RYWAL LUB GRUPA RYWALI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONKURENCJA to:

rywal lub grupa rywali (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONKURENCJA

KONKURENCJA to:

w sporcie: część dyscypliny sportowej, opisana zasadami aktywność sportowa, która może być płaszczyzną współzawodnictwa (na 11 lit.)KONKURENCJA to:

rywalizacja - rodzaj walki, ubieganie się o pierwszeństwo, o zdobycie czegoś lub kogoś (na 11 lit.)KONKURENCJA to:

w biologii: jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, zazwyczaj o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o tę samą niszę ekologiczną; ważny czynnik doboru naturalnego (na 11 lit.)KONKURENCJA to:

w ekonomii: proces, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej celem realizacji swoich interesów (na 11 lit.)KONKURENCJA to:

przedsiębiorstwo (zwłaszcza handlowe lub produkcyjne, rzadziej usługowe), które działa w tej samej branży, co inne (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RYWAL LUB GRUPA RYWALI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.832

WOLE, KLASZTOR, WIRUSY SSDNA, KŁAKI, WĄTEK, GLORIA, SOJUSZ, EKSPANDOR, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, NAJEZDNIK, GRA KOMPUTEROWA, TURBINA GAZOWA, HAPLOTYP, SIEROTA SPOŁECZNA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, KORDONEK, ORBITA PARKINGOWA, SALA, POLE, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WYNAGRODZENIE, IMMUNOLOGIA, STYLON, KUFF, DZIEWICTWO, PRZEDMIOT, KARYKATURALNOŚĆ, GRUPA BIOLOGICZNA, LESZCZYNA, DYSPROPORCJA, MA, SUCHAR, TUSZ, STAN POSIADANIA, LANDO, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PENTAPTYK, KRAN, MOZART, PASTA CURRY, ZASIŁEK OKRESOWY, TARADAJKA, RUSAŁKA, KOSZT POŚREDNI, JĘZYKI TURAŃSKIE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, DZIANINA, BAZA LOTNICZA, KURANT, TAFELKA, WINA UMYŚLNA, WSPÓŁPRACOWNIK, STONOGA MUROWA, PRZYLEPNOŚĆ, POLARNA CZAPA LODOWA, LIST GOŃCZY, MUCHA MOKRA, LIMNIGRAF, KROPLÓWKA, SALCESON, ENUMERACJA, WAMPIR, ŚWIECA, POLIKRYSZTAŁ, PRE-PAID, PILOT, KINDŻAŁ, NACISK, ŚLIWA, KORZENIE, DYRYGENTURA, PAS, KRATER UDERZENIOWY, PIEZOMETR, NAPPA, HEADHUNTER, PALMETA, ETERIA, ORION, ZWŁOKI, RAMA KOMUNIKACYJNA, WIHAJSTER, WARKOCZ, RULIK, WOLUTA, APARAT, BAMBO, OLAF, TARCIE, FRYZ, MACH, KREACJA, INWEKTYWA, STROLLER, KRWIOŻERCZOŚĆ, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, BABUŚKA, UROCZYSKO, ZAJĄCZEK, SÓL, NASADKA, PREPAID, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PLATFORMA CYFROWA, SZYFON, STRZAŁA, WIECZÓR POETYCKI, SINICE, GĘSTE, SYGNAŁ, ROLA, CHOROBA ALPERSA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ŁAPANIE, BROŃ BIAŁA, RÓJ, CHUDOŚĆ, KASZA, KULT, ŁYSIENIE, DUPEK ŻOŁĘDNY, BARWY PAŃSTWOWE, MOCZ, STAROFRANCUSKI, RAMA, SZNAPS, DUROMER, DOM POSELSKI, LUZAK, NIEBO, KOCHAŚ, MONETYZACJA, PIEROŻEK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ZGĘSTEK, GRA LOGICZNA, SUKCESIK, MATAMATA, SALAMI, BINOKLE, OPONA PNEUMATYCZNA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PODCASTING, CHOCHOŁEK, TECZKA PERSONALNA, JEZIORO LODOWCOWE, GROWL, EMENTALER, MIEJSCE, DWUDZIESTY, AMBRAZURA, PORA, JĄDRO, RYGIEL, WANIENECZKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, KRZYŻYK, STARZĘŚLA, NAGŁOŚNIENIE, FRASZKA, ODRĘTWIENIE, ŚRUBOWIEC, PREMIERA, POLER, RESIDUUM, POWŁOKA, DRŻĄCZKA, KANTONISTA, HOLK, DETENCJA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, ADRESAT, KARTA WIZYTOWA, HYDROFOR, SPIRYT, PANTOGRAF, PRZYSŁÓWEK, AKROPOL, NERW, BRUK, ŁAKNIENIE SPACZONE, GORĄCY PIENIĄDZ, ODDZIAŁ, ALPAGA, FLOTA, LEGOWISKO, DERYWAT, PIĘTA ACHILLESOWA, BIAŁA KSIĘGA, ILUMINACJA, CZOŁDAR, FAZA, KOHORTA, ODRĘBNOŚĆ, SKĄPOSZCZETY, COKÓŁ, PTASZYNA, FOSA, ODROBEK, CENTRUM POBYTOWE, CIOCIA, BATERIA AKUMULATOROWA, PLEJADA, RZYGACZ, PASIERB, PEJORATYW, CACHAÇA, NIECKA WYPADOWA, MIRLITON, PŁACA ZASADNICZA, OPCJA TERMINOWA, LAMPAS, SPRZĘCIOR, SŁOWACKI, UCHO, DYSKRETKA, DRUK AKCYDENSOWY, WYŁADOWANIE KORONOWE, SPORT MOTOROWY, WENTYL, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, FOTOSENSYBILIZATOR, TAROK, MAŁOPOLSKOŚĆ, ZAPORA OGNIOWA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, CYFOMANDRA, SZTYFT, FILTR POLARYZACYJNY, CYKL METONA, OBÓZ, ALASKAN HUSKY, GRAFIKA RASTROWA, SATELITA, HEGEMON, STALLE, DOBÓR GENETYCZNY, MONITOR, STROIK, PRASA, BOCZEK, MIŁOŚĆ, ZESPÓŁ, ALLELOPATIA, KOSZÓWKI, RYBA AMFIDROMICZNA, KONCERT, HEKSACHLOROFEN, BERNARD, UGRUPOWANIE, INWIGILACJA, PROCES INWESTYCYJNY, GRAB, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ROŚLINY NACZYNIOWE, WŁÓCZYKIJ, KANONIERKA, BELWEDER, ANTYPAST, TWIERDZENIE MENELAOSA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, AGATA, TEMPERATURA MROZU, MNICH, DASZEK, ARABIKA, DEKLARACJA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ZRAZ, FANTOM, SODÓWKA, ULGA, RZEMIEŚLNICTWO, BEZWŁADNOŚĆ, MORFEM LEKSYKALNY, OMAM, NIEISTOTNOŚĆ, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, SERWETKA, ENAMINA, BLANK, KALIPSO, TAJEMNICA, JEZIORO RELIKTOWE, KROKIEW, IMPLEMENTACJA, KORUND, PRZESŁONA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, NABIODRNIK, EMPORA, PAMIĘTNIK, DOBYTEK, KABLOBETON, KOLORYT, KONWERTOR, ?REPRESOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.832 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RYWAL LUB GRUPA RYWALI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RYWAL LUB GRUPA RYWALI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONKURENCJA rywal lub grupa rywali (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONKURENCJA
rywal lub grupa rywali (na 11 lit.).

Oprócz RYWAL LUB GRUPA RYWALI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - RYWAL LUB GRUPA RYWALI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x