KOZIOŁ ŚNIEŻNY, OREAMNOS AMERICANUS - GATUNEK DUŻEGO SSAKA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU OREAMNOS SPOKREWNIONY Z KOZICĄ; ZAMIESZKUJE GÓRSKIE TERENY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ OD ALASKI I JUKONU PO MONTANĘ I OREGON, WPROWADZANY RÓWNIEŻ NA TEREN KOLORADO, DAKOTY POŁUDNIOWEJ ORAZ KILKU WYSP NA ALASCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOZA ŚNIEŻNA to:

kozioł śnieżny, Oreamnos americanus - gatunek dużego ssaka z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Oreamnos spokrewniony z kozicą; zamieszkuje górskie tereny w Ameryce Północnej od Alaski i Jukonu po Montanę i Oregon, wprowadzany również na teren Kolorado, Dakoty Południowej oraz kilku wysp na Alasce (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOZIOŁ ŚNIEŻNY, OREAMNOS AMERICANUS - GATUNEK DUŻEGO SSAKA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU OREAMNOS SPOKREWNIONY Z KOZICĄ; ZAMIESZKUJE GÓRSKIE TERENY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ OD ALASKI I JUKONU PO MONTANĘ I OREGON, WPROWADZANY RÓWNIEŻ NA TEREN KOLORADO, DAKOTY POŁUDNIOWEJ ORAZ KILKU WYSP NA ALASCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.434

POSTRZAŁKI, GAZ ŁZAWIĄCY, REKIN LAMPARCI, STOS, KOMÓRKA MACIERZYSTA, BRZESZCZOTEK AZJATYCKI, IMPALA, LUKSEMBURGIA, SMUKLEŃ KROPKOWANY, WAŁKÓWKA, BRODAWNIK, NASTROSZEK DRUMMONDA, KOROŁAZ RDZAWY, LANGUSTA POSPOLITA, PELIKAN DZIOBOROGI, TRANSWAL, PRAWDZIWIK, SĘPY, SZCZYPAWKI, OTUŁEK, KUKAWCZYK POPIELATY, MAKAK MAGOT, TRZMIEL ZACHODNI, MRÓWNIKI, GLADIOLA, TURKIESTAN, TUR, ŻURAWINA, BŁONNIK, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, HAPTODUS, MAJMON, PROGRAMOWANIE LINIOWE, ŻÓŁW KASPIJSKI, MURENA PIEPRZOWA, PAKU CZARNOPŁETWY, SKRZYDŁOSZPON, SZCZUR PACYFICZNY, NAWAŁNIK AZORSKI, RZEKOTKA ŻABIA, FERGANOCEFAL, GARDZIELCOKSZTAŁTNE, STRATYFIKACJA, KARTOGRAFIA, TOR, AMBYSTOMA TYGRYSIA, CENTURIA, MAŁY KRAAL, CEDRAT, KOREAŃCZYK, NIEPARKA, WILLAERT, SARDELA ARGENTYŃSKA, PAPEDA, CZEPIGA, SCHIZOFRENIA, MANAT AFRYKAŃSKI, POSEŁ SPRAWOZDAWCA, GRONOSTAJ, KANGUR OLBRZYMI, PROTEINA, DIANA, PAKARANA, SZMARAGDÓWKA, MUZYKA, RUNO LEŚNE, KORALICOWIEC KOSMATY, IMPULS, MIODÓWKA TRÓJBARWNA, MELODRAMAT, OGRÓD JORDANOWSKI, REN, STULIK SZARY, ŁACINNIK, MYDLARNIA, ALBATROS SZARODZIOBY, SKRYTOSKRZELNE, FITOREMEDIACJA, WOBŁA KASPIJSKA, WIĄŚL, CALYPSO, PIESAK, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, KHMERSKI, OCZENNICA, ORLICZKA CZTEROUSZKOWA, JON, FUNDUSZ ZASOBOWY, AGAPANT DZWONKOWATY, MERTON, BIAŁOCZÓŁKA, ŁĄCZEŃ, GĄGOŁ KRZYKLIWY, MINÓG WŁADYKOWA, KOZA, CZOSNEK MLECZNOBIAŁY, TEREN, MIECH, MIODOŃ MELANEZYJSKI, CZERWOŃCZYK PŁOMIENIEC, LOTOS, POKRACZKA, MOKRADŁOSZ RICHARDSONA, OFTALMOZAUR, CZWORONÓG, TOMASZEWSKI, WETERYNARIA, ŚWIERK SARGENTA, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, WRÓBEL CYNAMONOWY, KULTURA TRZCINIECKA, AKSAMITEK, KLASMODOZAUR, OBRZEŻEK, CZARNOGLÓWKA, KOZA, PTASZNIK WIOSŁONOGI, BUK, GARNER, LACH SĄDECKI, FENEK, HEWLETT-PACKARD, FILEMON CZARNOLICY, FOLK, NUKLEOPROTEID, KAPUSTA CUKROWA, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, GRYM, MYRMEKOLOGIA, TUJA, CYPRYS ARIZOŃSKI, SPOWINOWACONY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, ŁOPATONOS BLADY, PAK, WAL BUTELKONOSY, WÓŁ VU QUANG, DOM SAMOTNEJ MATKI, BUŁAWKA, GAŁECZNIK, BRĄZOSZOWATE, HYBRYDA, KANWA, DRZEWO GUTAPERKOWE, KOPTYJSKI, PODKŁADKA, MINOG WŁADYKOWA, BEZ POSPOLITY, GATUNEK, CERATA, JABŁOŃ PACHNĄCA, PIESZCZAK PLAMISTY, GRZEBIUSZKA, BANIAN, WYCIĄG, WERTYKULACJA, PIEPRZYCA WIRGIŃSKA, PIEPRZYCZNIK, PAREJAZAURY, PLANTAN, OBRYZG ŚWIERKOWIEC, KORMORAN BIAŁORZYTNY, RYDZ DZIKI, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, AMUR BIAŁY, GALASÓWKA DĘBIANKA, LEMUREK MYSZATY, SZKLAREK GWATEMALSKI, SILOS, KOSTRZEWA TRZCINOWATA, KOLIMACJA, ROUBA, KOLCOLICZEK, ZIELONKA, WINNIPEGOSIS, LIMPRICHTIA POŚREDNIA, GRZYBIEŃ PÓŁNOCNY, MAPUTO, HUBA PRĘGOWANA, RYBA ŁAWICOWA, KOPEINA, DROŻDŻOWNIA, KRWAWNIK ZWARTY, REN, HEŁMIATKA RÓŻOWODZIOBA, WIELKA BAHAMA, TUPAJOWATE, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, PSZCZOŁY ŻĄDLĄCE, AGAWOWE, MEDALION, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, JABŁOŃ ŚLIWOLISTNA, MAJNA, GUIRA, WOMBATY, FIGOWIEC POSPOLITY, TEREN PRZYLEGŁY, DARIO, KRZAKÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, GEREZA ANGOLAŃSKA, PATRIARCHALIZM, LAMUT, INTELIGENCJA WERBALNA, SIKORCZAK, WARZĘCHA, PLANETKA, ZERWA, LIMBA SYBERYJSKA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, TURZYCA ODGIĘTA, WARZYWO KAPUSTNE, MRÓWNIK, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, PERTURBACJA, LEPTOSPIROZA, WRÓBEL MONGOLSKI, MATAMATA, CZOSNEK ZWISŁY, KARETTA, DWASALA, KOLCZAK, CZARCIUK, OSTRZESZYN JADALNY, MINUCJA, LAMERSTWO, BOROWIK MAŚLAK, POKOLENIE, BUSZÓWKA KRESKOWANA, SALWINIA PŁYWAJĄCA, HOMAR EUROPEJSKI, CYLINDROWIEC KORALOWY, NASTROSZ, PIĘCIORNIK WYPROSTOWANY, OREOPITEK, WĄŻ MERREMA, TAGALOG, RYBITWA, MAZUREK, BURZYK ŚRÓDZIEMNOMORSKI, NIESOBKA CHMIELANKA, MORZYK ŻAŁOBNY, NAUKA PRZYRODNICZA, OGNICA PROMIENIOPŁETWA, LUCJANY, TRZNADELEK, LANOS, RZEPICHA AUSTRIACKA, DELFIN DŁUGONOSY, PIONA KORALODZIOBA, SUPERNOWA, FIRLETKA, KABLOWIEC, BARION, CUDOKACZKA, ASTER SOLNY, KOZA PIERWOTNA, GAWRON, MOPEK, OWCA GRUBOROGA, RAMIENICA KOLCZASTA, PŁAST BRZOZOWIEC, BLESBOK, STROICZKA PRZYLĄDKOWA, TASMANIOZAUR, KRUSZCZYCA, SARKOLEST, KREWETKA WIŚLANA, JELEŃ, WALIDACJA, ANDÓWKA MAŁA, NEKTAROJAD ŻÓŁTOBRZUCHY, PIĘCIORNIK SREBRNY, GRUPA CELOWA, 2-AMINOETANOL, EIMERT, PYCHÓWKA, KORNIK, MATERIAŁ SIEWNY, ŻYWIEC, KOLCZAK ŁOSZAK, KASZALOT, MLECZNIK, SKOCZ GRZEBIENIASTY, ANTURIUM SCHERZERA, PART, CYKLON, NIESZPUŁKA JADALNA, DRZEWICA KARAIBSKA, NANAJKA, CYGANOLOGIA, KRASNOROST, ŹDZIEBLARZE, RAJA MADERSKA, OLSZA, MIODOJADEK GÓRSKI, ORZACHA, MALINA WŁAŚCIWA, ?LATIMERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.434 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOZIOŁ ŚNIEŻNY, OREAMNOS AMERICANUS - GATUNEK DUŻEGO SSAKA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU OREAMNOS SPOKREWNIONY Z KOZICĄ; ZAMIESZKUJE GÓRSKIE TERENY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ OD ALASKI I JUKONU PO MONTANĘ I OREGON, WPROWADZANY RÓWNIEŻ NA TEREN KOLORADO, DAKOTY POŁUDNIOWEJ ORAZ KILKU WYSP NA ALASCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOZIOŁ ŚNIEŻNY, OREAMNOS AMERICANUS - GATUNEK DUŻEGO SSAKA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU OREAMNOS SPOKREWNIONY Z KOZICĄ; ZAMIESZKUJE GÓRSKIE TERENY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ OD ALASKI I JUKONU PO MONTANĘ I OREGON, WPROWADZANY RÓWNIEŻ NA TEREN KOLORADO, DAKOTY POŁUDNIOWEJ ORAZ KILKU WYSP NA ALASCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOZA ŚNIEŻNA kozioł śnieżny, Oreamnos americanus - gatunek dużego ssaka z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Oreamnos spokrewniony z kozicą; zamieszkuje górskie tereny w Ameryce Północnej od Alaski i Jukonu po Montanę i Oregon, wprowadzany również na teren Kolorado, Dakoty Południowej oraz kilku wysp na Alasce (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOZA ŚNIEŻNA
kozioł śnieżny, Oreamnos americanus - gatunek dużego ssaka z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Oreamnos spokrewniony z kozicą; zamieszkuje górskie tereny w Ameryce Północnej od Alaski i Jukonu po Montanę i Oregon, wprowadzany również na teren Kolorado, Dakoty Południowej oraz kilku wysp na Alasce (na 11 lit.).

Oprócz KOZIOŁ ŚNIEŻNY, OREAMNOS AMERICANUS - GATUNEK DUŻEGO SSAKA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU OREAMNOS SPOKREWNIONY Z KOZICĄ; ZAMIESZKUJE GÓRSKIE TERENY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ OD ALASKI I JUKONU PO MONTANĘ I OREGON, WPROWADZANY RÓWNIEŻ NA TEREN KOLORADO, DAKOTY POŁUDNIOWEJ ORAZ KILKU WYSP NA ALASCE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - KOZIOŁ ŚNIEŻNY, OREAMNOS AMERICANUS - GATUNEK DUŻEGO SSAKA Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU OREAMNOS SPOKREWNIONY Z KOZICĄ; ZAMIESZKUJE GÓRSKIE TERENY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ OD ALASKI I JUKONU PO MONTANĘ I OREGON, WPROWADZANY RÓWNIEŻ NA TEREN KOLORADO, DAKOTY POŁUDNIOWEJ ORAZ KILKU WYSP NA ALASCE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x