SPODNIA SZATA Z LNU LUB BAWEŁNY NOSZONA W STAROŻYTNYM RZYMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUNIKA to:

spodnia szata z lnu lub bawełny noszona w starożytnym Rzymie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TUNIKA

TUNIKA to:

w starożytnym Rzymie: przepasany w pasie wełniany ubiór z krótkimi rękawami, który stanowił odpowiednik greckiego chitonu (na 6 lit.)TUNIKA to:

luźna bluzka lub sweter, zwykle sięgająca do połowy ud, wyglądem zbliżająca się do sukienki (na 6 lit.)TUNIKA to:

szata używana przez subdiakona oraz biskupa, nakładana podczas sprawowania uroczystej mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (na 6 lit.)TUNIKA to:

galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic (na 6 lit.)TUNIKA to:

krótka spódniczka noszona na wąskiej sukni; czasem suknia z taką spódniczką (na 6 lit.)TUNIKA to:

szata staroż. Rzymian (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPODNIA SZATA Z LNU LUB BAWEŁNY NOSZONA W STAROŻYTNYM RZYMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.459

WADA DREWNA, PIŁA CZOPOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SCHABOWY, EMISJA POLOWA, TEŚCIK, ATMOSFERA, IMITATOR, TECHNICZNY NOKAUT, WOJSKO FEDERALNE, RÓŻE, ROBOTA, ZAKON KLERYCKI, JĘZYK STAROEGIPSKI, NIEPOKALANEK MNISI, DODATEK PIELĘGNACYJNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, SOS, TRANSPORTER, KET, DEKADA, KONTYNGENT, TIAZYD, NOTOWANIA, ODSZCZEPIEŃSTWO, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, KRAN, AGENT, TROJACZEK, WIDZENIE BARWNE, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, ANGORA, GRZBIET, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, PORA, SPLOT, DRUŻYNA, WIDMO, FRAMUGA, PODSTAWA, SKRĘT, HEAD HUNTER, ŚWIĘTOKRADZTWO, SAMPLER, ZDARZENIE PRAWNE, ŚWINIARKA, KOMENDA, BEZDUSZNOŚĆ, TONACJA, POWIEŚĆ S-F, PLEWA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, PRZEDSZKOLE, NIMFA, DYSONANS, TETRAPOD, RELING, DRUHNA, MARUDA, TRUP, SZNUR, ODBIJACZ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, PRZECHOWANIE, TRINIA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, TURYSTYKA SEKSUALNA, SPOIWO BUDOWLANE, ŻYŁKA, ALGEBRA LIEGO, OCZOJEBKA, CHÓR, SZCZOTECZKA, CZÓŁNO, LAPIS-LAZULI, MAHOŃ, PRAKTYCZNOŚĆ, MLEKO W PROSZKU, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, GROŹBA BEZPRAWNA, TUBING, CYBORIUM, MAJORAT, ESKORTA, KOK, BRANIE POD WŁOS, ODMIERZANIE, KASZA, SAJETA, NAZWA KODOWA, RADA, PORWAK LODOWCOWY, PROPORZEC, STRUDEL, MASKA, KALANDER, JAZDA, OPŁATA ADIACENCKA, DRIBLING, KATAPLAZM, CZERWIENIDŁO, SURMA, BINDA, WATRUSZKA, ŚWINIARKA, WIECZNE PIÓRO, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, HISTORIA, KONTYNGENT CELNY, PLACÓWKA NAUKOWA, POLONISTYKA, SZTUKA, CIEŃ, KORYFEUSZ, GLIKOLIPID, TRACKBALL, USZAK, PACHOLĘ, WOLNY, ZAŚPIEW, KAJMAK, NIEREZYDENT, CZARNA KSIĘGA, REMULADA, PATRON, OZONEK, ŻARNIK, UNDERGROUND, KOŁPAK, DZIEŁO