OSTRA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, PRZEBIEGA Z ROZLEGŁYM ZAPALENIEM I ŁUSZCZENIEM SIĘ SKÓRY NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, MOŻLIWE JEST WSPÓŁWYSTĘPOWANIE UPORCZYWEGO ŚWIĄDU, OBRZĘKU ORAZ BÓLU; CZĘSTO JEST REZULTATEM ZAOSTRZENIA SIĘ ŁUSZCZYCY POSPOLITEJ, SZCZEGÓLNIE NASTĘPSTWEM NAGŁEGO COFNIĘCIA SYSTEMOWEGO LECZENIA I MA BARDZO CIĘŻKI PRZEBIEG, Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ, UTRATA PŁYNÓW, ZABURZENIAMI WODNO-ELEKTROLITOWYMI I WTÓRNYMI ZAKAŻENIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA to:

ostra postać łuszczycy, przebiega z rozległym zapaleniem i łuszczeniem się skóry na dużych powierzchniach ciała, możliwe jest współwystępowanie uporczywego świądu, obrzęku oraz bólu; często jest rezultatem zaostrzenia się łuszczycy pospolitej, szczególnie następstwem nagłego cofnięcia systemowego leczenia i ma bardzo ciężki przebieg, z wysoką temperaturą, utrata płynów, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi i wtórnymi zakażeniami (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTRA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, PRZEBIEGA Z ROZLEGŁYM ZAPALENIEM I ŁUSZCZENIEM SIĘ SKÓRY NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, MOŻLIWE JEST WSPÓŁWYSTĘPOWANIE UPORCZYWEGO ŚWIĄDU, OBRZĘKU ORAZ BÓLU; CZĘSTO JEST REZULTATEM ZAOSTRZENIA SIĘ ŁUSZCZYCY POSPOLITEJ, SZCZEGÓLNIE NASTĘPSTWEM NAGŁEGO COFNIĘCIA SYSTEMOWEGO LECZENIA I MA BARDZO CIĘŻKI PRZEBIEG, Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ, UTRATA PŁYNÓW, ZABURZENIAMI WODNO-ELEKTROLITOWYMI I WTÓRNYMI ZAKAŻENIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.048

HRABICZ, WOLNOŚĆ, GEOCHEMIA ORGANICZNA, MISIAK, NASOSZNIKOWATE, DUŃSKI, GRAF DOSKONAŁY, AHISTORYZM, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, PIĘTNO, PISANKA, CYJANELLA, SŁAWA, LIEBIG, ROŚLINY NACZYNIOWE, TWARDA SPACJA, WIECZÓR POETYCKI, OBSERWATORKA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, PERLATOR, BUKMACHERKA, PALEOMAGNETYZM, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, RÓG, CHIRURGIA ESTETYCZNA, UNIWERSYTET, CHOROBA KESONOWA, MIMBAR, ENERGICZNOŚĆ, ZIELE, BANK ZRZESZAJĄCY, SYSTEMATYKA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, MIKROGRAFIA, JĄDRO, ZWÓJ RDZENIOWY, RESOR PIÓROWY, CZERPACZ, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BACIK, RYBA UKWIAŁOWA, KSZTAŁTY, BRYGADA, PRAWO BANKOWE, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, KOLANO, WĘZEŁ, SMERFETKA, BOLIMUSZKA, MISTRZYNI, FUNKCJA OKRESOWA, KLOAKA, ESENCJA, STAROŚWIECKOŚĆ, KOMETKA, WYCHOWANICA, GRZYB ZAJĄCOWY, MIRAŻ, PINGWIN BIAŁOBREWY, STOPA, SIATKA, KERMESYT, PŁYWANKA, BALON RADIOSONDA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, BLIŻSZOŚĆ, KLEJNOTKA ZIELONA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, BUTNOŚĆ, CAKLE, ODCZUCIE, PUNKT OGNIOWY, EKSHIBICJONISTA, ZAMIENIALNOŚĆ, DELFIN UZDECZKOWY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, OKOCENIE SIĘ, CŁO OCHRONNE, ŁAPACZ, IMMUNOHEMATOLOGIA, MECHANIKA TEORETYCZNA, NIEGOTOWOŚĆ, LEGOWISKO, KOŃ BULOŃSKI, CHŁOPEK ROZTROPEK, PALUSZEK, PION, MAMMOLOGIA, GALARETA WHARTONA, ZAPRAWA, OSZUKANIEC, SZKARŁUPIEŃ, KABRIOLET, ŻEGLARZ, BOA DUMERILA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZEWNĘTRZE, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, KRZEWICIEL, NEK, MONOGENEZA, GETRY, SKRUPULANT, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SIŁA WYŻSZA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, BAKTERIA, KOKTAJL, JĘZYK WEWNĘTRZNY, WYPALANKA, REJTERADA, PARZYSTOŚĆ, DYSTANS, PŁEĆ, USTERZENIE RUDLICKIEGO, DUKU, MADISON, KARDIOIDA, BASEN, DEFICYT BUDŻETOWY, CZŁOWIEK PIÓRA, SZKLANKA, KOSA, UCHLANIE SIĘ, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, FUNT ANGIELSKI, FALKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KREDYT RATALNY, TKANKA PODSKÓRNA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KOMIN PŁACOWY, ZŁOŻENIE POKŁONU, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, RAMKA, WIELOŚCIAN FOREMNY, RUMIENIEC, STRONA, OGIEŃ, POŁUDNIOWY WSCHÓD, CEPELIN, DRAPACZ, INFIKS, CIERŃ, OBSZAR, CZERWONA GWARDIA, TEST ŚRÓDSKÓRNY, KATEGORYCZNOŚĆ, MUSZLA, PRZĘDZIWO, KOPALINA STAŁA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KANALIK NERKOWY, NEK, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KOŚĆ SKOKOWA, POŚRÓDKI, OBDUKCJA, APOKRYFICZNOŚĆ, MECHANIKA PŁYNÓW, BIEGUN POTYLICZNY, KOMA, ASPIRANT, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, NONET, KARŁO, WYCINKOWOŚĆ, MIEDNICZKA, KLUCZ, LITOŚCIWOŚĆ, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, BUDOWNICTWO, SUBWOOFER PASYWNY, SAMOZAPALENIE, WOLNA AMERYKANKA, WAN, PARKIET, KRÓCIEC, MOGILAMBDACYZM, BEZPRAWIE, PIERÓG KARELSKI, CZORT, GŁADKOMÓZGOWIE, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, HOKEJ, TRANCE, OPOŁEK, DRĘTWA BRUNATNA, KOLUMNA MARYJNA, KĄPIEL GAZOWA, FERMION CECHOWANIA, MONOPARTYJNOŚĆ, KORPUS, GAJNIK LŚNIĄCY, PUNKT ROSY, GAR, ZAJĘCZA WARGA, SYROP, ABORTERKA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, OLEJE ŚWIĘTE, ŚWIT CYWILNY, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, EKSHIBICJONISTKA, KOŁOWRÓT, CYRANKA SYBERYJSKA, CZUWANIE MODLITEWNE, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, PODŁUŻNOŚĆ, LAS OCHRONNY, MIKROSILNIK, PEŁNIA, ZBRODNIA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ALGONKIN, SITARSTWO, WĘGIERSKI, TANINA, TELEROBOTYKA, SZCZUR WODNY, PÓŁROZKROK, MAFIJNOŚĆ, UNIKALNOŚĆ, KATECHEZA, KOMITET, BUDAPESZTAŃCZYK, PUB, PRZYTOMNOŚĆ, SZAROTA NORWESKA, NAWALANKA, TIOTEPA, UNIONISTA, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, ASTRONOM, KAPILARNOŚĆ, OPTYKA GEOMETRYCZNA, KOŻUSZYSKO, BOROWIK WILCZY, CHWYTNIK, MAŁPI GAJ, LEGENDA, NOOBEK, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, AMBYSTOMA KRECIA, SKÓRZAK, BANKOWÓZ, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, AWIATYKA, TELECENTRUM, TROLL, NEUROBLASTOMA, BAR MLECZNY, PTASZNIKOWATE, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, LOSOWOŚĆ, LENIUSZEK, PAKA, NARAMIENNICA, GASIWO, ERGASTULUM, ANUSZKIEWICZ, INKAS, TRYCZNIK, NOWOZACIĘŻNY, KURA DOMOWA, OPIEKUN FAKTYCZNY, PODGRZEWACZ, DOZNANIE, PROSIACZEK, PRAWO RYNKÓW, HACZEK, FAŁSZYWY PROROK, PRZEDMURZE, CANOSSA, KAFKA, CHOROBA GÓRNIKÓW, SĄD OPIEKUŃCZY, JĘZYK CZESKI, ŚLEDŹ AZOWSKI, STOPA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, WIEWIÓRKA, PAPRYKARZ, HEWLETT-PACKARD, DZIEŃ REKTORSKI, GŁOS ELEKTORSKI, STEREOTYPIA RUCHOWA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, DOTHRACKI, EGZEMA, PAREMIOGRAF, PARASYMPATYKOLITYK, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, MCV, KRUTON, TRACICIEL, ?CUDA NA KIJU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.048 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTRA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, PRZEBIEGA Z ROZLEGŁYM ZAPALENIEM I ŁUSZCZENIEM SIĘ SKÓRY NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, MOŻLIWE JEST WSPÓŁWYSTĘPOWANIE UPORCZYWEGO ŚWIĄDU, OBRZĘKU ORAZ BÓLU; CZĘSTO JEST REZULTATEM ZAOSTRZENIA SIĘ ŁUSZCZYCY POSPOLITEJ, SZCZEGÓLNIE NASTĘPSTWEM NAGŁEGO COFNIĘCIA SYSTEMOWEGO LECZENIA I MA BARDZO CIĘŻKI PRZEBIEG, Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ, UTRATA PŁYNÓW, ZABURZENIAMI WODNO-ELEKTROLITOWYMI I WTÓRNYMI ZAKAŻENIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSTRA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, PRZEBIEGA Z ROZLEGŁYM ZAPALENIEM I ŁUSZCZENIEM SIĘ SKÓRY NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, MOŻLIWE JEST WSPÓŁWYSTĘPOWANIE UPORCZYWEGO ŚWIĄDU, OBRZĘKU ORAZ BÓLU; CZĘSTO JEST REZULTATEM ZAOSTRZENIA SIĘ ŁUSZCZYCY POSPOLITEJ, SZCZEGÓLNIE NASTĘPSTWEM NAGŁEGO COFNIĘCIA SYSTEMOWEGO LECZENIA I MA BARDZO CIĘŻKI PRZEBIEG, Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ, UTRATA PŁYNÓW, ZABURZENIAMI WODNO-ELEKTROLITOWYMI I WTÓRNYMI ZAKAŻENIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA ostra postać łuszczycy, przebiega z rozległym zapaleniem i łuszczeniem się skóry na dużych powierzchniach ciała, możliwe jest współwystępowanie uporczywego świądu, obrzęku oraz bólu; często jest rezultatem zaostrzenia się łuszczycy pospolitej, szczególnie następstwem nagłego cofnięcia systemowego leczenia i ma bardzo ciężki przebieg, z wysoką temperaturą, utrata płynów, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi i wtórnymi zakażeniami (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA
ostra postać łuszczycy, przebiega z rozległym zapaleniem i łuszczeniem się skóry na dużych powierzchniach ciała, możliwe jest współwystępowanie uporczywego świądu, obrzęku oraz bólu; często jest rezultatem zaostrzenia się łuszczycy pospolitej, szczególnie następstwem nagłego cofnięcia systemowego leczenia i ma bardzo ciężki przebieg, z wysoką temperaturą, utrata płynów, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi i wtórnymi zakażeniami (na 23 lit.).

Oprócz OSTRA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, PRZEBIEGA Z ROZLEGŁYM ZAPALENIEM I ŁUSZCZENIEM SIĘ SKÓRY NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, MOŻLIWE JEST WSPÓŁWYSTĘPOWANIE UPORCZYWEGO ŚWIĄDU, OBRZĘKU ORAZ BÓLU; CZĘSTO JEST REZULTATEM ZAOSTRZENIA SIĘ ŁUSZCZYCY POSPOLITEJ, SZCZEGÓLNIE NASTĘPSTWEM NAGŁEGO COFNIĘCIA SYSTEMOWEGO LECZENIA I MA BARDZO CIĘŻKI PRZEBIEG, Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ, UTRATA PŁYNÓW, ZABURZENIAMI WODNO-ELEKTROLITOWYMI I WTÓRNYMI ZAKAŻENIAMI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - OSTRA POSTAĆ ŁUSZCZYCY, PRZEBIEGA Z ROZLEGŁYM ZAPALENIEM I ŁUSZCZENIEM SIĘ SKÓRY NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, MOŻLIWE JEST WSPÓŁWYSTĘPOWANIE UPORCZYWEGO ŚWIĄDU, OBRZĘKU ORAZ BÓLU; CZĘSTO JEST REZULTATEM ZAOSTRZENIA SIĘ ŁUSZCZYCY POSPOLITEJ, SZCZEGÓLNIE NASTĘPSTWEM NAGŁEGO COFNIĘCIA SYSTEMOWEGO LECZENIA I MA BARDZO CIĘŻKI PRZEBIEG, Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ, UTRATA PŁYNÓW, ZABURZENIAMI WODNO-ELEKTROLITOWYMI I WTÓRNYMI ZAKAŻENIAMI. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x