MASZYNA DO ROBÓT ZIEMNYCH - DO ODDZIELANIA UROBKU OD GRUNTU I PRZENIESIENIA NA ŚRODKI TRANSPORTOWE LUB NA SKŁADOWISKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPARKA to:

maszyna do robót ziemnych - do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPARKA

KOPARKA to:

maszyna do kopania gruntu i ładowania ziemi, gruzu itp (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO ROBÓT ZIEMNYCH - DO ODDZIELANIA UROBKU OD GRUNTU I PRZENIESIENIA NA ŚRODKI TRANSPORTOWE LUB NA SKŁADOWISKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.546

OBRONA, LEMIESZ, CHOROBA UHLA, ACHTERPIK, WNĘTER, PIANOGUMA, BESTIARIUSZ, TELETECHNIKA, ŚLIWA, UDERZENIE, PIERWSZY OFICER, ŚRODEK MASY, SPRYCIULA, KOSZMAR, CIĘGNO KOTWICZNE, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KSIĘGI, BELKA, PRZYSZŁOŚĆ, TYRANEK, FILTRACJA, ŚWIADEK KORONNY, ŻOŁĄDKÓWKA, AKCJA IMIENNA, ŻYCIE, CZOPEK, PREZENTER, JEZIORO POLODOWCOWE, IGLICA, DEZASEMBLER, STANOWISKO, WSPÓŁREGENT, ZŁOTÓWKA, FLANELA, BROŃ BIAŁA, REZERWA, NARTA WODNA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, GĄBKA, NIELOTNOŚĆ, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, WYROBISKO, BATALIA, BALET, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, OKOLE, ROZZIEW, NIEŻYWOŚĆ, SEKCJA RYTMICZNA, ŚWIETLISTOŚĆ, WINYLEUM, MAŹNICA, WAGNER, RZĘSISTEK, MOWA WIĄZANA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PĘTO, OKULAR, WIĆ, PODWIĘŹ, RETRAKCJA, BOCZNOTRZONOWIEC, KALKA CERAMICZNA, DANA, AKWEN, GEOFAGIA, KASZUBSKI, MUESLI, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, FOTOSENSYBILIZATOR, PAPAD, ŁAPANIE, TRANSPORTEREK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, WAMS, TONACJA, WAPORYZACJA, MARAN, CZYNNIK CHŁODNICZY, DOLNOPŁAT, TONAŻ, WODOROSIARCZEK, KURZA STOPKA, DYSTYCH, KRAKERULA, GUMNO, KARAWAN, TERCJA, AWARIA, PIĘTNO, PŁOZA, DZIEWUSZKA, FERMA, LANGUSTA, BITUMIZACJA, WYRAŻENIE, KOLANO, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, BRYTYJSKOŚĆ, CUKIER WANILIOWY, EMISJA, ARGENTYŃSKOŚĆ, PAPROTNICA GÓRSKA, MBIRA, PASZTET, PUMPERNIKIEL, SKŁAD PODATKOWY, PAJĄCZEK, CZYNNIK PRODUKCJI, GAŁGAN, KATAPLAZM, SZÓSTY, HERBATA, DZIENNIKARZ, ISKRA, DOCENT, SKALISKO, TRANSPORTER, OSTRA REAKCJA NA STRES, ADAPTER, PACHCIARKA, NADAWCA PUBLICZNY, KANTATA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PISZCZAŁKA, ŁAMARKA, KRUPA, NAJEŹDŹCA, KONFIGURACJA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, NAPIĘCIE DOTYKOWE, DEZAKTYWACJA, TROP, KRYZYS KATATYMICZNY, REGIONALISTYKA, MŁYNEK, GŁOSKA, BÓB KOŃSKI, OLAF, KORD, OBRAZ, ZARAZA, WYNIK, KOLUMBARIUM, RÓŻE, WIHAJSTER, GRZYB ATOMOWY, ANTYGWAŁTY, UGNIATARKA, FRAMUGA, KWASJA, LISTA PROSKRYPCYJNA, AMUR, TARTYNKA, WOLNY ZAWÓD, LEKTURKA, CZEREŚNIA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, WSCHÓD, GLONY ZŁOCISTE, TOM-TOM, SZTURWAŁ, SAKPALTO, KUTYKULA, FETYSZYZM, MAŹNICA, NASADKA, WIZJA LOKALNA, DUPLIKACJA, KOSA, ENTEROTOKSYNA, FILTR GĄBKOWY, MONITOR, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PRZEPITA, KLEPISKO, LAMPA KSENONOWA, ZAPOJKA, NIBYPESTKOWIEC, PAROSTATEK, RELIKWIA, KONTROLA, MYSZ, OCZAROWIEC, HAK, WULKAN CZYNNY, LINIA, FEJHOA, FORMA, DZIEŁO ROGOWE, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, SZCZĘK ORĘŻA, MADONNA, KOLUMNA, ZENDRA, ŁOŻE, JACHT, MIKROKLIMAT, WASZA WYSOKOŚĆ, STRUKTURA DRAMATYCZNA, OŁADKA, ZAĆMIENIE, PUSZKA, MŁAKA, BIAŁA DIETA, TERMOMETR RNA, COŚ NA ZĄB, CEDZIDŁO, SKOMPROMITOWANY, TEMPERATURA MROZU, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, CZTEROTAKT, CZAPRAK, DIAMENT, EDOMETR, SKANER BĘBNOWY, DYSOCJACJA TERMICZNA, PACHT, SZPERACZ, DYPTYK, EKLER, MANIERA, KASZA, KRYTERIUM SYLVESTERA, MODEL, BLUES, RZECZ WNIESIONA, POCHWIAK OKAZAŁY, HISZPAŃSKIE BUTY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, OSTROMLECZ, FREZARKA GLEBOWA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, TRAGICZNOŚĆ, MIESZARKA, DRUT, IMPOST, TRANSMUTACJA, KUMOTERSTWO, WIELOPIĘTROWIEC, BELKOWANIE, PARALAKSA, ŚRUBOWIEC, KOMBINACJA, DOBA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ŁAŹNIA, SZPEKUCHA, IMADEŁKO, LIST KREDYTOWY, LICZBA PRZESTĘPNA, WYROBISKO GÓRNICZE, INFORMACJA, DEMOKRACJA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, MOSTEK, KOMPENSACJA, ZAKUTA PAŁA, ŁUGI, SKŁAD, BUŁAN, ZGROMADZENIE CZYNNE, USTNIK, MAZUREK, CIASTO, WELON, ZAPORA OGNIOWA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, TUŁÓW, GNOJOWISKO, ODWARSTWIENIE, ORGAN, POPELINA, JEŻ MORSKI, POMOC STYPENDIALNA, SREBRZENIE, KOSZER, WYKUPNE, EMISJA, ZNAKI, PUSZKA, OGRANICZNIK, WĄŻ, PRZEKLĘTNIK, BORZEŚLAD ZWISŁY, STOKER, HEAD-HUNTER, FANTOM, CZART, ŚWIERSZCZYK, ŚWIADECTWO, TUSZ, ZAWRÓT, PRECYPITACJA, WSKAZ, ?UKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO ROBÓT ZIEMNYCH - DO ODDZIELANIA UROBKU OD GRUNTU I PRZENIESIENIA NA ŚRODKI TRANSPORTOWE LUB NA SKŁADOWISKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO ROBÓT ZIEMNYCH - DO ODDZIELANIA UROBKU OD GRUNTU I PRZENIESIENIA NA ŚRODKI TRANSPORTOWE LUB NA SKŁADOWISKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPARKA maszyna do robót ziemnych - do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPARKA
maszyna do robót ziemnych - do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA DO ROBÓT ZIEMNYCH - DO ODDZIELANIA UROBKU OD GRUNTU I PRZENIESIENIA NA ŚRODKI TRANSPORTOWE LUB NA SKŁADOWISKO sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO ROBÓT ZIEMNYCH - DO ODDZIELANIA UROBKU OD GRUNTU I PRZENIESIENIA NA ŚRODKI TRANSPORTOWE LUB NA SKŁADOWISKO. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x