ROGOWE, RENATA, TĘPAK, BAZAROWICZ, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, LEADER, ROMANTYZM, SZURPEK, LEMONIADA, OSIEDLINY, SPRAWA, BLEJTRAM, KOSZULKA, AUREOLA, EFEKT MNOŻNIKOWY, WODOROSIARCZEK, OBRAZ, BRAZYLIJSKOŚĆ, KARABINIER, KONTROLA DOSTĘPU, KLAKA, DOBÓR GENETYCZNY, KRÓL ZWIERZĄT, KLAUZULA WALORYZACYJNA, CHORWACKOŚĆ, WARP, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, LISTEK, WYBITNOŚĆ, EUCHARYSTIA, GAD, KISZONKA, STATUS MATERIALNY, RETARDACJA, TYMOTKA, KAZALNICA, POŁYKACZ, DZIEWKA, BEAN, CHOROBA, KAMIONKA, BLOK ENERGETYCZNY, ZEBROID, HIMATION, KIERAT, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, CHARAKTERYSTYKA, KITAJ, GRZYB ATOMOWY, KONCERN, NAPPA, BORDER, TALAR, MOMENT TEORETYCZNY, POMOC DROGOWA, COTELE, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, UNISONO, BARCHAN, LAKIER, UPROWADZENIE, ROŚLINA DWUPIENNA, LIBERIA, WODZIK, KAPUŚCIANY ŁEB, APARTAMENT, MUSZKA, PLATFORMÓWKA, BOCZNICA, ŚMIERDZIEL, KOZŁOWANIE, PORCELANA STOŁOWA, WNIEBOWZIĘCIE, BIOGEN, ŁOWIECTWO, PNEUMATOLIZA, AMFIPRION, ROSZCZENIE REGRESOWE, SERIA, GAMA, KURS, BLOCZEK, MATKA, GRZYB SIARKOWY, PANTOGRAF, PIKIETA, CYBORG, URZĄDZENIE RADIOWE, SĄD KOLEŻEŃSKI, KILOMETR NA GODZINĘ, BAZA, ZATWARDZENIE, SPRZĄGLE, IMPERIUM BRYTYJSKIE, SIŁA NOŚNA, POGODNOŚĆ, ATONIA, SFIGMOMANOMETR, SPALINY, PUDER, TEKA, UMYWALNIA, ZBIÓRKA, GURU, CHOROBA UHLA, GEORGE, KONSULTANT, ŚLĄSKOŚĆ, MEFLOCHINA, DYWERSJA, LEJ KRASOWY, PANSEKSUALIZM, JĘZYK ANGIELSKI, PAJACYK, CHŁODNIK, ŁOWCA GŁÓW, WŁAŚCIWOŚĆ, CZARNY RYNEK, BRYZOL, KAKEMONO, BÓB KOŃSKI, JARZYNA, ATUT, ALLEGRO, TERMY, OŚCIEŻNICA, MIESZEK, MIĘSO, GRAFOSKOP, NIEOCZYWISTOŚĆ, BENEFICJENT, GAUGUIN, MIĘTÓWKA, BAZYLIKA, PROPAROKSYTON, ALARM BOJOWY, PALINGENEZA, KRUŻA, KRÓL, , KŁUSAK FRANCUSKI, RAJSKI PTAK, CIAŁO OBCE, DUJKERY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, RATYSZCZE, RYKSIARZ, MASZYNA DO PISANIA, BEŁT, TYMBALIK, SKAŁA WAPIENNA, ZRZESZENIE, HALOGENEK ALKILOWY, STADIONIK, UKŁAD NIEINERCJALNY, ANON, HARCERKA, PUNKT WYJŚCIA, NAGOŚĆ, SMAROWNICA, POŚCIELÓWKA, BLOKADA, OSTENTACJA, CHOREG, SULFON, SAŁATA LOLLO, NASTAWA OŁTARZOWA, USŁUGODAWCA, PODATEK EKOLOGICZNY, ?SZYFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPODNIA SZATA Z LNU LUB BAWEŁNY NOSZONA W STAROŻYTNYM RZYMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPODNIA SZATA Z LNU LUB BAWEŁNY NOSZONA W STAROŻYTNYM RZYMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUNIKA spodnia szata z lnu lub bawełny noszona w starożytnym Rzymie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUNIKA
spodnia szata z lnu lub bawełny noszona w starożytnym Rzymie (na 6 lit.).

Oprócz SPODNIA SZATA Z LNU LUB BAWEŁNY NOSZONA W STAROŻYTNYM RZYMIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SPODNIA SZATA Z LNU LUB BAWEŁNY NOSZONA W STAROŻYTNYM RZYMIE. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast