PRZYRZĄD NAWIGACYJNY W POSTACI PROSTEJ LISTWY Z RUCHOMĄ POPRZECZKĄ SŁUŻĄCY DO MIERZENIA WYSOKOŚCI CIAŁ NIEBIESKICH NAD HORYZONTEM, A TAKŻE KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI WIDOCZNYMI NA ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LASKA JAKUBA to:

przyrząd nawigacyjny w postaci prostej listwy z ruchomą poprzeczką służący do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem, a także kątów poziomych i pionowych pomiędzy obiektami widocznymi na Ziemi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD NAWIGACYJNY W POSTACI PROSTEJ LISTWY Z RUCHOMĄ POPRZECZKĄ SŁUŻĄCY DO MIERZENIA WYSOKOŚCI CIAŁ NIEBIESKICH NAD HORYZONTEM, A TAKŻE KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI WIDOCZNYMI NA ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.480

LUZINO, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, EKWIPARTYCJA, GOFFERNIK KRETOWATY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, SERWETECZKA, PIĘTA, DŻUBA, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, PLANETA WEWNĘTRZNA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, IŁAWA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, VUNG TAU, WIĘZIENIE, LEUNA, SĄCZEK, SZCZUDŁO, MRÓZ, VASTO, RÓG MYŚLIWSKI, DOCINAK, HOACYN, ZACHÓD, NEFOSKOP, NAUTOFON, HALF-PIPE, PACHA, SKOŚNICA, JEDLICA SINA, LUNEN, VEJLE, CHMURA WYSOKA, SŁONIOWATE, ŁĄCZNIK, WTYCZKA, KRÓLESTWO, PIŁKA, AŁMA ATA, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, SOKAL, KOMORA IMERSYJNA, PNEUMOGRAF, HYDROFON, NAKSKOV, APLIKACJA, LARAMIE, BILLINGS, CHEMIA ORGANICZNA, ASTROSPEKTROGRAF, GESELL, KARNICE, ALMERIA, KASTYLIJSKI, FACELIA, LINZ, CYTADELA, PRASA, ZYSK OPERACYJNY, OBSZAR METROPOLITALNY, BUSOLA, STROIK, BIOGEOGRAFIA, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, ZIELONE, ABERRACJA, MORGI, PYRHELIOMETR, ZAMEK, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, RÓWNANIE FISHERA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, KOŁOWY, EMANATYZM, AMPEROMIERZ, SIBU, METKOWNICA, MARKIZA, TOGA, STRÓJ KĄPIELOWY, NANAJKA, PRAWO PRYWATNE, ŁOPUCH, DOM, KANAŁ, VENLO, PAWĘŻ, CENTRUM, SZAL, STERN, ANALGEZJA, EPOKA LODOWCOWA, PROVO, BAJECZKA, DROGA, ROŻEN, INTERWAŁ, POPYT, ENALAPRYL, PRZYRZĄD MIERNICZY, KRAŚNIKOWATE, KLESZCZE, PALIWO CIEKŁE, CZYNNIK PRODUKCJI, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, CINKCIARZ, KOZIOŁ, TENIS STOŁOWY, MARGA, RELACJE SAXENA, AMFIBIA, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, KOMISJA SKRUTACYJNA, ERA PALEOFITYCZNA, LEMING OBROŻNY, POR, SPEKULANT, GIGANT, COLUMBUS, PALINGENEZA, WARWICK, ŁÓDŹ PODWODNA, UFA, CZYRACZNOŚĆ, KRET, PALIWO GAZOWE, ENCKE, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, SETKA, MOSUL, ANTENA FERRYTOWA, ZEGAR PIASKOWY, BIERWIONO, CHMURA NISKA, BUDOWNICTWO, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, NICI, KOLENDRA, FAGNAND, GULIFPORT, MONOLOG WEWNĘTRZNY, KAJDANY SKEFFINGTONA, KRUPNIK, KLAWIATURKA, WELON, KWIAT SIARCZANY, SUPRAPORTA, SZAMERUNEK, PRZYRZĄD POMIAROWY, ANALIZA FUNKCJONALNA, DIALOG SPOŁECZNY, WYRÓB MEDYCZNY, HARPUN, SŁUŻĄCY, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, TRUTNOV, HELIOFIZYKA, VALJEVO, DÓŁ, BŁONA GRAFICZNA, OGONEK, ZMROK, KADŹ, GENUA, DOM JEDNORODZINNY, ZACHÓD, KEPLER, MEZOSFERA, SOJUZ, OGRANICZNIK, ATMOSFERA, NASTAWNICA, BASEN SEDYMENTACYJNY, HAGA, GITARA BASOWA, LIBRA, STARTER, CASALS, PROKSEMIKA, DZIENNIK URZĘDOWY, LICZBA KARDYNALNA, SONDA INTERNETOWA, BARBETA, MINIMUM SOCJALNE, GENDER, GRAFIKA, FAŁDA, PIEPRZ ZIOŁOWY, CELOWNICA, PLATYKLADUS WSCHODNI, CHOMIK KOREAŃSKI, ANAKONDA ZIELONA, ERPEG, BISTRITA, MĄTEWKA, SYFON, ULM, MAUBEUGE, ORCZYK, BEZROLNY, JEDNOŚLAD, FRONT STACJONARNY, WSTRZĄS WTÓRNY, DRENAŻ, WIEŻA TRIANGULACYJNA, SFERA NIEBIESKA, CEUTA, PRÓBNIK NAPIĘCIA, WĘZEŁ SA, MAGNES, ASTROMETRIA, ZDUN, SKLEP ZOOLOGICZNY, GAZ, DOCHÓD, BUDŻET ZADANIOWY, JANINA, JOGA, WŁÓKNIAK TWARDY, KANAŁ, ZGORZEL, ŻÓŁTA KARTKA, MĂANSHAN, ANEMOKLINOGRAF, PORĘCZE, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, RYBA AMFIDROMICZNA, NAGAOKA, PLOMBA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, OFIARA, DZIDZIA, KAT, BRADLEY, OROYA, ZAMIANA, STAND-UP, MIASS, MAGNESIK, NEON, DYSONANS, NAMCO, BLANKOWANIE, NAUPLIUS, WOSKRIESIENSK, LISTOPAD '89, REGISTER, NACZELNOŚĆ, FIT, TRZĘŚLIKOWCE, TAEL, DURGAPUR, KLUCZ, RASTER, SZPAT ISLANDZKI, DONIECK, GARDZIELEC, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, ROK, DAMAN, MIĘSIEŃ SERCOWY, ZAPRAWA, PRZYRZĄD NAWIGACYJNY, MIKROSOCZEWKA, RACHUNEK POMOCNICZY, CIĘŻKA STOPA, EFEMERYDY, APPALOOSA, GRANULAT, GARDEROBA, STRUP, KOSZ, WOREK OSIERDZIOWY, OKNO, ASUAN, AMONIT, KOCIOŁ FLUIDALNY, URZĘDNIK ZIEMSKI, GARY, ROK, SMAR MASZYNOWY, NIFE, TOLKMICKO, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, WAGA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, FETHIYE, TOM-TOM, MEČIAR, TRANSMITER, LASKA MARSZAŁKOWSKA, MURIKI SZARY, WARSTWA EUFOTYCZNA, GRA, OWOLAKTARIANIN, IRLANDZKOŚĆ, TRĄBITA, PIECYK, ?PALISADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD NAWIGACYJNY W POSTACI PROSTEJ LISTWY Z RUCHOMĄ POPRZECZKĄ SŁUŻĄCY DO MIERZENIA WYSOKOŚCI CIAŁ NIEBIESKICH NAD HORYZONTEM, A TAKŻE KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI WIDOCZNYMI NA ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD NAWIGACYJNY W POSTACI PROSTEJ LISTWY Z RUCHOMĄ POPRZECZKĄ SŁUŻĄCY DO MIERZENIA WYSOKOŚCI CIAŁ NIEBIESKICH NAD HORYZONTEM, A TAKŻE KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI WIDOCZNYMI NA ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LASKA JAKUBA przyrząd nawigacyjny w postaci prostej listwy z ruchomą poprzeczką służący do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem, a także kątów poziomych i pionowych pomiędzy obiektami widocznymi na Ziemi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LASKA JAKUBA
przyrząd nawigacyjny w postaci prostej listwy z ruchomą poprzeczką służący do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem, a także kątów poziomych i pionowych pomiędzy obiektami widocznymi na Ziemi (na 11 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD NAWIGACYJNY W POSTACI PROSTEJ LISTWY Z RUCHOMĄ POPRZECZKĄ SŁUŻĄCY DO MIERZENIA WYSOKOŚCI CIAŁ NIEBIESKICH NAD HORYZONTEM, A TAKŻE KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI WIDOCZNYMI NA ZIEMI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZYRZĄD NAWIGACYJNY W POSTACI PROSTEJ LISTWY Z RUCHOMĄ POPRZECZKĄ SŁUŻĄCY DO MIERZENIA WYSOKOŚCI CIAŁ NIEBIESKICH NAD HORYZONTEM, A TAKŻE KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI WIDOCZNYMI NA ZIEMI. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast