Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLON to:

organizm powstały w wyniku klonowania, będący wierną kopią genetyczną innego organizmu (innymi słowy: taki, który ma identyczny genotyp jak jego wzorzec); klony komórek powstają przez podział mitotyczny lub podział prosty (bakterie) jednej komórki, a organizmu - w wyniku rozmnażania bezpłciowego z jednego organizmu macierzystego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLON

KLON to:

Acer - rodzaj drzew i krzewów liściastych z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae); czasem, zwłaszcza dawniej, z wyodrębnianej osobno rodziny klonowatych Aceraceae (na 4 lit.)KLON to:

drewno z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; zazwyczaj z klonu pospolitego i z kolnu polnego (na 4 lit.)KLON to:

podróbka mikrokomputera wyprodukowana na Dalekim Wschodzie (na 4 lit.)KLON to:

w informatyce: program odtwarzający zachowanie lub wygląd innego, najczęściej znanego programu (na 4 lit.)KLON to:

przedmiot, który jest dokładną kopią innego przedmiotu (na 4 lit.)KLON to:

konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące jakimś niegodnym celom (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.395

KONWIKTOR, ADŻAPSANDAŁ, WAGA, AKROCYJANOZA, SZAFOT, TAMBUR, POŻAR, MAGNEZJA, WŁADZA RODZICIELSKA, GRADUAŁ, STRUKTURA MACIERZOWA, ROGALIK, OFFTOP, SPARRINGPARTNER, METEOR, RUBLÓWKA, ETEROFON, GRAND VITARA, DOMICYL, PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA, NIEISTOTNOŚĆ, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, KONEWKA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, BULGOTEK ŁAZIENKOWY, MORWA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PROFESJA, ROLWAGA, PRZEWIDYWANIE, PATRONKA, DYSKRETKA, GŁOWOCIS, BRAHMS, ODDZIELANIE, NOCEK ORZĘSIONY, BIELINEK KAPUSTNIK, STROK, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SKUMBRIA, BASEN, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, WYCHÓD, KAMERTON STROIKOWY, SEZAM, KABRIOLET, AZALIA, LEGITYMACJA PROCESOWA, SILNIK BEZRUCHOWY, MGŁA, CHROMATYNA PŁCIOWA, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, ALDOKSYM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, SUCHAR, OPŁATA MIEJSCOWA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KOSZT PROSTY, SZPERACZ, KRAKUSKA, CHIKUNGUNYA, SPAWĘKI, WIKARIUSZ GENERALNY, KONTENER, KORNET, DEMISEKSUALISTA, WIĄZANIE ESTROWE, KMIEĆ, KOMPENSACJA WERBALNA, PCHŁA MORSKA, KLUCZ WIOLINOWY, ZEFIR, BATERIA WODOCIĄGOWA, STATECZNIK, KULT PUBLICZNY, BUKWICA, SUCHY DOK, MĄCZNIAK, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, POBIAŁKA, RAMIĘ, ŚWIŃSKI BLONDYN, CZTEROWIERSZ, HEROD-BABA, SODÓWKA, WYCHODZTWO, BAKTERIE PROPIONOWE, AKOMODACJA, LAMPAS, ZMARŹLAK, OLEJEK, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, PORCELANA STOŁOWA, PODWÓJNY AGENT, GRZYWNA, GNOJOWNIK, WYSTARCZALNOŚĆ, TOWAR, DRUKARKA ROZETKOWA, AUDIOTEKST, KATHARSIS, BASILEUS, TRANSKRYPCJA, BODOR, CZUCIE TRZEWNE, MELIORACJA WODNA, CIĄG GEOMETRYCZNY, POLIIMID, OWCA KAMIENIECKA, POGODNOŚĆ, OŚCIEŻNICA, KARIOLKA, ŻYWOPŁOT, HIPERFOKALNA, GLINIANKA, BOCZEŃ, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KOŁPACZEK, NUCZA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, MONITOR, CIELENIE, POMPA ŁYDKOWA, LAKTOWEGETARIANIN, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, DYMORFIZM PŁCIOWY, IGRZYSKA, SZKOCKOŚĆ, KUCHNIA, ŻYD, NOSOROŻEC, PLAZMA, KOMITET RODZICIELSKI, KUZYN, STALLE, SCHABOSZCZAK, SANDBOX, BOKSERKA, KĄT WYPUKŁY, BODZIEC, ZRĘBICA, ZAKŁAD WZAJEMNY, KONTRPLAN, KANTONISTA, SOCHACZKI, TYNKTURA, ENDYWIA, KORKOWIEC, PODSTAWA, PASAŻ, PATOGEN, CAMRY, DZIURA, ZAPORA, BLOK, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, MORENA POWIERZCHNIOWA, DELFINEK, ZAWIKŁANIE, NOWAK, KRAKÓW, ZIEMNIACZEK, WSZYSTKOWIDZĄCY, ABLACJA, INSTALKA, CZOŁÓWKA, HISTOGENEZA, BEGONIA, KLAMRA, TANIEC NOWOCZESNY, POKŁAD, PEREŁKA, GRUCZOŁ PŁCIOWY, GRAFOSKOP, UKONTENTOWANIE, JASKINIA LODOWA, TEKST REZULTATYWNY, REFLUKS, KARBIDEK, CIEŃ, OTWARTOŚĆ, DZIAŁOWIEC, RAMIENICOWE, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, KOALOWATE, TABLICA EPITAFIJNA, LICENCJA PRAWNICZA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, BEZSENS, KUCHCIK, PACYNKA, ZASIŁEK CHOROBOWY, KOBIETA SPOD LATARNI, ŻŁÓB LODOWCOWY, ORGANDYNA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, ZIEMIOMORZE, ŻAGIEW, KOLOR OCHRONNY, ESDEK, NEUROTRANSMITER, EUTEKTOID, PARAFRAZA, MEZON Y, ORLOG, ANTYŚWIADECTWO, ARGUMENT, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, SIUR, SŁUŻBA, ZARYSOWANIE, SAKIEWNIK, EMERYTURA POMOSTOWA, ANGIELCZYK, PAL, KORZONEK, DENITRYFIKATOR, KATEGORIA GRAMATYCZNA, GÓRKA, WULKAN BŁOTNY, MŁODZI, PARAGONIK, KONSERWA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, IMPREGNATOR, SYMULACJONIZM, TERMOMETR CIECZOWY, HEBAN, MIKROKLIMAT, POLE DRUMLINOWE, WIENIEC, PERSPEKTYWA, ANTURAŻ, OFICER FLAGOWY, KOSMOGONIA, WAPIEŃ ROGOWCOWY, DRZEWO SOLITEROWE, LATARNIA MORSKA, SURFING, MURZYŃSKI, OLIWA, PENDENT, LÓD, PATYCZAK, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, KOMISJA REWIZYJNA, PROEPIDEMIK, SEGMENTACJA, OKULANT, JĘZYK OBCY, MIELINA, MOLINO, HISZPAŃSKI LODZIK, SURDYNKA, CZARCI KRĄG, KRÓL, ZARAZA, CYCEK, KULTURA KOMÓRKOWA, OSĘK, OSPOWATOŚĆ, TELESKOP, ŁUPEK HUMUSOWY, TRANZYT, HALOGENEK, GÓROTWÓR, DIABEŁEK, ZIMNY PRYSZNIC, PROJEKT, GŁOS, ALKIN, RENTA SZKOLENIOWA, DOBA, CZŁON OKREŚLANY, PUNKT ROSY, WĘGAR, SZARPIE, SKAŁKA, CZARCIE KOŁO, NIEWYDOLNOŚĆ, GRANICA PAŃSTWA, CIĘCIWA, STANICA, POZOSTAŁOŚĆ, WYPEŁNIENIE, POJAZD MECHANICZNY, MARCHWIANE RĘCE, LEGENDA, ZRĄB TEKTONICZNY, KOSZYK, RAJFURSTWO, PIWO, GMERK, SWING, KRZYŻOWIEC, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, FLAŻOLET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: organizm powstały w wyniku klonowania, będący wierną kopią genetyczną innego organizmu (innymi słowy: taki, który ma identyczny genotyp jak jego wzorzec); klony komórek powstają przez podział mitotyczny lub podział prosty (bakterie) jednej komórki, a organizmu - w wyniku rozmnażania bezpłciowego z jednego organizmu macierzystego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
klon, organizm powstały w wyniku klonowania, będący wierną kopią genetyczną innego organizmu (innymi słowy: taki, który ma identyczny genotyp jak jego wzorzec); klony komórek powstają przez podział mitotyczny lub podział prosty (bakterie) jednej komórki, a organizmu - w wyniku rozmnażania bezpłciowego z jednego organizmu macierzystego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLON
organizm powstały w wyniku klonowania, będący wierną kopią genetyczną innego organizmu (innymi słowy: taki, który ma identyczny genotyp jak jego wzorzec); klony komórek powstają przez podział mitotyczny lub podział prosty (bakterie) jednej komórki, a organizmu - w wyniku rozmnażania bezpłciowego z jednego organizmu macierzystego (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x