOMBA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, SUBIEKTYWISTA, BLOKADA EKONOMICZNA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, MISTRZ, POPIELNIK, NAUKA MEDYCZNA, MIKROARCHITEKTURA, KOREKTOR, VIBRATO, ROZTOCZE, TUM, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SZABAŚNIK, TACA, OBRONA, TALIB, AKOMODACJA, BROŃ OBUCHOWA, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, KUMKWAT, KASKADER, WYPALANKA, PRZEPITA, WĘZEŁ, GRADUAŁ, PALIWO SILNIKOWE, PAS, OFIARA ZAKŁADZINOWA, MIASTO, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, KOLEJKA GÓRSKA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, OCEANOGRAFIA, FRANCUSKI, LIST OTWARTY, SKARB, BAZA EROZYJNA, BOMBA TERMOJĄDROWA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, AKCJONARIUSZ, MOC, STEROWNOŚĆ, SRAKA, PHISHING, SPOJLER, PRZEDSZKOLE, BRUK, SKRZELOTCHAWKI, PIĘCIOGROSZÓWKA, TABU, ANTYKADENCJA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, SZWABSKI, ARPEGGIO, PUNKT OKOSTNOWY, PRAGNIENIE, DYWERGENCJA, INDUKTOR, ŚLIWKA, GALON, SIEĆ NEURONOWA, BANNER, KOŁOWANIE, PRYMAT, ANIMIZM, MASZYNKA STEROWA, MODERN, MSZA GREGORIAŃSKA, MIELIZNA, BAZA, LIGATURA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, ROPA, ŚRUBSZTAK, SZKARADA, KAROWNIK, BANIA, GAJA, KRYTYCZNOŚĆ, SOWIECKOŚĆ, PROLIFERACJA, ODPŁYW, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, KALIBER, KLASTER DYSKOWY, ŚRODEK KARNY, SERW, NIEPYLAK MNEMOZYNA, KADŁUB, PUKLERZ, LIBELA, WIBRATO, KORDIAŁ, PARAMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.017 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pojemność statku lub jego wyporność, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
TONAŻ, pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TONAŻ
pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x