SZCZEGÓLNY REŻIM PRAWNY, SŁUŻĄCY ODWRÓCENIU LUB UMNIEJSZENIU SKUTKÓW SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ, JEŻELI ZWYKŁE ŚRODKI KONSTYTUCYJNE SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAN NADZWYCZAJNY to:

szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZEGÓLNY REŻIM PRAWNY, SŁUŻĄCY ODWRÓCENIU LUB UMNIEJSZENIU SKUTKÓW SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ, JEŻELI ZWYKŁE ŚRODKI KONSTYTUCYJNE SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.566

KOOPERATOR, INFORMATYK, CZUBEK, RENKLODA, KOLCZAK, MONOLOG LIRYCZNY, ŁZAWNIK, WICEDZIEKAN, KONFISKATA, UCHWAŁA, DEWOLUCJA, JEDWAB OCTANOWY, APARAT REGENERACYJNY, NADAWCA PUBLICZNY, KWAS, LOKACJA, TABLICA STEROWNICZA, BARBARYZM, KOMPAS, GARDA, MYŚLIWIEC, CHEDDAR, KABEL, WYSEPKA, RÓG MYŚLIWSKI, MIASTO, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, GRZYBNIA, ELUWIUM, SPIS POWSZECHNY, MEGHALAJA, AUTOMOBILKLUB, ŚWIDOŚLIWKA, LUZAK, STEMPEL, UNIWERSAŁ, PUNK, UŻYTEK, WĘGLÓWKA, FASETA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, ANTABA, ŁUG, ŻURAWIK, STAUROPIGIA, HIPERESTEZJA, KREDYT HANDLOWY, ZAŻALENIE, PISZCZEK, REKOMPILACJA, KŁUSAK FRANCUSKI, NIERÓB, NOŚNOŚĆ, LAMPA METALOHALOGENKOWA, INTERIOR, AMORY, KEM, PODMIOT, KACZY DÓŁ, RETARDACJA, ARAMEIZM, INTERPRETACJA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, PŁYWAK, ULOT, AMONIACZEK, POSIADACZ ZALEŻNY, ARABIKA, BOMBIARZ, BLENDA, KAMUFLAŻ, DZIERŻAWCZOŚĆ, RASOWOŚĆ, PŁATEK, JĘZYK, JOSE, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, TABLICA, IZOLATKA, STRONA INTERNETOWA, SILNIK NAPĘDOWY, GŁOSKA NOSOWA, ARTERIA, TWAROŻEK, WYPĘDZENIE, SAMOLOT POŚCIGOWY, PCHACZ, MUSZTARDA, MOSKALIK, BIELIZNA, SYMBOLICZNOŚĆ, KAZAMATA, PROJEKT TECHNICZNY, SZYLKRET, ALGORYTM SYMETRYCZNY, KLOSZ, FAKT PRAWNY, SKUP, PIERWSZOŚĆ, ATMOSFERA, ZATRZYMANIE, BASEN, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, OŁTARZYK, PROGRAM, STAGNACJA GOSPODARCZA, KULTURA MATERIALNA, KLIN, WORECZEK ŻÓŁCIOWY, LINIA LOTNICZA, DRĄGAL, PICOWNIK, CZEP, CASTING, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, SAMOTNICZOŚĆ, KUTIKULA, DURANGO, ZAKOP, WYRZUTNIA, FANTAZJA, FARBKA, CZAS, FRAMUGA, ŚWIECA, CHAŁUPNICA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KONSOLA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, CZĘBOREK, KOREAŃSKI, WYKLUCZENIE, KLASTER, MARSZ, SPĄGNICA, LIST KREDYTOWY, TAJSTRA, REGUŁA SAVAGE'A, AHISTORYZM, PALCÓWKA, SALA, STRES, PERSONA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, CZARNA DZIURA, KEYBORD, METAL KOLOROWY, PERLIS, BLANK, PRZYBYTEK, BOOT, JAD PSZCZELI, EBOLA, IDEACJA, PASSEPIED, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, WIESZAK, OBLĘŻENIE, KONOTACJA, REKUPERATOR CIEPŁA, UNCJA, ZAPOZNANIE, JARMULKA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ESKADRA, PARK MASZYNOWY, ORGANDYNA, AMEBA, NIRWANA, RELING, POZYCJA, CEDRAT, ŁUNA, CZASZA LODOWA, LAMPAS, SAMOGRAJ, TYMPANON, TELEWIZJA HD, MORGA, STONOGA MUROWA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, HISZPAŃSKOŚĆ, STEMPEL, WELWET, TRIFORIUM, PRAWORZĄDNOŚĆ, MENISK, ODCZYNNIK, BIFORIUM, CZYNNOŚĆ POZORNA, MINUTA, PÓLKO, AMBRAZURA, OGRANICZNIK, TOŃ WODNA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, CHÓR, MARGINESOWOŚĆ, STYL, OWOC RZEKOMY, STRZELECTWO SPORTOWE, PRZYSTAŃ MORSKA, WILK, ROZSTRZYGNIĘCIE, ONELINER, FORMACJA SKALNA, ŁUK PLAZMOWY, FASOLA, SKROMNOŚĆ, TEST PSYCHOLOGICZNY, FUTERAŁ, DYFERENCJA, GARDEROBA, NASIONNICE, REWITALIZACJA, HANDEL NARĘCZNY, LIRNIK, DŻEM, ZŁA PRASA, ŚMIETANKA, STAN KRYTYCZNY, GORĄCZKA, DANA, ROPUCHA BLOMBERGA, RESTRYKCJA, UDAR MÓZGOWY, SKARGA, BUTLA GAZOWA, CELOZJA, BYLICA, WIECZÓR POETYCKI, FORYŚ, PAROWANIE, NASTRÓJ, NIESPAW, PIANISTYKA, TERMOMETR RNA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, KWARTET, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SPRAWA, PRZYLŻEŃCE, KAMIKAZE, SZYSZKA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, AKSAMIT, ORBITER, PĘTLICA, REISEFIEBER, NESTOR, UKŁAD OPTYCZNY, KAPELMAJSTER, DRWINA, NATURA, KIERUNKOWSKAZ, ŁOPATKA, KISZKA PODGARDLANA, ROGER, PIESZEK, EMIL, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, TYNKTURA, RUGI, INHALACJA, PŁUG ŚNIEŻNY, BESZBARMAK, KISZONKA, CUGOWIEC, LIPODYSTROFIA, WELUR, MOC WYTWÓRCZA, MACERACJA, KRĄG, KAWALKATA, ŻABA LEOPARDOWA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, SZTUKATERIA, IDIOMAT, OPERATOR, INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA JEŹDŹCA, JAGLANKA, HLAK, PRZEGLĄDACZ, MIEDZIONIKIEL, LALKA, IDAHO, STRZAŁECZKA, WIADRO, KOCHAŚ, WAŁ, PUSZKA MÓZGOWA, ROKIET, DZISIAJ, TORPEDA, BUCHTA, STRÓJ KĄPIELOWY, RUSAŁKA, BECZKA BEZ DNA, ?MUSZLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZEGÓLNY REŻIM PRAWNY, SŁUŻĄCY ODWRÓCENIU LUB UMNIEJSZENIU SKUTKÓW SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ, JEŻELI ZWYKŁE ŚRODKI KONSTYTUCYJNE SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZEGÓLNY REŻIM PRAWNY, SŁUŻĄCY ODWRÓCENIU LUB UMNIEJSZENIU SKUTKÓW SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ, JEŻELI ZWYKŁE ŚRODKI KONSTYTUCYJNE SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAN NADZWYCZAJNY szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAN NADZWYCZAJNY
szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające (na 16 lit.).

Oprócz SZCZEGÓLNY REŻIM PRAWNY, SŁUŻĄCY ODWRÓCENIU LUB UMNIEJSZENIU SKUTKÓW SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ, JEŻELI ZWYKŁE ŚRODKI KONSTYTUCYJNE SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SZCZEGÓLNY REŻIM PRAWNY, SŁUŻĄCY ODWRÓCENIU LUB UMNIEJSZENIU SKUTKÓW SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ, JEŻELI ZWYKŁE ŚRODKI KONSTYTUCYJNE SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast