OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPONA to:

otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPONA

OPONA to:

błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy (na 5 lit.)OPONA to:

zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 5 lit.)OPONA to:

zewnętrzna część ogumienia, składa się z bieżnika, osnowy, podkładu, obrzeża i wczepów (na 5 lit.)OPONA to:

(kabla) giętka powłoka z gumy wulkanicznej lub tworzywa termoplastycznego zabezpieczająca żyły kabla (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.646

DYSTONIA TORSYJNA, TELLURIUM, POTRZEBUJĄCY, GULDEN, MIGDAŁEK PODNIEBIENNY, HUZAR RUDY, LEBERWURST, WYCINEK, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, SIŁA DOŚRODKOWA, PASKUDNIK, POEMAT HEROICZNY, ELEWACJA, WYKRĘTAS, DRABIK DRZEWKOWATY, OSUWISKO PODMORSKIE, SZWALNIA, KOD POCZTOWY, CIAŁO, CHARYZMATYK, ASPOŁECZNOŚĆ, LAKTOGLOBULINA, KUTIA, CZUCIE MIĘŚNIOWE, NIEJASNOŚĆ, KWIATEK, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, WNĘTRZNOŚCI, SOKOLARNIA, GŁÓD NIKOTYNOWY, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, PALUSZEK, SKRZYPŁOCZE, PEŁNOŚĆ, TROGLOKSEN, POKŁOSIE, CÓRKA ŚMIECIARZA, SERPENTARIUM, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KOMPRADOR, KUCHY, KOMPLEKS ŻYTNI, GŁUPOTA, CHITYNA, SPORT EKSTREMALNY, KORZENIONÓŻKI, SZCZĄTEK, INSIMBI, ELASTOR, HERBATA, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, WEGETARIANIZM, FRYZ, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, KAPAR, MORTADELA, GŁADYSZKA, DOMY, OŁÓW, ŁÓJ, GMACHÓWKA CIEŚLA, LANAZAUR, GERANOZAUR, ATLETA, PIEPRZ GWINEJSKI, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, CZOP, ZASADA PODCZEPIENIA, INIEKCJA, PREZERWATYWA, PRĘDKOŚĆ, SYMULATOR LOTU, KOB NILOWY, CZARODZIEJ, GOMÓŁKA, ROŚLINY NACZYNIOWE, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, WF, TAŁATAJSTWO, CZUCIE GŁĘBOKIE, DESTRUKCYJNOŚĆ, JIDYSZ, SPOSÓB BYCIA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, AMORFIZM, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, ALASKACEFAL, UROCZYSKO, STENOPELIKS, CHOROBA RUBARTHA, FAUST, BELUARDA, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, KOTWICZNIKOWCE, BUDKA LĘGOWA, HIEROFANT, KRÓLOWANIE, ROPNIAK, PROSTACZEK, KANOPA, BŁAHOSTKA, INSULINOOPORNOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, OURANOZAUR, TATUAŻ, TYP EKTOMORFICZNY, CZERWONE MIĘSO, DASZEK, ORTOGRAFIA, GLYPTODONTOPELTA, OŚ STRZAŁKOWA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, ŻYCZLIWY, CIĘŻKA DUPA, TORTILLA ESPANOLA, SKALA PORÓWNAWCZA, BÓBR WSCHODNI, MAKSYMALISTA, CEMENTACJA, POLE MAGNETYCZNE, DAWCZYNI, TRUSIĄTKO, BEZWŁAD, WZDĘCIE, MISIEK, TOTEM, KULMINACJA, KLECHA, MEZOMORFIA, LUŹNOŚĆ, PUPA, GRADACJA, IGIEŁKA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, MICHAŁ, ROZBIÓR, ŚWINIA, PRZEKŁAD, PŁOZA, KREDYT SKUPOWY, AUTOTOPAGNOZJA, SKĄPOSZCZETY, TARCZKA, WALENCJA, EKOSFERA, KOMPILACJA, JESION, WYSYPKA, PROZELITYZM, SAMOOKALECZENIE, SIŁA PRZEBICIA, CIELISTOŚĆ, SZWEDZKI STÓŁ, CHRZĄSTKA SZKLISTA, CZAS, GEMULA, NORMA REAKCJI, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ALKID, AGRAFON, SZYJKA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, FORSZLAK, ELEKTROKORUND, RZEKOTKA DRZEWNA, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, KOMISJA MATKA, MIEJSCE, ZACHŁYŚNIĘCIE, ZABIEG AGROTECHNICZNY, JAMA GARDŁOWA, ZACHÓD, PRACOWNIK BUDOWLANY, RAK DREWNA, KALENDARZ KOŚCIELNY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, MOTYL DZIENNY, PACJENT URAZOWY, WĄSKOŚĆ, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, STRONNOŚĆ, SERBSKI, SYRENY, RUCH WSTECZNY, WĘGLIK SPIEKANY, CYJANELLA, PRZYLEPA, ODWODZICIEL, SAPY, BARWNIK NATURALNY, MAMUT STEPOWY, DYFUZJONIZM, KISZONKA, ŁASZA, PENSJA, LAS GRĄDOWY, BOLA, KOŚCIEC, CYRKUMFLEKS, FILAROWIEC, DRUK WYPUKŁY, EKSKAWATOR, LEBERWURSZT, GORGONOPS, ŁUBOK, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, MISTRZ, PARAWANING, BADYL, STAW KOLANOWY, TORNADO, FREATOFIL, SEKSUOLOGIA, SPRĘŻYSTOŚĆ, PROCES FIZYCZNY, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, NIELOTNOŚĆ, DUPKA, BLASZKA KOSTNA, INFILTRACJA, PIERŚCIEŃ, KLIN, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, DELTA, STREFA, OMOMIŁEK, ŹRÓDŁO RADIOWE, BRZUCH, ŁUSKA, ADIPOCYT, AGNOZJA WZROKOWA, TROLLING, KOLBA, OPASŁOŚĆ, URSULA, SPRAWOWANIE, ADYPOCYT, LORINAZAUR, BRAT, ZAKRES REAKCJI, HUMMUS, PŁEĆ, RADIOLOGIA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, PIONIZACJA, KOBRA, ODWRÓCENIE TRZEWI, OSTEOPATIA, NOGA, WSPOMAGANIE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, SZUANGMIAOZAUR, MARGARYNA, IRAŃSKI, ÓSMY CUD ŚWIATA, CHOROBA CAFFEYA, BARWY NARODOWE, KRECIA ROBOTA, SŁABOŚĆ, CYPRYS, BIAŁY ŚPIEW, TŁUK PIĘŚCIOWY, GONIOMETRIA, SZOK TERMICZNY, SZEWRON, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, WYGIBAS, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, MEZOMORFIK, BUFET SZWEDZKI, WODA PITNA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, MISIEK, STATEK TOWARZYSZĄCY, UCHWAŁA, KONTO, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, KUPEREK, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, PODRYG, DRĘTWOTA, SUFIT, PARZYSTOŚĆ, NASKÓREK, FAZA, TERMOMETR LEKARSKI, PLOMBA, WIETEK GORCZYCZNIK, STADIONIK, FASZYNA, BUM, NIĆ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, NADKRWISTOŚĆ, ?PEELING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPONA otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPONA
otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 5 lit.).

Oprócz OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x