ZMIANA DO MNIEJSZYCH ROZMIARÓW LUB MNIEJSZEJ LICZBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REDUKCJA to:

zmiana do mniejszych rozmiarów lub mniejszej liczby (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REDUKCJA

REDUKCJA to:

rodzaj wnioskowania logicznego, które polega na tym, że mając zdanie prawdziwe, możemy znaleźć drugie zdanie prawdziwe, z którego to pierwsze wynika (na 8 lit.)REDUKCJA to:

zmniejszanie składu osobowego, np. poprzez zwalnianie pracowników (na 8 lit.)REDUKCJA to:

reakcja chemiczna, w której następuje zmniejszenie się stopnia utlenienia atomu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANA DO MNIEJSZYCH ROZMIARÓW LUB MNIEJSZEJ LICZBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.674

ANTOCYJANIDYN, MĄKA, TARLAK, ISKRA, FASOLA, TRUP, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, ZACIESZ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, KOZIA NÓŻKA, SIATECZKA, NORMALIZACJA, ANTYPKA, PEDOFILSTWO, WAPNIAK, PYZA, SAKSAUŁ, ODRĘTWIENIE, KINO DOMOWE, ZGNIŁKI, KANAŁ LATERALNY, GROTESKA, WŁADZUCHNA, EDYKUŁA, MIKROKLIMAT, MARSREJA, PĘCHERZYK, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, BEZŻENNOŚĆ, KOMÓRKA, TIAZYD, SABOTY, PANI, ZEBROID, PILOT, MCHY LIŚCIASTE, CHOCHOŁ, POTENTAT, AZYDEK, AFRYKANIZOWANIE, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, COTELE, FARMERKI, SAKPALTO, FRANCISZKANIN CZARNY, RYLEC, DEKORTYKACJA, ZAPITKA, LODOWIEC GRUZOWY, ŻORŻETA, DRAMAT HISTORYCZNY, FUNKCJA CIĄGŁA, PEDOFILIA, MATKA, STROBILANT, POLETKO, PŁOZA, OBRONA, MANIERY, GORĄCA KREW, TRANSMISJA, SUTANELA, GNIAZDO, REDAKTOR NACZELNA, RANA POSTRZAŁOWA, SZAROWIPTERYKS, ZALESZCZOTEK, AMORFIK, ADAPTACJA, ELEMENT, CURRY, TRANSKRYPCJA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, REPETYTYWNOŚĆ, SIAD, CZECZOTA, KAZAMATA, BRUMBY, CIASTO, KARTA RABATOWA, WAPNO, MOSKALIK, CYKL, REJESTRANT, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SAKWA, POWTÓRZENIE, RATING, PRACA INTERWENCYJNA, CZEREŚNIA, GROŃ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, MINUTNIK, TAKT, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, ODWODORNIENIE, POMNIK, NERWIAK, KRATKI, KLUCZ GŁÓWNY, SYMFONIK, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, DESZCZ, ADRES KORESPONDENCYJNY, STĘŻENIE MOLALNE, PAPIEROCH, POMAGIER, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, DOPPELGANGER, MAŚLANKA, IMPLEMENTACJA, TRZYDZIESTKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, PAŁKA, KAZALNICA, PRZECHOWANIE, KAPAR, SPIĘCIE, TARTINKA, KACZKA, UKŁAD KIEROWNICZY, RAGLAN, LEKCJA, MASZYNA PROSTA, MILET, POLE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, SEKS, PROJEKT TECHNICZNY, DAWCA, NOSOWOŚĆ, KOMISUROTOMIA, PADWAN, TRZYMADŁO, MINUCJA, SPÓJNIK, KLAWISZ, ZAKON MNISI, DŻEM, DERYWAT SYNCHRONICZNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PRZEMYSŁÓWKA, MAŹNICA, ARCHIWOLTA, TORTILLA, KOZŁOWANIE, PRZYNALEŻNOŚĆ, OPODATKOWANIE, KWIATUSZEK, ZAKURZENIE, ORGANDYNA, WSCHÓD, FASOLKA MUNG, WYCHODŹSTWO, ABAKUS, RUCH, PIĘCIOGROSZÓWKA, ENDOPROTEZA, ROTOR, PRĘT, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KUSKUS, PRAŻUCHA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KUBECZEK, MUŁ, KŁOSEK, INKUBATOR, ZATOKA, DEZABIL, JĘZYCZEK U WAGI, SOPRANISTA, WĄŻ, KOBIETON, BATERIA, HERB, EGZERCYCJA, DELIBERACJA, STRYCH, CHWAST, DEMONSTRACJA, APTAMER, RAKIETKA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, PRZĄDEK, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, ODSYP, KUSAK, ZAMIANA, GRZYB NADRZEWNY, KOMA, UPUST, KŁADKA, ANIOŁECZEK, KNOT, ZGORZELINA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WŁAŚCIWOŚĆ, KRĄŻOWNIK MINOWY, WYRĘBISKO, CYRK, ODKUP, KUCIE, KISZKA PODGARDLANA, KSIĘŻUNIO, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, SEKSIZM, STREFA RYFTU, TREND ROZWOJOWY, MINIMALIZM, PRZĘSŁO, RURA, DYSCYPLINA, MECENAS, FANPAGE, REFEKTARZ, BRZYDACTWO, ŁAŃCUCH, JARZENIÓWKA, SUBEMITENT, SZYNKA, ISKIERNIK, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NIECHLUJA, KRAN, EŁK, ŁAMANIE, MAJÓWKA, UKŁAD URBANISTYCZNY, ROZBRATEL, MRÓWKA FARAONA, OSIEMNASTY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, STOS, WIDZENIE BARWNE, SZARLOTKA, KLEJNOT HERBOWY, KABLOOPERATOR, IDEAŁ, REZYDUUM, TYGIELEK, REGULARNOŚĆ, OCET, ROGER, TOCZKOWCE, DŻAGA, TRACKI, PEIRESKIA, HERBATA, LICZBA PRZECIWNA, PAWIĄZ, PROFESJA, DOMINANTA, WSPÓŁŻYCIE, JEDNOSTKA NAUKOWA, LASERUNEK, HOT DOG, DERESZ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, BOSCH, PARAFRAZA, OBSADA, SIŁACZ, ELIKSIR ŻYCIA, STROICZKOWE, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PARMEZAN, PRZYJEMNOŚĆ, ODTRUTKA, RÓŻE, CZARCIE NASIENIE, PODRÓŻ, OŚCIEŻNICA, MOLESKIN, CZAJKA, ARENDA, POŚCIELÓWKA, OMIEG GÓRSKI, CZAS, FARMAKOKINETYKA, BIEDACZKA, RELOKACJA, NIERUCHLIWOŚĆ, GŁADŹ, SET, METADANE, WYSEPKA, DIABLOTKA, KIEŁ, LICZARKA BANKNOTÓW, GRZECH POWSZEDNI, INDEKSACJA, PALPACJA, WIEŻA STRAŻNICZA, SSAK MORSKI, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, FEERIA, ZYSK, ?KONCYLIACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANA DO MNIEJSZYCH ROZMIARÓW LUB MNIEJSZEJ LICZBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANA DO MNIEJSZYCH ROZMIARÓW LUB MNIEJSZEJ LICZBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REDUKCJA zmiana do mniejszych rozmiarów lub mniejszej liczby (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REDUKCJA
zmiana do mniejszych rozmiarów lub mniejszej liczby (na 8 lit.).

Oprócz ZMIANA DO MNIEJSZYCH ROZMIARÓW LUB MNIEJSZEJ LICZBY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZMIANA DO MNIEJSZYCH ROZMIARÓW LUB MNIEJSZEJ LICZBY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x