STAN OKREŚLAJĄCY SYTUACJĘ I POŁOŻENIE SPOŁECZNE DZIECI, WYCHOWYWANYCH POZA RODZINĄ W DOMACH DZIECKA LUB W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ZE WZGLĘDÓW INNYCH NIŻ ŚMIERĆ RODZICÓW - NAJCZĘŚCIEJ Z POWODU NIE WYWIĄZYWANIA SIĘ RODZINY Z PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OPIEKUŃCZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEROCTWO SPOŁECZNE to:

stan określający sytuację i położenie społeczne dzieci, wychowywanych poza rodziną w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych ze względów innych niż śmierć rodziców - najczęściej z powodu nie wywiązywania się rodziny z podstawowych obowiązków opiekuńczych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN OKREŚLAJĄCY SYTUACJĘ I POŁOŻENIE SPOŁECZNE DZIECI, WYCHOWYWANYCH POZA RODZINĄ W DOMACH DZIECKA LUB W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ZE WZGLĘDÓW INNYCH NIŻ ŚMIERĆ RODZICÓW - NAJCZĘŚCIEJ Z POWODU NIE WYWIĄZYWANIA SIĘ RODZINY Z PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OPIEKUŃCZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 35.870

AUTOMOBIL, CHOROBA WRZODOWA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, SEKSUOLOGIA, SZAFIARKA, ABORDAŻ, LEWOSKRZYDŁOWY, RAJSKI PTAK, GUZIK, POMYŁKA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, KIGELIA, TARŃ, CZUBAJKA, METRUM, WYCHUCHOLE, JABŁOŃ TSCHONOSKIEGO, RESPONDENTKA, WYWŁASZCZENIE, PISTIA, STADIONIK, EFEKCIARSTWO, LATAWICA, RELIKWIE, KURAKI, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, BRANŻA, GAMBIT, NIEWYCZUWALNOŚĆ, IGŁODZIOBEK, PIŁA CZOPOWA, RODZAJ ŻEŃSKI, ANGLIK, ŚWIATŁO CZERWONE, HIPOTELORYZM, PENTAPTYK, OOLOGIA, SZTURWAŁ, WADA DREWNA, MIODÓWKA CZERWONA, KRASNOOK CIEMNOGŁOWY, POGROBOWIEC, MOKASYN MEKSYKAŃSKI, CYGAN, ZATRZYMANIE, NOWOWIERCA, INSULINOOPORNOŚĆ, ŚWISTUN, WYRÓB SPIRYTUSOWY, ZŁUDA, POKŁOSIE, WĘŻÓWKA AMERYKAŃSKA, UCHWYT, BOMBERKA, GUZ ZŁOŚLIWY, BLIN, FIKUS, GĘŚ BIAŁOCZÓŁKA, SAMOJED, ORTEZA, BÓG, OGNISKO, MILICJA, ABSORPCJA, ZŁOTOUCH ŻÓŁTAWY, JUKKA, ŚWIDEREK, SMOLT, JĘZYK RWANDA, MALAKKA, BISEKS, OSSUARIUM, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, TEKST JAWNY, PRZECIWCIAŁO, KLERK, WEDGE, REGUŁA, KIR, NIEBOŻĘ, MOGIŁA, PSAMMOFITY, PAPROTNICA, BEZINWAZYJNOŚĆ, ANDROGINIA, KORONIARZ KOŃCATY, STROIK, JEŻ, DOMATOR, IPSYLON, ZASTRZYK, NAWIS, ZAMIOKULKAS, MORŚWIN BURMEISTRA, PRZYZWYCZAJENIE, FORMALIZACJA, OPRYSZCZKA, LISTA STARTOWA, GORYCZAK, JEDNOSTRONNOŚĆ, DIDŻEJ, NOTARIUSZ, KRĘG OBROTOWY, SOSNA WYDMOWA, SMALEC, KULT, SZOK CENOWY, CZAS PRZYSZŁY, MURARKA, KOMPATYBILNOŚĆ, RZODKIEWNIK POSPOLITY, WIATROWNICA, BŁYSZCZYK, BELA, KRĘPNIK MALUTKI, OSŁONKA NABYTA, PADEMELON RUDONOGI, DZIENNIK OKRĘTOWY, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, ŻABKA KAROLIŃSKA, MORENA BOCZNA, USYTUOWANIE, TELLURIUM, HUMOR, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, DZWONNICA, WYKONANIE, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, WYMÓG, WYKŁAD, FUTERKO, NIEWYBUCH, DEREŃ, WILCZA PASZCZA, SZAFRAN ZŁOCISTY, DIKSONIA POŁUDNIOWA, MODRZEWNIK, KRZYŻAK ROGATY, KRĄGŁOŚĆ, MAGAZYN, POBIAŁKA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, STRETCH, KĘDZIERZAWKA, UNISEKS, TERMINAL, TUŁACTWO, HEMOSTAZA, FIOŁEK, BAGNIAK WAPIENNY, ZMIENNOKSZTAŁTNY, SIODZI, STARTER, NIECKA, ZWAŁY, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, CYKL KOSMICZNY, LIS RUDY, FLAMING KRÓTKODZIOBY, PRZEDROŚLE, KOROŁAZ PAPUASKI, ROZBIÓR, ADAMITA, MOCZARNIK BŁOTNY, HODOWLA PIERWOTNA, MIÓD PITNY, KACZKI WŁAŚCIWE, TRÓJSKLEPKA OWŁOSIONA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, ASEKURANT, STAN, SERCÓWKA, AGNOZJA TWARZY, USTAWODAWCA ZWYKŁY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KAPITUŁA, PĘD ROŚLINNY, KRUCHE CIASTO, PROBLEM DELIJSKI, JERSEY, KLERODENDRON, NOWOBOGACKI, RANEK, SANSEWIERA, PORÓWNYWARKA, PŁASKOSZ, MONSTRUM, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, BER, TYTUŁ NAUKOWY, KOMPENSACJA, ARYJSKOŚĆ, SADNIK, WYCIĄGARKA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, PACHT, RADIOWIEC, GORĄCZKA DUM-DUM, MALINA OMSZONA, KASZALOT, BIEGUS ZMIENNY, GRABARZ, WIELKOŚĆ, ZJAWISKO, KORMORAN MAŁY, RÓW TEKTONICZNY, SYLWESTER, ŚNIEŻYCZKA ELWESA, WĄCHACZ, KOMPARYCJA, ROZGRZEWACZ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, SKARPETKA, OZONEK, GORĄCZKA, OGIER, MARSZ ŚMIERCI, JĘZYK DUŃSKI, BARCZATKA ŚLIWIENICA, WYMIOTNICA PRAWDZIWA, WYDATEK SOCJALNY, KIRGISKI, PODEJRZLIWOŚĆ, POŻAREK, MASŁO, KURTYNA, ZMROCZNIK, CIUPAGA, WARSTWA GRANICZNA, PANEKLA, WŁADZA SUWERENNA, SNYCERZ, SYNTETYK, JAMA STAWOWA, POŚCIELÓWA, STARZĘŚLA, APURE, MONETYZACJA, TABULA RASA, LEPTONEKTES, STOPNIOWALNOŚĆ, WSZY, PREZENTER, CZAPLA MASKOWA, PAGON, GEOMETRIA CZYSTA, TYRANIA, SUM, KRZYŻAKOWATE, ANOLIS OLBRZYMI, BOKS GARAŻOWY, STOP-KLATKA, POWÓDŹ, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, ŚMIERĆ, ODZIEMEK, STRASZAK KAPSZTADZKI, LENA, ZMARSZCZKA, DRUGA BRODA, BASZŁYK, KRWIOPIJCA, STERLET, ASPIRATA, KOTEWKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, OCZERET, CZEK IMIENNY, CHAŁTUROWIEC, BOLA, KIEROWNIK BUDOWY, KURZA STOPKA, ROŻENIEC BIAŁOLICY, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, WROŚNIAK, LUSTRO, KOD DWÓJKOWY, TERYTORIUM MANDATOWE, KOSIARKA ROTACYJNA, PRZESUWALNOŚĆ, RAZBORA, ŻÓŁW NATATOR, MUS, BŁONA MIĘŚNIOWA, PLĄDRAK CZARNY, BOLEC, BYDLĘ, CZERNICA, KRÓLIK, ŚMIAŁOŚĆ, FIRN, TACKA, KRYTYCZNOŚĆ, PORCYJKA, KOKPIT, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ?KASTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 35.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN OKREŚLAJĄCY SYTUACJĘ I POŁOŻENIE SPOŁECZNE DZIECI, WYCHOWYWANYCH POZA RODZINĄ W DOMACH DZIECKA LUB W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ZE WZGLĘDÓW INNYCH NIŻ ŚMIERĆ RODZICÓW - NAJCZĘŚCIEJ Z POWODU NIE WYWIĄZYWANIA SIĘ RODZINY Z PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OPIEKUŃCZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN OKREŚLAJĄCY SYTUACJĘ I POŁOŻENIE SPOŁECZNE DZIECI, WYCHOWYWANYCH POZA RODZINĄ W DOMACH DZIECKA LUB W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ZE WZGLĘDÓW INNYCH NIŻ ŚMIERĆ RODZICÓW - NAJCZĘŚCIEJ Z POWODU NIE WYWIĄZYWANIA SIĘ RODZINY Z PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OPIEKUŃCZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEROCTWO SPOŁECZNE stan określający sytuację i położenie społeczne dzieci, wychowywanych poza rodziną w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych ze względów innych niż śmierć rodziców - najczęściej z powodu nie wywiązywania się rodziny z podstawowych obowiązków opiekuńczych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEROCTWO SPOŁECZNE
stan określający sytuację i położenie społeczne dzieci, wychowywanych poza rodziną w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych ze względów innych niż śmierć rodziców - najczęściej z powodu nie wywiązywania się rodziny z podstawowych obowiązków opiekuńczych (na 18 lit.).

Oprócz STAN OKREŚLAJĄCY SYTUACJĘ I POŁOŻENIE SPOŁECZNE DZIECI, WYCHOWYWANYCH POZA RODZINĄ W DOMACH DZIECKA LUB W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ZE WZGLĘDÓW INNYCH NIŻ ŚMIERĆ RODZICÓW - NAJCZĘŚCIEJ Z POWODU NIE WYWIĄZYWANIA SIĘ RODZINY Z PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OPIEKUŃCZYCH sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - STAN OKREŚLAJĄCY SYTUACJĘ I POŁOŻENIE SPOŁECZNE DZIECI, WYCHOWYWANYCH POZA RODZINĄ W DOMACH DZIECKA LUB W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ZE WZGLĘDÓW INNYCH NIŻ ŚMIERĆ RODZICÓW - NAJCZĘŚCIEJ Z POWODU NIE WYWIĄZYWANIA SIĘ RODZINY Z PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OPIEKUŃCZYCH. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x