MICHAIŁ SIERGIEJEWICZ GORBACZOW, RADZIECKI I ROSYJSKI POLITYK, OSTATNI PRZYWÓDCA KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU RADZIECKIEGO (KPZR) I JEDYNY PREZYDENT ZSRR, LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GORBACZOW to:

Michaił Siergiejewicz Gorbaczow, radziecki i rosyjski polityk, ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) i jedyny prezydent ZSRR, laureat Pokojowej Nagrody Nobla (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MICHAIŁ SIERGIEJEWICZ GORBACZOW, RADZIECKI I ROSYJSKI POLITYK, OSTATNI PRZYWÓDCA KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU RADZIECKIEGO (KPZR) I JEDYNY PREZYDENT ZSRR, LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.355

JELEŃ PAMPASOWY, RACHMANINOW, ODŁAM, BAJEW, MAŁŻONKA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, WODNICA KAMERUŃSKA, MONOGAMIA, ZIEGLER, CHARLES ANDRÉ JOSEPH MARIE DE GAULLE, SALWARSAN, BIERUT, ARTIEMOW, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, OHLIN, OROGENEZA ALPEJSKA, CADYK, SKRZYP, RADŁOW, RUSKI, ŚWINIA LEŚNA, ŻÓŁW MIĘKKOSKÓRY, WARKOCZ, UWAROW, ABSTRAKCJA, JANUSZ JĘDRZEJEWICZ, LANGUSTYNKA, DESPIAU, TRZYRUBLÓWKA, REPUBLIKA ZWIĄZKU MJANMY, MITSUKURINA, LENTACZ, CZUKARIN, ŁAGIER, CLINTON, WALENCJA, SĘPNIK CZARNY, HITLERYZM, MIKOJAN, KRYŁOW, AMFOTERYCZNOŚĆ, TRZCINNIK, WIEN, LUDWIK OSTATNI, KRYMINALISTYKA, HOMO SAPIENS, MŁODZIEŻÓWKA, HEROS, MARUDA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, FRANCK, PODESZŁY WIEK, JOSEPH GOEBBELS, REKIN WIELORYBI, MICHAJŁOW, KINAZA, RELACJA BINARNA, KOGAN, MAJKOW, JEDYNY PIERŚCIEŃ, ZAGAJEWSKI, SOWIECKOŚĆ, LESZEK MILLER, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, TARASOW, SOCJALIZM NARODOWY, JANUSZ KORWIN-MIKKE, COMPTON, OGNIOW, WULF, TODOR, DEMOKRACJA LUDOWA, SYN NATURALNY, ZBROJÓWKA, WILLIAM JEFFERSON CLINTON, ILUSTRATOR, SZUWAR WŁAŚCIWY, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, BATAGUR SŁODKOWODNY, MANAROW, TŁUSTY CZWARTEK, MODERANT, WÓDZ, BROY, JESIOTR OSTRONOSY, SIAMANG, KAZAKOW, LEMUR KARŁOWATY, ZWIĄZEK RADZIECKI, CHRUNOW, ARUI, SZARIKOW, KATZ, RAGULIN, KADAR, AMPLA, POTTO, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, EHRLICH, SZPINALSKI, KOMITET CENTRALNY, GILBERT, ORTEGA, WAGNER, MONTAŻ, DAWES, NOSACZ SUNDAJSKI, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, BREŻNIEW, ANATANA INDYJSKA, BAŁAKIRIEW, GYMNARCHUS NILOWY, OJSTRACH, YOUNG, LIDIN, BILARD ROSYJSKI, PREZYDENTOSTWO, DEMOKRATA, KUOKA, ETIOPKA, GRAMOCZĄSTECZKA, DENI, KATON, MOROZOW, MROCZEK PÓŹNY, ŻÓŁW BŁOTNY, NEOGAULLIZM, PAULI, TAMIZDAT, DIBATAG, TAPIR WEŁNISTY, JELISJEJEW, DUCHOWY PRZYWÓDCA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, AMUR CZARNY, GŁADKOW, SKRYBA, KATON MŁODSZY, STOŁYPIN, JOSEPH PAUL GOEBBELS, BLIN, CZERWONOGWARDZISTA, JOLIOT, ODTRUTKA, POZAHISTORYCZNOŚĆ, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, KALIF, SYRCOW, BORZOJ, DRAGONADA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA, CHOCHOŁ PIŻMOWY, ASZKENAZI, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, BAER, ROSYJSKI, PARTIA, PUTIN, HADDAD, POLLINI, DZIOBAK, ZACHAROW, ŁUNOCHOD, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, NANSEN, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, DŻELADA, KRÓLIK DZIKI, POMURNIK, DUGOŃ, MALEWICZ, PALECZNY, MOOR, OLESZA, PIKKUUS, NASER, COOPER, KOSZT MARGINALNY, AMBARCHMIAN, ANDIJEW, BURNET, CHART ROSYJSKI, BIOTA WSCHODNIA, SARENKA WODNA, BLOK WSCHODNI, GEREZA OLIWKOWA, COSPAS, MAGIN, ANTYLOPA CZTEROROGA, TODOR, NILGAU, HANKO, BLOK, GRYM, PRZESŁONA, MURENA WSTĄŻKOWA, ZAN, PEPESOWIEC, UMOWA KONTRAKCYJNA, DELFIN SZARY, TAWROSZ, TATUM, LIST GRATULACYJNY, BIEŁANOW, EMMANUEL, ZRZESZONY, MURENA ZEBRA, TENREK, WIOSŁONOS AMERYKAŃSKI, NEOLIT, WIELKOUCH MNIEJSZY, SADAT, WERNER, SAUTIN, RELACJA DWUARGUMENTOWA, CASTRO, ZORKA, STATKIEWICZ, STAN CYWILNY, ŻÓŁW SPŁASZCZONY, KŁUSAK ROSYJSKI, GAMAL ABDEL NASER HUSAJN, LENARD, SANGER, DYNAMIT, ANALIZA REGRESJI, ŁAGUTIN, KOZAK, KRYZYS, POTIOMKIN, WIDŁORÓG, PLANCK, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, ILOCZYN JONOWY, PASTYŁA, FLOREY, SMITH, WINSTON CHURCHILL, TEOLOGIA WYZWOLENIA, CARREL, RELACYJNOŚĆ, PPR-OWIEC, PASIERB, DARGOMYŻSKI, JAROSŁAW KACZYŃSKI, LYNEN, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, BONI, CHRUSZCZOW, CYTRYNEK, GOGOL, PATON, MURPHY, BATAGUR BASKA, ANTYLOPA WIDŁOROGA, KOŁO ŁOWIECKIE, BAZA LOTNICZA, BETHE, KATYŃ, ZININ, LEVI, TROCKI, LEW DAWIDOWICZ TROCKI, CZKAŁOW, ENDERS, PUNKT KARNY, ROBBINS, SCHALLY, ŻARŁACZ TYGRYSI, BASOW, BIAŁY MAZUR, ŻABA PURPUROWA, JAPOK, STARK, STAROLUTERANIZM, POPOW, GRUBODZIÓB ZWYCZAJNY, KOCH, IZOMER, ŻÓŁW NOWOGWINEJSKI, WATSON, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, KAZACZOK, BIAŁY KRUK, MIG, SAJTIJEW, SUR, KANCZYL AFRYKAŃSKI, KWASEK CYTRYNOWY, JESKE, GRUNDIG, SAKRAMENTALNOŚĆ, ANTYRADZIECKOŚĆ, BLACK, LIBERALISTA, MAREK PORCJUSZ KATON, KACZKA CZUBATA, GOŁUBIEW, SOWIETY, ?KOSZTY PRACY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MICHAIŁ SIERGIEJEWICZ GORBACZOW, RADZIECKI I ROSYJSKI POLITYK, OSTATNI PRZYWÓDCA KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU RADZIECKIEGO (KPZR) I JEDYNY PREZYDENT ZSRR, LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MICHAIŁ SIERGIEJEWICZ GORBACZOW, RADZIECKI I ROSYJSKI POLITYK, OSTATNI PRZYWÓDCA KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU RADZIECKIEGO (KPZR) I JEDYNY PREZYDENT ZSRR, LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GORBACZOW Michaił Siergiejewicz Gorbaczow, radziecki i rosyjski polityk, ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) i jedyny prezydent ZSRR, laureat Pokojowej Nagrody Nobla (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GORBACZOW
Michaił Siergiejewicz Gorbaczow, radziecki i rosyjski polityk, ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) i jedyny prezydent ZSRR, laureat Pokojowej Nagrody Nobla (na 9 lit.).

Oprócz MICHAIŁ SIERGIEJEWICZ GORBACZOW, RADZIECKI I ROSYJSKI POLITYK, OSTATNI PRZYWÓDCA KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU RADZIECKIEGO (KPZR) I JEDYNY PREZYDENT ZSRR, LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA sprawdź również:

Cameron, zagrała w filmie 'Maska' ,
pies - symbol nudy ,
urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, za pośrednictwem przekładni pasowych ,
każda komórka żywego organizmu, która nie jest komórką płciową ,
starożytny rynek grecki ,
obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny ,
ogólna nazwa chrzęstnoszkieletowej ryby morskiej o płaskim, dyskowatym kształcie ciała ,
porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie ,
słynie z ruchomych wydm ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
lwica z powieści Joy Adamson ,
robi uprząż ,
miasto w Czadzie ,
dawny instrument muzyczny, w którym zastosowano mechanizm klawiszowo-młoteczkowy do cymbałów; pierwowzór fortepianu ,
psychoterapia nastawiona na zmianę myślenia i zachowania ,
grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) ,
nakrycie głowy profesora ,
jazda na przystosowanej do tego desce, unoszonej przez czoło fali morskiej ,
członek związku łowieckiego, który zasiada w zarządzie i jest osobą decyzyjną ,
maszyna do wyrobu cegieł ,
odmiana borowika ceglastoporego o żółtym kolorze ,
idea, myśl, przekonanie stanowiące rodzaj założenia w rozumowaniu lub istotny element wiedzy czy światopoglądu ,
opel z modelu Vectra ,
sklep spożywczy, w którym można zakupić gotowe lub prawie gotowe potrawy ,
pracownik firmy kurierskiej, dostarczający przesyłki ,
miasto w Kanadzie, stolica prowincji Ontario, port nad jeziorem Ontario, jedno z największych miast kraju ,
suwnica pomostowa przeznaczona do pracy w odlewniach stali ,
wskaźnik, pokazujący temperaturę ,
system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji ,
osiedle administracyjne w Łodzi

Komentarze - MICHAIŁ SIERGIEJEWICZ GORBACZOW, RADZIECKI I ROSYJSKI POLITYK, OSTATNI PRZYWÓDCA KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU RADZIECKIEGO (KPZR) I JEDYNY PREZYDENT ZSRR, LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast