PROGRAM DOKONUJĄCY ANALIZY SKŁADNIOWEJ DANYCH WEJŚCIOWYCH W CELU OKREŚLENIA ICH STRUKTURY GRAMATYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OKREŚLONĄ GRAMATYKĄ FORMALNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALIZATOR SKŁADNIOWY to:

program dokonujący analizy składniowej danych wejściowych w celu określenia ich struktury gramatycznej w związku z określoną gramatyką formalną (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM DOKONUJĄCY ANALIZY SKŁADNIOWEJ DANYCH WEJŚCIOWYCH W CELU OKREŚLENIA ICH STRUKTURY GRAMATYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OKREŚLONĄ GRAMATYKĄ FORMALNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.028

MUZYKA PROGRAMOWA, CIERNIOGŁOWY, KARTEL, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, ŚRODEK PRAWNY, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, CÓRKA ŚMIECIARZA, UBEZPIECZENIE, MONOCHROMATYZM, REKOMPILACJA, BYDŁO DOMOWE, CZYN SPOŁECZNY, TYTULATURA, BRAS, WTYCZKA, BOMBARDOWANIE, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, SEKCIARSTWO, APLIKACJA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, STRATEGICZNOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, ODBIÓR, KSENOFIL, DYSK ZIP, STATYSTYKA, FARMAKOTERAPIA, TON, MISJA MEDIACYJNA, NEUROPROTEKCJA, WYPALARKA, UCISK, PRZEJRZYSTKA, BAZA LOTNICZA, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, TYPOLOGIZACJA, ADHEZJA, STATYSTYKA, TARCZA NUMEROWA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KROK MILOWY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, MONITOR, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, MARSZ, SKOK, ERA AFITYCZNA, KANAŁ JONOWY, RADA, WIELORYBNICTWO, MONITORING, SMOCZEK, STARSZYZNA, KLASTER KOMPUTEROWY, KWAZIKRYSZTAŁ, KLIRING, HIPOTEZA PERMANENCJI, METATEKST, BEZCELOWOŚĆ, TECHNIKA OPERACYJNA, POLIANDRIA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, ORGAN, SKRYTOSKRZELNE, KRYMINALISTYKA, TRANSLATOR, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, WIERNOŚĆ, GMERK, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, ELASTOMER, KORONKA, SONOGRAF, KNEBEL, SPÓŁKA, OKRĘT LINIOWY, POŁYSK, GRATYFIKACJA, ISTOTA ZBITA, PRAWO MATERIALNE, CHEMIA OBLICZENIOWA, ZGORZEL, CAŁKA OZNACZONA, LEGAT PAPIESKI, REUMATOLOGIA, CZYNNOŚĆ, NADREPREZENTACJA, IDEAŁ PIERWSZY, NARADA, MŁODOHEGLISTA, PÓŁKOLONIA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, KACZKA DZIENNIKARSKA, MIERNIKOWCOWATE, OBRÓBKA ELEKTROOPOROWA, KOROZJA, DUKLA CHODNIKOWA, HEROS, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, ROZRZĄD, BARTNIK, DELEGACYJKA, PRZERYWKA, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, NORITO, REKLAMKA, KOSZT KONTROLI, ODWRÓT, KRZEW OZDOBNY, GNIOTOWNIK, NAUCZANIE, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, KLIENT, BŁONA PŁAWNA, DESYKANT, METODA AGLOMERACYJNA, BAZA WIEDZY, ENERGIA, BAKTERIA, MECHANIZM OBRONNY, WOAL, OKRĘT ESKORTOWY, KATAPULTA, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, JUNKIERSTWO, KAPŁON, KATASTER, TRANSPOZYCJA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ENDOMORFIZM, LOOP, PROGRAM GRAFICZNY, NORMATYWISTA, INSTALKA, AGREGACJA, ASEMBLER, RUGI, CIEPLAK, BIURO PODAWCZE, ZABIEG AGROTECHNICZNY, POKOLENIE, AMFOTERYCZNOŚĆ, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ANALIZATOR POLOWY, KONKURS, EKSPRESJA, RAPTULARZ, ZBIÓRKA, HUTNICTWO, APARATURA POJĘCIOWA, KRET, SIODEŁKOWCE, INTERPRETER, POZAHISTORYCZNOŚĆ, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, ATAK RAKIETOWY, ORTOPTYCZKA, ODCIĄG, WALIDATOR, MIĘDLARKA, STATYNA, JĘZYCZNIK, FEERIA, ŁUSKA, SPRZEDAŻ, ENDOKRYNOLOGIA, ANTYINTELEKTUALIZM, NEOHUMANIZM, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, HALLOWEEN, REFERENCJA, KWADRATNIKOWATE, EGZERCYCJA, PRZEDBŁYSK, FILTR ANTYSPAMOWY, KURACJA UDERZENIOWA, BRUDOWNIK, PICONE, SYSTEM KOMPUTEROWY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, TUPET, WARSTWOWANIE, ANATOMIA, MARKETING BEZPOŚREDNI, CAŁKA RIEMANNA, OWCA WRZOSÓWKA, ZBÓJNIKOWATE, CHLOREK SUKSAMETONIUM, JĘZYK WEWNĘTRZNY, WYCINEK, PROGRAM, EFEKCIARSTWO, DENACYFIKACJA, DRABINKA, LOGIKA, STOPKLATKA, ANAPSYDY, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, SPEKTROMETRIA, RUCH OPORU, INTROSPEKCJONIZM, PRZYPRAWY KORZENNE, PIRAMIDA ELTONA, NAGOŚĆ, ŚCIÓŁKOWANIE, LANDRYNKA, SOLIDARYZM, URLOP WYCHOWAWCZY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, PLAN SYTUACYJNY, BALAST, SERWER, WZÓR UŻYTKOWY, BIOMETRYKA, PITAGOREJCZYK, ZALEWA, WOKALISTYKA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, NOŚNIK MAGNETYCZNY, MAJZA, TEŚCIK, POSŁANIEC, NAFTOWNICTWO, PAMIĘĆ BUFOROWA, REKLAMA, KULT PRZODKÓW, PUENTA PŁASKA, TOLTEK, MARSZ, FORMALIZACJA, RODZINA NUKLEARNA, RAKOWATOŚĆ, RUCH IZOSTATYCZNY, ALGORYTM ITERACYJNY, ICH TROJE, FORMALISTKA, KOSZTY PRACY, PLEBISCYT, WYWIETRZNIK, TAKTYKA, PACHCIARZ, BUDOWNICTWO WODNE, OŻWIOWATE, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, KALUMNIA, SADZONKOWANIE, SZYK PRZESTAWNY, KOSZT MARGINALNY, KILOBAJT, PODATEK EKOLOGICZNY, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, TARAN, KONSERWACJA ZABYTKÓW, IMPUTOWANIE, KUCHENKA MIKROFALOWA, PASTISZ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PLIK, STRUKTURALIZACJA, POSTERUNEK POMOCNICZY, IMMUNITET KONSULARNY, OPIEKA PALIATYWNA, LUSTRACJA, POZYTYWIZM LOGICZNY, ROZPORZĄDZENIE, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, CIĄGNIK BALASTOWY, IMMUNOONKOLOGIA, DIALOG SPOŁECZNY, MANIFEST, KARAKOL, LAICYZACJA, KLASTER, NABIEG, GASTRO, MENEDŻER OKIEN, DEMOSCENA, SŁUŻBA, ŚRODKI TRWAŁE, PARAFRAZA, PNIAKI, AKAPIT, TERAPIA SZOKOWA, DEASEMBLER, PLAC ZABAW, SELEKTOR NEUTRONÓW, MANIPULATOR, KONKURS, ANTYSEPTYKA, ZELOCI, KAMIKADZE, METROPOLIZACJA, ARCHIWIZACJA, OBCHÓD, ?DEINSTALACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM DOKONUJĄCY ANALIZY SKŁADNIOWEJ DANYCH WEJŚCIOWYCH W CELU OKREŚLENIA ICH STRUKTURY GRAMATYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OKREŚLONĄ GRAMATYKĄ FORMALNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM DOKONUJĄCY ANALIZY SKŁADNIOWEJ DANYCH WEJŚCIOWYCH W CELU OKREŚLENIA ICH STRUKTURY GRAMATYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OKREŚLONĄ GRAMATYKĄ FORMALNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALIZATOR SKŁADNIOWY program dokonujący analizy składniowej danych wejściowych w celu określenia ich struktury gramatycznej w związku z określoną gramatyką formalną (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALIZATOR SKŁADNIOWY
program dokonujący analizy składniowej danych wejściowych w celu określenia ich struktury gramatycznej w związku z określoną gramatyką formalną (na 20 lit.).

Oprócz PROGRAM DOKONUJĄCY ANALIZY SKŁADNIOWEJ DANYCH WEJŚCIOWYCH W CELU OKREŚLENIA ICH STRUKTURY GRAMATYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OKREŚLONĄ GRAMATYKĄ FORMALNĄ sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - PROGRAM DOKONUJĄCY ANALIZY SKŁADNIOWEJ DANYCH WEJŚCIOWYCH W CELU OKREŚLENIA ICH STRUKTURY GRAMATYCZNEJ W ZWIĄZKU Z OKREŚLONĄ GRAMATYKĄ FORMALNĄ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x