W GÓRNICTWIE: URZĄDZENIE ZATRZYMUJĄCE KLATKĘ SZYBOWĄ W RAZIE ZERWANIA SIĘ LINY NOŚNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAPADŁO to:

w górnictwie: urządzenie zatrzymujące klatkę szybową w razie zerwania się liny nośnej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GÓRNICTWIE: URZĄDZENIE ZATRZYMUJĄCE KLATKĘ SZYBOWĄ W RAZIE ZERWANIA SIĘ LINY NOŚNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.261

BEZDNO, HISZPAN, WYZIEW, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, SEKS, TREN, OSIEDLENIEC, MYRMEKOLOGIA, OPONENT, NEGATYWIZM, WIBRACJA, TRÓJDŹWIĘK, GADACZ, ŚWINKA MORSKA, OGRANICZENIE, HIPERFOKALNA, FARMACEUTA, PIES OZDOBNY, KARTEL NARKOTYKOWY, ODPÓR, MROCZEK POSREBRZANY, UKRAINISTYKA, GALAKTOLIPID, COOLER, ZAPAS, LEK PRZECIWWIRUSOWY, FILOLOGIA ROSYJSKA, PACZKA, RAK, NAPĘD, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, EKSPERIENCJA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, KAFETERIA OTWARTA, SZCZĘKOT, MORGAN, SSAKI WŁAŚCIWE, DYSKURSYWNOŚĆ, ROGAL, RUCH WAHADŁOWY, PREMIA GÓRSKA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, MOBIL, KURIER TATRZAŃSKI, TŁO, FAKS, OCEANOTECHNIKA, SPIRALA ARCHIMEDESA, POGOTOWIE, JĘZYK SZKOCKI, CIĄGOTY, MANDAT WOLNY, ŚWIR, FECHMISTRZ, JĘZYK PROTOSEMICKI, GASIWO, ASYMILOWANIE SIĘ, DIMER, NASTAWNOŚĆ, WENTYL, NARODOWOŚĆ, ROZRUSZNIK, WYWÓZ, MIKROFON KWASOWY, SYNERGETYKA, KREDYT BALONOWY, ŚMIETANKA, WYCISKARKA, APARAT, MOTYW, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KWADRANS AKADEMICKI, TABLICA, LISTWA, APTECZKA, PROTEST, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, WYROBNICA, CZARKA, CZTERY DESKI, WIZA POBYTOWA, SOK, PARADOKSOGRAF, LAWINA GRUZOWA, ŚLIZGAWKA, FUZJA POZIOMA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, PROTETYKA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, SYMULACJONIZM, FROTKA, SZKOCKI, BOCIAN, ORGANIZATOR JĄDERKA, DENATURACJA DNA, CHMURA WARSTWOWA, CZĄSTKA ALFA, KATSUDON, ŁAŃCUSZEK, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, OBSERWACJA, NOWOBOGACKI, ZASIEDZIAŁOŚĆ, KATOLIK, NEKROFAG, PRAWIDŁO, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ROZRUSZNIK SERCA, TANY, SZKARŁUPNIE, USŁUGA OBCA, KUC DALES, POLEWANIE SIĘ, MINOTORPEDA, FREAK, LIOTARD, TOREBKA BOWMANA, KIMOGRAF, HIPISKA, DEZERCJA, CZYŻNIE, SONDA MOLEKULARNA, SYGNAŁ, PŁOZA, ROZEDMA PŁUC, ICHTIOSTEGOWCE, SPACJA, UBEZPIECZENIE RENTOWE, PRZEPOJKA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, SOJA, SZKOŁA, LASONOGI, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ANIOŁEK CHARLIEGO, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, WARAN GŁUCHY, PODKŁAD KOLEJOWY, POKARM, LENIN, POLONIZATOR, RODZAJ NIJAKI, MIKROSKOP WARSZTATOWY, CHRONOMETR, OBRÓT SYNCHRONICZNY, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, OBSZAR WIEJSKI, ŁBISKO, BOOT, KECZUA, FARERCZYK, PANORAMA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, KOŃ LOKAJSKI, KORYNCKA, UCHLANIE SIĘ, VIBRATO, GRZYWA FALI, NIENASYCENIEC, GAŚNIK, PAPU, ŁODRANIT, CHOROBA DAVIDSONA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, SZUMOWINA, MEDYCYNA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ŚWISTUŁA, AFERA ROZPORKOWA, SZARLATAN, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, DZIADZIENIE, ODPŁYW, KOMIK, ZAJOB, WĘŻOWNIK, ERGONOMIKA, CNOTA KARDYNALNA, ZŁÓG, OSTATNIA PROSTA, WETERYNARIA, SILNIK SKOKOWY, DRIP, PORODÓWKA, ZESZYT W KRATKĘ, ASPIRATA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, MINERAŁ, KIERAT, TOKAMAK, PRALUDZIE, ANTYWESTERN, ŚMIAŁOŚĆ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, NUMULIT, DAGLEZJA SINA, BUDA, MIELINA, ROZSADNIK, KOMPRESJA IMPULSÓW, NASIENNIK, EGZEKUTORKA, SACZEK, EPISJER, NAPIĘTEK, JEDLICA SINA, WILAMOWSKI, GRÓDŹ, NOCEK ORZĘSIONY, STRZAŁOWY, WAGON DOCZEPNY, PATENA, AREOGRAFIA, DANAIDA, PIES OGRODNIKA, NIUCHACZ, GINEKOMASTIA, JON HYDROKSYLOWY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PRZEPRÓCHA, PARAMAGNETYK, WDOWI GROSZ, KOSMOLOGIA, AUDIOTEKST, ANGIELSKA FLEGMA, KASJERKA, PRAWNICTWO, JAPOK, PROPORZEC, ORIJA, EKSPERTKA, ZAPŁODNIENIE, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, WYKRZTUSZANIE, PONDERABILIA, SEANS, PŁOCHLIWOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, HUN, EGZEKUTYWA, ŻELE, MATRYCA LOGICZNA, PARTNER, POMPA, POZA, REGIONALISTA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, TALIA, WYGŁAD TEKTONICZNY, WĘDZIDŁO, POPRZEDNIK, BYDLEŃ, JASKÓŁKA, DOJŚCIE, CHOROBA KUFSA, RADIOBIOLOGIA, PARCIANKA, BIEDRONKA, SZOTRING, KROTNICA, GNIAZDO NASIENNE, MALARZ, PRZEDGÓRZE, POCZEKALNIA, MASZYNA WYCIĄGOWA, INFLACJA JAWNA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, SOLUCJA, KARCYNOLOGIA, PASTERSKOŚĆ, DOK, HANIEBNOŚĆ, JAMA PACHOWA, POPRZEDNICA, OKRUSZYNKA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, STACJA, DOMINO, MARSJAŃSKI, OGIEŃ I WODA, KWASZARNIA, OFIARODAWCZYNI, ANALIZATOR WIDMA, RZUT BERETEM, SKANER, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, GILOSZ, WSCHODEK, ŁUK JARZMOWY, BASZTAN, BURŻUJSTWO, STRUMIEŃ, AGROPROMOCJA, MAJOWY ROBOTNIK, LOGIKA, RAK, MISIEK, OBWAŁ, DUKLA WIERTNICZA, ?SUTERYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.261 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GÓRNICTWIE: URZĄDZENIE ZATRZYMUJĄCE KLATKĘ SZYBOWĄ W RAZIE ZERWANIA SIĘ LINY NOŚNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GÓRNICTWIE: URZĄDZENIE ZATRZYMUJĄCE KLATKĘ SZYBOWĄ W RAZIE ZERWANIA SIĘ LINY NOŚNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAPADŁO w górnictwie: urządzenie zatrzymujące klatkę szybową w razie zerwania się liny nośnej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAPADŁO
w górnictwie: urządzenie zatrzymujące klatkę szybową w razie zerwania się liny nośnej (na 7 lit.).

Oprócz W GÓRNICTWIE: URZĄDZENIE ZATRZYMUJĄCE KLATKĘ SZYBOWĄ W RAZIE ZERWANIA SIĘ LINY NOŚNEJ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - W GÓRNICTWIE: URZĄDZENIE ZATRZYMUJĄCE KLATKĘ SZYBOWĄ W RAZIE ZERWANIA SIĘ LINY NOŚNEJ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast