TYP KOPARKI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ CIĄGŁYM PROCESEM KOPANIA, WYPOSAŻONEJ W WIELE NACZYŃ KOPIĄCYCH (CZERPAKI LUB SKROBAKI) UMIESZCZONYCH W RÓWNYCH ODSTĘPACH NA ŁAŃCUCHU LUB KOLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPARKA WIELONACZYNIOWA to:

typ koparki charakteryzującej się ciągłym procesem kopania, wyposażonej w wiele naczyń kopiących (czerpaki lub skrobaki) umieszczonych w równych odstępach na łańcuchu lub kole (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPARKA WIELONACZYNIOWA

KOPARKA WIELONACZYNIOWA to:

koparka, której naczynia przymocowane są do ogniw łańcucha obiegającego ramę naczyniową lub rozmieszczone są na obwodzie obracającego się koła naczyniowego (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP KOPARKI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ CIĄGŁYM PROCESEM KOPANIA, WYPOSAŻONEJ W WIELE NACZYŃ KOPIĄCYCH (CZERPAKI LUB SKROBAKI) UMIESZCZONYCH W RÓWNYCH ODSTĘPACH NA ŁAŃCUCHU LUB KOLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.125

TANIEC, NAŚLADOWCZOŚĆ, SKŁADOWA, SURFAKTANT, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, MARSREJA, IRENA, INNA PARA KALOSZY, WALKA Z WIATRAKAMI, DROGA GRUNTOWA, FARBOWANIE SIĘ, ANTYKADENCJA, POWŁOKA, STOPNIOWALNOŚĆ, DWUDZIESTA CZWARTA, LATARNIA, KRATA ROZDZIELNA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, OPERATOR KABLOWY, NAKŁAD, GRANDA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, UCZESTNIK, MUSZNIK, HEADHUNTER, ODPLAMIACZ, DZIWKA, WYDARZENIE, AFRYKANIZACJA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, POMOC STYPENDIALNA, WALCOWNIA GORĄCA, PRZESTRZEŃ STANU, CHIŃSKI, PŁOMYKÓWKA, ORNITOLOGIA, KRAKOWIACZEK, BRUNELLESCHI, SAWANTYZM, INTERAKTYWNOŚĆ, GRETING, FIGURA SŁÓW, DZWONEK RĘCZNY, WYRAZ, CRASHTEST, ULUBIENIEC MUZ, KANAŁ, OBSŁUGA, FIGA Z MAKIEM, FERMATA, GOSPODARKA PLANOWA, PARA 0, ANYŻEK, LISTA, CIELENIE LODOWCA, KOLORY PAŃSTWOWE, CHOROBA MIKROFALOWA, BORDER, WIDOWISKO, PODLIZYWACZ, OKRES PRZEDRZYMSKI, NAKŁADKA, ŁADOWNIK, PŁUG TALERZOWY, SFERA NIEBIESKA, MIGDAŁ, FLET PROSTY, D, PILAR, KURS, TENUTA, SWÓJ, WYKONAWCA, NAOS, POTWÓR, ESPADRYLA, JANUSZ, WARKOCZ DOBIERANY, NAGRANIE WIDEO, POLARYZACJA JONOWA, ŻABA Z JUNIN, ADBLOCK, LEKTYNA, STEREOIZOMER, PÓŁROZKROK, UROCZYSKO, MODEL, CANON, KIERAT, HISTOLOGIA, KLESZCZE MIĘKKIE, MANEŻ, TELEGRAM, MUCHOMOR BULWIASTY, KREDYT ZAUFANIA, BACHANTKA, SIŁA PŁYWOWA, OGRANICZONOŚĆ, KAPITALNY REMONT, NACZYNIAK GRONIASTY, PODKŁAD, ODMA OPŁUCNOWA, PAL, HUBA SIARKOWA, KANONIK, TANTALIT, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PRZEBŁYSK, NIEDŹWIEDNIK, SZTUCER, BRZYDULA, PROSTE SKOŚNE, LINIA DEMARKACYJNA, STRACCIATELLA, ALBULOKSZTAŁTNE, KLINOPIROKSEN, CHELAT, BROKER UBEZPIECZENIOWY, NASTĘP, FINEZYJNOŚĆ, TAKTYKA, OWCE, EWALUACJA, PUSTYNNICA KATOLICKA, BRYCZKA, TRANSGRESJA, ROLADA, NIELOTNOŚĆ, CZERWONY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, KREOLSKI HAITAŃSKI, SZUM, GIROSKOP, KOLORYSTYKA, RYZYKO KREDYTOWE, DODATEK STOPOWY, DROMOS, BOBIK, ŚLIZGAWKA, MONOPOLISTA, JAN, DROBNICA, DENDRODOA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, GRABARZ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, CZYŚCIOCHA, HUMORYSTYKA, ŁĄCZNIK, KRĘG LĘDŹWIOWY, ROTANG, LAJKONIK, PODKOLANIE, PIEROGI, PANEGIRYSTA, SZALKA PETRIEGO, OCZKO POLODOWCOWE, FENICKI, ADRES, DOBA, EMBLEMAT, METAL, UFNOŚĆ, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, BYSTROŚĆ, AKT, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, FANEROFIT, PINAKOID, REGIMENTARZ, ORIENTACJA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, SALSA, WYSPA KUCHENNA, TOPIELISKO, FILET, ARTERIOGRAFIA, KREOLKA, PROSO, MECHANIKA PŁYNÓW, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, NIETOPERZ, PRZEWALENIE SIĘ, KRÓLIK, TEATR ELŻBIETAŃSKI, MATNIA, MARS, ANGINA MONOCYTOWA, ŁOŻNIK, FALA, MALATURA, ROBEREK, KARES, PODKATEGORIA, PRZEPLOTKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, SKUPINA, BURSZTYNIARZ, ŁOPATA, BULDER, NEWTON, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SZTURMAK, TYMPANON, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, MIARA, GAMEPLAY, NIEBO, FLIGELADIUTANT, PUNKT WYJŚCIA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, PRACA DOMOWA, CHWYTNIK, BAJECZNOŚĆ, SPOWINOWACONY, APLET, ZEBROID, ŁUSKOSKÓRNE, MOTOR, ŁADOWACZ, CUDZOŻYWNOŚĆ, TONDO, STOLICA, OPŁATA STOSUNKOWA, SAKWA, BAMBO, GIERKA, MIRAŻ, MARMURKOWANIE, ŁADOWARKA, CYGANOLOGIA, DOSTĘP, BIZNESIK, BUDA, KONWENT, PIERWORYS MAPY, CZARNY PIOTRUŚ, ZBIÓRKA, KAPRYS, TEMBR, ELEW, JAMA STAWOWA, AWAL, KOMUNA, BASEN, KOD GENETYCZNY, TAMILSKI, UCHWAŁA, ODPUST, GNICIE, MONTAŻOWNIA, TABOR, BILLBOARD, SEJM KONWOKACYJNY, SYNERGETYKA, SZAFUNEK, KREOLKA, LOGOPEDKA, KONSULTANTKA, GIMBOPATRIOTYZM, PIERÓG KARELSKI, PORĘCZ, JOL, WCISTEK, PRZEWIJAK, ZĘBORÓG, DEKLARACJA, BETON, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ROTOR, HALO, UKONTENTOWANIE, POLIFONIA, KOMORA, WODA, SIOSTRZYCZKA, SMALEC, UKŁAD ADAPTACYJNY, RELACYJNOŚĆ, KOŁTRYNA, REWIR, FAŁD KORZENIOWY, AZJATA, ŁOM, SKRUPULANT, ODEZWA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, IZOTROPOWOŚĆ, ĆWICZENIA, FARMA, KNEDLE, DŻOLER, PIŁA CZOPOWA, DYSKRECJA, GLONY, POJAZD ZABYTKOWY, CANTUS FIRMUS, EDUKATOR, ?KROS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.125 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP KOPARKI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ CIĄGŁYM PROCESEM KOPANIA, WYPOSAŻONEJ W WIELE NACZYŃ KOPIĄCYCH (CZERPAKI LUB SKROBAKI) UMIESZCZONYCH W RÓWNYCH ODSTĘPACH NA ŁAŃCUCHU LUB KOLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP KOPARKI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ CIĄGŁYM PROCESEM KOPANIA, WYPOSAŻONEJ W WIELE NACZYŃ KOPIĄCYCH (CZERPAKI LUB SKROBAKI) UMIESZCZONYCH W RÓWNYCH ODSTĘPACH NA ŁAŃCUCHU LUB KOLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPARKA WIELONACZYNIOWA typ koparki charakteryzującej się ciągłym procesem kopania, wyposażonej w wiele naczyń kopiących (czerpaki lub skrobaki) umieszczonych w równych odstępach na łańcuchu lub kole (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPARKA WIELONACZYNIOWA
typ koparki charakteryzującej się ciągłym procesem kopania, wyposażonej w wiele naczyń kopiących (czerpaki lub skrobaki) umieszczonych w równych odstępach na łańcuchu lub kole (na 22 lit.).

Oprócz TYP KOPARKI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ CIĄGŁYM PROCESEM KOPANIA, WYPOSAŻONEJ W WIELE NACZYŃ KOPIĄCYCH (CZERPAKI LUB SKROBAKI) UMIESZCZONYCH W RÓWNYCH ODSTĘPACH NA ŁAŃCUCHU LUB KOLE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - TYP KOPARKI CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ CIĄGŁYM PROCESEM KOPANIA, WYPOSAŻONEJ W WIELE NACZYŃ KOPIĄCYCH (CZERPAKI LUB SKROBAKI) UMIESZCZONYCH W RÓWNYCH ODSTĘPACH NA ŁAŃCUCHU LUB KOLE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x