Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BŁĄD EDYTORSKI POLEGAJĄCY NA POZOSTAWIENIU SAMOTNEGO ZNAKU NA KOŃCU WERSU, ZAZWYCZAJ JEDNOLITEROWEGO SPÓJNIKA LUB PRZYIMKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEROTA to:

błąd edytorski polegający na pozostawieniu samotnego znaku na końcu wersu, zazwyczaj jednoliterowego spójnika lub przyimka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIEROTA

SIEROTA to:

dziecko, którego rodzice zmarli (na 7 lit.)SIEROTA to:

człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny, bezradny człowiek (na 7 lit.)SIEROTA to:

człowiek, któremu ktoś bliski zmarł, człowiek opuszczony przez bliskich (na 7 lit.)SIEROTA to:

błąd edytorski polegający na pozostawieniu samotnego wiersza rozpoczynającego akapit w ostatniej linii na stronie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁĄD EDYTORSKI POLEGAJĄCY NA POZOSTAWIENIU SAMOTNEGO ZNAKU NA KOŃCU WERSU, ZAZWYCZAJ JEDNOLITEROWEGO SPÓJNIKA LUB PRZYIMKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.589

ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KOMPLEKS ŻYTNI, ZWARCIE, UNIFORM, KOCIOŁEK, LOBEKTOMIA, WĄTEK, BRZOSKWINIA, ROZNOSICIEL, KURHAN, UGNIATARKA, KOŃ KIŃSKI, DIAGRAM FAZOWY, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, CZAS, LEKARSTWO, TIRET, KIERKI, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KLEJONKA, DYSZA WYLOTOWA, MUTACJA PUNKTOWA, TROL, OPŁATA PROLONGACYJNA, STYMULACJA ODWIERTU, CZYSTKA, OGÓR, ZAPRZĄG, LESZCZYNA, BULIONÓWKA, HUTA, PANTALONY, ŁUSKA, ANIOŁECZEK, ATRYBUCJA, POWIEŚĆ RZEKA, MÓRG, BŁĄD STANDARDOWY, KONFESJONAŁ, ZDROJEK POSPOLITY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, DRAMATYCZNOŚĆ, TYLDA, KOŁNIERZ, SZNUR, ZAWODOWIEC, STOMIA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, BOLERO, ŚLEDŹ, ODSYŁACZ, ŁAŃCUCH, DWUNASTKA, SMUTNI PANOWIE, STAND-UP, ZMYWACZ, PAMIĘĆ, KOLCZAK, TARCZA KONTYNENTALNA, STRINDBERG, OBŁO, ZASADA PODCZEPIENIA, MODERNA, ROZJAZD, KILOMETRAŻ, SOWIECKOŚĆ, HERBATKA, OCIEKACZ, MUZYKA PROGRAMOWA, MARYNARCZYNA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, POLONEZ, NOTKA, PAUPER, RUSZT, NAWIS, DYBUK, LEGITYMACJA PROCESOWA, AFILIACJA, PEREŁKA, SYNDETIKON, AKOMODACJA, NALEŚNIK, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ADIANTUM ROZWICHRZONE, DYWIZJON RAKIETOWY, GERMAŃSKI, SUPRESJA, PRZEKAZ, NAKAZ, HRABIANKA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PODWOZIE, ASYSTENTKA, REFERENCJA, GRZECHOTKA, PLUJKA, CENA MAKSYMALNA, ZASUWNICA, SOFCIK, GLORIA, FILM WOJENNY, SZUM, ANGOL, WATA, OZDOBNICA WIĘKSZA, OWADZIARKI, GRZEBIEŃ, KOLO, HALMA, ŚWISTEK, KULTURA STARTEROWA, ROBUSTA, ALIAS INTERNETOWY, PUDEŁKO, RAPORT, DZIRYT, PŁYWAK, REJESTR, WODA, ESZEWERIA, SĘKACZ, KIŚCIEŃ, PORNO, EGZORCYZM, KACZKA, BATORÓWKA, DRELICH, KUMOTERSTWO, STRZAŁ, IDIOMATYZM, TRANSGEN, SIAD RÓWNOWAŻNY, UKŁAD ODNIESIENIA, BLISKOŚĆ, DELOKALIZACJA, TURZYCA, KOMITET, OSIEMNASTKA, KASETON, KRĘGARSTWO, FRASZKA, PIEC GRZEWCZY, NIELEGAL, PIERWSZY OFICER, LWIA CZĘŚĆ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, PANCERZOWCE, BAK, KOŃCÓWKA, KANTOREK, LATARNIA MORSKA, TERMOSTAT, SAKWA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, EKSPOZYCJA, ELEKTORAT, KATAPLAZM, HIPERWENTYLACJA, DRAMAT HISTORYCZNY, MORWIN, WŁOSKI, PLAKAT, OBSTRUKCJA, LOT CZARTEROWY, BRYCZKA, PICIE, NACZYNIE WIEŃCOWE, WZORNIK, PASTOFORIUM, DYPTYCH, PRZECIER, PRZECIWUTLENIACZ, ZADANIE, ZABURZENIE UROJENIOWE, TYTOŃ, NADRUK, KUREK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, KAMIZELKA, JARZYNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, GŁOSKA NOSOWA, DERYWAT, KURATOR, ODROŚLE, GRAFIKA RASTROWA, AGRESOR, HUMORESKA, SAMIEC, BEZPIECZEŃSTWO, LASKA MARSZAŁKOWSKA, BATAGURY, ZŁĄCZE, ŁĄCZYNA, RĘCZNE STEROWANIE, AFERA, SŁOMA TARGANA, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, ADIDASEK, TAPER, OFFROAD, ODSUWACZ, SEDACJA, WYDAWNICTWO, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, FORMANT, WYMAGANIA SYSTEMOWE, ANTYFUTBOL, WOKALIZA, UŻYTEK, SZAŁAS, KAPSUŁA ZRZUTOWA, DOBA, KONIEC ŚWIATA, PLURALIZM, PODBIERACZ POKOSÓW, MARKIZA, MASZTÓWKA, PALIWO GAZOWE, PARTYCYPACJA, CZWÓRKA, UPOLITYCZNIENIE, KĄT PEŁNY, PRZYNALEŻNOŚĆ, ATONIA, STROICZKOWE, WYSŁUGA LAT, UMOWA BARTEROWA, KALIBER, ROZSADNIK, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, STYPENDIUM, ŚMIERDZIUCH, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ROMANS, KRATER, ZACIERKA, EGRETA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, JAZ, RASOWOŚĆ, ALT, FONDUE, CIŚNIENIE STATYCZNE, TKAŃCOWATE, STYMULATOR, KANOE, JESPAN, SPĄGNICA, GRABKI, PRZEDNÓWEK, ZWYROL, WINO ZIOŁOWE, TRAGIZM, SZOPKARZ, POLISYNDETON, POKREWIEŃSTWO, ZATROSKANIE, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, RAKARNIA, KONSTABL, MASZYNOWNIA, DYFUZJA KULTUROWA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ŁAŃCUSZEK, BRAMSEL, ALKOWA, IRRADIACJA, KRYZA, MIKSER, DOLNOPŁAT, POJAZD ZAPRZĘGOWY, MEMORANDUM, HALA MASZYN, IDIOSYNKRAZJA, PRZYRZĄD, OPERACJA, BILANS BRAMKOWY, BIURO TECHNICZNE, MOHRG, LIMFOBLAST, OGONEK, PROTEZA, POŁOŻENIE, TRZYDZIESTKA, GRANATNIK, NACZYNIE, WYCINEK, ZBROJNIK, SZTUBAK, ZASTRZALIN, APARAT, BIEG, PŁUŻEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: błąd edytorski polegający na pozostawieniu samotnego znaku na końcu wersu, zazwyczaj jednoliterowego spójnika lub przyimka, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BŁĄD EDYTORSKI POLEGAJĄCY NA POZOSTAWIENIU SAMOTNEGO ZNAKU NA KOŃCU WERSU, ZAZWYCZAJ JEDNOLITEROWEGO SPÓJNIKA LUB PRZYIMKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
sierota, błąd edytorski polegający na pozostawieniu samotnego znaku na końcu wersu, zazwyczaj jednoliterowego spójnika lub przyimka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEROTA
błąd edytorski polegający na pozostawieniu samotnego znaku na końcu wersu, zazwyczaj jednoliterowego spójnika lub przyimka (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x