ODZWIERCIEDLENIE POSTACI LUB RZECZY RZECZYWISTEJ LUB WYOBRAŻONEJ W SZTUCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODOBIZNA to:

odzwierciedlenie postaci lub rzeczy rzeczywistej lub wyobrażonej w sztuce (na 9 lit.)



WIZERUNEK to:

odzwierciedlenie postaci lub rzeczy rzeczywistej lub wyobrażonej w sztuce (na 9 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODZWIERCIEDLENIE POSTACI LUB RZECZY RZECZYWISTEJ LUB WYOBRAŻONEJ W SZTUCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.122

PODRYG, EMIGRACJA, OSKAR, MIEJSCE KULTU, KOT, TURBINA GAZOWA, TAPETA, CIAPKAPUSTA, LEPSZA POŁOWA, ANTROPOZOONOZA, PRZEMYSŁÓWKA, DONOR, BUT, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, REKLAMA PORÓWNAWCZA, GŁUPTAS, SIECIÓWKA, OSOBA, MISTERIUM, GARBATY ANIOŁ, WAPNO, TRYPTYK, ŁUK TĘCZOWY, EKIPA, NIECZUCIE, CHIŃSKI, CLERK, SKANDYNAWSKOŚĆ, OZONEK, ZAŚPIEW, DRŻĄCZKA, PRZYWÓZKA, ANIOŁECZEK, SPRYCIARKA, BERNARD, WCIĄGARKA, ZNAK MUZYCZNY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, MOWA NIEZALEŻNA, TAMBUR, APRETURA, DENDRODOA, GRA, KORKOCIĄG, ADIANTUM WŁAŚCIWE, FROTKA, ANAMORFOZA, KAPONIERA, REMONT KAPITALNY, PLUSKWIAK WODNY, SZEŚĆSETKA, DYPODIA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, DOBRO INWESTYCYJNE, KLINIEC, SZKARADZIEJSTWO, TŁUK PIĘŚCIOWY, KATALIZA, IZBICA, SUKMANA, LUZAK, NIEMOŻNOŚĆ, MELON, ORTOBENZOCHINON, NIESTAWIENNICTWO, APARAT REGENERACYJNY, LEJ, INTERKALACJA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, FRANCZYZA, NAZWA HANDLOWA, FRANCA, WIEŻA SZYBOWA, KINETOPLASTYDY, HRABIANKA, SYMETRIA FIGURY, GRYBOSZ, BELWEDER, SZMATKA, WOLUNTARIAT, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, JARZĘBINA, MODUŁ MIESZKALNY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, FOTOTROPIZM DODATNI, PIGWA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, EXTAZY, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, LIGATURA, BARWY, TRAŁ, LUJEK, PEDERASTKA, LANDLORD, BRZYDACTWO, OBIEKTYWNOŚĆ, CIS, SZNAPS, ŁUSZCZAK INDYGO, KORDYLINA, RASA, GARDENIA, KONFIGUROWANIE, MARATON, CENTRUM, KARTAN, WYŻYNY, WOSZCZYNA, ASYGNACJA, SIEDEMNASTY, ALKOHOL ROLNICZY, KOLEKCJA, PRZEJEMCA, SŁONIOWATE, TYTUŁ PRASOWY, ROZMODLENIE, BRANŻA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, SKRZYNKA POCZTOWA, SŁOBODA, CYKL PALIWOWY, KABEL, WYDAWNICTWO ZWARTE, SPEKTROSKOPIA, KOLCOROŚL, SZWEDZKOŚĆ, ROZTRUCHAN, WINIAN, ŻYŁKA, UDERZENIE, MARGINALNOŚĆ, ZABIEG LECZNICZY, HOMOSEKSUALIZM, CYBORG, HASZTAG, REWERENCJA, ETYKIETKA, RAKIETA, TEMPERATURA ROSY, CIĄG, SZKLARKA, OSTATNIE POŻEGNANIE, MURRINA, LEBERKA, GWIAZDA, ŁADOWARKA, CZASZA, OLEANDER, GŁĘBSZY, SIŁACZ, MINORKA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, PALIWO KOPALNE, LATAJĄCE SKRZYDŁO, SPACJA, ALFABET PUNKTOWY, ANALIZA WARIANCYJNA, CZŁON PODRZĘDNY, LALKARSTWO, PISTOLET, OPŁATA SANKCYJNA, PRZECIWIEŃSTWO, OKRZEMKI, GONDOLA, SYMPATYKOMIMETYK, GOŚĆ, WIR PIASKOWY, LAPICIDA, TAPETA, MANTELLOWATE, SARONG, DZIANET, PRZEWRÓT, SZACHULEC, DINO, PŁAWA SONAROWA, GAZ SPALINOWY, RAJKA, PAŃSZCZYZNA, BABCIA CIOTECZNA, KOPULACJA, NIEBIOSY, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, DROGA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, JAGODÓWKA, ŚCIANA, RUDI, UGNIATARKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, KRAWAT, SIODZI, INSTRUMENT FINANSOWY, WOLTAŻ, OPIEKUN, GRZEBACZ, BRYTFANKA, FRONT STACJONARNY, KISZKA ZIEMNIACZANA, ARABESKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, JARZYNA, TARYFA ULGOWA, SITEK, PSEUDOPAŁANKOWATE, FENIG, KORSARZ, TRADYCYJNOŚĆ, EPIZOOTIA, STOCZNIA, DECYMA, TANGO, AEDICULA, ZAOPATRZENIE, GŁOWNIA, OBCY, NIERUCHOMOŚĆ, WIEŻA KONTROLNA, ALLOMETRIA, DEKLARACJA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KRAJ, POROST, MIMOZA, WOLANT, RAGDOLL, DANIE KOSZA, TARNOWIANIN, ŁUPEK ROPNY, MASŁO, DRYBLING, PUDER, KERO, TIPI, PUNKT GASTRONOMICZNY, PREFORMACJA, KWINTET, KONWERTER, PUBLIKA, REJESTR, RURKA INTUBACYJNA, WIZJA LOKALNA, WŁĄCZNIK, ZAŻALENIE, SODÓWKA, CUKIER LODOWATY, SEKS ORALNY, KOSZMAR, ŻABA SZTYLETOWATA, UNIWERSAŁ, VIRGA, NASIĘŹRZAŁ, CHUTOR, PLECIONKA, WYROBISKO GÓRNICZE, SZRON, REGUŁA ALLENA, OKRĘT DESANTOWY, MAGNEZJA, NIEWYDOLNOŚĆ, TORPEDA, GOTYCYZM, ŁUSKOWIEC, ODTWÓRCA, KASIARZ, ANALITYKA MEDYCZNA, DIAMENT, GLORIA, SZAFLIK, MAŹNICA, SAMICA, GNÓJ, KROPLÓWKA, WOLNY RODNIK, PIEPRZ ZIELONY, SPADKOBIERCA, DOWÓD RZECZOWY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, KIJEK, FAŁSZERZ, MURARKA, MNISZEK, KLAUN, DWUDZIESTY PIĄTY, IZOMER, AEROCASCO, INFORMACJA POUFNA, PIEŚŃ, DŻEM, SZPIC, D, HETMAN NAKAŹNY, TAUTOLOGICZNOŚĆ, BROŃ BIOLOGICZNA, JAMOCHŁON, POTWORKOWATOŚĆ, AWANGARDYZM, ?BIBLIOTEKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.122 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODZWIERCIEDLENIE POSTACI LUB RZECZY RZECZYWISTEJ LUB WYOBRAŻONEJ W SZTUCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODZWIERCIEDLENIE POSTACI LUB RZECZY RZECZYWISTEJ LUB WYOBRAŻONEJ W SZTUCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODOBIZNA odzwierciedlenie postaci lub rzeczy rzeczywistej lub wyobrażonej w sztuce (na 9 lit.)
WIZERUNEK odzwierciedlenie postaci lub rzeczy rzeczywistej lub wyobrażonej w sztuce (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODOBIZNA
odzwierciedlenie postaci lub rzeczy rzeczywistej lub wyobrażonej w sztuce (na 9 lit.).
WIZERUNEK
odzwierciedlenie postaci lub rzeczy rzeczywistej lub wyobrażonej w sztuce (na 9 lit.).

Oprócz ODZWIERCIEDLENIE POSTACI LUB RZECZY RZECZYWISTEJ LUB WYOBRAŻONEJ W SZTUCE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ODZWIERCIEDLENIE POSTACI LUB RZECZY RZECZYWISTEJ LUB WYOBRAŻONEJ W SZTUCE. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast