PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUSTRONEZYJCZYK to:

przedstawiciel ludów austronezyjskich - historycznych ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Australii i Oceanii od około 2000 r. p.n.e., współcześnie: tych, które posługują się językami należącymi do rodziny austronezyjskiej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.463

TWIERDZENIE KRULLA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, POMIDOR, PRZYBYTEK, KRYZYS, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, WŚCIEKLICE, KRZEWIK, RYNEK PRACY, CEFALASPIDY, ETERYCZNOŚĆ, OKTAEDRYT, OSŁONKA, FAHRENHEIT, STRESIK, TABU, PUDU EKWADORSKI, NIEOPANOWANIE, OCEANNIK KRÓTKODZIOBY, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, SINIACZEK PLAMISTY, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, KLATKOWIEC, NAPÓJ, APPELLATIVUM, PAWILON, ASTRACHAN, CZERWOŃCZYKI, REKIN OWSONA, POLAJ, ŻYCIAN, SUŁTANIT, MALAJSKI, LOGIKA MATEMATYCZNA, KLESZCZAK, CYGA, WARMIŃSKI, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KNAJPA, CYFRONIK, CYNAMOŃCZYK, NURZANIEC IBERYJSKI, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, CEDRAT, TYTUŁ ZAWODOWY, PRIORYTET, OTWORZENIE SERCA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, TONIĘCIE, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, WĄŻ DIONY, LIS POLARNY, UCHO IGIELNE, PATOLOG, AUTOSZCZEPIONKA, SOMALIJSKI, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, SOKÓŁ KOBUZ, MEMFIS, WAR, ANTYNATURALIZM, ALTANNIK ARCHBOLDA, PAN, OSTNICA LESSINGA, MOSZENKI POŚREDNIE, KANAPA, BAZA NAMIOTOWA, ZWOJEK SKRĘCONY, SZCZERKLINA POLNA, BAZA DANYCH, ADŻAPSANDALI, TRUSIĄTKO, SZEKEL, DAGLEZJA, LEŚNY DZIADEK, WĘŻOWNIK, JEŻÓWKA, PAZUR, SPRZĘT MECHANICZNY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, CUKRZYK, TELEROBOTYKA, ZASTRZALIN, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, PRAGNIA, OGOŃCZYK OSTROKRZEWOWIEC, ANTYCYPACJA, PAPAJA, POZIOMKA MEKSYKAŃSKA, GEODEZJA LEŚNA, PRZEPIÓRKA, GRUBA ZWIERZYNA, KRET, DYSTONIA TORSYJNA, ELEMENT, ANAKONDA PARAGWAJSKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PEŁNOKRĘŻNIK, MECHANIKA GÓROTWORU, TRYPLA, KNAJPA, WIELOGŁOS, ZGIEŁK, CZERWONAK MAŁY, PEPINIERA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, OWOCOŻER WSPANIAŁY, MRÓWKOJADEK, ZAPASY, EV, KNAJPA, HOMO NOVUS, SZYPSZYNIEC, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KROK, KUMA, REWANŻ, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, ŻMIJE WŁAŚCIWE, ZAPASY, PTASZNIK SŁONECZNY, DZIAD, TRZMIEL LEŚNY, NIEWOLA EGIPSKA, PNEUMATOLIZA, TEKSTYLNY, EKSPERT, RONDO, PROROK, KIRYS, STENBOK, ROZTOCZ TRUSKAWKOWIEC, LEPIARKA, MODRASZEK IKAR, POŁOZ, CZTEROZĘBIEC MERZYKOWATY, CIAŁO AMORFICZNE, DOCHÓD NOMINALNY, HURMA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, SREBRNIK, ROSA MIODOWA, IMBIR, ORTOPTYCZKA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KLEŚNICA, PUNKT PRZYZIEMNY, ŻÓŁW KAJMANOWY, PUSTKOWIK RDZAWOGARDŁY, MUTUALIZM, ODSTĘPCA, KARAKUŁY, REPOWNIA, OGNIWO VOLTY, ŚWIĘTOKUPCA, AKUSTYKA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ODLEWNIA, LITERATURA POPULARNA, PŁETWA STEROWA, LANGUR NILGIRI, SÓJKA, TAJNE SŁUŻBY, CZUBIK KORONIASTY, ROZSNUWACZ, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, CEDRÓWKA, PRZEDPORCIE, PRZEPIÓRNIK BIAŁOSKRZYDŁY, KRUSZYNKOWATE, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, CRASHTEST, IBIS BIAŁOOKI, NAUKI KOGNITYWNE, POCIĄG POSPIESZNY, BIDUL, PŁETWAL KARŁOWATY, JAK, CYKL, WIDRINGTONIA, GALON, PŁONNIKI, ŚWISTEK ZIELONAWY, KANCZYL INDYJSKI, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, FILOLOGIA NIEMIECKA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, MOKASYN DALEKOWSCHODNI, VIOLA DA GAMBA, PERON, FALA WZROSTOWA, BARCZATKA FRANKOŃSKA, GONDOLA, KASZUB, PSYCHOGERIATRIA, ŻABA GNIAZDOWA, KABOTAŻ WIELKI, PĘDZLICZEK ZIELONAWY, IGLICA, NIERUCHLIWOŚĆ, SOBACZA LILIJA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, SALA, RYJKOWIEC, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, RAMIENICA OMSZONA, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, GEOCHEMIA ORGANICZNA, IMIENNICTWO, BURZYK BRUNATNY, GŁUPEK, NIEPOBOŻNOŚĆ, KARBIDÓWKA, KOSS, WŁOSIENICZNIK, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ABONAMENT, PETREL HAWAJSKI, ORLICJA, ŁUSKOKSZTAŁTNE, KRZAKÓWKA BIAŁOSTERNA, KONSONANS, POMIDOR, TEGOROCZNOŚĆ, KUSACZ GÓRSKI, PULPIT, KANAŁ, PODCHWYTLIWOŚĆ, KROKUS SIEBERA, KOLEŃ WIELKOOKI, WINDSOR, BERNIKLA PÓŁNOCNA, NAWALENIE SIĘ, MASZYNA TURINGA, BILBIL CZARNOGŁOWY, LEPIĘŻNIK BIAŁY, WIELKOGŁOWOWATE, PAŁANECZKA MAŁA, ZROST, SEMITYSTA, UZBECKI, PROMIENNIK, TELEGRAFIA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, SALCEFIA, BIAŁOBRZUSZKA CZARNOGŁOWA, RYGIEL, BUSZOWY SPYCHACZ, TRUP, MIĘSO RYBY, RYGOR, FULMAR, ZAMIOKULKAS, ALARM SZALUPOWY, PAZUR, CZAPLA RDZAWOSZYJA, STALUGWA, ARKADA, SOK, KŁUSAK ORŁOWSKI, STACJA ZBORNA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, CZERECHA, ETRUSKI, TRÓJLIST BIAŁAWY, TRZEŹWOŚĆ, KORALÓWKA CZARNOPASA, KAPAR CIERNISTY, OBJĘTOŚĆ, TRZEPACZ, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, JASZCZUR, SZKARADZTWO, NAWAŁNIK DUŻY, OSAD, SZPITAL ZAKAŹNY, KONWERTER, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, RESZTKA, PRZECINKOWIEC, OGROTEK, PINGWIN BIAŁOOKI, WIDŁOZĄB MUEHLENBECKA, HARACZOWNIK, STRZEMIĘ, NAWAŁNIK MALUTKI, STYLISTYKA, GRUSZA USSURYJSKA, WIOSŁONOS AMERYKAŃSKI, HUBKA, JEDWABNICA RDZAWOŁBISTA, RZEP, BANKRUCTWO, SZYSZAKI, WEDGE, ANALIZA TECHNICZNA, ?GOTOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUSTRONEZYJCZYK przedstawiciel ludów austronezyjskich - historycznych ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Australii i Oceanii od około 2000 r. p.n.e., współcześnie: tych, które posługują się językami należącymi do rodziny austronezyjskiej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUSTRONEZYJCZYK
przedstawiciel ludów austronezyjskich - historycznych ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Australii i Oceanii od około 2000 r. p.n.e., współcześnie: tych, które posługują się językami należącymi do rodziny austronezyjskiej (na 15 lit.).

Oprócz PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x