Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SZCZELNY GARNEK, W KTÓRYM W CZASIE GOTOWANIA POTRAW NASTĘPUJE WZROST CIŚNIENIA, KTÓRY POWODUJE WZROST TEMPERATURY WRZENIA WODY I PRZYSPIESZENIE PROCESU GOTOWANIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYBKOWAR to:

szczelny garnek, w którym w czasie gotowania potraw następuje wzrost ciśnienia, który powoduje wzrost temperatury wrzenia wody i przyspieszenie procesu gotowania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZYBKOWAR

SZYBKOWAR to:

zawartość szybkowaru, szczelnego garnka, w którym w czasie gotowania potraw następuje wzrost ciśnienia, który powoduje wzrost temperatury wrzenia wody i przyspieszenie procesu gotowania (na 9 lit.)SZYBKOWAR to:

metalowe naczynie z hermetycznie zamykaną pokrywą służące do gotowania potraw pod ciśnieniem pary do 3 atmosfer (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZELNY GARNEK, W KTÓRYM W CZASIE GOTOWANIA POTRAW NASTĘPUJE WZROST CIŚNIENIA, KTÓRY POWODUJE WZROST TEMPERATURY WRZENIA WODY I PRZYSPIESZENIE PROCESU GOTOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.912

MIKOŁAJKI, RĘKAW, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, SKŁAD, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, CHŁONNY RYNEK, SIEDZIBA, ROZTWÓR IZOTONICZNY, ROZKŁAD, MOBIL, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, PIERDOLNIK, POŚWIADCZENIE, HERCYNIDY, USTERZENIE RUDLICKIEGO, BOBROWISKO, RAPTULARZ, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, LUGIER, ROZKŁAD POISSONA, KORUPCJOGENNOŚĆ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, KOMÓRKA KERRA, PRZEPUST, PROMIEŃ, PIEC WAPIENNY, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, FARMAKOKINETYKA, JANUSZ, NAŁOGOWOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, KOCIOŁ FLUIDALNY, ZAKOPCENIE, METYZACJA, GORSET GIPSOWY, GŁAGOLICA, OCIEPLENIE, STACJA NASŁUCHOWA, SZŁAPAK, NIECHLUJ, GOTYK WENECKI, OKUCIE, GESTAGEN, MACICA, SIŁA WYŻSZA, SZUM, EGZEGETA, USTAWNOŚĆ, CHARLES DE GAULLE, KWADRATURA, TECZKA PERSONALNA, LAMENTACJA, JARZYNIAK, INKASKA, GARBUSIARZ, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, OBRAZICIEL, KORBA, SONDA, OWOWEGETARIANIN, FRYZJER, SUCHAR, PARA WODNA, SPIRYTUS SALICYLOWY, SYSTEM DZIESIĘTNY, SEMAFOR, SPIRALA, FORMACJA ROŚLINNA, FAZA, AUTOTRANSFUZJA, RZECZ WNIESIONA, GOCKI, STROP GĘSTOŻEBROWY, ROZKŁAD MAXWELLA, WARSTWA WODONOŚNA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, BASEN, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, CELIBATARIUSZ, NOTARIAT, ŚWIATOWOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, WERSJA LEKTORSKA, BIEG JAŁOWY, DINKS, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, APLIKACJA, JĘZYK PASZTO, MŁYNOWY, DRAMAT EPICKI, PTASZEK, SHOUJOAI, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, RADIOTA, PLUG-IN, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, MINISTRANT WODY, JĘZYK ARGOBBA, GRODZA, WARNIA, ŚMIERDZIEL, WYPŁATA, RYGIEL, AUTOKRATYCZNOŚĆ, BIUROKRACJA, CHWYTAK, MINIMALISTA, KANAŁ BURZOWY, RYTOWNIK, REZERWA, ECHOLOT, KLAWISZ, KAZNODZIEJA, REKINY, PIORUNOCHRON, DYZUNITA, ORZECH, KREDYT PREFERENCYJNY, KAPITALISTA, ANALIZA TECHNICZNA, STAROŚĆ, PIERWSZAK, FURIAT, WOLARZ, MIODOJAD WYSPOWY, ROZSADNIK, FOTEL ROZKŁADANY, CHEDDAR, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, UKŁAD NIEJEDNORODNY, AMPLITUDA, GAGATEK, CZYSTY ROZUM, BIAŁY CZŁOWIEK, PENITENCJA, BIEDOTA, PARCIE KORZENIOWE, CISZA, KORYTKO, RÓW TEKTONICZNY, KOD GRAYA, PLACEK, NIELEGAL, PISMO FONETYCZNE, ZWIERACZ, ASTERIX, PIZZER, GRA POJEDYNCZA, MARRAN, TOPIK, GLOJOPELTIS WIDLASTA, EWAPORAT, ORSZADA, MUCHY W NOSIE, MENILIT, WIERSZ LEONIŃSKI, CUDOWNY OWOC, OKRES NOWORODKOWY, BURMISTRZYNA, BIAŁA NĘDZA, KLIKALNOŚĆ, FILTR, SPOKOJNOŚĆ, DYŻUR, STAROBIAŁORUSKI, WYDANIE, UCISK, PRZEDŁUŻACZ, GODŁO MAPY, UT, HIBERNACJA, UNDEAD, GALERIA, WECK, ODPYLAK, REJESTR GWIZDKOWY, SPECJALIZANT, PASOŻYT, CZASOWNIK WIELOKROTNY, RUMUN, RYNEK WEWNĘTRZNY, TAŚMA, TEFILIN, ODPŁYW, WERTEKS, NARZĄD WYDALNICZY, HARCMISTRZ, TYSIĘCZNIK, KOPACZ, FRYSZERKA, KANAŁ WENTYLACYJNY, PRZYSTANIOWY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, MAJZA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, RZEŹNIK, ROK PRZESTĘPNY, MŁODY, POJEMNOŚĆ POLOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ZABURZENIE NASTROJU, EPOS HOMERYCKI, KWARTET, TRZCINNIK, AUREOMYCYNA, RYNEK PRACY, BOWLS, PILENTUM, WYDZIAŁ, KOPISTA, SYSTEM REPARTYCYJNY, FORMA DWULINIOWA, HIPERWENTYLACJA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, TLENOWNIA, ANONIMIZACJA, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, RYNNA SUBGLACJALNA, PASIECZYSKO, GIPS, REFERENDUM LOKALNE, PŁÓCIENNIK, BAJKOPIS, KSIĘGA INWENTARZOWA, ZGUBICIEL, KAPISZONÓWKA, DRUK ULOTNY, MENADŻER, ANTYWESTERN, JAPONKA, BAZA TRANSPORTOWA, EFEKT DEMONSTRACJI, MIÓD NIESYCONY, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BRÓG, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, CEL, HANDEL WYMIENNY, NIEMIEC, PROEPIDEMIK, KOREAŃSKI, URCEUS, MODUŁ MIESZKALNY, KLĄTWA, ŁYKACZ, MALINA ZACHODNIA, REAKTOR PRĘDKI, PUSTELNIA, KISZENIAK, ROZKRZEWICIEL, RÓŻDŻKARZ, LECZENIE HIPOTENSYJNE, STREETWORKER, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, HAMULEC KLOCKOWY, SENIOR, INTERGLACJAŁ, SĄD I INSTANCJI, CZERWIEC, DERYWATYWA, TEORIA PERTURBACJI, CRASHTEST, BEARS, FREZARKA KOPIARKA, RUTYNIARZ, HONGSZANOZAUR, DORADCA, TERMIN INSTRUKCYJNY, SUMO, AWANGARDA, AGREGAT, MULTIPLEKS, OGIEŃ KRZYŻOWY, KODON NONSENSOWNY, HUBA PACHNĄCA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, ABISOBENTAL, SUKCESYWNOŚĆ, OBIEG SYNODYCZNY, KOSZT NIEZGODNOŚCI, SZMIDT, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, LUGER, CZWÓRNIAK, UPROSZCZENIE, NALEŚNIK, WIESZCZBIARNIA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, BANDAŻ, ROGATNICA, WAL BIAŁY, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, PIZZERIA, BENZYNA OŁOWIOWA, PAPIEROŚNICA, MIHRAB, SKRZYNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.912 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: szczelny garnek, w którym w czasie gotowania potraw następuje wzrost ciśnienia, który powoduje wzrost temperatury wrzenia wody i przyspieszenie procesu gotowania, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZELNY GARNEK, W KTÓRYM W CZASIE GOTOWANIA POTRAW NASTĘPUJE WZROST CIŚNIENIA, KTÓRY POWODUJE WZROST TEMPERATURY WRZENIA WODY I PRZYSPIESZENIE PROCESU GOTOWANIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
szybkowar, szczelny garnek, w którym w czasie gotowania potraw następuje wzrost ciśnienia, który powoduje wzrost temperatury wrzenia wody i przyspieszenie procesu gotowania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYBKOWAR
szczelny garnek, w którym w czasie gotowania potraw następuje wzrost ciśnienia, który powoduje wzrost temperatury wrzenia wody i przyspieszenie procesu gotowania (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x