URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO GRZANIA, WYSTĘPUJĄCE ZWYKLE JAKO ELEMENT URZĄDZENIA TECHNICZNEGO, SZCZEGÓLNIE GRZEJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZAŁKA to:

urządzenie służące do grzania, występujące zwykle jako element urządzenia technicznego, szczególnie grzejnego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZAŁKA

GRZAŁKA to:

pręt metalowy, najczęściej w kształcie spirali, przez którą przepływa prąd elektryczny; służy do ogrzewania płynów (na 7 lit.)GRZAŁKA to:

służy do gotowania wody (na 7 lit.)GRZAŁKA to:

do gotowania wody w szklance (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO GRZANIA, WYSTĘPUJĄCE ZWYKLE JAKO ELEMENT URZĄDZENIA TECHNICZNEGO, SZCZEGÓLNIE GRZEJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.591

BEŁT, DECORUM, REWANŻ, ARABESKA, SOK, DWUKWIAT, MIOTEŁKA, NIEPOKALANEK MNISI, ROK NIESKŁADKOWY, KREOLKA, FILTR, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, SŁUCHAWKA, MASYW GÓRSKI, OBDZIERACZ, WIESZAK, WAFEL, ŻYŁKA, ODTWARZACZ EMPETRÓJEK, CHWYTAK, BOMBA KOBALTOWA, GABION, SZTUKA, SKUBANIEC, ARMATKA ŚNIEŻNA, CYFRA ARABSKA, KECZUP, SOLARIUM, PUB, ZBROJA, ADAPTER, KNECHT, SONAR, TRENAŻER, RZEŹ, KIERAT, POLEPA, PRZYBYTEK, SPÓDNICZKA, TŁUM, KUPRÓWKA, PROCES KANONIZACYJNY, GIRLSA, ADRES KORESPONDENCYJNY, JAK, FILTR POWIETRZA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, PIASKOWIEC, CHABETA, SUPERMAN, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ROZPRZA, KLEPISKO, TECZKA PERSONALNA, BÓR BAGIENNY, AFGAN, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, KOTŁOWNIA, URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, BUŁCZARKA, SAVE, DEWETYNA, KORA, MINIALBUM, ABISOBENTAL, PROCH, SPRZĘG, SANITARIA, PIJAWKA, KAMERA, OKRĘT-BAZA, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, ŁUPINA, PRZEPSZCZELENIE, ZDANIE, KABAT, LOKALIZATOR, SŁONECZNOŚĆ, DEKORACJA, RĘKA, KRAJAK, ELASTYK, USZAK, PIGUŁKA, PORZĄDEK, BEZPOSTACIOWOŚĆ, WICI, PASAŻ, DZIAŁO ELEKTRONOWE, PODRZYNACZ, OSCYPEK, PIERWSZOŚĆ, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, ZAKRES ZNACZENIOWY, DŁUTAK, INFERENCJA, STRZAŁKA, GŁOWICA, KORZONEK, MÓZGOWNICA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, SANIE, PSIARKA, KOSZ, KATAPULTA, GASIK, GIROSKOP, GNIAZDKO, LAS ŁĘGOWY, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, KLISZOGRAF, KARBIDKA, ŻEBRO SZYJNE, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, NORMATYWIZM, CYLINDER, SUSZARKA, SZTOKFISZ, PINCZER KARŁOWATY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, KLOCEK, UKŁADARKA RUR, ŁĄCZNIK, ZESTAWIK, ŁUBEK, SYBIR, KORZENIONÓŻKI, MUCHA, ŚWINIOWATE, TYFON, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, WZIERNIK, MASIELNICA, STRONA, MUCHA, PAKIET, SYGNIFIKATOR, PIEPRZ ZIOŁOWY, ZWINGLIANIZM, TŁOCZARNIA, GLACE, PIÓRO, GOŁĘBICA, TWIST, SOLITER, SZMATA, BARCZATKA KATAKS, BALIA, KOMEDIA GRECKA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, MODRZELE, CEFTAZYDYM, BÓR SOSNOWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, CIEŃ, CHLEB POKŁADNY, ODTWARZACZ, OBRAŹNIK, MARKETING INTERNETOWY, ENKODER, ASTRON, MANTYLA, SOLANKA, NIETOLERANCJA, MOSTEK, ŚLIMAK, RAPPEN, RADIO, STOŁEK BAROWY, KOMBINEZON, CHLOROETAN, SCENKA, PIERWOTNOŚĆ, GIGANT, GNIAZDO ANTENOWE, STROP KLEINA, KAMARYLA, ŻYŁKA, GARDŁO, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, BARBARYZM, MINA JĄDROWA, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, PROFILAKTYKA JODOWA, HANDŻAR, AMALAKA, WKRĘTKA, AXIS MUNDI, SAMORODEK, KLAUZULA HORNA, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, MIŚ, CYKLON, PALCAT, TWARDY RESET, RIDE, HAPEK, FREATOKSEN, URZĄDZENIE RADIOWE, KRATER, CHAMPION, FAŁSZYZM, SAPKA, GALARETKA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, KAPOT, CZŁOWIEK PRACY, BLOKADA ALKOHOLOWA, STEMPEL, NAROST, MŁOT KAFAROWY, BATERIA, KAKAO, DZIURA, PAWĘŻ, NERD, KLIENT, PEWNIK, DAMSKI BOKSER, KRAJALNICA, OSCYLACJA, DUNGIJA, EUGLENINY, TYMPANON, PRZEPIĘCIE, KOLEJKA GÓRSKA, ZAWIESIE, ETER ETYLOWY, PILARKA, KARWEDILOL, OCEMBROWANIE, OLEANDER, KLINIEC, MONETKA, KOŃ DOMOWY, CHŁODNIK, TIUL, RYGIEL, REGULATOR POGODOWY, SÓL, ŻUCHWOWCE, SKŁAD, KATASTROFA, SZAŁWIA, TOLERASTA, DIABEŁ, PROJEKT, LEPIK, CIĘGNO, NAPĘD HYBRYDOWY, NARZYNKA, SZERŻA, TAUKA, GŁÓD NIKOTYNOWY, ZAMEK KLINOWY, MAGNOLIA, METAKWALON, GARDA, FILTR AKUSTYCZNY, KOALICYJKA, PRZEDSTAWIENIE, SŁUCHAWKA, KORPUS, CHORÓBKA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, OMIEG KAUKASKI, ADAPTER, ZAKOLE, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, PRZESŁANIE, AUDIOBOOK, FAKS, EPIFIT, KANAŁ DERYWACYJNY, BŁONA MIĘŚNIOWA, ROZTOCZNICA NAGA, ŁĄCZÓWKA, KOŁEK, KORONECZKA, CZERPAK, DIAFON, STEROWNIK LOGICZNY, OSŁONA, PANNEAU, WYCHWYT, DOMENA, BĄCZEK, ZBIERALNIK, WYCIĄGACZ, OPORNIK, NADAJNIK ISKROWY, KONIEC, MAŚLNICA, ŁUK PÓŁPEŁNY, LICZARKA BANKNOTÓW, DIALEKTYKA, NACIĄG, SOCJALIZM UTOPIJNY, PRZEMIENNIK, ?SZCZOTECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO GRZANIA, WYSTĘPUJĄCE ZWYKLE JAKO ELEMENT URZĄDZENIA TECHNICZNEGO, SZCZEGÓLNIE GRZEJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO GRZANIA, WYSTĘPUJĄCE ZWYKLE JAKO ELEMENT URZĄDZENIA TECHNICZNEGO, SZCZEGÓLNIE GRZEJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZAŁKA urządzenie służące do grzania, występujące zwykle jako element urządzenia technicznego, szczególnie grzejnego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZAŁKA
urządzenie służące do grzania, występujące zwykle jako element urządzenia technicznego, szczególnie grzejnego (na 7 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO GRZANIA, WYSTĘPUJĄCE ZWYKLE JAKO ELEMENT URZĄDZENIA TECHNICZNEGO, SZCZEGÓLNIE GRZEJNEGO sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO GRZANIA, WYSTĘPUJĄCE ZWYKLE JAKO ELEMENT URZĄDZENIA TECHNICZNEGO, SZCZEGÓLNIE GRZEJNEGO. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x