ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLON to:

organizm powstały w wyniku klonowania, będący wierną kopią genetyczną innego organizmu (innymi słowy: taki, który ma identyczny genotyp jak jego wzorzec); klony komórek powstają przez podział mitotyczny lub podział prosty (bakterie) jednej komórki, a organizmu - w wyniku rozmnażania bezpłciowego z jednego organizmu macierzystego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLON

KLON to:

Acer - rodzaj drzew i krzewów liściastych z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae); czasem, zwłaszcza dawniej, z wyodrębnianej osobno rodziny klonowatych Aceraceae (na 4 lit.)KLON to:

drewno z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; zazwyczaj z klonu pospolitego i z kolnu polnego (na 4 lit.)KLON to:

podróbka mikrokomputera wyprodukowana na Dalekim Wschodzie (na 4 lit.)KLON to:

w informatyce: program odtwarzający zachowanie lub wygląd innego, najczęściej znanego programu (na 4 lit.)KLON to:

przedmiot, który jest dokładną kopią innego przedmiotu (na 4 lit.)KLON to:

konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące jakimś niegodnym celom (na 4 lit.)KLON to:

... jawor, drzewo (na 4 lit.)KLON to:

drzewo z parku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.259

ATRYBUCJA, OFENSYWA, PIĘKNOŚĆ, STOPIWO, AULOS, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DZIENNIK URZĘDOWY, DRYBLER, POŁĄCZENIE WCISKOWE, ŁACINNICZKA, PROFIL KAUZALNY, JAZDA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CZEDAR, DWUSTUZŁOTÓWKA, PASZTETÓWKA, JACK, ŻYCIE OSOBISTE, MASZKARON, DOMINIKANKI, SPLOT RAMIENNY, RZEMIOSŁO, BIBUŁA, PIESZEK, STATYSTYKA, NASTAWIENIE, MAKIJAŻ, WINDSURFING, NACZYNIE WIEŃCOWE, POŁĄCZENIE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, CHAŁTUROWIEC, TERMOREGULATOR, LEUKOTOMIA, STARY KOŃ, KEDYW, BON PIENIĘŻNY, RACHUNEK CAŁKOWY, OBWÓJ, POWIATÓWKA, LITERATURA WAGONOWA, POLONISTYKA, OLDBOY, OJCIEC DUCHOWNY, APERTYZACJA, STRZAŁA, BEZSZPARKOWCE, INTERNAT, RING, OKRUSZEK, AKROBACJA LOTNICZA, HIMALAJE, TRANZYCJA, CHODY, KAWA, PARAFIA, DYSK AKRECYJNY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, LENOIR, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, MORENA CZOŁOWA, SOPRAN SPINTO, DOKTOR HONORIS CAUSA, NADZIEWARKA, OKRĄGŁOŚĆ, STASIMON, ŻEBRO, PION, PAKOWNOŚĆ, JEZIORO EWORSYJNE, NICI, POWSTANIE, EGZEKUCJA KOMORNICZA, ROGATKOWATE, RUGI, MM HG, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, CZARA GŁOSOWA, KUC WALIJSKI, ALFA-BLOKER, EROZJA WSTECZNA, NIECZUCIE, KAZBA, PIERŚCIEŃ, KRAKOWIAK, ATMOSFERA, SPŁONKA, BULIONÓWKA, PODAWCA, ZGŁĘBNIK, KONIUNKCJA, HORMON TROPOWY, SZMACIARZ, KULTURA, OLDENBURG, DZIANINA, KONIK, KLEJNOTKA ZIELONA, PRZYCHÓWEK, PART, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, PRÓBA NUKLEARNA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, LUSTRO, PIĘĆDZIESIĄTNICA, DUMP, TEKSTUALNOŚĆ, MINIMALIZM, MNIEJSZE ZŁO, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, WANIENKA, BARIERA KREW-MÓZG, PROFESJONALIZM, PAPRYKARZ, KROPKA, SPRZĄGLE, BIEG, NIKOLAIZM, CEROFERARIUSZ, PLAGA, TOM-TOM, REALIZM NAIWNY, ZBOCZENICA, KADŹ, ROLWAGA, NUCZA, KIERUNEK, KWARTET, WRÓG, ODKUWKA, GŁÓD, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, JAZZÓWKA, WIEŚ, TYCZKA, DISCO POLO, FOTOSENSYBILIZATOR, KREWNIAK, ZAPOJKA, ZAMIANA, MODRZEW, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, DZIEWUSZKA, FOTOGRAM, GRYLAŻ, INTERPRETATOR, FRAGMENTARYZACJA, RETRAKCJA, TOPOGRAF, OGÓREK MAŁOSOLNY, PIERŚCIEŃ LOKALNY, ZABUDOWA ZAGRODOWA, DMUCHAWKA, RÓŻA BARYTOWA, JUWENALIA, HERNYSTIR, TROLLKONTO, MICKIEWICZ, POZYCJONER, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, DYPTYK KONSULARNY, MEGAPOLIS, STOSUNEK SPOŁECZNY, NIEDŹWIEDNIK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, POSZKODOWANY, WELWET, SPUST, OUDRY, REAKCJA PODSTAWIANIA, CYGARNICA, BIAKS, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, JAMES, ALFONS, ŁOŻYSKO, JEDENASTKA, POTENCJAŁ ZETA, OSAD, TANIEC LUDOWY, PORWAK, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, POJAZD, WIELOKROTNOŚĆ, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, ŁAGIEW, ŚMIAŁOŚĆ, BRYTFANKA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, ZNIECZULENIE, POJAZD KOLEJOWY, BŁONA LOTNA, KOLEKCJONER, LIBELLA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, KWAS NAFTENOWY, DATARIUSZ, WYZWISKO, ASYSTA, DEMON, FASOWANIE, ZNAJDKA, KULTURYSTA, CZERPACZ, SUPERJEDNOSTKA, FILAR PRZYPOROWY, HOBBIT, HUBA WIERZBOWA, PĘTO, WEWNĘTRZNY, PAWĘŻ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, BETA-BLOKER, BARANEK, WERYFIKACJA, GAPOWICZ, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, BODZIEC, FILEMON CIENKODZIOBY, LOGOFET, ZAJĘCZA WARGA, RASTER, HOMO NOVUS, TĘPOLISTKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, BROŃ RADIOLOGICZNA, DYSZEL, PRZESTRZEŃ, ŚWIAT, KURAŻ, ROZMNAŻALNIA, LOTNIK, JĘZYK, ROŚLINA UŻYTKOWA, SYMPOZJON, PŁATECZEK, PLOTER TNĄCY, CZESALNIA, ZDENERWOWANIE, SUPERSZYBKOŚĆ, SKOMPROMITOWANY, PIRAMIDA NERKOWA, TRUPOŻERCA, RACA, WYDZIELINA ORGANIZMU, NIERÓWNOŚĆ, BĄBELEK, GAŁĘŹNIK, WIEK ROZRODCZY, POLITYKA LEKOWA, GWIAZDKA, METYL, PRZELICZNIKOWY, KLASTER, KARTACZOWNICA GATLINGA, STYLO, DŹWIGACZ DACHOWY, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, MGŁA, BEZDUSZNOŚĆ, BIEG DYSTANSOWY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, MARONOWIE, PRZEKŁADKA, JUFERS, TRYBUN, KONOTATKA, NERWIAK PŁODOWY, CIEMNOŚĆ, PRYMICJA, GNIAZDO, DOBRO PRAWNE, ZABIEG FIZYKALNY, NABIERKA, ROŚLINA DWUPIENNA, CUCHA, PETROCHEMIKALIA, ZASILANIE, GÓRY PIERŚCIENIOWE, LEKTURKA, STYGON, POLIGEN, ODTWARZACZ WIDEO, ROZWIDLACZ, KONIOWODNY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, RESET, SMOLUCH, PARAMAGNETYK, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, LODÓWKA, JON, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, WICEPREMIER, ABSYDA, STROIK, BIAŁE CIAŁKO KRWI, ?NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLON organizm powstały w wyniku klonowania, będący wierną kopią genetyczną innego organizmu (innymi słowy: taki, który ma identyczny genotyp jak jego wzorzec); klony komórek powstają przez podział mitotyczny lub podział prosty (bakterie) jednej komórki, a organizmu - w wyniku rozmnażania bezpłciowego z jednego organizmu macierzystego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLON
organizm powstały w wyniku klonowania, będący wierną kopią genetyczną innego organizmu (innymi słowy: taki, który ma identyczny genotyp jak jego wzorzec); klony komórek powstają przez podział mitotyczny lub podział prosty (bakterie) jednej komórki, a organizmu - w wyniku rozmnażania bezpłciowego z jednego organizmu macierzystego (na 4 lit.).

Oprócz ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ORGANIZM POWSTAŁY W WYNIKU KLONOWANIA, BĘDĄCY WIERNĄ KOPIĄ GENETYCZNĄ INNEGO ORGANIZMU (INNYMI SŁOWY: TAKI, KTÓRY MA IDENTYCZNY GENOTYP JAK JEGO WZORZEC); KLONY KOMÓREK POWSTAJĄ PRZEZ PODZIAŁ MITOTYCZNY LUB PODZIAŁ PROSTY (BAKTERIE) JEDNEJ KOMÓRKI, A ORGANIZMU - W WYNIKU ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO Z JEDNEGO ORGANIZMU MACIERZYSTEGO. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast