OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPRODUKCJA to:

obraz lub dokument będący odtworzeniem oryginału poprzez powielenie podobną techniką, ale w dowolnej skali (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.851

ROZPADLISKO, PROTEGOWANY, LUK, KOOPERANT, NIEZDOLNOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, SER, KOPIA FOTOGRAFICZNA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, RELACJA BINARNA, ROZKŁAD, KORSARZ, HALE, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, NAPPA, NORZYCA, ANTROPOLOGIZM, KLUZA, BRAHMS, GALANTYNA, SERMONIZM, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, HERB, ZRAZIK, PUB, OSTRA AMUNICJA, SAJGONKA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, LENIWIEC, CZAJ, DASZEK, GWAJAK, CHOREG, WIDZENIE BARWNE, PRÓBA NUKLEARNA, STAW, IZOTERMIA, KIT, ODZYSK, EKIPA, WYMIAR, OPONA, GEORGE, KOŹLAREK, SREBRO, KRATKI, KORUPCJA, WROCŁAWSKOŚĆ, JEZIORO KOSMICZNE, SAKWA, POWSZECHNOŚĆ, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, SERIA, ASTROTURFING, CELIBAT, ANGIELSKA FLEGMA, SZCZAW, KASZYCA, KOMPLEKS, TONAŻ, PUBLIKA, POLER, ORBITAL, SPRZĘT, CHINON, AMFIPRION, PRACE, NAROŻNIK, KAROTENOID, SINICE, FILTR, JALAPENO, ESKADRA, KLAUZURA, ŁOŻE, DIAGNOZA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TONACJA, ANTAŁ, SEROCZEŃ, BYSTROŚĆ, RDZA, HORMON LOKOMOCYJNY, KEM, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, RETENCJA, NIEŚMIAŁOŚĆ, TRAGEDIA, MROŻONKA, WYPAŁ, PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA KLIENCIE, ŻÓŁW, ŁOTEWSKI, OSAD, ADAPTACJA, PŁYTA KONTYNENTALNA, PÓŁWEŁNA, HAFT, KONTUAR, PRESKRYPTYWIZM, ŚCIANA, TRAGICZNOŚĆ, TROPIK, ŻURAWIK, SMAROWNICA, REFERENDUM LOKALNE, RAMA, WYRAŻENIE, MATURA, BASY, ODWROTNOŚĆ, POLIMER FLUOROWY, DOZA, FURTIAN, PODCENTRALA, MURAKOZI, FILODENDRON, PARK PRZEMYSŁOWY, ROZPUSZCZALNIK, REWERS, KONWENANS, MACZANKA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, NAZWA PATRONIMICZNA, RELIKT, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KONFEDERACJA KANADY, OKRUCH SKALNY, PLAZMA, PODPIS CYFROWY, PODUSZKA, EWOLUCJA, NIESTAWIENNICTWO, DUCHOWIEŃSTWO, FORLANA, SUCHOKLATES, SOLO, PIRACTWO INTELEKTUALNE, MASOŃSKOŚĆ, NEKTARNIK, SIEĆ NEURONOWA, TECHNIKA GRAFICZNA, RAMA, TERCET, PRZENOSKA, KORDONEK, MAMAŁYGA, BEZGŁOWOŚĆ, ŻALE, PAMPA, LATRY, INWESTYCJA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, KINKAN, PANTOGRAF, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DRYBLING, METAL NIEŻELAZNY, LEGENDA, AKCENT, AZOLLA, CZTERDZIESTKA, ZMYWACZ, DZIERŻAWCA, TOKSYNA SINICOWA, PLACEK, ZEBROID, LIBRA, DRGANIE AKUSTYCZNE, STAN NADZWYCZAJNY, WYŁAWIACZ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, BALERON, SKRĘT, PLIK DŹWIĘKOWY, DZIENNIKARZ, PYSZCZEK, SPIEK, WĘDZISKO, KOMISJA REWIZYJNA, PERSPEKTYWA, KOLOKWIUM, SYGNAŁ, BEŁT, REOFILE, CZUBEK, LIST APOSTOLSKI, CELESTA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, TREGGINSY, MANGANIAN, PIEPRZ RÓŻOWY, RYBAŁT, BALECIK, DNO KWIATOWE, PARÓWKA, REZYDENT, MURZYSKO, ROZETKA, GWAJAKOWIEC, MŁODZIAK, KOGNITYWIZM, WAŁ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, CZARNA LISTA, PROFIL, SKAŁA METAMORFICZNA, ZOOCYD, PUŁAP, ORGANIZM WYŻSZY, LEUKOTOMIA, TABLICA STEROWNICZA, PIŁA, TOREBKA, GRA LOGICZNA, KOSZÓWKI, BARSZCZ, PÓŁKULA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ROLA, GIPSATURA, PODKOMENDNY, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, MECHANIZM ODPALAJĄCY, WALSARTAN, LISTA PROSKRYPCYJNA, EUTEKTYK, SEZAM, DZIENNIK URZĘDOWY, CHOROBA, FURGON, GRZEBIEŃ, SPALINY, SÓL, DYMARKA, PEŁNIA, LICZMAN, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, TENDER, PÓŁOKRĄG, ZAGRYWKA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, KARTKA, KOTEW, PIĘĆDZIESIĄTKA, SYNAPIZM, HACJENDA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, ETERY, PARAGRAF, SONAR, MASZYNA DO PISANIA, MONODIA, GOŹDZIENIEC, KOLOR LUKOWY, DZIERŻAWCZOŚĆ, SER, KRAJOBRAZ, ANTRYKOT, ŻYDEK, CHAŁUPNICA, PRÓBA, CIAŁO, NIELEGAL, SPARING, POSIADŁOŚĆ, SZEW, WEZWANIE, PRZYSTRÓJ, DYMISJA, MINERAŁ ZABARWIONY, KOŁO HISTORII, ARANŻACJA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, KAUKAZ, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, MACKI, LICZEBNIK ZBIOROWY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, MANCA, NATYWIZM, LESŁAW, MONTAŻOWNIA, SZPRING, JAŁOWIEC CHIŃSKI, TRANSMISJA, ZESTAW, POJAZD SZYNOWY, OPONENT, GORĄCE ŹRÓDŁO, DRAJREP, POKŁAD, PROGRAM NAPRAWCZY, SZAROWIPTERYKS, WOLE OKO, STRONA WWW, UPADEK, TERAKOTA, POSREBRZANIE, ?WSPINACZKA SPORTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPRODUKCJA obraz lub dokument będący odtworzeniem oryginału poprzez powielenie podobną techniką, ale w dowolnej skali (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPRODUKCJA
obraz lub dokument będący odtworzeniem oryginału poprzez powielenie podobną techniką, ale w dowolnej skali (na 11 lit.).

Oprócz OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast