KAWAŁEK PAPIERU LUB PLASTIKU, NAJCZĘŚCIEJ WYDANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ LUB ORGANIZACJĘ, POŚWIADCZAJĄCY CZYJEŚ PRAWA DO CZEGOŚ, POZWOLENIE NA COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTA to:

kawałek papieru lub plastiku, najczęściej wydany przez jakąś instytucję lub organizację, poświadczający czyjeś prawa do czegoś, pozwolenie na coś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARTA

KARTA to:

prostokątny kartonik oznaczony umownymi znakami, używany do gry lub do wróżenia (na 5 lit.)KARTA to:

rodzaj dokumentu, środek płatniczy (na 5 lit.)KARTA to:

układ elektroniczny (na 5 lit.)KARTA to:

rodzaj formularza w pierwotnej formie karty papieru, na którym klient (petent) wpisuje potrzebne informacje (na 5 lit.)KARTA to:

kartka papieru, element książki (2 stronice) (na 5 lit.)KARTA to:

menu, spis oferty restauracji z cenami (na 5 lit.)KARTA to:

as lub walet (na 5 lit.)KARTA to:

as albo joker (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁEK PAPIERU LUB PLASTIKU, NAJCZĘŚCIEJ WYDANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ LUB ORGANIZACJĘ, POŚWIADCZAJĄCY CZYJEŚ PRAWA DO CZEGOŚ, POZWOLENIE NA COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.858

CZUBEK, ROBOTY PUBLICZNE, ZAPŁON, CHŁOSTA, BIAŁA HERBATA, ASPIRACJA, KARTAUNA, TAG, CEP, KAMPANIA, BARWA DŹWIĘKU, WYCIĄG TALERZYKOWY, GOTOWIEC, KULTURA MATERIALNA, EKLEZJALNOŚĆ, JEHOLOPTER, KOŁTRYNA, AKWEN, CHLOROHEKSYDYNA, SOCJALIZM NAUKOWY, WZW D, KWIT DEPOZYTOWY, GOTHMOG, ATRAKCJA, MACZUGOWIEC, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, MUR, KIEROWCA, EMBLEMAT, IKONA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, WODNICZKA, PIŁA CZOPOWA, OSPALSTWO, KOTLET POŻARSKI, PRĄD INDUKCYJNY, KEFALINA, OSTANIEC, OLEJ RĄCZNIKOWY, KRETOWISKO, DESER, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, PIÓROSZ PIERZASTY, WOLICJONALNOŚĆ, GULASZ IRLANDZKI, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ANALITYK, JEDNOSPÓJNOŚĆ, STYGON, BECZKA Z PROCHEM, SŁONIOROŚL, SSANIE, CZECZOTKA, RANA, MŁAK, ŚPIEW, WCIĄGARKA, BARWY NARODOWE, MERMOZ, HUTA, SZCZYPIOREK, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ANTYNOMIA RUSSELLA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, PROPAGANDÓWKA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, UROBEK, HYDRORAFINACJA, WYSTĘPOWANIE, MAJTEK, KOPALNIA, NIEZAUWAŻENIE, ZNAMIĘ BECKERA, MORENA BOCZNA, KINO, HELIKAZA, OLIWKOBRODAL, PREZENTACJA, WAMS, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, STOPNIOWALNOŚĆ, ZABORCA, CHAŁTURNICTWO, SMAROWNICA, PION, OWADOPYLNOŚĆ, KONWERTOROWNIA, OKRĘŻNOŚĆ, BEZDNIA, ILLOKUCJA, DOWÓD REJESTRACYJNY, HIPOTEKA, PODSIEĆ, RÓŻNOWICIOWCE, SINGEL, BLUSZCZ, PENSUM, JĘZYK ELFÓW, SUBSTANCJA OBCA, TKAŃCOWATE, POŻAR, PRYMAT, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, CAŁOŚĆ, BALSA, ZASTRZAŁ, JĘZYK KAFIRSKI, ŻYŁA NIEZGODNA, TECHNOKRATA, PIERD, ZAPORA, PAS DROGI GRANICZNEJ, MINUTNIK MECHANICZNY, PITA, OSTROŻNOŚĆ, RÓŻOWA LANDRYNKA, ŁOTEWSKOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, RETENCJA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, WYNAJMUJĄCY, MASKOTKA, BYK, ZATROSKANIE, TOFFI, ASTRALNOŚĆ, MANTO, LOKAL SOCJALNY, TABOR, SPOT, BON OŚWIATOWY, KÓŁECZKO, PLECIONKA, ŁUPEK ILASTY, TRASZKA NADDUNAJSKA, ALASKA, CZAPRAK, ZŁOTA KLATKA, WSPÓŁUCZENNICA, KOLEJ LINOWA, IMAMIZM, TRUKCZASZY, ZGORZEL, BENCHMARK, MORESKA, MUTACJA PUNKTOWA, OFLAG, WEKSEL CIĄGNIONY, MAJEUTYKA, ŻYWIEC, JASKINIA LAWOWA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, OŚ OPTYCZNA, PIEKŁO, GITARA, GRATIS, ŁACZA, PASZTETOWA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, MNISZEK, SILUMIN, SZLAMIEC, SKATING, OSCYLATOR, WIZA, DREWKO, REGUŁA KOLIZYJNA, MINUCJA, CEREMONIALNOŚĆ, WŚCIBSTWO, BIBLIA, SKRYPT, IMITATOR, TRAKTOR, RUMIEŃ NAGŁY, KONSOLA STEROWNICZA, OKUPACJA, PROSEKTORIUM, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ZABAWA, NOTOWANIE JEDNOLITE, PRZEJŚCIÓWKA, CZUBATOŚĆ, HYDROBUS, KŁOSEK, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, DZO, SKANER OPTYCZNY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, CELOWNIK, PLAMKA FORDYCE'A, MONAR, GOLIAT, ODPOWIEDŹ, ZAKWAS, KURATOR SĄDOWY, POPRZEWRACANIE, NEKROMANTA, ŚWIATŁA DROGOWE, MÓWNICA, WYRĄB, ANTYSOWIETYZM, AGLOMERACJA, FAŁSZYZM, HOMOGENIZACJA, NAKAZ KWATERUNKOWY, WYDANIE, WULGATA, WŁOSKOŚĆ, KITAJ, LAMPA WYŁADOWCZA, ZAPIS, OPASKA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, BARWICZKA, NASTĘPSTWO, WITRYNA, CAŁOPALENIE, STAN, NADZÓR OCHRONNY, SMOLUCH, KANISTER, ABSORPCJA, WŁAMANIE, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, SPRZĘŻNICA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, MEDALION, KARTA, PÓŁKOLONIE, BAWICIEL, RZUT PROSTOKĄTNY, KUSICIEL, EPIZOOTIA, ATOL, KARAFKA, ANTYKACZYZM, BARKA, PAPIER PERGAMINOWY, ISTOTA ŻYWA, ODŁÓG, OBJAŚNIENIE, BALDACH, BABA JAGA, GRATKA, KASZA KUKURYDZIANA, PORZĄDKI, MIASTO, FAKT PRASOWY, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, PRZEDROSTEK, KICHA, BALSA, SPOILER, GREK, DYWANIK, DOMINO, URCEUS, KOLEJKA GÓRSKA, COŚ NIECOŚ, REKLAMA, SZADŹ, RODAN, PATRON, PŁOTKARZ, GRUPA PROPYLOWA, ZWORNIK, OTCHŁAŃ, CZEK PODRÓŻNICZY, PRZEPUST, OKŁADKA, ECCHI, FASA, ZŁOTOŚCI, OPERETKA, ROTUŁA, NOUMENON, HUBA ŻÓŁTA, DOMINANTA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, REWIA, NIEOCZYWISTOŚĆ, SUKA, BIEGUNKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, DUPERELA, STAŻ, POMYSŁOWOŚĆ, ANALIZA WARIANCJI, UBYTEK, HERBATA, MARIO, ZIELONE PŁUCA, N-GRAM, GWINT, ?LEKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁEK PAPIERU LUB PLASTIKU, NAJCZĘŚCIEJ WYDANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ LUB ORGANIZACJĘ, POŚWIADCZAJĄCY CZYJEŚ PRAWA DO CZEGOŚ, POZWOLENIE NA COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWAŁEK PAPIERU LUB PLASTIKU, NAJCZĘŚCIEJ WYDANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ LUB ORGANIZACJĘ, POŚWIADCZAJĄCY CZYJEŚ PRAWA DO CZEGOŚ, POZWOLENIE NA COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTA kawałek papieru lub plastiku, najczęściej wydany przez jakąś instytucję lub organizację, poświadczający czyjeś prawa do czegoś, pozwolenie na coś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTA
kawałek papieru lub plastiku, najczęściej wydany przez jakąś instytucję lub organizację, poświadczający czyjeś prawa do czegoś, pozwolenie na coś (na 5 lit.).

Oprócz KAWAŁEK PAPIERU LUB PLASTIKU, NAJCZĘŚCIEJ WYDANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ LUB ORGANIZACJĘ, POŚWIADCZAJĄCY CZYJEŚ PRAWA DO CZEGOŚ, POZWOLENIE NA COŚ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KAWAŁEK PAPIERU LUB PLASTIKU, NAJCZĘŚCIEJ WYDANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ LUB ORGANIZACJĘ, POŚWIADCZAJĄCY CZYJEŚ PRAWA DO CZEGOŚ, POZWOLENIE NA COŚ. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x