RZADKA WADA ROZWOJOWA, POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU PATOLOGICZNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZY CZĘŚCIAMI CIAŁA NALEŻĄCYMI DO BLIŹNIĄT JEDNOJAJOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE to:

rzadka wada rozwojowa, polegająca na występowaniu patologicznego połączenia między częściami ciała należącymi do bliźniąt jednojajowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKA WADA ROZWOJOWA, POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU PATOLOGICZNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZY CZĘŚCIAMI CIAŁA NALEŻĄCYMI DO BLIŹNIĄT JEDNOJAJOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.701

ANTYLOPA DERBIEGO, MYMURAPELTA, WSTRZĄS, RAKOWATOŚĆ PNIA, SZKARŁUPIEŃ, KRZYŻYK, STORMBERGIA, WSPÓLNY RYNEK, PERYHELIUM, PAZURKOWCOWATE, POTAJNIK, KOLANO SZPOTAWE, TEORIA MODELI, SOLARIUM, EMISJA WTÓRNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, MARKETING AFILIACYJNY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, CHOROBA ALPERSA, PODKOLANIE, CZARNA WDOWA, ASTROPOLITYKA, SZNUR, JASKRA WRODZONA, POWTÓRZENIE, GŁOWICA, KARKINICKA, USTKA, WIARA, AMUNDSENA, NOŚNIK NARZĘDZI, STOMIA, CIĘŻAR POZORNY, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, PODRYG, KRYSTALOCHEMIA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ŚCIANA OGNIOWA, SYMETRIA FIGURY, UBRANIE OCHRONNE, DEPILATOR, LIGABINO, PROPRIOCEPCJA, GODZINA MILICYJNA, ARCHEODONTOZAUR, JAZDA FIGUROWA, NOSOROŻEC INDYJSKI, ROZWIERACZ, WYROSTEK RZĘSKOWY, PARÓWKA, WYRZUTNIA, TWIST, ROZDANIE, WYGIBAS, FUGER, PRZEKLEŃSTWO, WOLIN, KARPENTARIA, WADA, ŻYŁA TWARZOWA, CHEMOTROPIZM DODATNI, ATLAZAUR, TELEKS, TARENCKA, PIONIZACJA, REZONANS, KROKIET, ODWŁOK, ŻEL, POZYCJA, PARAROTACYZM, ANIOŁ, JEZIORO MEANDROWE, ŁONO, RELACJA DWUARGUMENTOWA, OPERATOR LINIOWY, OBRÓBKA CIEPLNA, KOLORYSTYKA, STAROPOLSZCZYZNA, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, GERANOZAUR, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, LODOWIEC SIECIOWY, INTERWENCJA PROCESOWA, ZŁĄCZE, FRONTALNOŚĆ, DOMINACJA NIEPEŁNA, STOMIA, AMBYSTOMOWATE, ŚWIECA, DŻINGEL, FRESK, APERTYZACJA, RADIOLOGIA, AKCIK, BOTNICKA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, FIGURACJA MELODYCZNA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, CHOROBA ALEXANDRA, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, WYDRA, KRĘCIEC, RUCH WSTECZNY, DYSPLAZJA NEREK, APARAT GĘBOWY, KWIAT JĘZYCZKOWY, POZIOMY TRANSFER GENÓW, TYŁ, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, NACZYNIA TĘTNICZE, FILER, CONDON, OPRYSZCZKA POSPOLITA, ZAJĘCIE, SZCZELINA SOCZEWKI, PODUSZKA POWIETRZNA, KOSMETYK KOLOROWY, WĘŻOWIDŁA, SAKRALIZACJA, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, SMUGA KONDENSACYJNA, BARYCENTRUM, ŁACHOTKI, TWIERDZENIE COSINUSÓW, WADA WRODZONA, WZORZEC RUCHOWY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, WYKŁAD, KAZUISTYKA, CORO, WYDRA, ABSORPCJA, ŁAMANIEC, KVARNER, EKSPORT NETTO, MASŁO, KONIUNKCJA, TERMOGRAM, OLEJ BANKUL, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, REPETYTYWNOŚĆ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, TAMBOREK, ROZSZCZEP, CZŁON PĘDOWY, ROBOTA, ZACHŁYŚNIĘCIE, DROGA, PRZEMYT, STRUKTURA SIECIOWA, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, WARSTWA KULISTA, RANA WYLOTOWA, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, SZCZELINA, KAMBIUM WASKULARNE, CHOROBA ALBERSA-SCHÖNBERGA, WĄSKOŚĆ, DYSTONIA TORSYJNA, RZUT, AMORFIZM, ZEFIROZAUR, NAWRÓT, DEZODORANT, TRANSFUZJA DOPŁODOWA, ANTYPERSPIRANT, MIESZEK, SUPREMATYZM, BABIA DUPA, KLIRING, MIŁOŚĆ, CHIRURGIA ESTETYCZNA, CHOROBA MCARDLE'A, KŁODNICA, CZŁONY, PUPKA, KRYMINALISTYKA, SIEŃ, FILTR