OBWÓD DRUKOWANY URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO, NA KTÓRYM MONTUJE SIĘ NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY, UMOŻLIWIAJĄC KOMUNIKACJĘ WSZYSTKIM POZOSTAŁYM KOMPONENTOM I MODUŁOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYTA GŁÓWNA to:

obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBWÓD DRUKOWANY URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO, NA KTÓRYM MONTUJE SIĘ NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY, UMOŻLIWIAJĄC KOMUNIKACJĘ WSZYSTKIM POZOSTAŁYM KOMPONENTOM I MODUŁOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.448

KAMERTON, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ROZSADNIK, PANOWANIE, ODPYLNIA, PRAKTYKA, ANATOMIA WARSTWOWA, SĘDZIA KALOSZ, MIKROGRAFIA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, FTYZJATRA, ALLOCHTON, PHISHING, STACJA POMP, EFEKT KAPILARNY, SEKCJA, IGLICA, NAŁOGOWOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, TWARDY TYŁEK, HACKER, MUNSZTUK, POSTĘPOWANIE CYWILNE, INDEKS, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, BAKARAT, BUDOWNICTWO, ELITARYZM, GRAFIKA, BURZA, KONTRAMARKARNIA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, GAUSS, USZTYWNIACZ, BIJATYKA, USTRÓJ RODOWY, NORKA, PLAC, KALKA CERAMICZNA, KOMAROW, PROPLASTYD, MIASTO UMARŁYCH, POSTĘP TECHNICZNY, OŚWIETLACZ, KOMEDIANTKA, MIĘSOŻERSTWO, CZARNY SZLAK, ZROBIENIE KUPY, ANTYKWARNIA, LEJNIA, MASELNICZKA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, LATARNIA UMARŁYCH, FIRMA ZWROTOWA, CZAS MĘSKI, OŚRODEK WYŻOWY, EKOSFERA, ZDUN, ADHD, MORDOKLEJKA, SILNIK INDUKCYJNY, MAK, RAKARZ, ŻABA BŁOTNA, STREFA KONWEKTYWNA, BOMBA GŁĘBINOWA, ŁĄCZNIK, OZIMINA, WALKA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, KORKOWIEC, JAPONKA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, BUDDA, BITNOŚĆ, LABORATORIUM GALENOWE, TEATR CIENI, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, NAPOMNIENIE, REGRESJA MORZA, IMPAS, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KŁĄB PSZCZELI, WYLĘGARNIA, NUR LODOWIEC, SZRANKI, WYGASZACZ, BIZNESIK, ZBIORNICZEK NASIENNY, LENIWIEC PSTRY, REFREN, CEWKA, ROK, FANDANGO, KANION PODMORSKI, SZANIEC, GENOMIKA STRUKTURALNA, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, DYPTYCH, PRZECHOWALNICTWO, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, ZERO, BEZGRANICZE, CEPISKO, DYKTA, GRA RPG, CHOROBA LEVA, PRACA, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, FILTR BESSELA, INSIMBI, CUDOTWÓRCZYNI, ŁZA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, ZBIORÓWKA, KOMPOSTOWNIK, MIĘKKI RESET, PINGWINARIUM, JUBILEUSZ, ZWYCZAJ LUDOWY, NASADA, OJCZYZNA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, PISARZ POLNY, CHOROBA BUSCHKEGO, ORGANIZM MODELOWY, GALICJA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, ALGI, OOLOGIA, ULĘGAŁKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ANTYKWARIAT, POLICJA DROGOWA, KOSA, NERKA WĘDRUJĄCA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, CZESALNIA, ZDRÓJ, LUZAK, KRATKA ŚCIEKOWA, DWUSTUMETROWIEC, PŁYTA WIÓROWA, BIOFLAWONOID, BUCHALTERIA, FORMIZM, OKRES PRZEDRZYMSKI, PASCHA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ETNOLINGWISTYKA, CHORDOFON SZARPANY, DEBL, ENERGIA GEOTERMICZNA, HAŁAŚNIK, ŚWIATŁO ZIELONE, MONTAŻYSTA, USTAWA PRAGMATYCZNA, SZKOLARSTWO, PODKŁAD, OFIARA, AEROLIT, NARÓD, GRZYB, SKRYTKA