CIĄGŁA KONSTRUKCJA WAROWNA LUB UMOCNIENIOWA W POSTACI MURU WYKONANEGO Z KAMIENIA LUB CEGŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBMUROWANIE to:

ciągła konstrukcja warowna lub umocnieniowa w postaci muru wykonanego z kamienia lub cegły (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄGŁA KONSTRUKCJA WAROWNA LUB UMOCNIENIOWA W POSTACI MURU WYKONANEGO Z KAMIENIA LUB CEGŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.965

OWAD, SOCZEWKA, ACEFALIA, BAŁYK, JEDEN, AKREDYTACJA, KASZA JĘCZMIENNA, ANGINA MONOCYTOWA, ŚCISŁOŚĆ, IRYGATOR, ŻACHWY, PRZESŁONA, STRAWNOŚĆ, GOUDA, CHARYZMAT, PREMIERA, PARTYCYPACJA, ROTUŁA, DUPLIKA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, GNIOT, NADPROŻE, RUBEL, SZAGRYN, ŁONO, GRUSZKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ŁUPEK ILASTY, NARODZINY, HIPOTEZA, SZKIELET, REKWIZYCJA, APARAT, PODBIERACZ POKOSÓW, CHOROBA DZIEDZICZNA, DÓŁ, ILOCZAS, NALEŚNIK, PUŁAP, ROZTWÓR WZORCOWY, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, MIMOZA, KONTYNGENT, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, KRAN, BALONET, BIEDACZKA, SQUAW, BARWY, PRZYDZIAŁ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, INWESTOR, WSPARCIE, PIDGIN, ZATOR PŁUCNY, POMYLENIEC, TRANSFER BIEŻĄCY, WODZIK, NAPÓJ WINOPODOBNY, LOT, DEZETKA, KORYTO, LUKA STRATYGRAFICZNA, TREL, ESCUDO, GŁOSICIEL, KASETON, PIKA, PRZEGŁOS, SIEROTA SPOŁECZNA, PRZEMYSŁÓWKA, SAUTE, PIERWOTEK, SKALNICZEK SIWY, JUTRZYNA, OPŁATA CZYNSZOWA, STEREOTAKSJA, OBWÓD REZONANSOWY, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, ŁONO, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, PROFIL, KREDYT HANDLOWY, EKSKLAWA, SILNIK NAPĘDOWY, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, JOSE, AFILIACJA, PLAN PEŁNY, KOMPLEKS, LODOWIEC ALPEJSKI, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, CZECZOTKA, PŁOMYK, WCIĄGARKA, NARÓD, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, REGENERACJA, PRZODOWNIK, TRZYNASTY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, GALAS, GUIGNOL, WASĄG, ANTYOKSYDANT, OSADA, KLEJÓWKA, BOHATER RENEJSKI, MATURKA, BABULA, KREDYT INWESTYCYJNY, SELEKCJA, ŁASZT, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, PORTUGALSKI, WĄŻ, PRZEWŁOKA, SKARB, SZESNASTKA, GRUPA WAROWNA, WIKARY, SZAROWIPTERYKS, NIERUCHAWOŚĆ, BANIA, CIUPAGA, OLEJ, MNISZEK, SKLEP, PANICHIDIA, TRAIL, JĘZYK SPUSTOWY, SIAD RÓWNOWAŻNY, BATYST, SKOPEK, DOBRO, KANWA, ZNAK, PREPARAT, PIWONIA, PION ŻYROSKOPOWY, BURGER, BATERIA, HEGEMON, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, JIM, TRAŁ, KAGANIEC, KOLORYSTYKA, PRZEPADEK, SILNIK CZTEROSUWOWY, DOSTAWA, KOREK, KOTLET, STAN, TRANSLATOR, REMONT ŚREDNI, ZNACZNIK, NIESPAW, DRUK ULOTNY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, RACJONALIZM, KAWAŁ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MATKA, IBERYSTA, ANKUS, JAPOŃSKOŚĆ, KLERK, ZĄBKI, SZUPINKA, SKONIA, LINIA KOLEJOWA, KASZUBSKI, KARBONATYT, DZBANEK NA KWIATY, NIEGOTOWOŚĆ, MARRAN, DOBA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, DZBANEK, MACHIKUŁ, ALBINOS, DRUHNA, TYTOŃ, EMOCJA, BLUES, ANTYCYPACJA, PAROWANIEC, KOCZOWNIK, KOMÓRCZAK, ORNAMENT, ANNA, BARETKA, REPRESOR, WOREK OSIERDZIOWY, OFLAG, OSTOJA, ARYTMOMETR, ZIEMIA, SOLANKA, PUSTELNIA, FEROMON, SYR, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, POLIMER FLUOROWY, STATEK KORSARSKI, REAKCJA SPRAWCZA, PRZEZNACZENIE, ROSZCZENIE ZWROTNE, KLON, KONFIRMACJA, NIEŻYCIOWOŚĆ, KUCHNIA WOJSKOWA, PRZEPOJKA, SPRZEDAŻ, ŁANIA, ABNEGATKA, SER EDAMSKI, ORLICZKOWATE, STORYTELLING, PAWĘŻ, KOSMOS, ROTOR, ŻAŁOBA, GROŹBA, NIESZPUŁKA, BLACHOWNICA, INFUZJA, OŁTARZYK, PASZTETOWA, GRUPA ARYLOWA, ORTALION, AMARANT, SKRZYDŁO, OPIEKUN, NABÓJ ĆWICZEBNY, SZÓSTY, OFICJALNOŚĆ, MAKAGIGI, PIEPRZ, FORMA ODLEWNICZA, NIMFA, AMFITEATR, PIERWSZA DAMA, PROJEKT TECHNICZNY, LIDER, TRANSMISJA, IMAGE, MUFKA, DYFERENCJA, PEWNOŚĆ, OBSZAR WIEJSKI, CIEPŁE LODY, LOKAL SOCJALNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, FIAKIER, RUMIEŃ LOMBARDZKI, AKROBACJA LOTNICZA, DZIEWIĄTY, NOS, TOFFI, KONTYNGENT CELNY, RAJDER, CZYTELNIA, SŁODKA BUŁKA, KIBITKA, KLAKA, METRYKA, ABOLICJONISTKA, SEC, POZIOMICA, ŻŁÓB, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, POMADKI, SONDA, BURT, ODPŁYW, DEFILADA, TRANSKRYPCJA, SZACHT, REDUKTOR, FERETRON, PÓŁKLUZA, KRĄG KAMIENNY, PASSACAGLIA, KOZŁEK LEKARSKI, WYSTARCZALNOŚĆ, PRZEDMURZE, BOOT, MOŁODYCA, CZAPKA FRYGIJSKA, BOCZNOTRZONOWIEC, BYDLAK, RAGDOLL, WYCHODŹSTWO, ?PAWĘŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.965 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄGŁA KONSTRUKCJA WAROWNA LUB UMOCNIENIOWA W POSTACI MURU WYKONANEGO Z KAMIENIA LUB CEGŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĄGŁA KONSTRUKCJA WAROWNA LUB UMOCNIENIOWA W POSTACI MURU WYKONANEGO Z KAMIENIA LUB CEGŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBMUROWANIE ciągła konstrukcja warowna lub umocnieniowa w postaci muru wykonanego z kamienia lub cegły (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBMUROWANIE
ciągła konstrukcja warowna lub umocnieniowa w postaci muru wykonanego z kamienia lub cegły (na 11 lit.).

Oprócz CIĄGŁA KONSTRUKCJA WAROWNA LUB UMOCNIENIOWA W POSTACI MURU WYKONANEGO Z KAMIENIA LUB CEGŁY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CIĄGŁA KONSTRUKCJA WAROWNA LUB UMOCNIENIOWA W POSTACI MURU WYKONANEGO Z KAMIENIA LUB CEGŁY. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast