ZAWARTOŚĆ SKOPKA, CZYLI WIADERKA Z DREWNIANYCH KLEPEK SŁUŻĄCEGO DO PRZECHOWYWANIA MLEKA LUB ŚMIETANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKOPEK to:

zawartość skopka, czyli wiaderka z drewnianych klepek służącego do przechowywania mleka lub śmietany (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKOPEK

SKOPEK to:

wiaderko z drewnianych klepek służące do przechowywania mleka lub śmietany (na 6 lit.)SKOPEK to:

drewniane naczynie w kształcie wiaderka używane dawniej na mleko lub śmietanę (na 6 lit.)SKOPEK to:

naczynie z drewnianych klepek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ SKOPKA, CZYLI WIADERKA Z DREWNIANYCH KLEPEK SŁUŻĄCEGO DO PRZECHOWYWANIA MLEKA LUB ŚMIETANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.249

ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, SIARA, LIBERIA, SYFON, DYPODIA, WĘGAREK, CHOINKOWOŚĆ, PRZEPITKA, LEBERKA, CIAPKAPUSTA, MOZART, INTERPRETATOR, ARENA, WEZWANIE, FORMA, DAMA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, RATYSZCZ, PRĄD BŁĄDZĄCY, TARCZA, TAJNE KOMPLETY, ZASUWA, ALIANT ZACHODNI, ŚCIEŻKA, ANEMIA APLASTYCZNA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, AUREOLA, ANGORA, DZIUPLA, PIERÓG, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KAPELMISTRZ, POKRYWA, ANTYUTLENIACZ, OPAŁ, BIRET, SONIFIKACJA, DOCHTÓR, FANTOM, DWUDZIESTKA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GOLEC, KIERZYNKA, PRZĘSŁO, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, NATURA, UKŁAD OPTYCZNY, MEDIALNOŚĆ, IGLAK, NAKO, PARAPECIK, BATON, KROTON, ISLANDZKOŚĆ, LECZENIE CHIRURGICZNE, SZTYFT, ROBOCIK, ZAPŁON, PRZEZIERNIK, KLASER, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, NIEMIECKOŚĆ, DESKARZ, SLAJS, CHOREG, GRAB, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, INDYK, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ŹRÓDŁO TERMALNE, KOŁPAK, KLINIEC, RICOTTA, KAMIZELKA, ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE, WŁOSIE, PEREŁKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, BŁYSZCZYK, ANIMALNOŚĆ, KRÓL ZWIERZĄT, CHWYTNIK, SZKOCKOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, CZAS FABULARNY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, NIENARUSZALNOŚĆ, SOS, BAŃKA, SALA, DZIEŁO SZTUKI, SEKSIZM, TOST FRANCUSKI, NOMINAŁ, BYLINA, RYBAŁT, UZIOM, SALWA BURTOWA, LIGAND, OKRUCH SKALNY, MAHOŃ, KRWOTOK, NEOSTYGMINA, GNÓJ, PRZYCHYLNOŚĆ, ZEBROID, KRYSZTAŁEK, SAMOPOMOC, MŁOTOWNIA, WELWET, ANTYKATOLICYZM, WĘGLÓWKA, BATALIA, STWORZENIE, PRÓBA JĄDROWA, PALPACJA, RZEZAK, AGNOZJA TWARZY, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PANGSZURA INDYJSKA, TWIERDZENIE KRULLA, NERKÓWKA, STRONA, JEZIORO RELIKTOWE, PRZEPIS KOŃCOWY, KOLEJ LINOWA, ŁANIA, MASZYNA ENERGETYCZNA, TRZYNASTY, TURNIA, KRZYŻ PAPIESKI, STATEK, UDAR, SYGNAŁ ANALOGOWY, KORYFEUSZ, GAL, POWSTRZYMANIE, KWASICA, MECENASKA, OGNIE, NALEŚNIK, OKRĘT DOZOROWY, ZAPRZĄG, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PRODUCENT, PANIER, CHÓR, JASKINIA LODOWA, SPÓD, AMFITEATR, DYKTATURA, METRYKA, ORTOGRAFIA, OSCYLATOR, POMOC, DYSALTERACJA, BEYLIZM, TONACJA, WĘGAR, GITARA, MASA, SUCHY TYNK, KOLONIZATOR, WIERZBINA, OSTROMLECZ, TKANINA, TWIST, SŁUŻBA DYŻURNA, WULKAN BŁOTNY, KOŃCÓWKA, WINIETA, SŁODKOŚĆ, STRĄGA, DŻINS, CIĘŻKI SPRZĘT, AKCJA, ŁATKA, KSIĄŻĘ, GNOJOWNIK, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KAWA, GÓRNICTWO, PASEK, WYCIĄG, POCENIE, NIEREZYDENT, INDUKTOR, ZBROJA ŁUSKOWA, KOMENTARZYK, PARA 0, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, MAJÓWKA, SER TOPIONY, EŁK, LOT SZYBOWCOWY, ADHD, HARCERKA, WIZJONER, AREA, TŁUMIENIE, MOTORÓWKA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, JEDENASTKA, SKALA, CIOTCZYSKO, KOOPERATOR, PORTUGALSKOŚĆ, ETEZJA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, KACZKA, BANIA, WÓDKA, KLUZA, COLOGARYTM, SPUSZCZANIE, SAKSAUŁ, GERONTOKRACJA, POZYCJA TESTOWA, DANE SENSYTYWNE, PANICZĄTKO, GĄBKA, EFEKT SNOBIZMU, CACHAÇA, OTWÓR, POLE BITOWE, KAPAR, TRYL, APANAŻ, SKRAJNIK DZIOBOWY, DIAGRAM FAZOWY, SINICE, PASER, ABSOLUT, RÓŻANKA, POPRAWA, LODÓWKA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, LIBELLA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, WSKAZ, NIEWIERZĄCY, GALWANOSTEGIA, PIERWSZOŚĆ, DZBANUSZEK, ROŚLINA OKOPOWA, BLUZG, PASKUDA, AKTYWISTA, GAZ BOJOWY, GOTOWIEC, ADAGIO, PRZEKLĘTNIK, FILET, OWRZODZENIE, WIAROŁOMSTWO, ŚCISKACZ, ZIELSKO, JEDWAB NATURALNY, CYKL PERYGLACJALNY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, EDYCJA, LURA, ŚWIEŻAK, KURANT, BARYŁKA, KOTWICA, SZCZOTECZKA, MOTOR, LISTA STARTOWA, TECHNIKA ANALOGOWA, ZARAZA, WYBIEG, WYRAŻENIE, DACH, KSIĘGA HODOWLANA, WIDLICZKA, WIR, POCHLEBSTWO, FORMACJA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MANIPULATOR KULKOWY, ŻYWOT, DZIEŁO, DEFLEKTOR, TABLICA EPITAFIJNA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, TLENEK, PAKAMERA, INDOS, BLACHA, LAKTOROL, HACKAMORE, NAPĘD RAKIETOWY, MINERAŁ ZABARWIONY, MAKINTOSZ, ROZMIAR, SY, REGION WĘZŁOWY, ?DOBRO SUBSTYTUCYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.249 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTOŚĆ SKOPKA, CZYLI WIADERKA Z DREWNIANYCH KLEPEK SŁUŻĄCEGO DO PRZECHOWYWANIA MLEKA LUB ŚMIETANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ SKOPKA, CZYLI WIADERKA Z DREWNIANYCH KLEPEK SŁUŻĄCEGO DO PRZECHOWYWANIA MLEKA LUB ŚMIETANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKOPEK zawartość skopka, czyli wiaderka z drewnianych klepek służącego do przechowywania mleka lub śmietany (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKOPEK
zawartość skopka, czyli wiaderka z drewnianych klepek służącego do przechowywania mleka lub śmietany (na 6 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ SKOPKA, CZYLI WIADERKA Z DREWNIANYCH KLEPEK SŁUŻĄCEGO DO PRZECHOWYWANIA MLEKA LUB ŚMIETANY sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ZAWARTOŚĆ SKOPKA, CZYLI WIADERKA Z DREWNIANYCH KLEPEK SŁUŻĄCEGO DO PRZECHOWYWANIA MLEKA LUB ŚMIETANY. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast