HOLOTHURIA - BEZKRĘGOWIEC MORSKI ZALICZANY DO SZKARŁUPNI O WYDŁUŻONYM CIELE OKRYTYM MIĘKKIM WOREM POWŁOKOWO-MIĘŚNIOWYM; W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYSTRZYKUJE PRZEZ ODBYT SWOJE NITKOWATE I POKRYTE LEPKĄ TRUCIZNĄ NARZĄDY WEWNĘTRZNE. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZYKWA to:

Holothuria - bezkręgowiec morski zaliczany do szkarłupni o wydłużonym ciele okrytym miękkim worem powłokowo-mięśniowym; w sytuacji zagrożenia wystrzykuje przez odbyt swoje nitkowate i pokryte lepką trucizną narządy wewnętrzne. (na 8 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZYKWA

STRZYKWA to:

szkarłupień denny o długości do 1 m i skórzastej powłoce z płytkami wapiennymi (na 8 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HOLOTHURIA - BEZKRĘGOWIEC MORSKI ZALICZANY DO SZKARŁUPNI O WYDŁUŻONYM CIELE OKRYTYM MIĘKKIM WOREM POWŁOKOWO-MIĘŚNIOWYM; W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYSTRZYKUJE PRZEZ ODBYT SWOJE NITKOWATE I POKRYTE LEPKĄ TRUCIZNĄ NARZĄDY WEWNĘTRZNE. ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.983

INFLACJA KOSZTOWA, NOUMENON, HIW, TRAGICZNOŚĆ, FAKTURA, ZŁOTOROST POSTRZĘPIONY, SUKCESJA, WAPER, PUŁAP DYNAMICZNY, UKŁAD MIĘŚNIOWY, SKOS, EDREDON, TRAGIZM, KATANGA, WIĄZANIE PODWÓJNE, KOT, PIEC, BALBO, KOZIOŁ EUROPEJSKI, RASKOLNICY, OBUPŁCIOWOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, MICZURINIZM, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, KWINTET, INGRESJA MORZA, UKŁAD DYNAMICZNY, SAMBENITO, LEKTORAT, PRAWO POWIELACZOWE, SYSTEM KAPITAŁOWY, CHOROBA KŁUSOWA, JĘZYK HUROŃSKI, MŁODY GNIEWNY, ZAPIEKANKA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, CZYTAL, TYFUS OSUTKOWY, KOŃ POZNAŃSKI, DIAGRAM VENNA, REFORMA ROLNA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, LINIA ŚREDNICOWA, KOALICYJKA, WYŁADOWANIE KORONOWE, MOŻLIWOŚĆ, CZŁON PODRZĘDNY, REZYGNACJA, MACA, CZASOWNIKI, POHYBEL, STRATEG, YPRES, DŻINIZM, TOCZEŃ, TRYB WSADOWY, ELDAR, UŁAMEK ZWYKŁY, TENGWAR, ZAŁATWIANIE, NORIKER, ANTYFONA, ARTURDAKTYL, KORUPCJOGENNOŚĆ, CHANSON, MĄKA RAZOWA, SKALA JOŃSKA, ZASPOKAJANIE, OLEJARZ, BUŃCZUK, GARNELA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, KOBIERNIK ORZĘSIONY, DYSPEPSJA, SESJA, KLIENT, OBJAWIENIE, SENIORAT, CHICHA, DORADY, ROŚLINY RUDERALNE, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, MORFOTROPIA, SODOKU, HARCERKA ORLA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, TRIAL, ŁUK MADZIARSKI, GALARETA, UKŁUCIE, STREFA RELAKSACYJNA, LECYTYNA, HAMULEC NOŻNY, KIMBANGIZM, OPUSZCZENIE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, PIOTR, ANTYBIOZA, PREDESTYNACJA, DARMOCHA, PISUAR, PICZKA, PILŚŃ NERWOWA, NIEWOLA EGIPSKA, MONASTYR, PRZEDSTAWIENIE, SONG, DETERMINIZM, ŚWIĘTOPIETRZE, JĘZYKI MUNDAJSKIE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, URNA, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, TUŁUP, MEKSYKAŃSKI, ŻÓŁTA GORĄCZKA, RYNEK PRODUCENTA, BERMYCA, PARATYFUS, BAKTERIOZA, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, EURO, DUJKER ŻÓŁTOPRĘGI, POZYCJA, JEŻOWCE, KOMBINACJA LINIOWA, DOKSOLOGIA, OWCZA WEŁNA, DOŚWIADCZENIE, MERMOZ, RZĄD KOALICYJNY, SERYCYNA, INFLACJA BUDŻETOWA, WIKARIUSZ GENERALNY, UCHO ZEWNĘTRZNE, INTERPRETER, UDŹWIG, POŁUDNIK NIEBIESKI, PATRONTASZ, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, KWIATECZEK, HAJDUK, REALNY SOCJALIZM, NAKAZ KWATERUNKOWY, ALGORYTM ITERACYJNY, ANEKSJA, PIŁSUDCZYZNA, KATION AMONOWY, STRZEL BOMBARDIER, FORMA PRZESTRZENNA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ROZGWIAZDA, INFLACJA, HALOGENOALKAN, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, PEDERASTKA, CHOROBA VERNEUILA, MNOŻNIK, DYSFAGIA, BORSALINO, DUJKER KARŁOWATY, GRAETZ, SYRYJSKI, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, SUWA, ANTROPOCENTRYZM, KLINKIER CEMENTOWY, BAŃKA PRÓŻNIOWA, IZOPOD, KRYKIET, MINA, USZKO, PRZEWÓD SĄDOWY, SKOWYT, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ALBIGENSI, KASZT, KOŃ OLDENBURSKI, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, HUROŃSKI, GENITALIA, JAZGOT, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, HOSPODARSTWO, STYL WITKIEWICZOWSKI, GLISSANDO, ROZGWIAZDA, BIAŁA KSIĘGA, DUJKER OGILBY’EGO, STANDARD EMISYJNY, ZGNIŁOŚĆ, ZADZIERZGNIĘCIE, GANGRENA, INTELIGENCJA WERBALNA, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, MOMENT ZWROTNY, CZAPRAK, BAŁAGULSZCZYZNA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, KULT PUBLICZNY, KROKODYL, TURNIPS, STRETCH, BALSAM, EMISJA PIENIĄDZA, STARORAK, TRWAŁOŚĆ, KURANT, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, GMACHÓWKA, JĘZYK FLAMANDZKI, WYDATEK MAJĄTKOWY, MIS, TRZECI PLAN, WOREK TRZEWIOWY, ZADYMKA, STRESIK, SĄD KAPERSKI, SZOGUN, KAZUISTYKA, BEZTORBIKI, APARAT GOLGIEGO, MIKROKARTA, BOJKOWSZCZYZNA, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, ŻYCIE OSOBISTE, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, KONTYNUATOR, DZIEŃ OTWARTY, INFUŁA, JĘZYK WIETNAMSKI, ALGEBRA LIEGO, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, AZYMUT, AŻUR, DERG, RYNNA POLODOWCOWA, NIEWYPARZONA GĘBA, BRAHE, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, ZGRUPOWANIE, DOBRO KLUBOWE, TEATR, CZUHA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, BADANY, KOLEKTA, FRANK, SĄD GRODZKI, SAKS, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, SPÓŁKA CÓRKA, KOSZ, ZATOROWOŚĆ, ANTYLOPA KROWIA, ŚWIR, SZPILA, GRAFOMAN, BAZA ORBITALNA, STOR, SAKRAMENT, KOMA, ANKSJOLITYK, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, GUL, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, WIELORÓDKA, FERMENTACJA MASŁOWA, MIESIERKA, POPRAWKA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, PERFORMANS, TŁUSZCZAK, AUCKLAND, SYJON, CHOMĄTO, CHLEB POKŁADNY, PIES PASTERSKI, TERRANIE, LIS MORSKI, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, ŻUPAN, KWEF, WYSPA WULKANICZNA, WYKROCZENIE SKARBOWE, KOLĘDA, NACZÓŁEK, KOHEZJA, BRUNATNICA, RYBONUKLEAZA, SYGNIFIKATOR, KIEŁŻ MORSKI, ?KURAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HOLOTHURIA - BEZKRĘGOWIEC MORSKI ZALICZANY DO SZKARŁUPNI O WYDŁUŻONYM CIELE OKRYTYM MIĘKKIM WOREM POWŁOKOWO-MIĘŚNIOWYM; W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYSTRZYKUJE PRZEZ ODBYT SWOJE NITKOWATE I POKRYTE LEPKĄ TRUCIZNĄ NARZĄDY WEWNĘTRZNE. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HOLOTHURIA - BEZKRĘGOWIEC MORSKI ZALICZANY DO SZKARŁUPNI O WYDŁUŻONYM CIELE OKRYTYM MIĘKKIM WOREM POWŁOKOWO-MIĘŚNIOWYM; W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYSTRZYKUJE PRZEZ ODBYT SWOJE NITKOWATE I POKRYTE LEPKĄ TRUCIZNĄ NARZĄDY WEWNĘTRZNE.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZYKWA Holothuria - bezkręgowiec morski zaliczany do szkarłupni o wydłużonym ciele okrytym miękkim worem powłokowo-mięśniowym; w sytuacji zagrożenia wystrzykuje przez odbyt swoje nitkowate i pokryte lepką trucizną narządy wewnętrzne. (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZYKWA
Holothuria - bezkręgowiec morski zaliczany do szkarłupni o wydłużonym ciele okrytym miękkim worem powłokowo-mięśniowym; w sytuacji zagrożenia wystrzykuje przez odbyt swoje nitkowate i pokryte lepką trucizną narządy wewnętrzne. (na 8 lit.).

Oprócz HOLOTHURIA - BEZKRĘGOWIEC MORSKI ZALICZANY DO SZKARŁUPNI O WYDŁUŻONYM CIELE OKRYTYM MIĘKKIM WOREM POWŁOKOWO-MIĘŚNIOWYM; W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYSTRZYKUJE PRZEZ ODBYT SWOJE NITKOWATE I POKRYTE LEPKĄ TRUCIZNĄ NARZĄDY WEWNĘTRZNE. sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - HOLOTHURIA - BEZKRĘGOWIEC MORSKI ZALICZANY DO SZKARŁUPNI O WYDŁUŻONYM CIELE OKRYTYM MIĘKKIM WOREM POWŁOKOWO-MIĘŚNIOWYM; W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYSTRZYKUJE PRZEZ ODBYT SWOJE NITKOWATE I POKRYTE LEPKĄ TRUCIZNĄ NARZĄDY WEWNĘTRZNE. . Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x