ŚRODKOWOZAPOROWY, DECYMA, CIĄGOTY, GŁADKOMÓZGOWIE, HISTOLOGIA, MEKSYKAŃSKA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, DREN, BRYGADIER, MOGILALIA, BÓBR WSCHODNI, OBOJNACTWO, KOLEPIOCEFAL, EKSTRAWERSJA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, PERFUZJA, SIKORY, OGÓRCZAK, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, OPERACJA PLASTYCZNA, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, KAMICA, CHELATACJA, GRAF, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, PICA, TARCZKA, PERIASTRON, URAZ, APARAT ORTODONTYCZNY, STRAJK WŁOSKI, NAJSTARSZY ZAWÓD ŚWIATA, CZŁONECZEK, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, PRZYLEPNOŚĆ, TAPIR WEŁNISTY, MITSUKURINA, FORUM DYSKUSYJNE, ONIRYZM, KLIN PODATKOWY, ANALIZA EKONOMICZNA, WADA KONSTRUKCYJNA, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, LUMBALIZACJA, BYLICA SKALNA, ZWIĄZEK RZĄDU, PRZEJAZD KOLEJOWY, PASKÓWKA, CZUANDONGOCELUR, HAF, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, MSZAR NASTROSZONY, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, OPUCHLIZNA, SKŁADNIA RZĄDU, FETYSZYZM TOWAROWY, MARKETING INWAZYJNY, POINTYLIZM, ENDODERMA, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, AKROBATYKA, PAJĄKI, ODRZUT, GĄBKA, MIKROPACHYCEFALOZAUR, AGENEZJA NEREK, APOASTRON, PRZYCZYNKARSTWO, DRYBLING, NOGA, IMPULS TELEFONICZNY, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, ZŁĄCZE, RÓŻA, URAL, HUZAR ZWYKŁY, SYDEROLIT, LIBERALIZACJA, OBRZĘK, KOOPERACJA, CECHA DYSMORFICZNA, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, KOŚĆ GNYKOWA, KRUCHOŚĆ, KĄT, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KOMPOZYCJA OTWARTA, SZTAKSEL, DORYFOROS, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, SIATKA, RYBOPŁAZ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, STYLIKÓWKI, DYSEKCJA, PAMPA, DIAGRAM VENNA, BAINOCERATOPS, SZCZELINA NERWU WZROKOWEGO, OBIEKT MOSTOWY, ŚRUBA, PRAWO WEWNĘTRZNE, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, SEKRETNOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ, WCIĄGACZ, CIAŁO KOLANOWATE, SIEPLENIENIE, ANOMALIA EBSTEINA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KRIUKI, BILANS HANDLOWY, POŁĄCZENIE NERWOWE, ELIPSA, CRO-MAGNON, MUFKA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, BREW, ?WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.701 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKA WADA ROZWOJOWA, POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU PATOLOGICZNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZY CZĘŚCIAMI CIAŁA NALEŻĄCYMI DO BLIŹNIĄT JEDNOJAJOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKA WADA ROZWOJOWA, POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU PATOLOGICZNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZY CZĘŚCIAMI CIAŁA NALEŻĄCYMI DO BLIŹNIĄT JEDNOJAJOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE rzadka wada rozwojowa, polegająca na występowaniu patologicznego połączenia między częściami ciała należącymi do bliźniąt jednojajowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE
rzadka wada rozwojowa, polegająca na występowaniu patologicznego połączenia między częściami ciała należącymi do bliźniąt jednojajowych (na 18 lit.).

Oprócz RZADKA WADA ROZWOJOWA, POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU PATOLOGICZNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZY CZĘŚCIAMI CIAŁA NALEŻĄCYMI DO BLIŹNIĄT JEDNOJAJOWYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RZADKA WADA ROZWOJOWA, POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU PATOLOGICZNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZY CZĘŚCIAMI CIAŁA NALEŻĄCYMI DO BLIŹNIĄT JEDNOJAJOWYCH. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x