NIEPOPRAWNA, ALE CZĘSTO UŻYWANA FORMA ZWIĄZKU FRAZEOLOGICZNEGOTWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KTÓRY OZNACZA SYTUACJĘ PROBLEMATYCZNĄ, KWESTIĘ WYMAGAJĄCĄ PRZEMYŚLENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA to:

niepoprawna, ale często używana forma związku frazeologicznegotwardy orzech do zgryzienia, który oznacza sytuację problematyczną, kwestię wymagającą przemyślenia, rozstrzygnięcia, rozwiązania (na 24 lit.)TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA to:

niepoprawna, ale często używana forma związku frazeologicznegotwardy orzech do zgryzienia, który oznacza sytuację problematyczną, kwestię wymagającą przemyślenia, rozstrzygnięcia, rozwiązania (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPOPRAWNA, ALE CZĘSTO UŻYWANA FORMA ZWIĄZKU FRAZEOLOGICZNEGOTWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KTÓRY OZNACZA SYTUACJĘ PROBLEMATYCZNĄ, KWESTIĘ WYMAGAJĄCĄ PRZEMYŚLENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.942

PÓŁSAMOGŁOSKA, RADIOELEKTRYKA, CZARNY CHLEB, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, NEGACJONISTA, PISTOLET, BRAT, OTCHŁAŃ, CZYNNIK EKOLOGICZNY, OTTER, HIMALAJE, DEKLAMATOR, KARTEL NARKOTYKOWY, BEZWIETRZE, SEKTA, FORMA, BATORÓWKA, MÓRG, DON KISZOT, IMPERATIVUS, BAJKOPISARZ, WZNIOS, GRUNT POROLNY, KOLOR LOKALNY, BEZBRZEŻE, TELIGA, PUB, AGROWŁÓKNINA, CIASTO, MEANDER, HIPOSTAZA, DEKLARACJA WEKSLOWA, SZYNEL, CYBERNETYZACJA, UKŁAD ODOSOBNIONY, ŚMIECH, GACEK SZARY, PATENT, RAPIER, ABORTERKA, WRAK, OSET NASTROSZONY, SMARKUL, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PRZEZIERNIK, SĘP, POMYSŁOWOŚĆ, MEDIANA, CHWYTNIK, PRZEGLĄDACZ, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, TURZYCA, BISOPROLOL, HIGHLAND, BARBIE, PIERŚ, SMUKLICA ZWYCZAJNA, PATENCIK, DERYWAT SYNCHRONICZNY, INKASKA, LEKTOR, CIŚNIENIE, FLINTA, RIDER, BAKSZTAG, MAHDI, NAKŁUCIE, GASKOŃCZYK, STOŻAR, KLON, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, SEZONOWIEC, URLOP TACIERZYŃSKI, KRÓLIK, OWOC ZŁOŻONY, KLAUZULA DUALNA, WIGILIA, ZŁOTÓWKA, PLUTOKRACJA, SZLIF KABOSZONOWY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, POJEDNAWSTWO, PYZATOŚĆ, BUŁKA BAROWA, GEN HIPOSTATYCZNY, KONFIGURACJA, SZUM NADMIAROWY, FILOLOGIA CHORWACKA, ŁUPEK SAPROPELOWY, DUROMER, WOKALISTA, DWUIZBOWOŚĆ, PRZODOWNIK, KROPKA NAD I, SKRZYNKA, AMPLITUDA, KOŁNIERZYK, AGREGAT POMPOWY, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, AUTOSZCZEPIONKA, KOLORYSTYKA, WIELKA LITERA, SUPERKOBIETA, KWAS TLENOWY, DESKARZ, NOSÓWKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, SUBSTYTUCJA, KSIĄŻĘ, UMIEJĘTNOŚĆ, OLEJ MIGDAŁOWY, RYBY ŁAWICOWE, OCEL, MIODOJAD ZŁOTOLICY, OWAD WODNY, GÓWNOZJADZTWO, ŚWISTEK, ADWEKCJA, CZŁON OKREŚLANY, KRUTON, ŚCIANA, ADIAFORA, NATARCZYWOŚĆ, WARTOWNIK, DEBRA, DOJRZAŁOŚĆ, KALENDARZ CHIŃSKI, ADRES LOGICZNY, PRZESTWORZE, SOPRAN DRAMATYCZNY, BAJDAK, CZAS GRAMATYCZNY, KRYZYS KATATYMICZNY, GATUNEK LITERACKI, DELFIN AMAZOŃSKI, ŻABKA, LEKCJA MISTRZOWSKA, ALOES, GEST KOZAKIEWICZA, NIEUŻYWALNOŚĆ, TERAZ, CHŁODNIK LITEWSKI, MODRZEW, ENIGMATYCZNOŚĆ, DEWIZOWIEC, SPOWIEDŹ, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, RESOR, MODEL, GŁOS, KOSARZE, MIESZKANIE KOMUNALNE, GAMBIT, GERMANISTYKA, SKARŻĄCY, KAPŁAN, REALISTYCZNOŚĆ, TOWARZYSTWO, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, PAPRYKARZ, SILNIK TŁOKOWY, POTWÓR, PARKOUR, SZTUKATERIA, KOPUŁKA, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, TEKODONTY, ELITARYSTA, GRZYB DĘBOWY, KALEKA ŻYCIOWA, FULAR, MUTUALIZM, NOWOŻYTNIK, OBSADA, WYROBNICA, SZARABAN, WIRUS GRYPY TYPU C, NADINTENDENT, CZEREDA, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, SYGNAŁ CIĄGŁY, KOZERA, PREPARAT, PREZBITERIUM, SZUM, POLIP, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ZASILANIE SIECIOWE, ASOCJALNOŚĆ, MAKARON, ŚWIĘTA, ZBIÓR BERNSTEINA, MONK, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, ATRAPA, DZETA, YOUTUBE, STYL TOSKAŃSKI, ABSOLUTYZM, ŁUCZNIK, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, HAMULEC LUZOWANY, OBOWIĄZEK, METAL CIĘŻKI, CHŁODNIK, PRZYLEPA, OLDBOJ, KARTACZ, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, TWARDA SPACJA, WIELOGAMIA, JĘZYK URZĘDOWY, JUKATAN, SPAMER, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, PTASZYSKO, SEKWENCJA KOZAK, MOTYW, ZWIERCIADŁO, SZKODNIK, TRZPIEŃ, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ŚWIĘTY JAN, BARKAS, PLUGIN, KRYPTONIM, BOGACTWO, WAŁ, MOTYW, RYBOPŁAZ, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, DOLNOSASKI, PODSTĘPNOŚĆ, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, MANIFEST LITERACKI, KAPA, GRZYB TRUJĄCY, PREDYKACJA, ABNEGAT, MNICH, WINNY, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, CHRUSZCZOW, PEKAN, MEGABAJT, REWIA MODY, DRAPERIA NACIEKOWA, JOB, OGÓR, CHEMIK, KOLUMNA, WĄŻ, KREDYT KASOWY, PODKASTING, MŁÓDKA, GOLIAT PŁOCHLIWY, KAPUSTA CUKROWA, INFOKIOSK, CHWILA, HEMOCYT, SIARCZAN, ARGUMENT, LEMUR KARŁOWATY, MAMUT STEPOWY, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, BLOK KONTYNENTALNY, KARAKOL, TRĄDZIK, GALERIA SŁAWY, KRASNOLUD, TRZPIEŃ, SUPERRAKIETA, DESKA ŚNIEŻNA, ZALEWA, LATARNIA, DOBRY, KSIĄŻĘ, CHLOROHEKSYDYNA, OKRZOSEK, CHALLENGER, FORMACJA ROŚLINNA, WĘZEŁ GORDYJSKI, LIS SREBRNY, WIZJER, BOLA, WESTERPLATCZYK, GOTÓWKA, GALARETKA, KLEĆ, CWIBAKÓWKA, KOMARZYCA, STYGMAT, HAK, LOTNIARZ, MASKARON, ANALITYK, ?TRZĘŚLIKOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPOPRAWNA, ALE CZĘSTO UŻYWANA FORMA ZWIĄZKU FRAZEOLOGICZNEGOTWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KTÓRY OZNACZA SYTUACJĘ PROBLEMATYCZNĄ, KWESTIĘ WYMAGAJĄCĄ PRZEMYŚLENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEPOPRAWNA, ALE CZĘSTO UŻYWANA FORMA ZWIĄZKU FRAZEOLOGICZNEGOTWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KTÓRY OZNACZA SYTUACJĘ PROBLEMATYCZNĄ, KWESTIĘ WYMAGAJĄCĄ PRZEMYŚLENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA niepoprawna, ale często używana forma związku frazeologicznegotwardy orzech do zgryzienia, który oznacza sytuację problematyczną, kwestię wymagającą przemyślenia, rozstrzygnięcia, rozwiązania (na 24 lit.)
TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA niepoprawna, ale często używana forma związku frazeologicznegotwardy orzech do zgryzienia, który oznacza sytuację problematyczną, kwestię wymagającą przemyślenia, rozstrzygnięcia, rozwiązania (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA
niepoprawna, ale często używana forma związku frazeologicznegotwardy orzech do zgryzienia, który oznacza sytuację problematyczną, kwestię wymagającą przemyślenia, rozstrzygnięcia, rozwiązania (na 24 lit.).
TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA
niepoprawna, ale często używana forma związku frazeologicznegotwardy orzech do zgryzienia, który oznacza sytuację problematyczną, kwestię wymagającą przemyślenia, rozstrzygnięcia, rozwiązania (na 24 lit.).

Oprócz NIEPOPRAWNA, ALE CZĘSTO UŻYWANA FORMA ZWIĄZKU FRAZEOLOGICZNEGOTWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KTÓRY OZNACZA SYTUACJĘ PROBLEMATYCZNĄ, KWESTIĘ WYMAGAJĄCĄ PRZEMYŚLENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - NIEPOPRAWNA, ALE CZĘSTO UŻYWANA FORMA ZWIĄZKU FRAZEOLOGICZNEGOTWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KTÓRY OZNACZA SYTUACJĘ PROBLEMATYCZNĄ, KWESTIĘ WYMAGAJĄCĄ PRZEMYŚLENIA, ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x