OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPRODUKCJA to:

obraz lub dokument będący odtworzeniem oryginału poprzez powielenie podobną techniką, ale w dowolnej skali (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.851

HIN, CZERWONE ŚWIATŁO, OZONEK, PIONIER, KARTKA, HOMOGENIZACJA, KOLCZAKOWATE, KARRUKA, ESTAMPAŻ, KEFALINA, DMUCHAWA, PASKUDA, CHEDDAR, CYFOMANDRA, ESKONTO, TRÓJKĄT, OCET, CHOMĄTO, KAULIKARPIA, BOZIA, SPÓŁKA POWIĄZANA, UNIZM, OGNIWO SREBROWE, NOTKA, CEMENT, SCYT, UPOKORZENIE, NABÓJ ĆWICZEBNY, JAPONKI, KOPUŁA LODOWA, GALÓWKA, USTNIK, ARSENIAN(III), MALUCH, WYŁADOWANIE KORONOWE, POTWÓR, BYTOWNIT, KOJEC, FAŁSZYZM, PAKLON, SAGA, KARL, KURT, HAMERNIA, EMILY, AUTOMAT, INSEKT, BARCHAN, GRANULACJA, PRZYKASÓWKA, AKOMPANIAMENT, KOPARKA, KOTLARNIA, BOM, ALGORYTM ITERACYJNY, PACJENT URAZOWY, TAROK, KOT, CYKL, DZIEWCZYNKA, SMORODINÓWKA, MODEL, SET, CHOINKOWOŚĆ, MONITOR, ALBUMIK, POLONISTYKA, ANTYFONA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, PRZECIWNIK, NAWÓZ MINERALNY, ROZBIERANKA, RESET, TUBA, CIOS, SZKLANKA, ASFALT, APLIKACJA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, MODUŁ MIESZKALNY, BASY, FALA, CZAS, KARABIN AUTOMATYCZNY, BEJCA, MEDALION, KRYSTALIZACJA, POCHŁANIACZ, AMUR, KANAPKA, BROŃ BIOLOGICZNA, OSTATNIE PODRYGI, ZAWORA, INFUŁAT, PIERÓG KARELSKI, FAZA, REALNOŚĆ, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, DOWÓZ, EKLIPTYKA, ZASILANIE SIECIOWE, PASTERZ, CZŁON NADRZĘDNY, MAJÓWKA, NAWIETRZAK, LEGALIZACJA PIERWOTNA, TOWARZYSZKA BRONI, KABAT, CZAPA, PIEŚŃ, OMYŁKA, KOMPLET, PIEPRZ CZERWONY, WITRYNA, ENTOMOFAUNA, STOS, LETARG, WYTRZESZCZ, MARCHWIANE RĘCE, MINIATURA, PRZEPITA, ODWROTNOŚĆ, ARABICA, LĄDZIENIE, UTWÓR WKŁADOWY, PIERWOTNIAK, WELON, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ŚLIWA WĘGIERKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, CZWOROLIST, MASZYNA PROSTA, ZBLIŻENIE, BIEGUN, WZÓR, PLUTON, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PLOTER PŁASKI, BOA, WĄTROBIANKA, SZTURMAK, MAKIMONO, SORBET, KSIĘSTWO, HAPTOBENTOS, WYJAZD, DRABINA, RYBAŁT, FARBKA, MAZER, KOT, KSIĘGA HODOWLANA, AFRIKAANS, BOCZEK, SPOWINOWACONY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, WZIERNIK, MARA, APARAT SZPARKOWY, WARKOCZ, BIAŁE NOCE, LEMONIADA, PĘDZLIK, MASŁO ORZECHOWE, WŁAŚCIWOŚĆ, PODKOMENDNY, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, MONITORING, SIŁA AERODYNAMICZNA, PIĘTNO, CZOŁO, BANKOWOŚĆ MOBILNA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, ZAPITKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, SER, ROGALIK, NIEDOTYKALNOŚĆ, ATRYBUCJA, JARZĘBIAK, AMBRAZURA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KRÓL, PRZECIER, MANIFESTACJA, CHOROBA EULENBURGA, DIABLOTKA, BYDLĘ, AMERYKAŃSKOŚĆ, PODODDZIAŁ, KONTAKT, WARTOWNIK, MODRASZEK ARION, SUSZ, SENTYMENT, PUNKTUALNOŚĆ, GODZINA, KORONKA, PLECIONKA, BRUDY, WOLANT, ABNEGATKA, VIP, ODPRAWA POŚMIERTNA, HALE, USTNIK, FERMAN, MIOTEŁKA, SZURPEK MISECZKOWATY, KONFORMER, BLENDA, NASZ CZŁOWIEK, ŁOWCA , PARCH, KOŁOWANIE, ODPRAWA, RĘKAWICA, RADA, DONIESIENIE, EMIL, PROSTOSKRZYDŁE, ŻEGLARZ, KLINIKA ODWYKOWA, SALETRA, DYWESTYCJA, LODOWIEC FIELDOWY, GLACE, KONWERGENCJA, SZKARADA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, PIK, OBRAZ, CYTOSTATYK, MODUŁ SERWISOWY, PLAFON, OZNAKA, TAMBURMAJOR, KICAJ, TEOGONIA, REPLIKA, SUFRAGANIA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, BALKON, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, KRAJE, SULFAMID, AKCENT, BAREŻ, ZROŚLAK, REGIONALISTYKA, MUR, POCISK ODŁAMKOWY, METATEKST, BRAK, KUBECZEK, CYBORIUM, TEMPERA, PIWO, OBUDOWA, PIANA, MASAKRA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KATAFALK, GALERIA, PAPROĆ WODNA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, DIATONIKA, IMACZ, MISZPELNIK, STRONA INTERNETOWA, MAREMMANO, IZBA, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GALAKTYKA, BATERIA, RZECZOWNIK, DOPING, AZALIA, ZAŚLEPIENIE, ULGA, POLER, ODTWARZANIE, BABINIEC, AGRAFA, HIPNOTERAPIA, WAŁ, ZŁORZECZENIE, CONCEPT ART, CZAPKA TEKTONICZNA, BOJKA, NIEWIERNOŚĆ, ŚRUBSZTAK, ALAIN, OKAP, AKTYWISTA, DUCHOWY OJCIEC, ATESTAT, ?KAPISZON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPRODUKCJA obraz lub dokument będący odtworzeniem oryginału poprzez powielenie podobną techniką, ale w dowolnej skali (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPRODUKCJA
obraz lub dokument będący odtworzeniem oryginału poprzez powielenie podobną techniką, ale w dowolnej skali (na 11 lit.).

Oprócz OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - OBRAZ LUB DOKUMENT BĘDĄCY ODTWORZENIEM ORYGINAŁU POPRZEZ POWIELENIE PODOBNĄ TECHNIKĄ, ALE W DOWOLNEJ SKALI. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x