OKRES WYNOSZĄCY 19 LAT, PO KTÓRYM FAZY KSIĘŻYCA PRZYPADAJĄ NA TE SAME DNI MIESIĄCA ROKU SŁONECZNEGO LUB SEZONOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYKL METONA to:

okres wynoszący 19 lat, po którym fazy Księżyca przypadają na te same dni miesiąca roku słonecznego lub sezonowego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRES WYNOSZĄCY 19 LAT, PO KTÓRYM FAZY KSIĘŻYCA PRZYPADAJĄ NA TE SAME DNI MIESIĄCA ROKU SŁONECZNEGO LUB SEZONOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.623

SKŁADNIK ODŻYWCZY, MAJÓWKA, PRZYLŻEŃCE, WERANDA, SKORUPA, KALWARIA, KINKAN, BIOKOMINEK, BLEJTRAM, MARS, KONCYLIACJA, ALFABET MORSE'A, HALLOWEEN, SZACHT, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, STADION, NIESPIESZNOŚĆ, GAŁĘZATKA, FORMACJA ROŚLINNA, FRYSZERKA, TRANSLOKACJA, STRZELNICA SPORTOWA, LATO, PHISHING, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, CIAŁO, PASER, GALISYJSKI, POCHODNA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, WRAK, PANI, WILAJET, NIC, KARES, TABU, KALEJDOSKOP, FRAZEOLOGIZM, KILOWAT, HARMONIJKA, ZNAK PISARSKI, KOLORYT, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, TEMAT, CZARNY PUNKT, PORZĄDEK PUBLICZNY, ŁYSAK, ROGAINING, RITA, SUCHORYT, STAŁA MICHAELISA, FLUITA, GORGONOPS, SZESNASTKA, DOPŁYW, ZBROJENIE, ŻUBR KARPACKI, PEJORATYW, CZARNA MAGIA, ŁUPEK MARGLISTY, ŚWIATŁOCIEŃ, WOKALIZA, GRA LOGICZNA, ŁOŻYSKO KULKOWE, HEJNAŁ, AKINEZJA, WIEŻA HEJNAŁOWA, OGNIWO ZASADOWE, PŁÓCIENNICA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ZIEMIA NICZYJA, UKŁAD OPTYCZNY, SZCZOTKA, WIEDZA O KULTURZE, BASZTAN, KONANIE, ŚLEDŹ, TRUP, SŁUPISKO, PIÓROSZ PIERZASTY, RASA, SCYT, SKOCZNIA, FALA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KARTAUN, KAWA ROZPUSZCZALNA, WASĄG, MAGNOLIA, PRZEŁĄCZALNIA, PRYZMAT PENTAGONALNY, RETRAKCJA, TRIO, AZALIA, PUNK, ZNAK, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, TĘPAK, KARL, ABLACJA LODOWCOWA, SZAŁAS, WISKOZA, ŻABA DARWINA, AUDIOBUS, KATAPULTA, KULA ZIEMSKA, PODSTAWKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, DYREKTORIAT, KURACJA SZOKOWA, ASYRYJSKI, KATALOG DZIAŁOWY, BLANKIETOWOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, DREWNO LETNIE, PIEKŁO, ZNAK PRZESTANKOWY, BUDOWA, GAZ BOJOWY, MARCOWY DOCENT, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, KONTYNGENT TARYFOWY, AMNEZJA, KRUMMHORN, CYKL KOSMICZNY, CHEMIA, OBUWIE, PORWAK LODOWCOWY, KASZTEL, MARA, ŁUPINA, PUNKT, KATATONIA, OKRES PRENATALNY, PANNA NA WYDANIU, SZAROŚĆ, ŁAPA, KĄT PROSTY, ROMANTYZM, KAPITALNY REMONT, SAROS, SKAŁA ILASTA, CIEK, TRASA ŚREDNICOWA, BŁYSZCZYK, SZERYF, BILL, PERUKARNIA, KONTUR, KONIK POLSKI, KONKURENCJA, MINIATURA, DNI, OKRUTNOŚĆ, SAMOLOT BOMBOWY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, LODÓWKA, BALDACHIM, SZCZAPA, METABAZA, SPARING, BYLICA, TRANSFER BIEŻĄCY, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, LAS, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, SAMOTNA MATKA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, OSPAŁOŚĆ, CYKL INWESTYCYJNY, CYWILKI, UPOWAŻNIENIE, DNI, STRONA TYTUŁOWA, WELWET, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, PIANKA, CUDACTWO, PALETA, WIEŻA STRAŻNICZA, WIELKOŚĆ, PŁOMYK, UMOWA BARTEROWA, REWERS, MATMA, KAPUŚNISKO, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, CHWALCA, KALLIPPOS, BÓR, ŻEGLUGA, SŁODYCZ, PRZEWRÓSŁO, WALC, WIERZBINA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, EODICYNODON, GETTO SZCZĄTKOWE, KLOZET, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, MUESLI, TURNIA, MIOTEŁKA, RZECZ PRZYSZŁA, CHOROBA BRUGADÓW, SAMOOBRONA, KLUCZ PARTYJNY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, NACIEK, BUTYL, AKCENT, KANTOREK, ELEKTROIZOLACJA, ADORACJA, PTASZEK, GWINT, POJAZD LATAJĄCY, SKRZYDEŁKO, DYWDYK, ZASIEDLENIE, STĄGIEWKA, INSTRUMENT, AC, GENDER, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SZYJKA, SŁOBODA, GARNIZON, JELITO CZCZE, ZIOŁO, NEPTUN, KRYZA, KANAŁ WENTYLACYJNY, TINTA, PRZEWÓD, FASETA, NIESTRAWNOŚĆ, JAMRAJ, LABIRYNT, ROZPADLINA, ZŁOTÓWKA, IGŁA, RAMA, WOLE, ŻURAWIK, LEGENDA, BUDA, DREWNO KĘDZIERZAWE, WYCIĄG TALERZYKOWY, METALIK, SIERPIEŃ, OKRES NOWORODKOWY, LENIUSZEK, KARBOANION, KOKORYCZKA, CIAŁO AMORFICZNE, WĄTPLIWOŚĆ, CYKL JAJNIKOWY, ARMSTRONG, MEGAFON, STROP KLEINA, WYŻYNKA, RELIKWIA, KATANGA, DRAMATYKA, HALOGENOALKAN, EMISJA WTÓRNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KOMENDA, REPUBLIKA JAKUCKA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, UBYTEK, PREGLACJAŁ, AUTOMAT, GIEREK, MADONNA, TRYCZNIK, DOM RODZINNY, EKSKLAWA, PEŁNOMOCNICTWO, CECHA, MASKARON, KONKURS, BALDACHIM, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, REWERENCJA, SPRAWUNEK, SILNIK NISKOPRĘŻNY, ODŁÓG, BLISKIE SPOTKANIE, DESPOTYZM, AKCJA, KRAB, OBSERWATOR, MYŚLIWIEC, HIPPIS, ?ŁEBEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.623 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRES WYNOSZĄCY 19 LAT, PO KTÓRYM FAZY KSIĘŻYCA PRZYPADAJĄ NA TE SAME DNI MIESIĄCA ROKU SŁONECZNEGO LUB SEZONOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRES WYNOSZĄCY 19 LAT, PO KTÓRYM FAZY KSIĘŻYCA PRZYPADAJĄ NA TE SAME DNI MIESIĄCA ROKU SŁONECZNEGO LUB SEZONOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYKL METONA okres wynoszący 19 lat, po którym fazy Księżyca przypadają na te same dni miesiąca roku słonecznego lub sezonowego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYKL METONA
okres wynoszący 19 lat, po którym fazy Księżyca przypadają na te same dni miesiąca roku słonecznego lub sezonowego (na 10 lit.).

Oprócz OKRES WYNOSZĄCY 19 LAT, PO KTÓRYM FAZY KSIĘŻYCA PRZYPADAJĄ NA TE SAME DNI MIESIĄCA ROKU SŁONECZNEGO LUB SEZONOWEGO sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - OKRES WYNOSZĄCY 19 LAT, PO KTÓRYM FAZY KSIĘŻYCA PRZYPADAJĄ NA TE SAME DNI MIESIĄCA ROKU SŁONECZNEGO LUB SEZONOWEGO. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast