CRICETUS CRICETUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY GATUNEK CHOMIKA, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CRICETUS; WYSTĘPUJE NA TERENIE EUROPY I AZJI, TYLKO W NATURZE, NIE JEST HODOWANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOMIK EUROPEJSKI to:

Cricetus cricetus - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych, największy gatunek chomika, jedyny przedstawiciel rodzaju Cricetus; występuje na terenie Europy i Azji, tylko w naturze, nie jest hodowany (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CRICETUS CRICETUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY GATUNEK CHOMIKA, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CRICETUS; WYSTĘPUJE NA TERENIE EUROPY I AZJI, TYLKO W NATURZE, NIE JEST HODOWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.259

OSNUWIK, BRODŹCZYK POLINEZYJSKI, KRĄGLIK, WIWERA MALAJSKA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, GRUBOSZ WIDŁAKOWATY, BUZKASZI, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, WIMBLEDON, PODCZYSZCZALNIA, CYJON, CHODZĄCY SZKIELET, ŻÓŁW KILOWATY, REPETYTYWNOŚĆ, DWUTLENEK WĘGLA, KOPER OGRODOWY, OSTAJNICA, FELERNOŚĆ, KULBAK, BECZKA BEZ DNA, BOROWIK MAŚLAK, STUŁBIOPŁAW, MAMAŁYGA, ŚLUNSK, OSTRY DYŻUR, GEN PLEJOTROPOWY, FUGU, MECHANIKA KWANTOWA, ŻWAWIK CZERWIENIAK, AKSAMITKA LŚNIĄCA, BEZPŁCIOWIEC, STERNICZKA ZWYCZAJNA, SZUPIN, BRDA, IZBA, METABOLIT WTÓRNY, KUSACZ MEKSYKAŃSKI, NAMOLNOŚĆ, BLANK, KINKAN, CENTRUM URAZOWE, WYSMUKLICA NYLANDERA, GRONINGER, FLAMING KRÓTKODZIOBY, SSAK WYMARŁY, RZODKIEWNIK, PRZESADNOŚĆ, TRIMUKRODON, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, GRECKOŚĆ, HEDWIGIA RZĘSOWATA, GAL, RUSAŁKA, CZEREŚNIAK, KĄPIEL GAZOWA, OSTROSŁUP FOREMNY, PLACERIAS, NOREFEDRYNA, POMIDOR DRZEWIASTY, PIERWSZOŚĆ, AKOLITAT, MIASTOWOŚĆ, KANAŁ LATERALNY, KAMELEON AFRYKAŃSKI, MORALNOŚĆ, PILOTKA, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, MIERNIK CYFROWY, MIODOJADEK SREBRNOUCHY, SAMBAR SUNDAJSKI, PINGWIN HUMBOLDTA, ŁODZIK, BIELINEK KAPUSTNIK, PODEJŹRZON POJEDYNCZY, AKSOLOTL, ALGEBRA ALTERNATYWNA, BABIMÓR, KNIEĆ, SIT MALEŃKI, TRZMIEL ZACHODNI, ŻÓŁTOPUZIK SMUKŁY, IMMUNOSUPRESJA, PŁETWIANKA DORII, CYPRYS, USŁUGI SPOŁECZNE, WOOD, IBIS CZCZONY, ZACISZNOŚĆ, SADZIEC PURPUROWY, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, OROGENEZA KIMERYJSKA, INWALIDA, ŻYWOTNIK, ZŁOTOKRET, FUNKCJA PRZESTĘPNA, BERBERYS ZWYCZAJNY, NAPĘD RAKIETOWY, ALEKSANDRETTA ŚLIWOGŁOWA, ZAPORA OGNIOWA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, KOBCZYK, PARASOLOWIEC, TAKAHE, NISKOŚĆ, GAWRON, MARTYNGAŁ, TYMOTKA MICHELA, EOBRONTOZAUR, KUKUŁKA, CZUBNICZKA OMĄCZONA, LODOWIEC SIECIOWY, KURDUPLOWATOŚĆ, PRZEKAZ, CHRABĄSZCZ, WRÓBEL ZWYCZAJNY, C.O, BEJSA, MUSZKATELA SROKATA, TURZYCA NIBY-LISIA, TAWROSZ, BRODAWNIK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, LICZNIK PRĄDOWY, PU, POZYCJA, KOLOKATOR, TEUTOŃSKI, WARAN BEZUCHY, WYCHODNIA, JĘZYK LINGALA, JELEŃ ELDA, MASŁO CZOSNKOWE, BLITZ, HOMOLOGIA, AFRYKAŃSKI, PRZECHÓW, CZYKARA, KRUK, SZKLARNIK, ŻEBRO, FUTBOL AMERYKAŃSKI, BEZPŁCIOWIEC, SŁONECZNICA, GUZIEC, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, DRUT, PROFESOR, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, LIVING-ROOM, MIERNOŚĆ, CENTRALNOŚĆ, PAZUROGON RUDOPRĘGI, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, FRAZER, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, TURZYCA BRUNATNA, TITI, RONNE, TRÓJLIST UNDERWOODA, WROŃCZYK, MONOTEMATYCZNOŚĆ, DRZEWICA PLAMISTA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, CYNGIEL, NAJDUCH, DELFINY OCEANICZNE, BYLICA, PLECHOWIEC, KONURA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ANON, BEZBRZEŻ, CENTURIA NADBRZEŻNA, PEBA, GIBON HULOK, DOKŁADNOŚĆ, GŁÓG, BADYLARKA, WOJAK, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, FOLKSDOJCZ, LISTKOGONKA MODROGŁOWA, MEDIUM, DRZEWIANIN, LWIA SPÓŁKA, GAMBIR, TORTOWNICA, WALASEK, SOKOLIK DRZEWIEC, ALPAKA, DŻUNGLA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, SERDECZNIK POSPOLITY, WYRAZISTOŚĆ, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, PIOŁUN, NERCZAN, LEHAR, POKLĄSKWA, MOCNA STRONA, FILEMON CZARNOLICY, ŻABA BŁOTNA, BBS, LACH SĄDECKI, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, JABŁOŃ NIEDŹWIECKIEGO, ARSENAŁ, ANTYLOPA WIDŁOROGA, PSZENIEC BRODATY, PUSZKARSTWO, ŚWIERK SARGENTA, BILBIL OLIWKOWY, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, KARCZOCH, BOKOCHÓD, SPREJ, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI, KOSZATNICZKA, FELSUMA PRĘGOWANA, STRZECHWOWIEC OTWARTY, KOLAMINA, SOK, AKANTOWATE, FUNKCJA MIERZALNA, OBLAT, DOSADNOŚĆ, CHICAGO, SZACHULEC, ŚWIERGOTKA OGNISTOBRZUCHA, ZAWŁOTNIA, WIĄZ ANGIELSKI, BARWIENIEC POZIOMKOWY, DYSKRECJA, GRZYB SZORSTKOTRZONOWY, PETRELEC WIELKI, ANAKREONTYK, KREDYT ZAUFANIA, MONOGAMICZNOŚĆ, MIODÓWKA MYSZATA, BRODŹCZYK KRÓTKODZIOBY, GRZYB ZIARNISTY, ZAKLINIEC MNIEJSZY, KUKLIK BIAŁY, FLAMING ANDYJSKI, SEMIWEGETARIANIN, STOKŁOSA OBIEDKOWATA, MONOPOL NATURALNY, PŁÓCIENNICA, KINTA, ZBROJÓWKA, MIESZKANIE KOMUNALNE, KLECANKA POLNA, CHOCHOŁY, GLUSZEK, PERKOZ ZAUSZNIK, GŁUPTAK AUSTRALIJSKI, LYGODIUM, KONSERWATORNIA, STUKACZ, ASTER WIELKOLISTNY, ROJSTONA KRÓLEWSKA, KOLCZAK, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, TETRAPOD, TAWLINA, TARCZOWIEC RYJĄCY, NAROWISTOŚĆ, CIOS PONIŻEJ PASA, JAŁOWIEC SKALNY, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, KURAWONGA TASMAŃSKA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, KOLEŃ UJATO, SZYNSZYLA GÓRSKA, NERECZNICA BORRERA, MOSTEK, PACHIRA WODNA, RYJÓWKA GÓRSKA, MORŚWIN DALLA, BRUTALIZM, PYSZCZAK WIELOPLAMY, SZTUBACKOŚĆ, KSZYK, CHOMIK AZERSKI, DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY, DZIWACZKA ARLEKIN, DŻEZ, CZERNICA, FAZA, EKSTREM, KUSACZ BIAŁOOKI, BECZUŁKOWIEC, PONIKŁO BULWIASTE, DROGA PRZEZ MĘKĘ, KAWA, OGIEŃ KRZYŻOWY, ?TUJOWIEC TAMARYSZKOWATY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CRICETUS CRICETUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY GATUNEK CHOMIKA, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CRICETUS; WYSTĘPUJE NA TERENIE EUROPY I AZJI, TYLKO W NATURZE, NIE JEST HODOWANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CRICETUS CRICETUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY GATUNEK CHOMIKA, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CRICETUS; WYSTĘPUJE NA TERENIE EUROPY I AZJI, TYLKO W NATURZE, NIE JEST HODOWANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOMIK EUROPEJSKI Cricetus cricetus - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych, największy gatunek chomika, jedyny przedstawiciel rodzaju Cricetus; występuje na terenie Europy i Azji, tylko w naturze, nie jest hodowany (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOMIK EUROPEJSKI
Cricetus cricetus - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych, największy gatunek chomika, jedyny przedstawiciel rodzaju Cricetus; występuje na terenie Europy i Azji, tylko w naturze, nie jest hodowany (na 16 lit.).

Oprócz CRICETUS CRICETUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY GATUNEK CHOMIKA, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CRICETUS; WYSTĘPUJE NA TERENIE EUROPY I AZJI, TYLKO W NATURZE, NIE JEST HODOWANY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CRICETUS CRICETUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY GATUNEK CHOMIKA, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU CRICETUS; WYSTĘPUJE NA TERENIE EUROPY I AZJI, TYLKO W NATURZE, NIE JEST HODOWANY. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x