PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUSTRONEZYJCZYK to:

przedstawiciel ludów austronezyjskich - historycznych ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Australii i Oceanii od około 2000 r. p.n.e., współcześnie: tych, które posługują się językami należącymi do rodziny austronezyjskiej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.463

GESTALT, ŻAKINADA, OBODRZYC, KOCZKODAN TALAPOIN, SŁOWACKI, CZTERY DESKI, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, KUTER TORPEDOWY, TRZCIONKA, BILBIL ŻÓŁTOGŁOWY, JAKUBKA, ŚLUZICA BRUNATNA, FREDRO, MANDARYNKA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, JOŁOP, ŻABA KRZYKLIWA, GORAL ZWYCZAJNY, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, KIR, TULIPAN WIELOBARWNY, KRUSZYNA POSPOLITA, TROLEJBUS, ŚWISTEK ROPUCHOWATY, KONTYNGENT CELNY, ASTROCYT, ICHTIOSTEGOWCE, CEDR TABASKO, NARZECZONA, KANGUR RUDY, GŁUPEK, WZGÓREK NASIENNY, BEZBRZEŻ, POLARYZACJA, PETREL POŁUDNIOWY, ETOLOGIA, TORFOWIEC BAŁTYCKI, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, BIBLIOTEKA, KOSZATKA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, NACISKANIE, MAORI, LAWINA DESKOWA, KONTRABANDZISTA, ZROSTNICZEK, ŚNIEŻYCZKA ELWESA, SUKCESJA, LOGIKA FILOZOFICZNA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, KOTYLORYNCH, MONIT, KOSMOLOGIA, KOSZT ALTERNATYWNY, KAPLICA CHRZCIELNA, MEGATONA TROTYLU, ZBRODNIA, UCZENNICA, MAKAK INDYJSKI, CZERWONY CEDR, USZATEK BRĄZOWY, JELEŃ PAMPASOWY, WYGON, LEK ANTYDEPRESYJNY, MAKI MYSZKA, RZUT KAMIENIEM, PŁASKOSZ, ŚMIESZKA, BAGNIK SPIRALNY, PŁASKOBOK ROOSEVELTA, SARI, SZYK TOROWY, ŻYWOTNIK ZACHODNI, TORFOWIEC BRUNATNY, ÉCU, MATERIALNIA, PUNKT ZLEWNY, EUKALIPTUSOWIEC BIAŁOUCHY, MAGENTA, GŁUPTAK BIAŁOBRZUCHY, ROZŁUPEK STRUMIENIOWY, IBIS ANDYJSKI, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, CZERWONY KRZYŻ, ZERWA, RACHUNEK CAŁKOWY, KRYSZNAIZM, WHISKY, SZAFRAN TOMMASINIEGO, OBIBOK, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, MAŁA OJCZYZNA, ZWINNIK BLEHERA, KARLICZEK, MARKACZKA AMERYKAŃSKA, ZALANIE PAŁY, KURONIÓWKA, TARCZOWIEC OLBRZYMI, IBISOWIEC, SKUA, BAGNIK, POWSTANIE LISTOPADOWE, DEOKSYGUANOZYNA, MIODOJAD LEŚNY, GRZYB JADALNY, ZIMA, FENETYKA, KRĘPNIK CIEMNOGŁOWY, PRZETYCZKA, BAŁWANICA, KORMORAN NOWOZELANDZKI, ANALIZA FUNKCJONALNA, ARTYSTKA, KOTYLION, MYSZORYJKI, GLIZDOWNIK, FUNKCJA ZDANIOWA, DIAULOS, ZAKŁADNIK, BOROWIEC LEISLERA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, EUTERPA, KONTAKT, KARCIANE DOMINO, GLORIETKA, KRAKELURA, ŻABKA, BEZDNIA, KRAKAUERKA, KARETKA REANIMACYJNA, BARASINGA, EKSPATRIANT, PROTISTY, GOŁĄB POCZTOWY, POSŁUSZNIK, PŁASZCZENIEC ZĄBKOWANY, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, TEUTOŃSKI, BOROWIK, KANAŁ ENERGETYCZNY, SOSNA AUSTRIACKA, OWSIK ZŁOCISTY, CYTWARNICA, ASFALTOBETON, KOŁO, BÓBR RZECZNY, ZWIESINIEC DŁUGODZIÓBKOWY, DOCHÓD NOMINALNY, KRZYWUŁA, SUBSKRYPCJA, MIOTŁA, KUSACZ BIAŁOBRZUCHY, WYŁADOWANIE KORONOWE, PŁYTA, WĘZEŁ, KRONIKARZ, PÓŁŚWIATEK, PIĘTNÓWKA, DUJKER ZEBROWATY, TAPIR GÓRSKI, ZŁÓG, TERMOPLAST, LAMNA, PIES MŁOTOGŁOWY, PRZEZIERNIK KALINOWIEC, ŚWINIA RZECZNA, JĄDRO, PRZYCZEPNOŚĆ, ANTYPERTYT, MAFIA PALIWOWA, NIMFA, INWERTOR, CHOROBA ZARAŹLIWA, CHOROBA CSILLAGA, STRZYŻYK, PRZEJRZYNKA SKALICA, NAUKI KOGNITYWNE, PANK, JARSTWO, PRZYRODOZNAWCA, JĘZYK RWANDA, WERSOLOGIA, KLATKA BŁAZNÓW, BIOTA WSCHODNIA, PIÓROSZ PIERZASTY, DZIWOOK KRÓTKOBRODY, ODSTRZAŁ, CZARECZKA MIESZAŃCOWA, HALLOTRON, DYWIZJON RAKIETOWY, TURNIURZYK CZERWONOOKI, MEGATSUNAMI, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PEJOTL, UBIOREK, KURATOR, GĘSIARZ, FAST FOOD, KĄT OSTRY, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, ODBÓJ, GLORIA, DROP, ANEKSJONISTA, COMTE, NEMEGTOZAUR, BARSZCZ SOSNOWSKIEGO, MAKI ZŁOTY, WAŁKARZ, ŻÓŁTY, CYRANECZKA ANDYJSKA, ZACHYŁKA ROBERTA, ROGATKOKSZTAŁTNE, WIDMO DŹWIĘKU, MEANDER, POMROK, MENU, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KLESZCZAK, NOSOROŻEC, HOMINID, IZOLACJONIZM, KRUCZYNA SUNDAJSKA, NIEZISZCZALNOŚĆ, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, NIESTRZĘP, PALARNIA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, OPTYKA, CEDRAT, WRÓBEL SIWOGŁOWY, ŁOŻYSKO, KAŁUGA, RUSYCYSTYKA, SEMANTYKA FORMALNA, FUNKCJA NAZWOWA, HIGIENA WETERYNARYJNA, KRYJÓWKA, KĄPIEL, WILK PSZCZELI, KWADRAT, WIERZBOWNICA GRUCZOŁOWATA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KARCZMA PIWNA, KURAWONGA ZMIENNA, BUDŻET RODZINNY, ZSYP, NAKIEROWANIE SIĘ, TRZMIELEC LEŚNY, KUCHNIA, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, UKŁAD WIELOKROTNY, NAWAHOWIE, POMYWAK, WĘDRÓWKA, TBV, SURF, DAR, NIEOPANOWANIE, SILNIK ASYNCHRONICZNY, BARCZATKA FRANKOŃSKA, INHIBICJA, DOPPELGANGER, PISTACJA KLEISTA, ZESTRÓJ, RUCH KRZYWOLINIOWY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, PERŁA URIAŃSKA, HARPIA, SATANISTA, ODNIESIENIE, PRZEMYSŁ SIARKOWY, TROLL, PŁONKA, GUTAPERKOWIEC, OGNICE, MIECZ OBROTOWY, WĘZEŁ, MOPEK, ŚWISTUŃ, OBIEKTYWNOŚĆ, OGNICZEK, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, DAMARA, SONDA, OWCA, KOSZULKA WODNA, ABNEGAT, STORCZYK, TULIPAN IRAŃSKI, AJOLOT, LAS DESZCZOWY, BRZOZA SMOLEŃSKA, TULIPAN GREIGA, ROZŁUPEK POGIĘTY, ?TRERONEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUSTRONEZYJCZYK przedstawiciel ludów austronezyjskich - historycznych ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Australii i Oceanii od około 2000 r. p.n.e., współcześnie: tych, które posługują się językami należącymi do rodziny austronezyjskiej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUSTRONEZYJCZYK
przedstawiciel ludów austronezyjskich - historycznych ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Australii i Oceanii od około 2000 r. p.n.e., współcześnie: tych, które posługują się językami należącymi do rodziny austronezyjskiej (na 15 lit.).

Oprócz PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - PRZEDSTAWICIEL LUDÓW AUSTRONEZYJSKICH - HISTORYCZNYCH LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY DZISIEJSZEJ AUSTRALII I OCEANII OD OKOŁO 2000 R. P.N.E., WSPÓŁCZEŚNIE: TYCH, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKAMI NALEŻĄCYMI DO RODZINY AUSTRONEZYJSKIEJ. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast