PRZEWIDYWANY LUB OSIĄGNIĘTY POMYŚLNY REZULTAT, ZYSK, PLUS JAKIEJŚ SYTUACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BENEFICJUM to:

przewidywany lub osiągnięty pomyślny rezultat, zysk, plus jakiejś sytuacji (na 10 lit.)KORZYŚĆ to:

przewidywany lub osiągnięty pomyślny rezultat, zysk, plus jakiejś sytuacji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BENEFICJUM

BENEFICJUM to:

urząd w Kościele katolickim, przynoszący dochody (na 10 lit.)BENEFICJUM to:

warunkowe nadanie ziemi (warunkiem nadania było pełnienie pewnych obowiązków, gł. wojskowych) (na 10 lit.)BENEFICJUM to:

przewidywany lub osiągnięty pomyślny rezultat, zysk, plus jakiejś sytuacji (na 10 lit.)BENEFICJUM to:

w Kościele katolickim: stanowisko, urząd z którym związane są dochody (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWIDYWANY LUB OSIĄGNIĘTY POMYŚLNY REZULTAT, ZYSK, PLUS JAKIEJŚ SYTUACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.865

KOSZYKÓWKA ULICZNA, WARTOŚĆ, FAWORYT, POLE, OGRANICZENIE, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, PIKIETA, FRAZA, SSAK WYMARŁY, OBMUROWANIE, STRZELEC WYBOROWY, PARKIET, CYTRYNIAN, LIMNIGRAF, DZIELNICA HISTORYCZNA, KARKAS, PANIER, OKIENKO TRANSFEROWE, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KASZA KUKURYDZIANA, CIENNIK, WYBRYK NATURY, LEGITYMACJA PROCESOWA, SZLACHAR, ALLELOPATIA, BLUSZCZ, TRYBUNAŁ, ANNA, DIVA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, WELIN, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, SZATRA, DZIECINKA, BERLACZ, ARSYNA, BIAŁA SZKOŁA, KSIĘGA METRYKALNA, KONTRAMARKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, FONDUE CZEKOLADOWE, KLEDONISMANCJA, GALISYJCZYK, BOCZEK, SECIK, GERMANIZACJA, LISTEK, KUWETA, MILOWY KROK, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, LB, TROL, PRĄD, ZASUWA, KET, WYŻ, ANATOMIA, TAJEMNICA, NAPIĘCIE, SAKWA, INSTRUMENT, STONOGA MUROWA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SZYNA, KORDON SANITARNY, MAKROKIERUNEK, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ELEKTORAT, ROKIET, FALAFEL, ZNAK DIAKRYTYCZNY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ANAGLIF, OCZKO, TERYNA, BOŚNIACKOŚĆ, ZŁOTOGŁÓW, ZŁOTOGŁÓW, ODRUCH, BARWY PAŃSTWOWE, MAKINTOSZ, PLUTON, TERRINA, DYFUZJA KULTUROWA, SZCZAW, TROJAN, ALIANT ZACHODNI, PORCJA, REDUKTOR, OTWOREK, AUTOMOBIL, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ANGLEZ, POKŁAD STATKU, STYLISTKA, POŁOŻNICA, STWORZENIE NIEBOŻE, IZOMER GEOMETRYCZNY, NAROST, SZYFON, FILM NOIR, SWÓJ, PARAFRAZA, PANNEAU, PRZEKOZAK, ZORZA, ZAPOZNANIE, GALÓWKA, GEMISTA, HARACZ, INTEGRACJA PIONOWA, MASZYNA TŁOKOWA, BIUSTONOSZ, PAL, SKALISKO, TEMPERATURA ZAPŁONU, KAZALNICA, KLINKIER, BLANK, EKLEKTYCZNOŚĆ, EMPORA, SERIAL TELEWIZYJNY, MNOŻENIE MACIERZY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, MIARA, SALETRA, PSYCHIATRYK, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, DEKONTAMINACJA, PREZENTER, KOMÓRKA, SCHEDA, IRC, STAROWINA, KAWLATA, STRINDBERG, WSPOMNIENIE, STARZEC, CHORWACKOŚĆ, REMIKS, ABLUCJA, MUZYKA, STRZAŁA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, PREFEKT, ZŁOTÓWKA, DEWELOPER, KOŁO HISTORII, DZIECINA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, PLANETOIDA, NIEUCTWO, NIEPOSPOLITOŚĆ, SZAROWIPTERYKS, AFRYKANIZOWANIE, AMEBA, JARZĘBINA, STOMIA, NADSCENIE, LASKA, SZEJK, ZAAWANSOWANIE, KATAR, BYLICA, KLAMERKA, POWŁOKA GALWANICZNA, PRZEDSZKOLE, OBCOWANIE PŁCIOWE, MONETYZACJA, HAMULEC, DAMA, MURZYSKO, TESTOWANIE WZORCOWE, CIĘGNO KOTWICZE, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PRZENIKLIWOŚĆ, TRZMIELINA, BAŃKA, CACHAÇA, ARABESKA, KASZUBSKI, CZERWONE ŚWIATŁO, OSTROKÓŁ, MIERZENIE, STARA DUPA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, WYMIANA, GALERIA, ANTYSOWIETYZM, DŹWIGNIA, SUROWOŚĆ, KEYBOARD, KOLCZAKOWATE, GRANAT, SŁUCH ABSOLUTNY, SZADŹ, ALASKAN HUSKY, KOMPOTIERA, TRZECI, ARCHIKONFRATERNIA, PLEBS, CZYTELNIA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, OPASKA, KOMISUROTOMIA, ORION, ANKIETA PERSONALNA, KALIBER, NOTKA, TACA, BROKATELA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PRESKRYPTYWIZM, KRECIK, WARSZTAT STRATEGICZNY, ANEMOSTAT, ZAJĘCIE, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, EMENTALER, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, WOLUNTARIAT, PIEKŁO, AKINEZJA, STREETBALL, KABINA, BUŁAN, PANICZĄTKO, PANI, SKRZYNIA BIEGÓW, ORGAN, STOŁP, ODWRÓT, ZAKRZTUSZENIE, WALKA, JAGLANKA, INDIANKA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BAT, KUCHNIA GAZOWA, PRZEJEMCA, PORĘBA, WILKOM, EKRAN AKUSTYCZNY, EKSPOZYCJA, KONEW, MATRYKUŁA, KUKIEŁKA LESSOWA, ELEMENTARZ, AZJATA, FACH, AUTODIAGNOZA, KOTLINA, SZYNA, OŁADKA, PAJA, SIEDZIBA, BAGNO, PULARES, MASZYNOWNIA, OŚCIEŻE, KRYTYCZNOŚĆ, ABORCJA, SEMAFOR, MISTRZ, OTRUCIE, ZAPORA OGNIOWA, OBIEKTYWNOŚĆ, METAMERIA, FORSZLAK, CIELĘCINKA, TERAKOTA, ULTRAMARYNA, GALERIA, ARSENAŁ, INSTYTUCJA PRAWNA, INŻYNIER DUSZ, KLISZA, OGNIWO SREBROWE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, RĘCZNOŚĆ, AEDICULA, RODZICIELSKOŚĆ, PREZYDENCJA, MANIERA, SYSTEMIK, GOŁOBORZE, CZAPRAK, OKARYNA, TANDEM, ŁUK TĘCZOWY, JEDWAB NATURALNY, ŻAŁOBA, MASŁO, LATEKS, GŁUPKOWATOŚĆ, SPALINY, KLESZCZE, ZASTOINA, ?KASETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.865 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWIDYWANY LUB OSIĄGNIĘTY POMYŚLNY REZULTAT, ZYSK, PLUS JAKIEJŚ SYTUACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEWIDYWANY LUB OSIĄGNIĘTY POMYŚLNY REZULTAT, ZYSK, PLUS JAKIEJŚ SYTUACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BENEFICJUM przewidywany lub osiągnięty pomyślny rezultat, zysk, plus jakiejś sytuacji (na 10 lit.)
KORZYŚĆ przewidywany lub osiągnięty pomyślny rezultat, zysk, plus jakiejś sytuacji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BENEFICJUM
przewidywany lub osiągnięty pomyślny rezultat, zysk, plus jakiejś sytuacji (na 10 lit.).
KORZYŚĆ
przewidywany lub osiągnięty pomyślny rezultat, zysk, plus jakiejś sytuacji (na 7 lit.).

Oprócz PRZEWIDYWANY LUB OSIĄGNIĘTY POMYŚLNY REZULTAT, ZYSK, PLUS JAKIEJŚ SYTUACJI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRZEWIDYWANY LUB OSIĄGNIĘTY POMYŚLNY REZULTAT, ZYSK, PLUS JAKIEJŚ SYTUACJI. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x