POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TONAŻ to:

pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TONAŻ

TONAŻ to:

wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty podana w jednostkach objętościowych, określanych jako tony rejestrowe (na 5 lit.)TONAŻ to:

dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

masa wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach masa, jaką urządzenie holownicze lub takie, które służy do przenoszenia ładunków, może podnieść lub pociągnąć (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach ilość dóbr poddawanych obrotowi (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku (na 5 lit.)TONAŻ to:

określa wyporność okrętu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.685

DZ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ANGIELSKOŚĆ, FLUORESCENCJA, PŁOZA, STARZEC, SKRYBA, MASWERK, PROFANATORKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, LAWABO, URAZ, BAKTERIOLIZYNA, CHOWANIEC, BI, BECZKA BEZ DNA, SOLIPSYZM, ŹRÓDŁO POLA, SEZON, CYKL ŻYCIOWY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, GALETA, DYSZKANCIK, OBUCH, PEŁNIA, NIEZAMOŻNOŚĆ, OPCJA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA, PALIWO KOPALNE, FANPEJDŻ, ZGŁAD, DWUDZIESTY ÓSMY, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PRZEPITKA, SIOSTRZYCZKA, WDZIĘK, GEORGE, KRZYŻAK ROGATY, DOŻYWOCIE, IMITATOR, ZBLIŻENIE, MEZOZAUR, CYTOWALNOŚĆ, HAMULEC, OBRĘCZ, ODPOWIEDŹ, GRANAT, LINIA LOTNICZA, NAGRODZENIE, DEPTAK, ROZSTRZYGNIĘCIE, SZPONA, CIOS, LOŻA, ZABURZENIE, HELIOFIT, SKALA, SUKIENKO, AGREGACJA, GROTBRAMREJA, CETIOZAUR, PIEC DYMARSKI, LICZBA BRINELLA, KSIĄŻĘ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, DENNIKI, KOMORA GORĄCA, AUTOMAT TELEFONICZNY, ANTIDOTUM, KROTON, POLISYNDETON, ZIELONE, ODCIĄG, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, SZARADA, SZTORMOWANIE, SKROMNOŚĆ, AUGUSTYN, NIEWYDOLNOŚĆ, APARAT, WZÓR, JERZY, ESKADRA, PREFEKT, GLORYFIKATOR, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, PŁÓZ, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, EREKCJA, FILECIK, DEKLARACJA, TEMAT, CZASTUSZKA, KONFESJA, PROROK, NAŚLADOWNICTWO, SZTUKA ZDOBNICZA, STOPA, ALGORYTM ITERACYJNY, SKRZYNIA BIEGÓW, BIOCYD, SAKWA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, NERW ODWODZĄCY, BERGSON, BEGONIA, SONOGRAF, MIKROARCHITEKTURA, CYKL PERYGLACJALNY, CZAS FABULARNY, ALIANT ZACHODNI, KOŁO ŁOPATKOWE, BRACHAUCHENIUS, AMBASADOR, SSAK, WRĘGA, LUFA, BEZIDEOWOŚĆ, TENUTA, PYSZCZEK, SEKRECJA, SUWNICA, CIĄG, ADIUSTACJA, KRYPTODEPRESJA, PARALAKSA, HUNTER, KOŁPACZEK, KOŁPAK, ZENDRA, IZOMER GEOMETRYCZNY, RADA, BULLA, KONTRABANDA, KURTYNA, STERBRAMREJA, JEDNOSTKA ALOKACJI, BARWNIK, FIRMA-WYDMUSZKA, WIR, MANIERYZM, NIEDODMA PŁUC, TUBA, RAK PRĘGOWANY, TOWARZYSZ PANCERNY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, OBIEKT, BOM, ROŚLINA OKRYWOWA, URCEUS, RISOTTO, KOBIECISKO, KRWIŚCIĄG, BOMBARDON, RÓŻA BAZALTOWA, MANIERA, DIABLOTKA, HISZPAŃSKIE BUTY, PANORA, PLAKIETA, BÓR BAGIENNY, BIOKOMPONENT, RACJONALNA IGNORANCJA, TELEGRAM, POWIASTKA FILOZOFICZNA, JĘZYK CHIŃSKI, KAMIKADZE, PRZYLEPNOŚĆ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KOSZULKA, SPIRYT, IZBA, CZERPAK, BARWA DŹWIĘKU, WYBIEG, ATOL, PIERWSZY PLAN, TRANZYT, STOWARZYSZENIE, SIAD, MODULACJA SKROŚNA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, CZWOROLIST, RDZEŃ, WĘGLÓWKA, FROTTE, TAMBURMAJOR, ALGEBRA LIEGO, KORDON, KLAKSON, BAJOS, ROZKŁAD, WYNIK, LAMINAT, ZIOŁO, KINGSTON, LITEWSKI, PÓŁWYSEP, KINKIET, PODWOZIE, WYWIAD CHOROBOWY, PODGLĄD, HARCAP, JAGLANKA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ROZPAD, LAS OCHRONNY, KAMIEŃ, LINIA SPEKTRALNA, SALAMI, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, GRONO, REPOZYCJA, COKÓŁ, EGRETA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PRAGNIENIE, PIEPRZ, MAKINTOSZ, ŚWIATŁO, WYBITNOŚĆ, PYLICA ALUMINIOWA, AKTYWNOŚĆ, INIEKCJA, PRZEDMIAR, ANTYSZTUKA, LUCERNA, CAP, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PURUSZA, PASER, CIĄGI, SZCZĘKOT, IMMUNOSUPRESANT, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, KLERK, SOK, MAZUR, STAUROPIGIA, HENOCH, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KOLET, NANERCZ, MIKOZA, OBRÓT, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, JEZIORO WYTOPISKOWE, INDEKS RZECZOWY, RÓW MELIORACYJNY, KOZAK, BIMS, DYWERSJA, ROZUM, BARANEK, ZŁA PRASA, ZIELSKO, PAPROTNICA GÓRSKA, PAŹDZIERZ, MASZYNKA STEROWA, ŁUPINA, ISTNOŚĆ, MARA, DREN, PÓŁKWATERKA, DYKTATORSTWO, RUCH, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, PRZYJEMNOŚĆ, STAN DEWELOPERSKI, HERB, APLIKACJA, OFENSYWA, PRZETACZANIE KRWI, DROGI, LOG, SENIOR, UGRUPOWANIE, POCIĄG MARSZRUTOWY, PIWNICA, RUBASZNICA, EGZORTA, ESTETYKA, KRYZYS KATATYMICZNY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, WILCZA PASZCZA, EDYKUŁA, FLAGSZTOK, AKADEMIK, SERWER WIDEO, ZŁOCISZ, ŚMIECIARZ, ANEMOSTAT, FONDUE CZEKOLADOWE, MIT, ?PAJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TONAŻ pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TONAŻ
pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.).

Oprócz POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - POJEMNOŚĆ STATKU LUB JEGO WYPORNOŚĆ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x