DEPOZYTOWA, RIST, AFEKTYWNOŚĆ, ZOOFAG, GNIAZDO, DEKLARACJA, KONSULAT, BIEG ROZSTAWNY, PAWANA, OSŁONICE, PRZYKWIATEK, FERROMAGNETYZM, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, LAK, ŚRODEK TRWAŁY, PARTNER, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, WINNICA NABOTA, KRYZYS OTOLITOWY, WIATRACZEK, PRĄD FARADYCZNY, TKANINA UBRANIOWA, GEN PODZIELONY, WSZYSTKOIZM, JOGIZM, CZOŁO LODOWCA, SZMALCÓWKA, OSIEDLENIEC, BĄBEL, GEOFAG, FALISTOŚĆ, LIŚCIEŃ, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, KAMORRA, LITEWSKI, DICKENS, GRYZEK, MARTWOTA, UKŁAD NIEJEDNORODNY, KONDENSATOR DOSTROJCZY, ŚRODKI TRWAŁE, JEŻOWCE, DRĄŻEK POGO, MACH, STROP KLEINA, ZAJOB, WRZAWA, KURZYSKO, ABORCJONISTKA, JELEC, SZKOŁA, KLĘK PROSTY, WOSKOWNIA, DŁUGI RÓG, RAJTUZY, TŁOK, BRODAWKA, ARSENAŁ, KOCHAŚ, DIALEKTYKA, WIOSKA, TEORIA HOMOTOPII, WARP, ZUŻYCIE, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, MINUTA, PODŁOŻE MALARSKIE, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, RUCH KRZYWOLINIOWY, STOPKA, BRANSOLETA KRZYWICZA, ŚLIMAK, NUDZIARZ, KREDYT BALONOWY, OCHRONA KATODOWA, WAGON, RADIO TAXI, UKŁAD HAMULCOWY, WĄŻ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, CEWA, ENERGETYKA JĄDROWA, KATECHUMEN, PRZEKŁADACZ, DZIEWIĘTNASTKA, LEP, JAWNOGRZESZNIK, SADZAK, KONKURENCJA, KAUTOPIREIOFAGIA, OSOBA, KRÓL, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KOMERCHA, SUKCESYWNOŚĆ, KOŃ KARABACHSKI, KARBIDKA, STEREOTAKSJA, KANAPKA, TERIOLOGIA, EGZOCENTRYZM, KOLEJKA METRA, SUWNICA BRAMOWA, REGION, WALCOWNIA ZIMNA, UBOŻENIE, ŁASZT, IZOTROPOWOŚĆ, POCZEKALNIA, CUKIER MLEKOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, SFERA NIEBIESKA, USKOK, BRASSEUR, STOŻEK WULKANICZNY, WEKA, PŁYNNOŚĆ, BALIA, LIMONIADA, ETYKA, CHOMIK DŻUNGARSKI, TRUSIA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, SINGIEL, NIEUPRZEJMOŚĆ, KASA, AMPUTACJA, JODEK, JĘZYK GALICYJSKI, ŁUSKOSKÓRNE, AGROMETEOROLOGIA, TAMBOREK, SKRĘT, EUROWALUTA, ?NOZOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.448 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBWÓD DRUKOWANY URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO, NA KTÓRYM MONTUJE SIĘ NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY, UMOŻLIWIAJĄC KOMUNIKACJĘ WSZYSTKIM POZOSTAŁYM KOMPONENTOM I MODUŁOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBWÓD DRUKOWANY URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO, NA KTÓRYM MONTUJE SIĘ NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY, UMOŻLIWIAJĄC KOMUNIKACJĘ WSZYSTKIM POZOSTAŁYM KOMPONENTOM I MODUŁOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYTA GŁÓWNA obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYTA GŁÓWNA
obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom (na 11 lit.).

Oprócz OBWÓD DRUKOWANY URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO, NA KTÓRYM MONTUJE SIĘ NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY, UMOŻLIWIAJĄC KOMUNIKACJĘ WSZYSTKIM POZOSTAŁYM KOMPONENTOM I MODUŁOM sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - OBWÓD DRUKOWANY URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO, NA KTÓRYM MONTUJE SIĘ NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY, UMOŻLIWIAJĄC KOMUNIKACJĘ WSZYSTKIM POZOSTAŁYM KOMPONENTOM I MODUŁOM. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x